ID c?a bi: 292106 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi ban t ngn ng lam ngn ng nhp mc inh trong Microsoft Office Word, sau o ban khi ng lai Word, cac thay i khng c gi lai.

NGUYN NHN

Hin tng nay co th xay ra khi ban cu hinh nhiu hn mt ngn ng nhp trn may tinh.

Khi ban cu hinh nhiu hn mt ngn ng nhp, ngn ng c s dung khi ban khi ng Word c da trn ngn ng nhp mc inh c chon trong hp thoai Dich vu Vn ban.

CCH GI?I QUY?T KHC

khc phuc s c nay, hay s dung mt trong cac phng phap sau.

Phng phap 1: Loai bo Tt ca B tri Ban phim B sung

S c nay khng xay ra khi chi co mt b tri ban phim. ? lo?i b? t?t c? cc b? tr bn phm b? sung, hy lm theo cc b?c sau:
 1. Bm Bt u, tro chut vao Thit t, ri bm Pa-nen iu khin.
 2. Trong Pa-nen iu khin, bm up vao Ban phim.
 3. Trong hp thoai Thuc tinh Ban phim, bm vao tab Ngn ng Nhp, sau o bm Thay i.
 4. Trong danh sach Chon mt trong cac ngn ng nhp c cai t s dung khi ban khi ng may tinh cua minh, chon ngn ng ma ban mun.
 5. Trong danh sach Dich vu c Cai t, bm Ban phim cua ngn ng nhp ma ban mun xoa, sau o bm Loai bo.
 6. Lp lai bc 5 cho tt ca cac ngn ng tr ngn ng ma ban a chon trong bc 4, sau o bm OK hai ln.

Phng phap 2: Cai t Ngn ng Nhp Mc inh

chi inh ngn ng nhp mc inh c s dung khi Word khi ng, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, tro chut vao Thit t, ri bm Pa-nen iu khin.
 2. Trong Pa-nen iu khin, bm up vao Ban phim.
 3. Trong hp thoai Thuc tinh Ban phim, bm vao tab Ngn ng Nhp, sau o bm Thay i.
 4. Trn tab Cai t, bm Thm.
 5. Trong hp thoai Thm Ngn ng nhp, trong danh sach Ngn ng Nhp, chon ngn ng ma ban mun, sau o bm OK.
 6. Trong danh sach Chon mt trong cac ngn ng nhp c cai t s dung khi ban khi ng may tinh cua minh, chon ngn ng ma ban mun, sau o bm OK hai ln.

THNG TIN THM

Biu tng Dich vu Vn ban xut hin trong Pa-nen iu khin khi Nhn dang bng Giong noi c cai t trong qua trinh Thit lp Microsoft Office XP. Nu Nhn dang bng Giong noi khng c cai t, ngn ng nhp se c chon trong hp thoai Thuc tinh Ban phim (trong Pa-nen iu khin, bm up vao Ban phim).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 292106 - L?n xem xt sau cng: 30 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? kha:
kbsettings kbsetup kbprb KB292106

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com