คำอธิบายคุณลักษณะการปรับค่า RAM กิกะไบต์ที่ 4 และพารามิเตอร์ส่วนขยายที่อยู่ที่มีอยู่จริง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 291988 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงรายการทรัพยากรที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้ 4 กิกะไบต์ (GB) หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) Tuning คุณลักษณะ formerly เรียกว่าการปรับค่า RAM 4GT และพารามิเตอร์ส่วนขยายที่อยู่ทางกายภาพ (PAE)

ข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยความจำเสมือนในระบบปฏิบัติการ Windows 32 บิต

ก่อนที่คุณพยายามที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนคุณลักษณะของ Tuning 4 กิกะไบต์ random access memory (RAM) และพารามิเตอร์ส่วนขยายที่อยู่ทางกายภาพ (PAE) จัดสรรหน่วยความจำ มีประโยชน์มากในการทบทวนวิธีหน่วยความจำเสมือนที่ทำงานในระบบปฏิบัติการ Windows 32 บิต คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีหน่วยความจำเสมือนที่ทำงานในระบบปฏิบัติการ Windows 32 บิต แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
การจัดการหน่วยความจำ 101
http://blogs.technet.com/askperf/archive/2007/02/23/memory-management-101.aspx

พารามิเตอร์ 3 GB

ใน Windows รุ่น 32 บิต/ จี 3พารามิเตอร์ 4 กิกะไบต์ (GB) หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) Tuning คุณลักษณะที่ขยายที่อยู่เสมือนของโหมดผู้ใช้กรอไป 3 กิกะ และจำกัดคอมโพเนนต์โหมดเคอร์เนล 1 GB ที่เหลือที่เปิดใช้งาน

สำหรับคำอธิบายโดยละเอียด/ จี 3พารามิเตอร์ เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
การจัดการหน่วยความจำ - การ Demystifying 3 GB
http://blogs.technet.com/askperf/archive/2007/03/23/memory-management-demystifying-3gb.aspx
สำหรับคำอธิบายของการ/ จี 3พารามิเตอร์ subparameters และการ สนับสนุนระบบปฏิบัติการ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
เครื่องมือการพัฒนาโปรแกรมควบคุม Kit โปรแกรมควบคุมของ Windows:: 3 GB
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms791558.aspx
หมายเหตุ:ใน Windows Vista และ ใน Windows รุ่นที่ใหม่กว่า ใช้องค์ประกอบ IncreaseUserVA ใน BCDEdit สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัว BCD บูตเลือก ใน Windows Vista และ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa906217.aspx

พารามิเตอร์ /PAE

กระบวนการ/ paeพารามิเตอร์ที่เปิดใช้งานส่วนขยายที่อยู่ทางกายภาพ (PAE) เป็นการชักพารามิเตอร์นี้จูงระบบจะโหลดเคอร์เนลของ Windows รุ่น PAE pae คือ กลยุทธ์ addressing ที่ใช้ลำดับชั้นของการแปลหน้าในการเปิดใช้งานระบบที่มีการจัดการกับการแบบ 32 บิตไปยังที่อยู่หน่วยความจำกายภาพมากกว่า 4 GB

สำหรับคำอธิบายของการ/ paeพารามิเตอร์ subparameters และการ สนับสนุนระบบปฏิบัติการ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
เครื่องมือการพัฒนาโปรแกรมควบคุม Kit โปรแกรมควบคุมของ Windows:: /PAE
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms791485.aspx
ส่วนขยายทางกายภาพที่อยู่ของ - หน่วยความจำ PAE และ Windows
http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/server/PAE/PAEdrv.mspx
ระบบปฏิบัติการและสนับสนุน PAE
http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/server/PAE/pae_os.mspx
ข้อควรระวังMicrosoft สนับสนุนการใช้การ/ จี 3พารามิเตอร์ใน Windows Server 2003, Edition มาตรฐานในสภาพแวดล้อมการผลิตสำหรับใช้โดยบริการไดเรกทอรี Active Directory สำหรับโปรแกรมประยุกต์อื่น Microsoft สนับสนุนการใช้การ/ จี 3พารามิเตอร์ใน Windows Server 2003, Edition มาตรฐานเท่านั้นในสภาพแวดล้อมการผลิต ถ้าผู้จัดจำหน่ายโปรแกรมประยุกต์ที่มีทดสอบในสภาพแวดล้อมการทำงานนี้ และถ้าผู้จัดจำหน่ายเต็มใจที่ให้การสนับสนุนลูกค้าที่ใช้ฟังก์ชันนี้ Microsoft Exchange Server 2003 และ Microsoft SQL Server 2000 และ/ จี 3มีสนับสนุนฟังก์ชันการทำงานในสภาพแวดล้อมการผลิต ติดต่อผู้จำหน่ายโปรแกรมประยุกต์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ของตนเอง กระบวนการ/ จี 3พารามิเตอร์ที่อาจทำให้โปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมพบปัญหาที่เกี่ยวข้อง กับการอ้างอิงอยู่ หรือมีการลดพื้นที่ว่างของเคอร์เนล ยกเว้นในกรณีที่อธิบายไว้ที่นี่/ จี 3พารามิเตอร์ใน Windows Server 2003, Edition มาตรฐานมีเฉพาะ สำหรับการพัฒนา และ การทดสอบ

หมายเหตุ:กระบวนการ/ จี 3พารามิเตอร์ไม่สามารถนำไปยังทรัพยากร starvation ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่เมื่อคุณเปิดใช้งานพารามิเตอร์ใน Exchange Server

กระบวนการ/ paeพารามิเตอร์ช่วยให้นักพัฒนาที่ทำงานคล้ายคลึงกันทดสอบของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ โดยการส่งต่อ 64 บิตที่อยู่ไปยังคอมโพเนนต์โหมดเคอร์เนล ลักษณะการทำงานนี้เรียกว่าเป็นทางกายภาพที่อยู่ส่วนขยาย (PAE), และคุณอาจไม่ทำงานในชุดของชิปเซ็ตทั้งหมด ที่อยู่ที่เกิน 32 บิตจะมีการทำงาน โดยใช้การ/nolowmemพารามิเตอร์จากแฟ้ม Boot.ini ที่ละเว้นต่ำกว่า 4 กิกะไบต์ของหน่วยความจำ

สิ่งสำคัญการกำหนดค่าเหล่านี้ไม่สนับสนุน ใน Microsoft Windows 2000 Professional และ ใน Windows 2000 Server การกำหนดค่าเหล่านี้เท่านั้นจะทำพร้อมสำหรับการทดสอบ ห้ามใช้พารามิเตอร์เหล่านี้ในสภาพแวดล้อมการผลิตถ้าคุณใช้ Windows 2000 Professional หรือ Windows 2000 Server

ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คุณลักษณะการ Tuning 4 กิกะไบต์ RAM ช่วยให้พื้นที่ 3 กิกะหน่วยความจำของโหมดผู้ใช้สำหรับโปรแกรมจะใช้ ลักษณะการทำงานนี้สามารถขยายช่วงที่อยู่เสมือนสำหรับหน่วยความโหมดผู้ใช้จำจาก 0x0000000 ผ่าน 0xBFFFFFF (ช่วงที่อยู่ของโหมดผู้ใช้เป็นปกติจาก 0x0000000 ผ่าน 0x7FFFFFFF) ช่วงหน่วยความจำที่พร้อมใช้งานสำหรับคอมโพเนนต์โหมดเคอร์เนลจาก 0x80000000 0xFFFFFFFF ลดขนาดการ 0xC0000000 0xFFFFFFFF เราไม่แนะนำให้ คุณใช้ลักษณะการทำงานนี้ใน Windows Server 2003, Edition มาตรฐานในสภาพแวดล้อมการผลิต

เมื่อต้องการใช้การ/ จี 3พารามิเตอร์จากแฟ้ม Boot.ini ร่วม กับ Windows 2000 Professional หรือ Windows 2000 Server สามารถกำหนดลักษณะที่ปรากฏของช่วง 3 กิกะหน่วยความจำของโหมดผู้ใช้ However, the memory from 0x80000000 through 0xBFFFFFFF is not usable. Because kernel-mode components are now limited to the memory range 0xC0000000 through 0xFFFFFFF, developers can test kernel-mode components.

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ/3GBและ/PAEparameters and about how to optimize memory allocation, visit the following Microsoft Web sites:
Exchange Server 2003: How to Set the /3GB Startup Switch in Windows
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124810.aspx
4-Gigabyte Tuning
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb613473(VS.85).aspx
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
815372How to optimize memory usage in Exchange Server 2003
283037Large memory support is available in Windows Server 2003 and in Windows 2000
171793Information on application use of 4GT RAM Tuning

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 291988 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbresolve kbproductlink kbappdev kbinfo kbpae kbperformance w2000apps w2000perf kbmt KB291988 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:291988

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com