วิธีการเพิ่มตัวควบคุมใน Shockwave Flash การนำเสนอภาพนิ่งใน PowerPoint

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 291875 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการเพิ่มตัวควบคุม Macromedia Shockwave Flash ActiveX การนำเสนอภาพนิ่งเพื่อเล่นแฟ้ม Flash (*.swf) ในระหว่างการนำเสนอภาพนิ่ง แฟ้ม Flash เล่นโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีการโต้ตอบผู้ใช้ใด ๆ

หมายเหตุ:: ใช่ PowerPoint viewer หรือ PowerPoint รุ่น Macintosh สนับสนุนการใช้ตัวควบคุม activex PowerPoint Microsoft ที่เฉพาะ 97 และรุ่นที่ใหม่กว่าสามารถใช้ตัวควบคุม activex

PowerPoint 2010 ขณะนี้มีการสนับสนุนโดยตรงของ Flash (*.swf) และวิดีโอที่มีการแทรกจากเว็บไซต์ที่ทำให้ใช้รหัส embed เช่น YouTube คุณจำเป็นต้องมี Adobe Flash Player ติดตั้ง และนี้เท่านั้นถูกสนับสนุนในรุ่น 32 บิตของ Office 2010 และ PowerPoint 2010

PowerPoint 2003, PowerPoint 2002 และ PowerPoint 2000

เพิ่มตัวควบคุม ActiveX Shockwave Flash วัตถุภาพนิ่งหรือฟอร์ม

เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุม Shockwave Flash วัตถุภาพนิ่ง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มการทำงานของ PowerPoint แล้ว ค้นหาภาพนิ่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุมที่เข้ากัน
 2. ถ้ากล่องเครื่องมือตัวควบคุมไม่ได้แสดง ชี้ไปที่แถบเครื่องมือในการมุมมองเมนู แล้วคลิกกล่องเครื่องมือตัวควบคุม.
 3. ในกล่องเครื่องมือตัวควบคุม คลิกการควบคุมเพิ่มเติมแล้ว คลิกวัตถุ Shockwave Flash.

  หมายเหตุ:: Shockwave Flash ต้องถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับวัตถุการ Flash Shockwave เพื่อที่ถูกแสดงในกล่องเครื่องมือตัวควบคุม
 4. วาดตัวควบคุมบนภาพนิ่งของคุณ

  Shockwave Flash วัตถุตัวควบคุม activex ปรากฏบนภาพนิ่งของคุณเดี๋ยวนี้

การเชื่อมต่อไปยังแฟ้มภาพเคลื่อนไหวของ Shockwave Flash

เพื่อทำให้ตัวควบคุม Shockwave Flash ที่เล่นแฟ้มภาพเคลื่อนไหว Flash ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาที่ตัวควบคุม Shockwave Flash แทรก และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 2. คลิกการภาพยนตร์คุณสมบัติ ในการค่ากล่อง พิมพ์เส้นทางแบบเต็มของจทรัพยากร Locator (URL) หรือไดรฟ์กับ *.swf แฟ้มที่คุณต้องการที่เล่น
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเล่นมีการตั้งค่าคุณสมบัติTrue.

  หมายเหตุ:: เนื่องจากการเชื่อมโยงนี้ในตัวควบคุม activex, Pack และไปที่ไม่สามารถบรรจุแฟ้มภาพเคลื่อนไหว Flash ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้ภาพเคลื่อนไหวนี้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ใช้วิธีการต่อไปนี้:

  • ทำให้แฟ้มภาพเคลื่อนไหวพร้อมใช้ในการใช้ร่วมกันโดยทั่วไปของเครือข่ายหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือ

  • ย้ายแฟ้มภาพเคลื่อนไหวแยกต่างหาก และจากนั้น ปรับปรุงเส้นทางไปยังแฟ้มในคุณสมบัติของตัวควบคุม

PowerPoint 2007

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการติดตั้ง Flash Player บนคอมพิวเตอร์ จากนั้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน PowerPoint แสดงในมุมมองปกติซึ่งคุณต้องการเล่นภาพเคลื่อนไหวที่การนำเสนอภาพนิ่ง
 2. คลิกการปุ่ม Microsoft Officeแล้ว คลิกตัวเลือกของ PowerPoint.
 3. คลิกยอดนิยมจากนั้น คลิกเพื่อเลือกนั้นแสดงแท็บนักพัฒนาในริบบิ้นกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ภายใต้ตัวเลือกที่สุดสำหรับการทำงานกับ PowerPointแล้ว คลิกตกลง.
 4. ในการนักพัฒนาแท็บ คลิกการควบคุมเพิ่มเติมในการตัวควบคุมกลุ่ม
 5. ในรายการของตัวควบคุม คลิกวัตถุ Shockwave Flashคลิกตกลงจากนั้น ลากบนภาพนิ่งเพื่อวาดตัวควบคุม
 6. ปรับขนาดตัวควบคุม โดยการลากจุดจับของ sizing
 7. คลิกขวาที่วัตถุ Flash Shockwave และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 8. ในการพยัญชนะแท็บ คลิกการภาพยนตร์คุณสมบัติ
 9. ในคอลัมน์ค่า (เซลล์ว่างอยู่ถัดจากภาพยนตร์), พิมพ์เส้นทางไดรฟ์ทั้งหมด รวมทั้งชื่อของแฟ้ม (ตัวอย่างเช่น C\:MyFile.swf) หรือตัวระบุตำแหน่งทรัพยากร (URL) ไปยังแฟ้ม Flash ที่คุณต้องการที่เล่น

PowerPoint 2010

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการติดตั้ง Flash Player บนคอมพิวเตอร์ จากนั้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน PowerPoint แสดงในมุมมองปกติซึ่งคุณต้องการเล่นภาพเคลื่อนไหวที่การนำเสนอภาพนิ่ง
 2. คลิกแฟ้ม:แล้ว คลิกตัวเลือก.
 3. คลิกริบบิ้นที่กำหนดเองตรวจสอบกล่องกาเครื่องหมายติดป้ายชื่อนักพัฒนาในด้านขวารายการ และจากนั้น คลิกตกลง
 4. ในการนักพัฒนาแท็บ คลิกการการควบคุมเพิ่มเติมปุ่มในนั้นตัวควบคุมกลุ่ม
 5. ในรายการของตัวควบคุม คลิกวัตถุ Shockwave Flashคลิกตกลงจากนั้น ลากบนภาพนิ่งเพื่อวาดตัวควบคุม
 6. ปรับขนาดตัวควบคุม โดยการลากจุดจับของ sizing
 7. คลิกขวาที่วัตถุ Flash Shockwave และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 8. ในการพยัญชนะแท็บ คลิกการภาพยนตร์คุณสมบัติ
 9. ในคอลัมน์ค่า (เซลล์ว่างอยู่ถัดจากภาพยนตร์), พิมพ์เส้นทางไดรฟ์ทั้งหมด รวมทั้งชื่อของแฟ้ม (ตัวอย่างเช่น C\:MyFile.swf) หรือตัวระบุตำแหน่งทรัพยากร (URL) ไปยังแฟ้ม Flash ที่คุณต้องการที่เล่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

PowerPoint 2010 รุ่น 32 บิต สนับสนุน Flash เดี๋ยวนี้ คุณสามารถแทรกแฟ้ม Flash (*.swf) ลงใน PowerPoint หรือคุณสามารถแทรกวิดีโอ Flash จากเว็บไซต์เช่น YouTube คุณต้องมีโปรแกรม Adobe Flash Player ติดตั้ง และนี้ทำงานกับ PowerPoint 2010 32 บิตเท่านั้น คุณไม่สามารถแทรก Flash หรือ Flash วิดีโอในงานนำเสนอ โดยใช้ PowerPoint 2010 64 บิต เป็น Adobe ไม่ได้นำการออกใช้เป็นแม่แบบ 64 บิต Flash Player

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Shockwave Flash, Shockwave เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.adobe.com
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 291875 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbautomation kbslideshow kbactivexscript kb3rdparty kbmt KB291875 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:291875

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com