เอกสารแนบไม่มีการบีบอัดข้อมูลโดย Outlook 2002

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 291637 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 2000 ของบทความนี้ ดู195563.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

นอกเหนือจากการส่งข้อความ Microsoft Outlook 2002 สามารถส่งแฟ้มที่แนบกับข้อความของคุณ รวมทั้งสิ่งที่แนบมาในข้อความเพิ่มขนาดแฟ้มของข้อความของคุณ และสามารถลดความเร็วในการส่ง และสร้าง bottlenecks เครือข่าย

วิธีการหนึ่งเพื่อลดนี้จะ มีการบีบอัดแฟ้ม บีบอย่างไรก็ตาม เนื่องจากการมาตรฐานของอีเมล Microsoft Outlook ไม่อัดแฟ้มสิ่งที่แนบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ต่อไปนี้เป็นบริษัท อื่นผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการบีบอัดของแฟ้ม

98 BKZip (Bernd Kemmlers)

http://bks.simplenet.com
คุณลักษณะความสามารถในการสร้าง ดู และแยกแฟ้มไปรษณีย์ นอกจากนี้ยัง มีการบีบอัดระดับ

การบีบอัด MaX (C2C ระบบ)

http://www.c2c.com/max-compression.aspx
นี้เพิ่มไว้โดยอัตโนมัติบีบอัด และ decompresses สิ่งที่แนบใน Outlook

TurboZip (โคสท์ Gold ของแปซิฟิก)

http://www.turbozip.com
คุณสามารถทำงานกับแฟ้มในการเก็บถาวรและข้อความโดยไม่ต้อง unzipping หรือถอดรหัส นอกจากนี้ยัง มีตัวควบคุม activex ที่มีอยู่แล้วสำหรับ WYSIWYG (สิ่งที่คุณเห็นคือ สิ่งที่คุณได้) การดูเอกสาร Microsoft Office 97 และกระดาษคำนวณ

winzip (Niko Mak ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์อย่าง Inc.)

http://www.winzip.com
คุณลักษณะ winzip ในตัวที่สนับสนุนสำหรับการได้รับความนิยมอินเทอร์เน็ตรูปแฟ้ม รวมทั้ง TAR, gzip การบีบอัด Unix, UUencode, binhex เป็น และ MIME แฟ้ม ARJ, LZH และ ARC ได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมภายนอก แสดงแฟ้มไปรษณีย์เป็นโฟลเดอร์เพื่อที่คุณสามารถดูเนื้อหาไม่ มีการแยกแฟ้ม สนับสนุน ZIP ที่หลากหลายฟอร์แมต ตลอดจน ARJ, LHA/LZH, Z, GZIP, TAR, TAZ, TGZ, CAB และ ZOO โปรแกรมเปิดขึ้น และถอดรหัส binhex เป็น UUEncode, XXEncode และ MIME

ZipOut (MicroEye, Inc.)

http://www.microeye.com/zipout
ZipOut บีบอัดการสิ่งที่แนบมากับข้อความ ลงรายการบัญชี การนัดหมาย การร้อง ขอการประชุม ผู้ติดต่อ รายการการแจกจ่าย สมุดรายวัน และงานสินค้า เช่นเดียว กับ Outlook ฟอร์มที่กำหนดเองที่ขึ้นอยู่กับชนิดของข้อความเหล่านี้โดยอัตโนมัติ ZipOut ดำเนินงานในโหมดทั้งอินเทอร์เน็ตเท่านั้น (IMO) และ Corporate/Workgroup (CW) ของ Microsoft Outlook 2000Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 291637 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbattachments kbinfo kbmt KB291637 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:291637

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com