วิธีการค้นหา ย้าย หรือสำรองแฟ้มของโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ใน Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 291636 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 2000 (IMO) ของบทความนี้ ให้ดู 257831.
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 98 (IMO) ของบทความนี้ ให้ดู 257836.
สำหรับ Microsoft Outlook 97 รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 197124.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการย้ายแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ไปยังตำแหน่งอื่นบนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ

หมายเหตุ ไม่สนับสนุนการย้ายแฟ้ม.pst ไปยังเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
297019 แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลได้รับการสนับสนุน ผ่าน LAN หรือ ผ่านลิงค์ WAN

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ขั้นตอนในส่วนนี้เพื่อย้ายแฟ้ม.pst

วิธีการระบุชื่อและตำแหน่งของแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ

Microsoft Outlook 2010
 1. เริ่ม Outlook 2010
 2. คลิกแท็บแฟ้มใน Ribbon และจากนั้น คลิกแท็บข้อมูลบนเมนู
 3. คลิกแท็บการตั้งค่าบัญชี
 4. คลิกการตั้งค่าบัญชีอีกครั้ง
 5. คลิกแฟ้มข้อมูล

  หมายเหตุเส้นทางและชื่อแฟ้มของแฟ้ม.pst ของคุณ ตัวอย่างเช่น C:\Exchange\Mailbox.pst บ่งชี้ว่า แฟ้ม.pst ที่มีชื่อว่า Mailbox.pst และอยู่ในโฟลเดอร์ Exchange บนของไดรฟ์ c
 6. คลิกปิดคลิกตกลงและจากนั้น คลิกจบการทำงานและออกจากระบบ'บนเมนู'แฟ้ม'เพื่อออกจาก Outlook
Microsoft Office Outlook 2002 ผ่านทาง Microsoft Office Outlook 2007
 1. เริ่มโปรแกรม Outlook
 2. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก ตัวเลือก.
 3. ในการ การตั้งค่าจดหมาย แท็บ คลิก แฟ้มข้อมูล ปุ่ม
 4. หมายเหตุเส้นทางและชื่อแฟ้มของแฟ้ม.pst ของคุณ สำหรับ example,C:\Exchange\Mailbox.pst บ่งชี้ว่า แฟ้ม.pst ที่ชื่อ locatedin Mailbox.pst โฟลเดอร์ Exchange บนของไดรฟ์ c
 5. คลิก ปิดคลิก ตกลงแล้ว คลิกจบการทำงานและออกจากระบบบนเมนูแฟ้มเพื่อ quitOutlook

วิธีการคัดลอกแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ

 1. ในการ เริ่ม เมนู ชี้ไป โปรแกรมแล้ว คลิก Windows Explorer.
 2. เรียกดูแฟ้มไปยังตำแหน่งของ.pstfile ของคุณ
 3. คัดลอกแฟ้ม.pst ไปยังตำแหน่งที่ youwant
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคัดลอกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม ปุ่ม และคลิก ความช่วยเหลือ.
 2. คลิก ค้นหา แท็บ และชนิดแล้ว คัดลอก.
 3. ในกล่องเลือกหัวข้อที่จะแสดงคลิกคัดลอกหรือย้ายแฟ้มหรือโฟลเดอร์

วิธีการชี้ Outlook ไปที่แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณใหม่

Microsoft Outlook 2010
 1. เปิด Outlook 2010
 2. คลิกแท็บแฟ้มบน Ribbon และจากนั้น คลิกแท็บข้อมูลบนเมนู
 3. คลิกแท็บการตั้งค่าบัญชีและจากนั้น คลิกการตั้งค่าบัญชีอีกครั้ง
 4. บนแท็บแฟ้มข้อมูลคลิกเพิ่ม
 5. ภายใต้บันทึกเป็นชนิดเลือกแฟ้มข้อมูล Outlook (* .pst)
 6. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งใหม่สำหรับแฟ้ม.pst ของคุณ แล้ว คลิ กตกลง
 7. เลือกแฟ้ม.pst และจากนั้น คลิกการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น
 8. หากไม่มีตำแหน่งการนำส่งอีเมล์ค่าเริ่มต้นของคุณ คุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้:
  คุณได้เปลี่ยนตำแหน่งการนำส่งเริ่มต้นสำหรับอีเมลของคุณ ดำเนินการนี้จะเปลี่ยนตำแหน่งของกล่องขาเข้าของคุณ ปฏิทิน และโฟลเดอร์อื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลในครั้งถัดไปที่คุณเริ่มโปรแกรม Outlook ใหม่

  คลิกตกลง
 9. คลิกแฟ้ม.pst ที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 4 ในส่วน "วิธีการระบุตัวชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของของแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล" และจากนั้น คลิกเอาออกเพื่อเอาแฟ้ม.pst ภายในเครื่องออกจากโปรไฟล์ของคุณ
 10. คลิกใช่คลิกปิดและจากนั้น คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบทั้งหมด
 11. บนเมนูแฟ้มคลิกจบการทำงาน
 12. เริ่มระบบ Outlook ใหม่

  โปรไฟล์ของคุณในขณะนี้ชี้ไปยังแฟ้ม.pst ของคุณในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ Outlook เปิดแฟ้ม.pst ใหม่ และขณะนี้คุณสามารถลบแฟ้ม.pst จากตำแหน่งเก่า
Microsoft Office Outlook 2003 และ Microsoft Office Outlook 2007
 1. เปิด Outlook
 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก
 3. บนแท็บการตั้งค่าจดหมายคลิกปุ่มแอคเคาท์อีเมลถึงแม้ว่าคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้อีเมลที่ระบุ
 4. บนแท็บแฟ้มข้อมูลคลิกเพิ่ม
 5. คลิกOffice Outlook แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst), และจากนั้น คลิกตกลง
 6. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งใหม่สำหรับแฟ้ม your.pst และจากนั้น คลิกตกลงสองครั้ง
 7. คลิกการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น
 8. ถ้านี่เป็นค่าเริ่มต้นอีเมจัดส่งตำแหน่งของคุณ คุณ willreceive ข้อความต่อไปนี้:

  คุณได้เปลี่ยนตำแหน่งการนำส่งเริ่มต้นสำหรับอีเมลของคุณ ดำเนินการนี้จะเปลี่ยนตำแหน่งของกล่องขาเข้าของคุณ ปฏิทิน และโฟลเดอร์อื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลในครั้งถัดไปที่คุณเริ่มโปรแกรม Outlook ใหม่

  คลิกตกลง
 9. คลิกแฟ้ม.pst ที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 4 ของส่วน "วิธีการระบุชื่อและตำแหน่งของแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ" และจากนั้น คลิกเอาออกเพื่อเอาแฟ้ม.pst ภายในเครื่องออกจากโปรไฟล์ของคุณ
 10. คลิกใช่คลิกปิดและจากนั้น คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบทั้งหมด
 11. บนเมนูแฟ้มคลิกจบการทำงาน
 12. เริ่มระบบ Outlook ใหม่

  หากแฟ้ม.pst เป็นตำแหน่งการส่งเริ่มต้นของคุณ คุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้:
  ตำแหน่งที่ส่งข้อความจะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับโพรไฟล์ผู้ใช้นี้ เมื่อต้องการดำเนินการนี้ คุณอาจต้องการคัดลอกเนื้อหาของโฟลเดอร์ Outlook เก่าไปยังโฟลเดอร์ของ Outlook ใหม่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งการนำส่งจดหมายของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ดูวิธีใช้ Microsoft Outlook ทางลัดบน Outlook Bar บางส่วนอาจจะใช้งานไม่ได้อีกต่อไป คุณต้องการให้ Outlook สร้างทางลัดของคุณหรือไม่ ทางลัดทั้งหมดที่คุณสร้างจะถูกเอาออก
  คลิกใช่เมื่อต้องการให้ Outlook ปรับปรุงทางลัดแถบ Outlook เพื่อให้พวกเขาชี้ไปยังตำแหน่งที่ตั้งแฟ้ม.pst ใหม่ หรือของคุณให้คลิกไม่ใช่เพื่อปล่อยให้ทางลัดของคุณภายในแฟ้มต้นฉบับ

  โปรไฟล์ของคุณในขณะนี้ชี้ไปยังแฟ้ม.pst ของคุณในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ Outlook เปิดแฟ้ม.pst ใหม่ และขณะนี้คุณสามารถลบแฟ้ม.pst จากตำแหน่งเก่า
Microsoft Office Outlook 2002
 1. เปิด Outlook
 2. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก ตัวเลือก.
 3. ในการ การตั้งค่าจดหมาย แท็บ คลิกปุ่มแอคเคาท์อีเมลถึงแม้ว่าคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้อีเมลที่ระบุ
 4. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายมุมมองหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ e-mailaccountsและจากนั้น คลิก ถัดไป.
 5. คลิก แฟ้มข้อมูล Outlook ใหม่ ปุ่ม
 6. ภายใต้ชนิดของที่เก็บคลิกแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst), และจากนั้น คลิก ตกลง.
 7. เรียกดูโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งใหม่ของแฟ้ม your.pst และจากนั้น คลิก ตกลง สองครั้ง
 8. ภายใต้รายการส่งอีเมลใหม่ไปยัง followinglocationคลิกแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลที่เพิ่งเพิ่มเข้ามา และคลิก เสร็จสิ้น.
 9. หากไม่มีตำแหน่งการนำส่งอีเมลที่เริ่มต้นของคุณ คุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้:
  คุณได้เปลี่ยนตำแหน่งการนำส่งเริ่มต้นสำหรับอีเมลของคุณ ดำเนินการนี้จะเปลี่ยนตำแหน่งของกล่องขาเข้าของคุณ ปฏิทิน และโฟลเดอร์อื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลในครั้งถัดไปที่คุณเริ่มโปรแกรม Outlook ใหม่
  คลิก ตกลง.
 10. ในการ การตั้งค่าจดหมาย แท็บ คลิก แฟ้มข้อมูล ปุ่ม
 11. คลิกเพื่อเลือกแฟ้ม.pst ที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 4 ในส่วน "วิธีการระบุชื่อและตำแหน่งของแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ" และจากนั้น คลิก การเอาออก เมื่อต้องการเอาแฟ้ม.pst ภายในเครื่องออกจากโปรไฟล์ของคุณ
 12. คลิก ปิดแล้ว คลิก ตกลง เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบทั้งหมด
 13. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก จบการทำงาน.
 14. เริ่มระบบ Outlook ใหม่

  หากแฟ้ม.pst เป็นตำแหน่งการส่งเริ่มต้นของคุณ คุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้:
  ตำแหน่งที่ส่งข้อความจะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับโพรไฟล์ผู้ใช้นี้ เมื่อต้องการดำเนินการนี้ คุณอาจต้องการคัดลอกเนื้อหาของโฟลเดอร์ Outlook เก่าไปยังโฟลเดอร์ของ Outlook ใหม่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งการนำส่งจดหมายของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ดูวิธีใช้ Microsoft Outlook ทางลัดบน Outlook Bar บางส่วนอาจจะใช้งานไม่ได้อีกต่อไป คุณต้องการให้ Outlook สร้างทางลัดของคุณหรือไม่ ทางลัดทั้งหมดที่คุณสร้างจะถูกเอาออก
  คลิกใช่เมื่อต้องการให้ Outlook ปรับปรุงทางลัดแถบ Outlook เพื่อให้พวกเขาชี้ไปยังตำแหน่งที่ตั้งแฟ้ม.pst ใหม่ หรือของคุณให้คลิกไม่ใช่เพื่อปล่อยให้ทางลัดของคุณภายในแฟ้มต้นฉบับ

  โปรไฟล์ของคุณในขณะนี้ชี้ไปยังแฟ้ม.pst ของคุณในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ Outlook เปิดแฟ้ม.pst ใหม่ และขณะนี้คุณสามารถลบแฟ้ม.pst จากตำแหน่งเก่า

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 291636 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2010
Keywords: 
kbhowto kbinfo kbmt KB291636 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:291636

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com