วิธีการใช้ลักษณะการทำงานของอินเทอร์เน็ตว่าง/ไม่ว่างใน Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 291621 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

อินเทอร์เน็ตว่าง/ไม่ว่าง (IFB) คือ คุณลักษณะของ Microsoft Outlook ที่ช่วยให้คุณเห็นเมื่อผู้อื่นกำลังว่าง หรือไม่ว่างเพื่อให้คุณสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดตารางเวลาการประชุม ผู้ใช้ outlook มีตัวเลือกในการเผยแพร่ของพวกเขา ข้อมูลว่าง/ไม่ว่างไปยังแฟ้ม Uniform Resource Locator (URL) ที่กำหนดโดยผู้ใช้ เซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถใช้เซิร์ฟเวอร์แฟ้ม URL นี้ร่วมกับผู้ใช้ทั้งหมด หรือจำกัดการให้การ การตั้งค่าเฉพาะของผู้ใช้

มีอินเทอร์เน็ตทางวิศวกรรมงาน Force (IETF) มาตรฐานที่เรียกว่า iCal เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับ IFB IFB ใช้เป็นส่วนหนึ่งของแบบ iCal มาตรฐานที่เรียกว่า iCalendar มาตรฐานที่เป็นที่สำหรับการจัดรูปแบบและการจัดเก็บ ข้อมูลการจัดตารางเวลา iCalendar กำหนดโครงสร้างสำหรับการแสดงสถานะว่าง/ไม่ว่าง ข้อมูลในลักษณะเป็นมาตรฐานหรือไม่

บทความนี้กล่าวถึงการ ข้อมูลต่อไปนี้:
 • วิธีการประกาศข้อมูลว่าง/ไม่ว่างไป อินเทอร์เน็ต
 • วิธีการดูข้อมูลที่ว่าง/ไม่ว่างของผู้ใช้คนอื่น ๆ ในการ อินเทอร์เน็ต
 • วิธีการกำหนดเส้นทางการค้นหาเวลาว่าง/ไม่ว่างทั้งหมดสำหรับทั้งหมด ผู้ติดต่อ
 • วิธีการกำหนดเส้นทางการค้นหาเวลาว่าง/ไม่ว่างสำหรับเฉพาะ ผู้ติดต่อ
 • วิธีการวางแผนการประชุม โดยใช้ข้อมูลว่าง/ไม่ว่างในการ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการประกาศข้อมูลว่าง/ไม่ว่างไปยังอินเทอร์เน็ต

สำหรับ Microsoft Outlook 2013 และ Microsoft Outlook 2010:
 1. คลิก แฟ้ม แท็บ และคลิก ตัวเลือก.
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิก ปฏิทินแล้ว คลิก ตัวเลือกว่าง/ไม่ว่าง ปุ่ม
 3. คลิก การอนุญาต แท็บ และคลิก อื่น ๆ ว่าง/ไม่ว่าง.
 4. คลิกเพื่อเลือกแบบ ประกาศไว้ที่ตำแหน่งของฉัน กล่องกาเครื่องหมายภายใต้การ อินเทอร์เน็ตว่าง/ไม่ว่าง ส่วน และจากนั้น พิมพ์เส้นทางที่ครบถ้วนของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณจะประกาศข้อมูลสถานะว่าง/ไม่ว่าง คุณสามารถใช้รูป URL ใด ๆ ที่ถูกต้อง เช่น http:// ... , file://\\ ... หรือ ftp: / /... . แฟ้มว่าง/ไม่ว่างมีส่วนขยายชื่อแฟ้ม.vfb ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรูปแบบ URL ที่ถูกต้อง:

  ftp://Myserver/Freebusy/Myname.vfb

  หมายเหตุถ้า FTP เซิร์ฟเวอร์ต้องการการรับรองความถูกต้อง และมีการติดตั้ง Outlook บน Windows Vista หรือ Windows 7 คุณต้องใช้รูปแบบต่อไปนี้:

  ftp: / /username:password@Ftpservername/Freebus/Myname.vfb
  โดยที่username:passwordคือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
สำหรับ Microsoft Outlook 2007 และ Microsoft Office Outlook 2003:
 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก
 2. บนแท็บการกำหนดลักษณะคลิกตัวเลือกปฏิทิน
 3. คลิกตัวเลือกว่าง /
 4. ใน ประกาศไว้ที่ตำแหน่งของฉันชนิดครบถ้วน เส้นทางที่เหมาะสมไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่คุณจะประกาศของคุณว่าง/ไม่ว่าง ข้อมูลหรือไม่ คุณสามารถใช้รูป URL ใด ๆ ที่ถูกต้อง เช่น: http:// ..., file://\\ ...หรือ ftp: / /.... ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรูปแบบที่ถูกต้อง:
  ftp://Myserver/Freebusy/Myname.vfb
  แฟ้มว่าง/ไม่ว่างมีส่วนขยายของ.vfb

  หมายเหตุถ้า FTP เซิร์ฟเวอร์ต้องการการรับรองความถูกต้อง และคุณกำลังใช้ Outlook 2007 บน Windows Vista หรือ Windows 7 คุณต้องใช้รูปแบบต่อไปนี้:

  ftp: / /username:password@Ftpservername/Freebus/Myname.vfb
  โดยที่username:passwordคือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
 5. คลิกตกลงสามครั้งเพื่อปิดกล่องโต้ตอบทั้งหมด
ถ้าเซิร์ฟเวอร์ FTP ของคุณต้องการการรับรองความถูกต้อง และมีการติดตั้ง Outlook บน Windows XP คุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกำหนด FTP ไซต์:

สำหรับ Outlook 2010:
 1. Start Outlook 2010 และจากนั้น ในคลิ แฟ้ม แท็บ
 2. คลิก เปิดแล้ว คลิก แฟ้มข้อมูล outlook.
 3. ในการ มองหาใน รายการ คลิก เพิ่ม/ปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง FTP.
 4. ในการ เพิ่ม/ปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง FTP กล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์อยู่ของ FTP ไซต์ของคุณในการ ชื่อของ FTP ไซต์ กล่อง รูปแบบสำหรับอยู่คือ ftpsite_name.comที่อยู่ที่เป็นที่อยู่ของไซต์ FTP ขอให้สังเกตว่า ftp: / / ไม่จำเป็นต้อง
 5. ภายใต้ เข้าสู่ระบบในคลิก ผู้ใช้และจากนั้น ป้อนชื่อผู้ใช้ของคุณ
 6. ภายใต้ รหัสผ่านพิมพ์รหัสผ่าน
 7. คลิก เพิ่ม เมื่อต้องการเพิ่มไซต์ลงในรายการของ FTP ไซต์ เมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิกตัวเลือกนี้ ข้อมูลที่เข้าสู่ระบบเพื่อทำการประกาศไปยังไซต์จะถูกเก็บไว้
 8. คลิก ตกลง เมื่อต้องการปิดการ เพิ่ม/ปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง FTP กล่องโต้ตอบ
 9. คลิก ยกเลิก เมื่อต้องการปิดการ แฟ้มข้อมูล Outlook ที่เปิด กล่องโต้ตอบ
 10. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก ตัวเลือก.
 11. ในการ การกำหนดลักษณะ แท็บ คลิก ตัวเลือกปฏิทินแล้ว คลิก ตัวเลือกว่าง/ไม่ว่าง.
 12. คลิกเพื่อเลือกแบบ ประกาศไว้ที่ตำแหน่งของฉัน กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น พิมพ์เส้นทางที่ครบถ้วนของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณจะประกาศข้อมูลสถานะว่าง/ไม่ว่าง คุณสามารถใช้รูป URL ใด ๆ ที่ถูกต้อง เช่น http:// ... , file://\\ ... หรือ ftp: / /... . แฟ้มว่าง/ไม่ว่างมีส่วนขยายชื่อแฟ้ม.vfb ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรูปแบบ URL ที่ถูกต้อง:
  ftp://Myserver/Freebusy/Myname.vfb
สำหรับ Outlook 2007 และ Outlook 2003:
 1. เริ่มโปรแกรม Outlook
 2. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก เปิดแล้ว คลิก แฟ้มข้อมูล outlook.
 3. ในการ มองหาใน กล่อง เลือก เพิ่ม/ปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง FTP.
 4. ในการ เพิ่ม/ปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง FTP กล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์อยู่ของ FTP ไซต์ของคุณในการ ชื่อของ FTP ไซต์ กล่อง รูปแบบสำหรับอยู่คือ ftp.site.com ที่อยู่ที่เป็นที่อยู่ของไซต์ FTP หมายเหตุที่ ftp: / / ไม่จำเป็น
 5. ภายใต้ เข้าสู่ระบบในคลิกผู้ใช้ และจากนั้น ป้อนชื่อผู้ใช้
 6. ภายใต้รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่าน
 7. คลิก เพิ่ม เมื่อต้องการเพิ่มไซต์ลงในรายการของ FTP ไซต์ การตั้งค่าคอนฟิกตัวเลือกนี้รักษาข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อทำการประกาศไปยังไซต์
 8. คลิก'ตกลง'เพื่อปิดตัว เพิ่ม/ปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง FTP กล่องโต้ตอบ
 9. คลิก ยกเลิก เมื่อต้องการปิดการ แฟ้มข้อมูล Outlook ที่เปิด กล่องโต้ตอบ
 10. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก ตัวเลือก.
 11. ในการ การกำหนดลักษณะ แท็บ คลิก ตัวเลือกปฏิทินแล้ว คลิก ตัวเลือกว่าง/ไม่ว่าง.
 12. คลิกเพื่อเลือกแบบ ประกาศไว้ที่ตำแหน่งของฉัน กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น พิมพ์ครบถ้วน เส้นทางที่ถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณจะประกาศของคุณว่าง/ไม่ว่าง ข้อมูลหรือไม่ คุณสามารถใช้รูป URL ใด ๆ ที่ถูกต้อง เช่น http:// ..., file://\\ ...หรือ ftp: / /.... แฟ้มว่าง/ไม่ว่างมีส่วนขยายชื่อแฟ้ม.vfb ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรูปแบบ URL ที่ถูกต้อง:
  ftp://Myserver/Freebusy/Myname.vfb

วิธีการดูข้อมูลที่ว่าง/ไม่ว่างของผู้ใช้คนอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถดูข้อมูลว่าง/ไม่ว่างของผู้ติดต่อของคุณ ที่เผยแพร่ข้อมูลนี้บนอินเทอร์เน็ต ถ้าผู้ติดต่อของคุณทั้งหมดของร้านค้านี้ ข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์เดียวกันว่าง/ไม่ว่าง คุณสามารถกำหนดเส้นทางการค้นหานี้ ข้อมูลส่วนกลางสำหรับผู้ติดต่อทั้งหมด หรือ ถ้าที่ตั้งของข้อมูลนี้ แตกต่างกันไป โดยผู้ติดต่อ คุณสามารถกำหนดเส้นทางการค้นหาโดยเฉพาะสำหรับผู้ติดต่อแต่ละครั้ง

วิธีการกำหนดเส้นทางการค้นหาเวลาว่าง/ไม่ว่างทั้งหมดสำหรับผู้ติดต่อทั้งหมด

สำหรับ Outlook 2013 และ Outlook 2010:
 1. คลิก แฟ้มแท็บ และคลิก ตัวเลือก.
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิก ปฏิทิน.
 3. คลิก ตัวเลือกว่าง/ไม่ว่าง ปุ่ม คลิก การอนุญาต แท็บ และคลิก อื่น ๆ ว่าง/ไม่ว่าง.
 4. ภายใต้การ อินเทอร์เน็ตว่าง/ไม่ว่าง จากนั้น ในการ ตำแหน่งการค้นหา กล่อง พิมพ์เส้นทางที่ครบถ้วนของที่ตั้งที่คุณต้องการค้นหาข้อมูลสถานะว่าง/ไม่ว่าง คุณสามารถใช้รูป URL ใด ๆ ที่ถูกต้อง เช่น: http:// ... , file://\\ ... หรือ ftp: / /... .

  Outlook สนับสนุน%ชื่อ%และ%การแทนที่เซิร์ฟเวอร์%

  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของวิธีการใช้สิ่งทดแทนเหล่านี้:
  ftp://%SERVER%/Freebusy/%NAME%.vfb

  ในอยู่แบบธรรมดาจดหมายถ่ายโอนโพรโทคอล (SMTP) Outlook แทน%%ชื่อ ด้วยอักขระทั้งหมดก่อนที่ที่ (@) สัญลักษณ์และแทน%เซิร์ฟเวอร์%กับอักขระต่อไปนี้ทั้งหมดที่@สัญลักษณ์
 5. คลิก ตกลง เมื่อต้องการจบการทำงาน
สำหรับ Outlook 2007:
 1. ในการ เครื่องมือเมนู คลิก ตัวเลือก.
 2. ในการ การกำหนดลักษณะแท็บ คลิก ตัวเลือกปฏิทิน.
 3. คลิก ตัวเลือกว่าง/ไม่ว่างคลิกการอนุญาตแท็บ และจากนั้น คลิกอื่น ๆ ว่าง/ไม่ว่าง
 4. ภายใต้การ อินเทอร์เน็ตว่าง/ไม่ว่างจากนั้น ในการ ตำแหน่งการค้นหากล่องพิมพ์เส้นทางที่ครบถ้วนไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการค้นหาข้อมูลสถานะว่าง/ไม่ว่าง คุณสามารถใช้รูป URL ใด ๆ ที่ถูกต้อง เช่น: http://... file://\\...หรือftp: / /...ได้

  Outlook สนับสนุน%ชื่อ%และ%การแทนที่เซิร์ฟเวอร์%

  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการใช้สิ่งทดแทนเหล่านี้:
  ftp://%SERVER%/Freebusy/%NAME%.vfb
  ในอยู่แบบธรรมดาจดหมายถ่ายโอนโพรโทคอล (SMTP) Outlook แทน%%ชื่อ ด้วยอักขระทั้งหมดก่อนที่ที่ (@) สัญลักษณ์และแทน%เซิร์ฟเวอร์%กับอักขระต่อไปนี้ทั้งหมดที่@สัญลักษณ์
 5. คลิก ตกลงเมื่อต้องการจบการทำงาน
สำหรับ Outlook 2003:
 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก
 2. บนแท็บการกำหนดลักษณะคลิกตัวเลือกปฏิทิน
 3. คลิกตัวเลือกว่าง /
 4. คลิก เผยแพร่ และค้นหาโดยใช้บริการอินเทอร์เน็ตว่าง/ไม่ว่างของ Microsoft Office
 5. ในการ ตำแหน่งการค้นหา กล่องชนิดตัวอย่างสมบูรณ์ เส้นทางที่ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการค้นหาว่าง/ไม่ว่าง ข้อมูลหรือไม่ คุณสามารถใช้รูป URL ใด ๆ ที่ถูกต้อง เช่น: http:// ..., file://\\ ...หรือ ftp: / /....

  Outlook สนับสนุน%ชื่อ%และ%%ของเซิร์ฟเวอร์ สิ่งทดแทน

  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการใช้สิ่งเหล่านี้ แทนที่:
  ftp://%SERVER%/Freebusy/%NAME%.vfb
  ในอยู่แบบธรรมดาจดหมายถ่ายโอนโพรโทคอล (SMTP) Outlook แทน%%ชื่อ ด้วยอักขระทั้งหมดก่อนที่ที่ (@) สัญลักษณ์และแทน %%เซิร์ฟเวอร์ มีอักขระทั้งหมดตามการ@สัญลักษณ์
 6. คลิกตกลงสามครั้งเพื่อปิดกล่องโต้ตอบทั้งหมด

วิธีการกำหนดเส้นทางการค้นหาเวลาว่าง/ไม่ว่างสำหรับผู้ติดต่อเฉพาะ

2013 ของ Outlook:

 1. ในการ ภายในบ้าน แท็บ ภายใต้ มุมมองปัจจุบันเลือก นามบัตร.
 2. คลิกสองครั้งเพื่อเปิดติดต่อ
 3. ในการ ผู้ติดต่อ แท็บ ภายใต้ แสดงคลิก รายละเอียด.
 4. ภายใต้ข้อความที่อ่านอินเทอร์เน็ตว่าง-ไม่ว่างใน การ ที่อยู่กล่อง พิมพ์เส้นทางที่ครบถ้วนของที่ตั้งที่คุณต้องการค้นหาข้อมูลที่ว่าง/ไม่ว่างของที่ติดต่อ คุณสามารถใช้ใด ๆ URL ของรูปที่ถูกต้อง เช่นต่อไปนี้:http:// ..., file://\\ ...หรือ ftp: / /....

  ที่ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรูปแบบที่ถูกต้อง:
  ftp://Contactserver/Freebusy/Contactname.vfb
  ข้อมูลว่าง/ไม่ว่างในอินเทอร์เน็ตแสดงบนแท็บการกำหนดเวลาของการนัดหมายและการประชุม
สำหรับ 2010 Outlook, 2007 และ 2003:
 1. ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ คลิกสองครั้งเพื่อเปิดติดต่อ
 2. คลิกแท็บรายละเอียด
 3. ภายใต้ข้อความที่อ่านอินเทอร์เน็ตว่าง-ไม่ว่างใน การ ที่อยู่กล่อง พิมพ์เส้นทางที่ครบถ้วนของที่ตั้งที่คุณต้องการค้นหาข้อมูลที่ว่าง/ไม่ว่างของที่ติดต่อ คุณสามารถใช้ใด ๆ URL ของรูปที่ถูกต้อง เช่นต่อไปนี้:http:// ..., file://\\ ...หรือ ftp: / /....

  ที่ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรูปแบบที่ถูกต้อง:
  ftp://Contactserver/Freebusy/Contactname.vfb
  ข้อมูลว่าง/ไม่ว่างในอินเทอร์เน็ตแสดงบนแท็บการกำหนดเวลาของการนัดหมายและการประชุม

วิธีการวางแผนการประชุมโดยใช้ข้อมูลที่ว่าง/ไม่ว่างบนอินเทอร์เน็ต

 1. ในโฟลเดอร์ปฏิทิน คลิกใหม่การเรียกประชุมบนเมนูการกระทำ
 2. บนแท็บการกำหนดเวลาพิมพ์ชื่อของแต่ละผู้เข้าร่วมประชุมในกล่องผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
Outlook ไปตามเส้นทางของ URL (ระบุว่า ก่อนหน้านี้) สำหรับการ บุคคลที่คุณเชิญ และแทรกว่าง/ไม่ว่างโดยอัตโนมัติ ข้อมูลในการวางแผน

Outlook ประกาศ และเรียก สถานะว่าง/ไม่ว่างข้อมูลทุก ๆ 15 นาที โดยค่าเริ่มต้นหรือไม่ คุณสามารถแทนด้วยตนเอง เพิ่มเวลานี้ โดยชี้ไปที่ส่งและรับบนเมนูเครื่องมือแล้ว คลิกข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง ปรับนี้ปรุงข้อมูลว่าง/ไม่ว่างโดยทันทีหรือไม่

เวอร์ชั่น 1.6 ของตัวช่วยสร้างการเผยแพร่เว็บทำงานได้กับ Microsoft Windows 2000 ในบางกรณี ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเครือข่ายของคุณ อย่างไรก็ตาม จะถูกทดสอบ และไม่ได้รับการสนับสนุน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 291621 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 เมษายน 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbdownload kbhowto kbmt KB291621 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:291621

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com