Straipsnio ID: 291602 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
?io straipsnio versijos Microsoft Outlook 2000, ?r. 254216.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip importuoti abonemento parametrus, lai?kus, adresus ir taisykles i? Microsoft Outlook Express ? Microsoft Outlook kai Outlook Express ir Outlook ?diegtos tame pa?iame kompiuteryje. ?i informacija yra tinkama ?i? "Microsoft Outlook" versij?:
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • "Microsoft Outlook 2002"
?iame straipsnyje taip pat apra?oma, kaip nustatyti "Outlook" kaip numatyt?j? el. pa?to klient?.

Daugiau informacijos

"Outlook 2002", programa Outlook 2003 ir Outlook 2007


Kaip importuoti pa?to abonemento parametrai

 1. Programoje "Outlook", spustel?kite ir Failas meniu, o tada spustel?kite importuoti ir eksportuoti.
 2. Spustel?kite Importuoti interneto pa?to abonento paramterus, tada spustel?kite Kitas.
 3. Spustel?kite Microsoft Outlook Express, tada spustel?kite Kitas.
 4. Patikrinkite, ar rodomas pavadinimas vard?, kur? norite naudoti, ir spustel?kite Kitas.
 5. ?sitikinkite, kad el. pa?to adresas yra teisingas, ir spustel?kite Kitas.
 6. ?sitikinkite, kad gaunamo ir i?siun?iamo pa?to serveri? yra teisingi, ir spustel?kite Kitas.
 7. ?sitikinkite, kad abonemento pavadinimas yra teisingas, ?veskite slapta?od? lauke Slapta?odis ir spustel?kite Kitas.

  Pastaba Jei naudojate Microsoft tinklo (MSN) versija 2.5 POP pa?tas, reikia pa?ym?ti ?ym?s langel? registruotis naudojant saugaus slapta?od?io autentifikavim? (SPA) .
 8. Spustel?kite metodai, galite naudoti prisijungti prie interneto, o tada spustel?kite Kitas.
 9. Spustel?kite Apdaila importuoti pa?to paskyros nustatym?.

Kaip importuoti "Outlook Express" lai?kus, adresin?s ir taisykl?s

 1. Programoje "Outlook", spustel?kite ir Failas meniu, o tada spustel?kite importuoti ir eksportuoti.
 2. Spustel?kite Importuoti internetin? pa?t? ir adresus, tada spustel?kite Kitas.
 3. Naudokite vien? i? ?i? metod? pagal "Outlook" versij?:
  • Programoje Outlook 2007, spustel?kite Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x arba Windows Mail.
  • "Outlook 2003", spustel?kite Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x.
  • Programoje Outlook 2002, spustel?kite Outlook Express 4.x, 5.
 4. ?sitikinkite, kad ? Importuoti pa?to, Importuoti adres? knyg?, ir Importo taisykl?s ?ym?s langeliai pa?ym?ti, o tada spustel?kite Kitas.

  Pastaba Taisykles negalima importuoti ? program? Outlook 2007, nes bus prad?ta taisykles poaib? programoje Outlook 2007, ir jis turi daugiau galimybi? nei ankstesn?se programos Outlook versijose yra.
 5. Pasirinkite, jei norite importuoti ? aplank? pasaul??i?r? Kontaktai arba Asmenin?je adres? knygoje.

  Pastaba Outlook 2007 ir programos Outlook 2003, galite importuoti ? "Outlook" kontakt? aplank?.
 6. Pasirinkite, kaip norite dublikatus atliekama importavimo metu.
 7. Spustel?kite Apdaila.

Kaip nustatyti "Outlook" kaip numatyt?j? el. pa?to klientas

1 Metodas
 1. Atidarykite "Outlook".
 2. D?l to ?rankiai meniu, spustel?kite Parinktys.
 3. Spustel?kite ? Kit? TAB.
 4. Paspauskite, jei norite pasirinkti, Program? Outlook padaryti numatyt?ja programa el. pa?to, kontakt? ir kalendoriaus ?ym?s langel?.
 5. Spustel?kite gerai.
2 B?das
 1. U?darykite program? Outlook.
 2. Spustel?kite Prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ? Parametrai, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 3. Dukart spustel?kite d?l Interneto parinktys piktogram?, o tada spustel?kite ? Programos TAB.
 4. ? ? El. pa?tas s?ra?e, spustel?kite Microsoft Outlook, spustel?kite Taikyti, tada spustel?kite gerai.
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip per?jimas i? Outlook Express ? program? Outlook, spustel?kite ?iuos numerius per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
286116 Kaip importuoti adresai i? Outlook Express ? program? Outlook
290860 Outlook Express 5 el. pa?to neimportuoja

"Outlook 2010"

Kaip importuoti pa?to abonemento parametrai

 1. "Outlook 2010", spustel?kite ir Failas Skirtuko juostel?je, ir pasirinkite Atidaryti meniu.
 2. Spustel?kite ? Importo TAB. Importavimo ir eksportavimo vedlys atidaro.
ARBA
 1. Programoje "Outlook", spustel?kite ir Failas skirtuko juostel?je, ir tada spustel?kite Parinktys meniu.
 2. Spustel?kite ? I?pl?stin? skirtuk?, ir tada spustel?kite Eksporto. Importavimo ir eksportavimo vedlys atidaro.
 3. Spustel?kite Importuoti interneto pa?to abonento paramterus, tada spustel?kite Kitas.
 4. Spustel?kite Microsoft Outlook Express, tada spustel?kite Kitas.
 5. Patikrinkite, ar rodomas pavadinimas vard?, kur? norite naudoti, ir spustel?kite Kitas.
 6. ?sitikinkite, kad el. pa?to adresas yra teisingas, ir spustel?kite Kitas.
 7. ?sitikinkite, kad gaunamo ir i?siun?iamo pa?to serveri? yra teisingi, ir spustel?kite Kitas.
 8. ?sitikinkite, ar teisingas s?skaitos pavadinim?, ?veskite slapta?od?, kad Slapta?od? langel?, o tada spustel?kite Kitas.

  Pastaba Jei naudojate Microsoft tinklo (MSN) versija 2.5 POP pa?to, kad ?eiti naudojant saugaus slapta?od?io autentifikavim? (SPA) ?ym?s langelis turi b?ti pa?ym?tas.
 9. Spustel?kite metodai, galite naudoti prisijungti prie interneto, o tada spustel?kite Kitas.
 10. Spustel?kite Apdaila importuoti pa?to paskyros nustatym?.


Kaip importuoti "Outlook Express" lai?kus, adresin?s ir taisykl?s

 1. "Outlook 2010", spustel?kite ir Failas skirtuko juostel?je, ir pasirinkite Atidaryti meniu.
 2. Spustel?kite ? Importo TAB. Importavimo ir eksportavimo vedlys atidaro.
ARBA
 1. Programoje "Outlook", spustel?kite ir Failas skirtuko juostel?je, ir tada spustel?kite Parinktys meniu.
 2. Spustel?kite ? I?pl?stin? skirtuk?, ir tada spustel?kite Eksporto. Importavimo ir eksportavimo vedlys atidaro.
 3. Spustel?kite Importuoti internetin? pa?t? ir adresus, tada spustel?kite Kitas.
 4. Naudokite vien? i? ?i? metod? pagal "Outlook" versij?:

  ? Outlook 2010 spustel?kite Outlook Express 4.x5.x6.x arba Windows Mail.
 5. ?sitikinkite, kad ? Importuoti pa?to, Importuoti adres? knyg?, ir Importo taisykl?s ?ym?s langeliai pa?ym?ti, o tada spustel?kite Kitas.

  Pastaba Taisykles negalima importuoti ? program? Outlook 2007 ir "Outlook 2010", nes taisykl?s pogrup? Outlook 2007 ir 2010 metais buvo prat?stas, ir jis turi daugiau galimybi? nei ankstesn?se programos Outlook versijose yra.
 6. Pasirinkite, jei norite importuoti ? aplank? pasaul??i?r? Kontaktai arba Asmenin?je adres? knygoje.

  Pastaba Outlook 2010, programoje Outlook 2007 ir programos Outlook 2003, galite importuoti ? "Outlook" kontakt? aplank?.
 7. Pasirinkite, kaip norite dublikatus atliekama importavimo metu.
 8. Spustel?kite Apdaila.Kaip nustatyti "Outlook" kaip numatyt?j? el. pa?to klientas


 1. Atidarykite Outlook 2010.
 2. Spustel?kite ? Failas skirtuko juostel?je, ir tada spustel?kite ? Parinktys skirtuko meniu.
 3. Spustel?kite ? Bendrosios TAB.
 4. Pagal Prad?ti parinktys, spustel?kite pasirinkti, Program? Outlook padaryti numatyt?ja programa el. pa?to, kontakt? ir kalendoriaus ?ym?s langel?.
 5. Spustel?kite gerai.

Nuorodos

Informacijos, kaip importuoti paskyros nustatymus, lai?kus, adresus ir taisykli? i? Outlook Express ? program? Outlook kai Outlook Express ir Outlook yra ?diegta kitame kompiuteryje, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://Office.Microsoft.com/en-us/Outlook-help/Import-your-messages-or-Account-from-Outlook-Express-to-Outlook-HA010079919.aspx?CTT=1

Savyb?s

Straipsnio ID: 291602 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 16 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB291602 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 291602

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com