Kako da promenite logon prozor i postavke ga?enja ra?unara u Windows XP-u

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 291559 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SUMMARY

Program za podizanje Windowsa konfiguri?e Microsoft Windows XP da koristi ?prijateljski? Welcome ekran za prijavljivanje i tastere za ga?enje ako je va? ra?unar instaliran kao ku?ni ra?unar. Ku?ni ra?unar je ra?unar koji nije deo mre?nog domena.

Ovaj ?lanak opisuje kako da koristite klasi?ni ekran za prijavljivanje koji ra?unari sa instaliranim Windows XP-om koriste kada su u?lanjeni na domen . Klasi?ni ekran za prijavljivanje izgleda sli?no slede?em primeru:
Prijavite se na Windows
  Korisni?ko ime: _____________
  ?ifra: _____________
					


MORE INFORMATION

Koristite klasi?ni logon ekran

Da biste privremeno koristili klasi?ni ekran za prijavljivanje, pritisnite CTRL+ALT+DEL dva puta na Welcome ekranu za prijavljivanje.

Da biste konfigurisali Windows XP da koristi klasi?ni ekran za prijavljivanje i ga?enje za svaku sesiju prijavljivanja, pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na Start, a zatim kliknite na Control Panel.
 2. Dvokliknite na User Accounts.
 3. Kliknite na Change the way users log on or off.
 4. Isklju?ite opcijuUse the Welcome screen.
Napomena Aklo isklju?ite Welcome ekran za prijavljivanje, tako?e ?ete isklju?iti i Fast User Switching opciju.

Potrebno je da korisnici pritisnu CTRL+ALT+DEL pre nego ?to se pojavi klasi?ni logon ekran

Upozorenje Ako neispravno koristite Registry Editor, mo?ete izazvati ozbiljne probleme koji mogu da zahtevaju reinstalaciju operativnog sistema. Microsoft ne mo?e da garantuje da mo?ete re?iti probleme koji su rezultat neipravnog kori??enja Registry Editor-s. Koristite Registry Editor na svoju odgovornost.

Ako ?elite da korisnici pritisnu CTRL+ALT+DEL pre nego ?to se pojavi klasi?ni ekran za prijavljivanje kao kod ra?unara na kome je instaliran Windows XP a koji je u?lanjen u domen, pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na Start, zatim na Run, ukucajte regedit u polju Open a zatim kliknite na OK.
 2. Kliknite naWinlogon potklju? na slede?oj lokaciji u bazi registra:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. Kliknite na Edit, zatim na New, a zatim kliknite na DWORD value.
 4. Da biste promenili ime vrednosti, ukucajte DisableCAD, a zatim pritisnite ENTER.
 5. Zadr?ite vrednost ?data? pode?enu na 0. Ova vrednost ?e se prikazivati kao 0x00000000(0).


REFERENCES

Za dodatne informacije, kliknite na broj ?lanka ispod kako biste pogledali tekst u Microsoft Knowledge Base-u:
314493 How to change the Windows Logon screen saver in Windows XP

Svojstva

Identifikator ?lanka: 291559 - Poslednji pregled: 8. jul 2006. - Revizija: 4.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbenv kbhowtomaster kbui KB291559

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com