Verktøylinjene mangler, menylinjen mangler eller personlige innstillinger beholdes ikke når du starter Word

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 291484 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO291484
Denne artikkelen er en konsolidering av følgende tidligere tilgjengelige artikkel: 242368

Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Før du endrer registret, må du sikkerhetskopiere det og være sikker på at du forstår hvordan du gjenoppretter registret hvis det oppstår et problem. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter eller redigerer registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

Symptom

Når du starter Microsoft Word, kan et av følgende symptomer oppstå:
 • Verktøylinjene mangler.
 • Menylinjen mangler.
 • De personlige innstillingene beholdes ikke.

Workaround

Hvis du vil gjenopprette verktøylinjene, menyene eller personlige innstillinger, kan du bruke én av følgende metoder, avhengig av situasjonen.

Deaktiver fullskjermvisning

Fullskjermvisning viser så mye av dokumentet som mulig på skjermen. I denne modusen fjerner Word skjermelementer som menylinjen, verktøylinjer og rullefelt. Hvis du vil gjenopprette verktøylinjene og menyene, deaktiverer du fullskjermvisning.
 • Hvis et dokument er åpent, gjør du ett av følgende:
  • Trykk Alt+V for å aktivere Vis-menyen, og trykk deretter U for å deaktivere fullskjermvisning.
  • Hvis verktøylinjen for full skjerm vises, klikker du Lukk full skjerm.
 • Hvis et dokument ikke er åpent, følger du denne fremgangsmåten:
  1. Trykk Ctrl+N for å starte et nytt dokument.
  2. Trykk Alt+V for å aktivere Vis-menyen, og trykk deretter U for å deaktivere fullskjermvisning.
Avslutt og start Word på nytt. Hvis Word starter på riktig måte, har du løst problemet. Problemet er at Word ble avsluttet da fullskjermvisningen var aktiv, og Word har beholdt denne innstillingen.

Hvis du vil ha mer informasjon om fullskjemvisning, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
290947 Menyer og verktøylinjer forsvinner, og "Gjenta verdi:8" vises på statuslinjen (denne artikkelen kan være på engelsk)

Aktivere standardverktøylinjene

Velg VerktøylinjerVis-menyen. Kontroller om noen av verktøylinjene er valgt. Hvis ingen av verktøylinjene er merket, velger du de du vil bruke. Når du skal gjøre dette, klikker du verktøylinjenavnet. Gjenta denne fremgangsmåten for alle verktøylinjene du vil vise. Verktøylinjene som vises som standard, er standardverktøylinjen og formateringsverktøylinjen, i tillegg til oppgaveruten.

Obs!  Hvis menylinjen ikke vises, trykker du Alt+V for å få frem Vis-menyen, og deretter trykker du V for å vise Verktøylinjer-menyen.

Avslutt og start Word på nytt. Hvis Word starter på riktig måte, har du løst problemet. Problemet er at standardverktøylinjene og menylinjen var slått av da du avsluttet Word, og at Word beholdt disse innstillingene.


Starte Word uten å kjøre makroer

Kontroller om du starter Word ved hjelp av en Visual Basic for Applications-makro. Du kjører kanskje en VBA-makro som starter Word uten å vise noen menyer eller verktøylinjer.

Hvis du starter Word ved hjelp av en snarvei, kan du kontrollere kommandolinjen som snarveien bruker, for å finne navnet på makroen. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Finn snarveien som du bruker til å kjøre Word.
 2. Høyreklikk snarveien, og klikk deretter Egenskaper på hurtigmenyen.
 3. Klikk kategorien Snarvei.
 4. I Mål-boksen ser du etter en kommandolinje som ser slik ut
  "C:\Programfiler\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE" /mmakronavn
  der /mmakronavn er navnet på en makro.

 5. Hvis du ser /mmakronavn på kommandolinjen, fjerner du det og starter Word på vanlig måte.

  Obs!  /m-bryteren etterfulgt av navnet på en makro starter Word og kjører en bestemt makro. /m-bryteren forhindrer også Word fra å kjøre eventuelle AutoExec-makroer.
Hvis Word starter på riktig måte, har du løst problemet. Problemet er at det kjører en makro når Word starter, og at makroen endrer utseendet på Word-vinduet.

Hvis du vil ha mer informasjon om kommandolinjebryterne som kan brukes til å starte Word, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
210565 WD: Oppstartsbrytere (kommandolinjebrytere) i Word og formålet med dem (denne artikkelen kan være på engelsk)

Et program (for eksempel et Word-tillegg) endret brukergrensesnittet, skjulte verktøylinjer eller endret innstillingene

Trinn 1: Start Word med standardinnstillingene

Når du starter Word ved å bruke /a-bryteren på en kommandolinje, bruker Word standardinnstillingene for alle alternativer og hindrer at tillegg og globale maler lastes inn.

Med /a-bryteren kan du starte Word uten å laste inn følgende komponenter:
 • Den globale malen (Normal.dot)
 • Alle tilleggsmaler i oppstartsmappen
 • Alle tilleggsbibliotek (WLL-filer)
 • Brukerinnstillinger som er lagret i Data-nøkkelen i Windows-registret
Obs!  Når du starter Word med /a-bryteren, blir ikke endringene du foretar i Word som påvirker disse komponentene når du avslutter Word, skrevet til harddisken, og endringene går tapt.

I følgende eksempel kan du ta utgangspunkt i at Word ligger i følgende mappe:
C:\Programfiler\Microsoft Office\Office10
Obs!  Word kan være installert i en annen mappe.

Følg denne fremgangsmåten for å starte Word med /a-bryteren:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, og klikk deretter Bla gjennom.
 2. Bruk Søk i-boksen til å finne Winword.exe, og klikk for å merke den.
 3. Klikk Åpne.

  Obs!  Dette trinnet fyller ut Åpne-boksen i dialogboksen Kjør.
 4. Klikk i Åpne-boksen etter Winword.exe.

  Obs!  Banen til Winword.exe-filen i dialogboksen Kjør er i anførselstegn. Pass på at du klikker til høyre for det avsluttende anførselstegnet.
 5. Sett inn et mellomrom, og skriv deretter inn /a.

  Setningen i Åpne-boksen skal nå se tilnærmet slik ut:
  "C:\Programfiler\Microsoft Office\Office10\Winword.exe" /a
Hvis Word starter på riktig måte, har du løst problemet. Problemet er at et tilleggsprogram eller en mal, den standard Normal-malen, eller datanøkkelen i registret påvirker hvordan Word-vinduet vises når programmet starter.

Trinn 2: Gi nytt navn til den globale malen

Obs!  Hvis du ønsker en automatisert metode for å utføre dette trinnet, kan du se artikkelen under "Referanser" i denne artikkelen.

Hvis du vil forhindre at formatering, autotekst og makroer som er lagret i den globale malen (Normal.dot), påvirker funksjonaliteten til Word eller dokumentene som er åpne, endrer du navnet på Normal.dot-filen.

Obs!  Hvis du gir nytt navn til Normal.dot-malen, kan du raskt avgjøre om det er Normal-malen som forårsaker dette problemet. Hvis du gir nytt navn til Normal.dot-malen, tilbakestiller du flere alternativer tilbake til standardinnstillingene, inkludert egendefinerte stiler og verktøylinjer, makroer og Autotekst-oppføringer. Av den grunn anbefaler Microsoft på det sterkeste at du gir nytt navn til Normal.dot-filen.

Det kan hende at bestemte konfigurasjonstyper oppretter flere enn én Normal.dot-fil. Slike situasjoner omfatter tilfeller der flere versjoner av Word kjører på samme datamaskin, eller tilfeller der flere arbeidsstasjonsinstallasjoner finnes på samme datamaskin. I slike tilfeller må du kontrollere at du endrer navnet på alle kopier av Normal.dot. Hvis du vil gi nytt navn til den globale malen (Normal.dot), bruker du følgende fremgangsmåte:
 • Microsoft Windows 98 og Microsoft Windows NT 4.0
  1. Lukk alle forekomster av Word. Hvis du bruker Word som redigeringsprogram for e-post, må du også avslutte Microsoft Outlook.
  2. Klikk Start, pek på Søk, og klikk deretter Etter filer eller mapper.
  3. I Navn-boksen skriver du inn Normal.dot.
  4. I boksen Søk i velger du den lokale harddisken (eller en alternativ plassering for brukermalen hvis du kjører Word fra en nettverksserver).
  5. Klikk Søk nå for å søke etter filen.
  6. For hver forekomst av Normal.dot som vises i dialogboksen Søk i, høyreklikker du filen. Klikk Gi nytt navn på hurtigmenyen. Gi filen et nytt navn, for eksempel GammelNormal.dot eller Normal-1.dot, og trykk deretter Enter.
  7. Klikk AvsluttFil-menyen for å avslutte dialogboksen Søk i, og start Word på nytt på vanlig måte (uten å bruke /a-bryteren).
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me) eller Microsoft Windows 2000
  1. Lukk alle forekomster av Word. Hvis du bruker Word som redigeringsprogram for e-post, må du også avslutte Microsoft Outlook.
  2. Klikk Start, velg Søk, og klikk deretter Filer eller mapper.
  3. Skriv inn Normal.dot i boksen Søk etter filer eller mapper med navnet.
  4. I boksen Søk i velger du den lokale harddisken (eller en alternativ plassering for brukermalen hvis du kjører Word fra en nettverksserver).
  5. Klikk Søk nå for å søke etter filen.
  6. For hver forekomst av Normal.dot som vises i dialogboksen Søk, høyreklikker du filen. Klikk Gi nytt navn på hurtigmenyen. Gi filen et nytt navn, for eksempel GammelNormal.dot eller Normal-1.dot, og trykk deretter Enter.
  7. Klikk LukkFil-menyen for å avslutte dialogboksen Søk, og start Word på nytt på vanlig måte (uten å bruke /a-bryteren).
 • Windows XP
  1. Lukk alle forekomster av Word. Hvis du bruker Word som redigeringsprogram for e-post, må du også avslutte Microsoft Outlook.
  2. Klikk Start og deretter Søk.
  3. Klikk Alle filer og mapper.
  4. Klikk Flere avanserte alternativer, og merk deretter av for Vis skjulte filer og mapper.
  5. Skriv inn normal.dot i boksen Hele eller deler av filnavnet.
  6. I boksen Søk i velger du den lokale harddisken (eller en alternativ plassering for brukermalen hvis du kjører Word fra en nettverksserver).
  7. Klikk Søk for å søke etter filen.
  8. I den høyre ruten i dialogboksen Søkeresultater høyreklikker du Normal.dot, og deretter klikker du Gi nytt navn på hurtigmenyen som vises. Skriv inn et nytt filnavn (for eksempel OldNormal.dot), og trykk deretter ENTER.
  9. Lukk dialogboksen Søkeresultater, og start deretter Word på nytt på vanlig måte (uten /a-bryteren).
Hvis Word starter på riktig måte, har du løst problemet.

I dette tilfellet er problemet en skadet Normal.dot-mal. Det kan hende at du må endre enkelte innstillinger for å gjenopprette favorittalternativene.

Hvis Normal.dot-filen du gav nytt navn til, inneholder tilpassinger, for eksempel i stiler, makroer eller Autotekst-oppføringer, som ikke kan gjenopprettes på en enkel måte, kan det hende du kan kopiere disse tilpassingene fra den gamle Normal.dot-filen til den nye Normal.dot-filen ved hjelp av Assistent.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Assistent, klikker du Hjelp for Microsoft WordHjelp-menyen, skriver inn assistent i Office-hjelperen eller svarveiviseren, og deretter klikker du Søk for å vise de returnerte emnene.

Gi nytt navn til Data-nøkkelen i Windows-registret

Obs!  Hvis du ønsker en automatisert metode for å utføre dette trinnet, kan du se artikkelen under "Referanser" i denne artikkelen.

Advarsel!  Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk av Registerredigering skjer på eget ansvar.
Obs!  Hvis du gir nytt navn til Data-nøkkelen, tilbakestiller du flere alternativer tilbake til standardinnstillingene, inkludert listen over sist brukte filer på Fil-menyen og mange innstillinger som du tilpasser ved å klikke AlternativerVerktøy-menyen. Word bygger opp Data-nøkkelen på nytt ved hjelp av innebygde standardinnstillinger neste gang du starter Word.

Følg denne fremgangsmåten for å gi nytt navn til Data-nøkkelen:
 1. Avslutt alle Windows-programmer.
 2. Klikk Start, Kjør, og skriv deretter inn regedit i Åpne-boksen. Klikk deretter OK.
 3. Finn følgende nøkkel ved å dobbeltklikke riktige mapper for din versjon av Word:

  For Microsoft Office Word 2003:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Data
  For Microsoft Word 2002:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Data
  For Microsoft Word 2000:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Data
 4. Når Data-mappen er merket, klikker du Gi nytt navnRediger-menyen.
 5. Skriv inn et nytt navn for Data-mappen (skriv for eksempel inn Gamledata), og trykk deretter Enter.
 6. Avslutt Registerredigering, og start deretter Word på nytt som vanlig (uten å bruke /a-bryteren).
Hvis Word starter på riktig måte, har du løst problemet. Problemet er en skadet datanøkkel. Det kan hende du må endre enkelte innstillinger for å gjenopprette favorittalternativene.


Opprette en forhåndsvisningsmakro

Endre forhåndsvisningsmakroen i Word for å vise innstillingene du vil bruke.

Hvis du for eksempel vil vise formateringsverktøylinjen automatisk i forhåndsvisning, kan du følge denne fremgangsmåten:
 1. Velg MakroVerktøy-menyen, og klikk deretter Makroer.
 2. Endre valget i Makroer i-boksen til Word-kommandoer.
 3. Velg FilForhåndsvisning i Makronavn-listen.
 4. Endre innstillingen i Makroer i-boksen til Normal.dot (global mal).
 5. Klikk Opprett.
 6. Opprett følgende makro:
  Sub FilePrintPreview()
  '
  ' FilePrintPreview Macro
  ' Displays full pages as they will be printed.
  '
    ActiveDocument.PrintPreview
    CommandBars("Formatting").Visible = True
  End Sub
  					
 7. Klikk Lukk og gå tilbake til Microsoft WordFil-menyen.

Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilpasser og oppretter verktøylinjer og verktøylinjeknapper, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
291292 Slik arbeider du med verktøylinjer og verktøylinjeknapper: Legge til, opprette, redigere, slette, gjenopprette og mer i Word 2002

Referanser


Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du automatiserer feilsøking av Word-problemer ved å fjerne bestemte nøkkelkomponenter som kan være skadet eller som kan forårsake en konflikt i Microsoft Word, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
289506 Slik installerer og bruker du malen Support.dot i Microsoft Word 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)

Egenskaper

Artikkel-ID: 291484 - Forrige gjennomgang: 20. oktober 2006 - Gjennomgang: 5.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Nøkkelord: 
kbmenu kbtoolbar kbmacro kbprb kbsettings KB291484

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com