โปรแกรมควบคุมและเฟิร์มแวร์ไม่สามารถปรับปรุงบนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows 8.1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2913760 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณดำเนินการลักษณะการทำงานใหม่ push-button บนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows 8.1 คุณไม่สามารถปรับปรุงโปรแกรมควบคุมและเฟิร์มแวร์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากไดรเวอร์หรือเฟิร์มแวร์ของการอ้างอิงถูกเพิ่มเข้าไป Windows 8.1 หลังจากที่คุณดำเนินการลักษณะการทำงานใหม่ push-button ค่าใหม่ไม่สามารถจัดการได้อย่างถูกต้อง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

Windows Update
การปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานจาก Windows Update.

ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft
แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ระบบปฏิบัติการการปรับปรุง
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8.1 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8.1 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
Windows Server 2012 R2 ของรุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
หมายเหตุสามารถได้รับการปรับปรุงสำหรับ Windows RT 8.1 จากเท่านั้น Windows Update.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณจะต้องใช้ Windows RT 8.1, Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012 ด้วย

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของอุปกรณ์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะไม่แทนที่โปรแกรมปรับปรุงที่ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

รุ่นทั่วไปของโปรแกรมปรับปรุงนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม Windows RT 8.1, Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012
  • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows RT 8.1, 8.1 ของ Windows และ Windows Server 2012 R2" แฟ้ม MUM รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับ Windows RT 8.1
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Winload.efi6.3.9600.16496763,42420-ธ.ค.-201306:07ไม่เกี่ยวข้อง
Winload.efi6.3.9600.16496763,42420-ธ.ค.-201306:07ไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8.1 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Winload.efi6.3.9600.164961,382,20820-ธ.ค.-201308:26ไม่เกี่ยวข้อง
Winload.exe6.3.9600.164961,271,66420-ธ.ค.-201308:26x 86
Winload.efi6.3.9600.164961,382,20820-ธ.ค.-201308:26ไม่เกี่ยวข้อง
Winload.exe6.3.9600.164961,271,66420-ธ.ค.-201308:26x 86
Winresume.efi6.3.9600.164521,261,32030 2013 oct23:39ไม่เกี่ยวข้อง
Winresume.exe6.3.9600.164521,159,08030 2013 oct23:39x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 8.1 และ Windows Server 2012
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Winload.efi6.3.9600.164961,643,58420-ธ.ค.-201310:18ไม่เกี่ยวข้อง
Winload.exe6.3.9600.164961,507,70420-ธ.ค.-201310:18x 64
Winload.efi6.3.9600.164961,643,58420-ธ.ค.-201310:18ไม่เกี่ยวข้อง
Winload.exe6.3.9600.164961,507,70420-ธ.ค.-201310:18x 64
Winresume.efi6.3.9600.164521,476,18431 2013 oct00:33ไม่เกี่ยวข้อง
Winresume.exe6.3.9600.164521,345,53631 2013 oct00:33x 64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ push-button ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows RT 8.1, Windows 8.1 และ R2 Windows Server 2012

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows RT 8.1
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติแฟ้มค่า
$$$$ ชื่อแฟ้มArm_5b89c789d32989a8fb0e445832850d43_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16496_none_54bf3c4ae2cb61ef.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วัน (UTC)21-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)00:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มArm_e5404182235b859c954177a55fa06eb9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16496_none_83bda4aad24dd10a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)21-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)00:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มArm_microsoft-windows-b ...กำหนดการ-windows-minwin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16496_none_e4850fc8179b8e5a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,228
วัน (UTC)20-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)10:22
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มArm_microsoft-windows-b ...ระบบปฏิบัติการ-vironment-loader_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16496_none_efc0239f8843e012.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,539
วัน (UTC)20-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)10:22
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,036
วัน (UTC)21-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)00:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8.1 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติแฟ้มค่า
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,036
วัน (UTC)21-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)00:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_638c2fd3b1348954fd51d5698e98c137_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16496_none_74c1b2441ba9971a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)21-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)00:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_9339b8679705482aefc3b66d4d1fac92_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16496_none_e6d1313f7a4ba2cd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วัน (UTC)21-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)00:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-b ...ข้อคิดเห็น windows minwin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16496_none_e4829d70179e6f94.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,996
วัน (UTC)20-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)08:48
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-b ...ระบบปฏิบัติการ-vironment-loader_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16496_none_efbdb1478846c14c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม5,807
วัน (UTC)21-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)00:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 8.1 และ Windows Server 2012
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติแฟ้มค่า
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_04b0e4effcb6aae5a4057a33ab5c5944_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16496_none_730df0266b9bc509.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)21-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)00:02
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_aeefc1f9c1df645b341ca75f979e1d32_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16496_none_7a6357759d987310.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)21-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)00:02
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-b ...กำหนดการ-windows-minwin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16496_none_40a138f3cffbe0ca.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3000
วัน (UTC)20-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)10:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-b ...ระบบปฏิบัติการ-vironment-loader_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16496_none_4bdc4ccb40a43282.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม5,813
วัน (UTC)21-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)00:02
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,499
วัน (UTC)21-ธ.ค.-2013
เวลา (UTC)00:02
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2913760 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มีนาคม 2557 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows 8.1 Enterprise
  • Windows 8.1
  • Windows 8.1 Preview
  • Windows 8.1 Pro
  • Windows RT 8.1
  • Windows Server 2012 R2 Datacenter
  • Windows Server 2012 R2 Essentials
  • Windows Server 2012 R2 Foundation
  • Windows Server 2012 R2 Standard
Keywords: 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2913760 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2913760

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com