מידע על רשימת הקבצים הלא בטוחים ב-Internet Explorer 6

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 291369 - View products that this article applies to.
חשוב: מאמר זה מכיל מידע על שינוי הרישום. לפני שינוי הרישום, הקפד לגבות אותו וודא שאתה יודע כיצד לשחזר את הרישום במקרה של בעיה. למידע על אופן הגיבוי, השחזור והעריכה של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר ב-Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

Internet Explorer 6 מכיל רשימה של קבצים 'לא בטוחים' המקודדת בקובץ Shdocvw.dll. מטרתה של רשימת הקבצים הלא בטוחים היא למנוע ממך לפתוח בטעות קובץ מסוג העלול לגרום לבעיות במחשב.

מידע נוסף

רשימת הקבצים הלא בטוחים ב-Internet Explorer 6 עודכנה בהתאמה לרשימת הקבצים הלא בטוחים של Microsoft Office. סוגי הקבצים הבאים נוספו לרשימת הקבצים הלא בטוחים:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
סיומת הקובץסוג הקובץ
.adסיומת של פרוייקט Microsoft Access
.adpפרוייקט Access
.crtאישור אבטחה
.insשירות Internet Naming
.mdbתוכנית של Access
.mdeמסד נתונים MDE של Access
.mscמסמך Microsoft Common Console
.mspתיקון תוכנה ל-Microsoft Windows Installer
.sctרכיב script של Windows
.shbאובייקט מעטפת זמני
.vbקובץ VBScript
.wscרכיב script של Windows
.wsfקובץ script של Windows
.cplהרחבה של לוח הבקרה
.shsאובייקט מעטפת זמני
.vsd קובץ Microsoft Visio
.vstקובץ Visio
.vssקובץ Visio
.vswקובץ Visio
רשימת הקבצים הלא בטוחים המלאה ב-Internet Explorer כוללת את סוגי הקבצים המופיעים בטבלה הקודמת, ובנוסף, את סוגי הקבצים הבאים:
 • .asp
 • .bas
 • .bat
 • .chm
 • .cmd
 • .com
 • .exe
 • .hlp
 • .hta
 • .inf
 • .isp
 • .js
 • .jse
 • .lnk
 • .msi
 • .mst
 • .pcd
 • .pif
 • .reg
 • .scr
 • .url
 • .vbe
 • .vbs
 • .ws
 • .wsh

שינוי רשימת הקבצים הלא בטוחים

לקבלת מידע נוסף על שינוי רשימת הקבצים הלא בטוחים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
291387 שימוש בתכונות ההגנה מווירוסים ב-Outlook Express 6

מאפיינים

Article ID: 291369 - Last Review: יום שני 11 פברואר 2008 - Revision: 5.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
מילות מפתח 
kbinfo KB291369

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com