Makale numarası: 291308 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Daha fazla bilgi

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla sağlar; örtülü veya açık garanti vermez. Buna satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk zımni garantileri de dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini ve yordamları oluşturmak ve hata ayıklamak amacıyla kullanılan araçları kullanmayı bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri, belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir, ancak gereksinimlerinizi karşılamaya yönelik olarak ek işlevsellik sağlamak veya yordamlar geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler. Bu makaledeki örneklerde, aşağıdaki tabloda listelenen Visual Basic yöntemleri kullanılır.
  Yöntem       Bağımsız değişkenler
  ------------------------------------------
  Activate      yok
  Cells       rowIndex, columnIndex
  Application.Goto  reference, scroll
  Offset       rowOffset, columnOffset
  Range       cell1
           cell1, cell2
  Resize       rowSize, columnSize
  Select       yok
  Sheets       index (veya sheetName)
  Workbooks     index (veya bookName)
  End        direction
  CurrentRegion   yok
				
Bu makaledeki örneklerde, aşağıdaki tabloda yer alan özellikler kullanılır.
  Özellik      Kullanımı
  ---------------------------------------------------------------------
  ActiveSheet   etkin sayfayı belirtmek için
  ActiveWorkbook  etkin çalışma kitabını belirtmek için
  Columns.Count  belirtilen öğedeki sütun sayısını belirlemek için
  Rows.Count    belirtilen öğedeki satır sayısını belirlemek için
  Selection    seçili olan geçerli aralığa başvurmak için
				

1: Etkin Çalışma Sayfasında bir Hücreyi Seçme

Etkin çalışma sayfasında D5 hücresini seçmek için aşağıdaki örneklerden birini kullanabilirsiniz:
ActiveSheet.Cells(5, 4).Select
				
-veya-
ActiveSheet.Range("D5").Select
				

2: Aynı Çalışma Kitabındaki Farklı bir Çalışma Sayfasında bulunan bir Hücreyi Seçme

Aynı çalışma kitabındaki farklı bir çalışma sayfasında bulunan E6 hücresini seçmek için aşağıdaki örneklerden birini kullanabilirsiniz:
Application.Goto ActiveWorkbook.Sheets("Sayfa2").Cells(6, 5)
				
  -veya-
				
Application.Goto (ActiveWorkbook.Sheets("Sayfa2").Range("E6"))
				
Veya, çalışma sayfasını etkinleştirip yukarıdaki yöntem 1'i kullanarak hücreyi seçebilirsiniz:
Sheets("Sayfa2").Activate
ActiveSheet.Cells(6, 5).Select
				

3: Farklı bir Çalışma Kitabındaki Çalışma Sayfasında bulunan bir Hücreyi Seçme

Farklı bir çalışma kitabındaki çalışma sayfasında bulunan F7 hücresini seçmek için aşağıdaki örneklerden birini kullanabilirsiniz:
Application.Goto Workbooks("KİTAP2.XLS").Sheets("Sayfa1").Cells(7, 6)
				
-veya-
Application.Goto Workbooks("KİTAP2.XLS").Sheets("Sayfa1").Range("F7")
				
Veya, çalışma sayfasını etkinleştirip yukarıdaki yöntem 1'i kullanarak hücreyi seçebilirsiniz:
Workbooks("KİTAP2.XLS").Sheets("Sayfa1").Activate
ActiveSheet.Cells(7, 6).Select
				

4: Etkin Çalışma Sayfasında bir Hücre Aralığını Seçme

Etkin çalışma sayfasında C2:D10 hücre aralığını seçmek için aşağıdaki örneklerden birini kullanabilirsiniz:
ActiveSheet.Range(Cells(2, 3), Cells(10, 4)).Select
				
ActiveSheet.Range("C2:D10").Select
				
ActiveSheet.Range("C2", "D10").Select
				

5: Aynı Çalışma Kitabındaki Farklı bir Çalışma Sayfasında bulunan bir Hücre Aralığını Seçme

Aynı çalışma kitabındaki farklı bir çalışma sayfasında bulunan D3:E11 hücre aralığını seçmek için aşağıdaki örneklerden birini kullanabilirsiniz:
Application.Goto ActiveWorkbook.Sheets("Sayfa3").Range("D3:E11")
				
Application.Goto ActiveWorkbook.Sheets("Sayfa3").Range("D3", "E11")
				
Veya, çalışma sayfasını etkinleştirip yukarıdaki yöntem 4'ü kullanarak hücre aralığını seçebilirsiniz:
Sheets("Sayfa3").Activate
ActiveSheet.Range(Cells(3, 4), Cells(11, 5)).Select
				

6: Farklı bir Çalışma Kitabındaki Çalışma Sayfasında bir Hücre Aralığını Seçme

Farklı bir çalışma kitabındaki çalışma sayfasında E4:F12 hücre aralığını seçmek için aşağıdaki örneklerden birini kullanabilirsiniz:
Application.Goto Workbooks("KİTAP2.XLS").Sheets("Sayfa1").Range("E4:F12")
				
Application.Goto _
   Workbooks("KİTAP2.XLS").Sheets("Sayfa1").Range("E4", "F12")
				
Veya, çalışma sayfasını etkinleştirip yukarıdaki yöntem 4'ü kullanarak hücre aralığını seçebilirsiniz:
Workbooks("KİTAP2.XLS").Sheets("Sayfa1").Activate
  ActiveSheet.Range(Cells(4, 5), Cells(12, 6)).Select
				

7: Etkin Çalışma Sayfasında Adlandırılmış bir Aralığı Seçme

Etkin çalışma sayfasında "Test" olarak adlandırılmış bir aralığı seçmek için aşağıdaki örneklerden birini kullanabilirsiniz:
Range("Sınama").Select
				
Application.Goto "Sınama"
				

8: Aynı Çalışma Kitabındaki Farklı bir Çalışma Sayfasında bulunan Adlandırılmış bir Aralığı Seçme

Aynı çalışma kitabındaki farklı bir çalışma sayfasında bulunan, "Test" olarak adlandırılmış bir aralığı seçmek için aşağıdaki örneklerden birini kullanabilirsiniz:
Application.Goto Sheets("Sayfa1").Range("Sınama")
				
Veya, çalışma sayfasını etkinleştirip yukarıdaki yöntem 7'yi kullanarak adlandırılmış aralığı seçebilirsiniz:
Sheets("Sayfa1").Activate
Range("Sınama").Select
				

9: Farklı bir Çalışma Kitabındaki Çalışma Sayfasında Adlandırılmış bir Aralığı Seçme

Farklı bir çalışma kitabındaki çalışma sayfasında "Test" olarak adlandırılmış bir aralığı seçmek için aşağıdaki örneklerden birini kullanabilirsiniz:
Application.Goto _
  Workbooks("KİTAP2.XLS").Sheets("Sayfa2").Range("Sınama")
				
Veya, çalışma sayfasını etkinleştirip yukarıdaki yöntem 7'yi kullanarak adlandırılmış aralığı seçebilirsiniz:
Workbooks("KİTAP2.XLS").Sheets("Sayfa2").Activate
Range("Sınama").Select
				

10: Etkin Hücreye Göre bir Hücreyi Seçme

Etkin hücrenin beş satır altındaki ve dört sütun solundaki bir hücreyi seçmek için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz:
ActiveCell.Offset(5, -4).Select
				
Etkin hücrenin iki satır üstünde ve üç sütun sağındaki bir hücreyi seçmek için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz:
ActiveCell.Offset(-2, 3).Select
				
Not "Çalışma sayfasının dışındaki" bir hücreyi seçmeye çalışırsanız bir hata oluşur. Yukarıda gösterilen ilk örnek, etkin hücre A - D sütunları arasındaysa bir hata döndürür; çünkü dört sütun sola gidildiğinde etkin hücre geçersiz bir hücre adresine taşınır.

11: Farklı bir Hücreye (Etkin Olmayan) Göre bir Hücreyi Seçme

C7 hücresinin beş satır altındaki ve dört sütun sağındaki bir hücreyi seçmek için aşağıdaki örneklerden birini kullanabilirsiniz:
ActiveSheet.Cells(7, 3).Offset(5, 4).Select
				
ActiveSheet.Range("C7").Offset(5, 4).Select
				

12: Belirtilen bir Aralıktan Kaydırılmış Hücre Aralığını Seçme

Adlandırılmış "Test" aralığı ile aynı boyutta, ancak dört satır aşağı ve üç sütun sağa kaydırılmış hücre aralığını seçmek için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz:
ActiveSheet.Range("Sınama").Offset(4, 3).Select
				
Adlandırılmış aralık başka bir (etkin olmayan) çalışma sayfasındaysa, aşağıdaki örneği kullanarak ilk önce bu çalışma sayfasını etkinleştirin ve aralığı seçin:
Sheets("Sayfa3").Activate
ActiveSheet.Range("Sınama").Offset(4, 3).Select
				

13: Belirtilen bir Aralığı Seçme ve Seçimi Yeniden Boyutlandırma

"Veritabanı" olarak adlandırılmış bir aralığı seçmek ve ardından seçimi beş satır genişletmek için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz:
Range("Veritabanı").Select
Selection.Resize(Selection.Rows.Count + 5, _
  Selection.Columns.Count).Select
				

14: Belirtilen bir Aralığı Seçme, Kaydırma ve Yeniden Boyutlandırma

"Veritabanı" olarak adlandırılmış aralığın dört satır aşağısındaki ve üç sütun sağındaki ve adlandırılmış aralıktan iki satır ve bir sütun daha fazla olan aralığı seçmek için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz:
Range("Veritabanı").Select
Selection.Offset(4, 3).Resize(Selection.Rows.Count + 2, _
  Selection.Columns.Count + 1).Select
				

15: Belirtilen İki veya Daha Fazla Aralığın Birleşimini Seçme

"Test" ve "Örnek" olarak adlandırılmış iki aralığın birleşimini (birleştirilmiş alan) seçmek için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz:
Application.Union(Range("Sınama"), Range("Örnek")).Select
				
Bu örneğin kullanılabilmesi için her iki aralığın da aynı çalışma sayfasında olması gerektiğini unutmayın. Ayrıca, Union yöntemi farklı sayfalar için kullanılamaz. Örneğin şu satır düzgün çalışır:
Set y = Application.Union(Range("Sayfa1!A1:B2"), Range("Sayfa1!C3:D4"))
				
Ancak şu satır:
Set y = Application.Union(Range("Sayfa1!A1:B2"), Range("Sayfa2!C3:D4"))
				
aşağıdaki hata iletisini döndürür:
Uygulama sınıfının Union yöntemi başarısız oldu

16: Belirtilen İki veya Daha Fazla Aralığın Kesişimini Seçme

"Test" ve "Örnek" olarak adlandırılmış iki aralığın kesişimini seçmek için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz:
Application.Intersect(Range("Sınama"), Range("Örnek")).Select
				
Bu örneğin kullanılabilmesi için her iki aralığın da aynı çalışma sayfasında olması gerektiğini unutmayın.Bu makaledeki 17-21 arasındaki örneklerde aşağıdaki veri kümesi örneğine başvurulur. Her bir örnekte, örnek verilerde seçilecek hücre aralığı belirtilir.
  A1: Adı    B1: Satış   C1: Miktar
  A2: a    B2: 10 TL   C2: 5
  A3: b    B3:     C3: 10
  A4: c    B4: 10 TL   C4: 5
  A5:     B5:     C5:
  A6: Toplam  B6: 20 TL   C6: 20
				

17: Bitişik Verilerin bir Sütunundaki Son Hücreyi Seçme

Bitişik bir sütundaki son hücreyi seçmek için aşağıdaki örneği kullanın:
ActiveSheet.Range("a1").End(xlDown).Select
				
Örnek tablo ile bu kod kullanıldığında A4 hücresi seçilir.

18: Bitişik Verilerin bir Sütununun Sonundaki Boş Sütunu Seçme

Bitişik hücre aralığının altındaki bir hücreyi seçmek için aşağıdaki örneği kullanın:
ActiveSheet.Range("a1").End(xlDown).Offset(1,0).Select
				
Örnek tablo ile bu kod kullanıldığında A5 hücresi seçilir.

19: Bir Sütundaki Bitişik Hücrelerin Tüm Aralığını Seçme

Bir sütundaki bitişik hücrelerin bir aralığını seçmek için aşağıdaki örneklerden birini kullanın:
ActiveSheet.Range("a1", ActiveSheet.Range("a1").End(xlDown)).Select
				
  -veya-
				
ActiveSheet.Range("a1:" & ActiveSheet.Range("a1"). _
   End(xlDown).Address).Select
				
Örnek tablo ile bu kod kullanıldığında A1 ile A4 arasındaki hücreler seçilir.

20: Bir Sütundaki Bitişik Olmayan Verilerin Tüm Aralığını Seçme

Bitişik olmayan hücrelerin bir aralığını seçmek için aşağıdaki örneklerden birini kullanın:
ActiveSheet.Range("a1",ActiveSheet.Range("a65536").End(xlUp)).Select
				
  -veya-
				
ActiveSheet.Range("a1:" & ActiveSheet.Range("a65536"). _
  End(xlUp).Address).Select
				
Örnek tablo ile bu kod kullanıldığında A1 ile A6 arasındaki hücreler seçilir.

21: Dikdörtgen bir Hücre Aralığı Seçme

Bir hücre etrafında dikdörtgen bir hücre aralığı seçmek için GeçerliBölge yöntemini kullanın. CurrentRegion yöntemiyle seçilen aralık, boş satır ve boş sütunların bileşimiyle bağlanan bir alandır. Aşağıdaki örnekte, CurrentRegion yönteminin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir:
ActiveSheet.Range("a1").CurrentRegion.Select
				
Bu kod, A1 ile C4 arasındaki hücreleri seçer. Aynı hücre aralığını seçmek için kullanılabilecek diğer örnekler aşağıda listelenmektedir:
ActiveSheet.Range("a1", _
  ActiveSheet.Range("a1").End(xlDown).End(xlToRight)).Select
				
  -veya-
				
ActiveSheet.Range("a1:" & _
  ActiveSheet.Range("a1").End(xlDown).End(xlToRight).Address).Select
				
Bazı durumlarda, A1 ile C6 arasındaki hücreleri seçmek isteyebilirsiniz. Bu örnekte, Satır 5'teki boş satır nedeniyle CurrentRegion yöntemi kullanılamaz. Aşağıdaki örnekler, tüm hücreleri seçecektir:
lastCol = ActiveSheet.Range("a1").End(xlToRight).Column
lastRow = ActiveSheet.Cells(65536, lastCol).End(xlUp).Row
ActiveSheet.Range("a1", ActiveSheet.Cells(lastRow, lastCol)).Select
				
  -veya-
				
lastCol = ActiveSheet.Range("a1").End(xlToRight).Column
lastRow = ActiveSheet.Cells(65536, lastCol).End(xlUp).Row
ActiveSheet.Range("a1:" & _
  ActiveSheet.Cells(lastRow, lastCol).Address).Select
				

22. Birden Fazla Çeşitli Uzunluktaki Bitişik Olmayan Sütunu Seçme

Birden fazla çeşitli uzunluktaki bitişik olmayan sütunu seçmek için aşağıdaki örnek tabloyu ve makro örneğini kullanın:
  A1: 1 B1: 1 C1: 1 D1: 1
  A2: 2 B2: 2 C2: 2 D2: 2
  A3: 3 B3: 3 C3: 3 D3: 3
  A4:  B4: 4 C4: 4 D4: 4
  A5:  B5: 5 C5: 5 D5:
  A6:  B6:  C6: 6 D6:
				
StartRange = "A1"
EndRange = "C1"
Set a = Range(StartRange, Range(StartRange).End(xlDown))
Set b = Range(EndRange, Range(EndRange).End(xlDown))
Union(a,b).Select
				
Örnek tablo ile bu kod kullanıldığında A1:A3 ve C1:C6 aralığındaki hücreler seçilir.

ÖRNEKLERLE İLGİLİ NOTLAR

 • ActiveSheet özelliği, belirli bir sayfa adlandırılmamışsa kullanıldığı için genellikle yoksayılabilir. Örneğin,
  ActiveSheet.Range("D5").Select
  						
  yerine, şunu kullanabilirsiniz:
  Range("D5").Select
  						
 • ActiveWorkbook özelliği de genellikle yoksayılabilir. Belirli bir çalışma kitabı adlandırılmadığı sürece, etkin çalışma kitabı kullanılır.
 • Application.Goto yöntemini kullanırken, belirtilen aralık başka bir (etkin olmayan) çalışma sayfasındaysa ve Range yöntemi içinde iki Cells yöntemi kullanmak istiyorsanız, bu yöntemi her kullandığınızda Sheets nesnesini eklemelisiniz. Örneğin:
  Application.Goto Sheets("Sayfa1").Range( _
     Sheets("Sayfa1").Range(Sheets("Sayfa1").Cells(2, 3), _
     Sheets("Sayfa1").Cells(4, 5)))
  					
 • Tırnak işaretleri içindeki her bir öğe için (örneğin, "Sınama" adlandırılmış aralığı için), değeri bir metin dizesi olan bir değişken de kullanabilirsiniz. Örneğin,
  ActiveWorkbook.Sheets("Sayfa1").Activate
  						
  yerine, şunu kullanabilirsiniz:
  ActiveWorkbook.Sheets(myVar).Activate
  						
  burada myVar değeri, "Sayfa1" değeridir.

Referanslar


Bu makaledeki örnek kodu kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
290140 Office XP programları için Bilgi Bankası makalelerindeki örnek kodu çalıştırma

Özellikler

Makale numarası: 291308 - Last Review: 29 Mart 2013 Cuma - Gözden geçirme: 3.0
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
Anahtar Kelimeler: 
kbautomation kbmacro kbdtacode kbhowto kbprogramming KB291308

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com