Straipsnio ID: 291288 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?Microsoft Excel? palaiko daug pasirinktini? jungikli?, kuriais galite valdyti programos paleidimo b?d?. ?iame straipsnyje i?vardyti jungikliai ir pateikiami j? apra?ai.

Daugiau informacijos

Jungikliai

Tolesn?je lentel?je i?vardyti jungikliai, kuriais galite valdyti ?Excel? paleidimo b?d?. Jungikliuose neskiriamos did?iosios ir ma?osios raid?s: /O yra tas pats kaip /o. Kai kuriais atvejais galite naudoti kelis jungiklius tuo pa?iu metu. Jei naudojate kelis jungiklius tuo pa?iu metu, turite atskirti juos tarpais, pvz.: /o /s
  Jungiklis      Funkcija
  ----------------------------------------------------------------------

  /e, /embedded  ?Excel? priverstinai paleid?iama nerodant 
          paleisties ekrano ir sukuriant nauj? darbaknyg? 
          (1 knyga.xls).

          Pavyzdys: /e arba /embedded

  /m        ?Excel? priverstinai sukuria nauj? darbaknyg?, kurioje
          yra vienas makrokomandos lapas.

          Pavyzdys: /m

  /o        ?Excel? priverstinai i? naujo u?registruojama. Registre 
          perra?omas ?is raktas:

          ?Excel 97?: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel
 
          ?Excel 2000?: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

          ?Excel 2002?: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

          ?Excel 2003?: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

          PASTABA. Jei ?iame rakte yra netinkam? reik?mi?,
          jos nei?taisomos naudojant ?? jungikl?. ?is 
          jungiklis tik pakei?ia tr?kstamas reik?mes.

          Pavyzdys: /o

  /p <aplankas>   ?Excel? priverstinai naudoja ne numatyt?j?, o kaip aktyv?j?
          nurodyt? keli?. 

          Pavyzdys: /p "C:\Windows"

  /r <failo vardas>  ?Excel? priverstinai atidaro nurodyt? fail?
          tik skaitymo re?imu.

          Pavyzdys: /r "C:\My Documents\Testas.xls"

  /s, /safemode  ?Excel? priverstinai apeina visus aplanke Application Data\Microsoft\Xlstart esan?ius failus,
          numatyt?j? ?Excel? arba ?Office? diegimo kataloge esant? ?XLStart? aplank? 
          ir alternatyvi?j? paleisties failo viet?, nurodyt? dialogo lango ?Excel? parinktys skirtuke Bendra. 
          ?Excel? taip pat priverstinai 
          apeina ?ranki? juostos fail? (Excel.xlb arba 
          <vartotojo vardas>.xlb). ?Excel? pavadinimo juostoje 
          rodoma ?Saugusis re?imas?. Naudokite ?? jungikl?, kai norite 
          paleisti ?Excel? saugiuoju re?imu.

          Pavyzdys: /s arba /safemode
				 Jungiklis      Funkcija ----------------------------------------------------------------------

  /e, /embedded  ?Excel? priverstinai paleid?iama nerodant paleisties ekrano ir sukuriant nauj? darbaknyg? (1 knyga.xls).

          Pavyzdys: /e arba /embedded

  /m        ?Excel? priverstinai sukuria nauj? darbaknyg?, kurioje yra vienas makrokomandos lapas.

          Pavyzdys: /m

  /o        ?Excel? priverstinai i? naujo u?registruojama. Registre perra?omas ?is raktas:

          ?Excel 97?: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel
 
          ?Excel 2000?: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

          ?Excel 2002?: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

          ?Excel 2003?: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

          PASTABA. Jei ?iame rakte yra netinkam? reik?mi?, jos nei?taisomos naudojant ?? jungikl?. ?is jungiklis tik pakei?ia tr?kstamas reik?mes.

          Pavyzdys: /o

  /p <aplankas>   ?Excel? priverstinai naudoja ne numatyt?j?, o kaip aktyv?j? nurodyt? keli?. 

          Pavyzdys: /p "C:\Windows"

  /r <failo vardas>  ?Excel? priverstinai atidaro nurodyt? fail? tik skaitymo re?imu.

          Pavyzdys: /r "C:\My Documents\Testas.xls"

  /s, /safemode  ?Excel? priverstinai apeina visus aplanke Application Data\Microsoft\Xlstart esan?ius failus, numatyt?j? ?Excel? arba ?Office? diegimo kataloge esant? ?XLStart? aplank? ir alternatyvi?j? paleisties failo viet?, nurodyt? dialogo lango ?Excel? parinktys skirtuke Bendra. ?Excel? taip pat priverstinai apeina ?ranki? juostos fail? (Excel.xlb arba <vartotojo vardas>.xlb). ?Excel? pavadinimo juostoje rodoma ?Saugusis re?imas?. Naudokite ?? jungikl?, kai norite paleisti ?Excel? saugiuoju re?imu.

          Pavyzdys: /s arba /safemode Jungiklis      Funkcija ----------------------------------------------------------------------

  /e, /embedded  ?Excel? priverstinai paleid?iama nerodant paleisties ekrano ir sukuriant nauj? darbaknyg? (1 knyga.xls).

          Pavyzdys: /e arba /embedded

  /m        ?Excel? priverstinai sukuria nauj? darbaknyg?, kurioje yra vienas makrokomandos lapas.

          Pavyzdys: /m

  /o        ?Excel? priverstinai i? naujo u?registruojama. Registre perra?omas ?is raktas:

          ?Excel 97?: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel
 
          ?Excel 2000?: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

          ?Excel 2002?: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

          ?Excel 2003?: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

          PASTABA. Jei ?iame rakte yra netinkam? reik?mi?, jos nei?taisomos naudojant ?? jungikl?. ?is jungiklis tik pakei?ia tr?kstamas reik?mes.

          Pavyzdys: /o

  /p <aplankas>   ?Excel? priverstinai naudoja ne numatyt?j?, o kaip aktyv?j? nurodyt? keli?. 

          Pavyzdys: /p "C:\Windows"

  /r <failo vardas>  ?Excel? priverstinai atidaro nurodyt? fail? tik skaitymo re?imu.

          Pavyzdys: /r "C:\My Documents\Testas.xls"

  /s, /safemode  ?Excel? priverstinai apeina visus aplanke Application Data\Microsoft\Xlstart esan?ius failus, numatyt?j? ?Excel? arba ?Office? diegimo kataloge esant? ?XLStart? aplank? ir alternatyvi?j? paleisties failo viet?, nurodyt? dialogo lango ?Excel? parinktys skirtuke Bendra. ?Excel? taip pat priverstinai apeina ?ranki? juostos fail? (Excel.xlb arba <vartotojo vardas>.xlb). ?Excel? pavadinimo juostoje rodoma ?Saugusis re?imas?. Naudokite ?? jungikl?, kai norite paleisti ?Excel? saugiuoju re?imu.

          Pavyzdys: /s arba /safemode Jungiklis      Funkcija ----------------------------------------------------------------------

  /e, /embedded  ?Excel? priverstinai paleid?iama nerodant paleisties ekrano ir sukuriant nauj? darbaknyg? (1 knyga.xls).

          Pavyzdys: /e arba /embedded

  /m        ?Excel? priverstinai sukuria nauj? darbaknyg?, kurioje yra vienas makrokomandos lapas.

          Pavyzdys: /m

  /o        ?Excel? priverstinai i? naujo u?registruojama. Registre perra?omas ?is raktas:

          ?Excel 97?: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel
 
          ?Excel 2000?: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

          ?Excel 2002?: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

          ?Excel 2003?: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

          PASTABA. Jei ?iame rakte yra netinkam? reik?mi?, jos nei?taisomos naudojant ?? jungikl?. ?is jungiklis tik pakei?ia tr?kstamas reik?mes.

          Pavyzdys: /o

  /p <aplankas>   ?Excel? priverstinai naudoja ne numatyt?j?, o kaip aktyv?j? nurodyt? keli?. 

          Pavyzdys: /p "C:\Windows"

  /r <failo vardas>  ?Excel? priverstinai atidaro nurodyt? fail? tik skaitymo re?imu.

          Pavyzdys: /r "C:\My Documents\Testas.xls"

  /s, /safemode  ?Excel? priverstinai apeina visus aplanke Application Data\Microsoft\Xlstart esan?ius failus, numatyt?j? ?Excel? arba ?Office? diegimo kataloge esant? ?XLStart? aplank? ir alternatyvi?j? paleisties failo viet?, nurodyt? dialogo lango ?Excel? parinktys skirtuke Bendra. ?Excel? taip pat priverstinai apeina ?ranki? juostos fail? (Excel.xlb arba <vartotojo vardas>.xlb). ?Excel? pavadinimo juostoje rodoma ?Saugusis re?imas?. Naudokite ?? jungikl?, kai norite paleisti ?Excel? saugiuoju re?imu.

          Pavyzdys: /s arba /safemode Jungiklis      Funkcija ----------------------------------------------------------------------

  /e, /embedded  ?Excel? priverstinai paleid?iama nerodant paleisties ekrano ir sukuriant nauj? darbaknyg? (1 knyga.xls).

          Pavyzdys: /e arba /embedded

  /m        ?Excel? priverstinai sukuria nauj? darbaknyg?, kurioje yra vienas makrokomandos lapas.

          Pavyzdys: /m

  /o        ?Excel? priverstinai i? naujo u?registruojama. Registre perra?omas ?is raktas:

          ?Excel 97?: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel
 
          ?Excel 2000?: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

          ?Excel 2002?: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

          ?Excel 2003?: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

          PASTABA. ?Excel 2003?: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Exceld. Jei ?iame rakte yra netinkam? reik?mi?, jos nei?taisomos naudojant ?? jungikl?. ?is jungiklis tik pakei?ia tr?kstamas reik?mes.

          Pavyzdys: /o

  /p <aplankas>   ?Excel? priverstinai naudoja ne numatyt?j?, o kaip aktyv?j? nurodyt? keli?. 

          Pavyzdys: /p "C:\Windows"

  /r <failo vardas>  ?Excel? priverstinai atidaro nurodyt? fail? tik skaitymo re?imu.

          Pavyzdys: /r "C:\My Documents\Testas.xls"

  /s, /safemode  ?Excel? priverstinai apeina visus aplanke Application Data\Microsoft\Xlstart esan?ius failus, numatyt?j? ?Excel? arba ?Office? diegimo kataloge esant? ?XLStart? aplank? ir alternatyvi?j? paleisties failo viet?, nurodyt? dialogo lango ?Excel? parinktys skirtuke Bendra. ?Excel? taip pat priverstinai apeina ?ranki? juostos fail? (Excel.xlb arba <vartotojo vardas>.xlb). ?Excel? pavadinimo juostoje rodoma ?Saugusis re?imas?. Naudokite ?? jungikl?, kai norite paleisti ?Excel? saugiuoju re?imu.

          Pavyzdys: /s arba /safemode
   /t        ?Excel? priverstinai naudoja nurodyt? fail? kaip
          numatytosios darbaknyg?s ?ablon?. 

 /regserver    ?Excel? priverstinai u?registruojama, o tada i?jungiama. Naudokite ?? 
          jungikl?, kai norite, kad ?Excel? perra?yt? visus 
          registro raktus ir b?t? i? naujo susieta su ?Excel? failais, 
          pvz., darbaknyg?mis, diagramomis ir kt. (Taikoma tik ankstesn?ms nei ?Excel 2010? versijoms.)

          Pavyzdys: /regserver


  /unregserver   ?Excel? privestinai i?registruojama, o tada i?jungiama. (Taikoma tik ankstesn?ms nei ?Excel 2010? versijoms.)

          Pavyzdys: /unregserver
				

Kaip naudoti jungiklius paleid?iant ?Excel?

Kaip ?traukti jungikl? ? ?Microsoft Excel? nuorod?

Nor?dami ?traukti jungikl? ? ?Microsoft Excel? nuorod?:
 1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Atidaryti, tada dukart spustel?kite aplank? Programos.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Microsoft Excel nuorod?, spustel?kite Ypatyb?s, tada spustel?kite skirtuk? Nuoroda.
 3. Lauke Paskirties vieta ?veskite norimus naudoti jungiklius po komandos, kuria paleid?iamas failas Excel.exe. Pvz., jei norite, kad ?Excel? b?t? paleid?iama nesukuriant naujos darbaknyg?s, o failas Excel.exe yra ?diegtas numatytojoje vietoje, lauke Paskirties vieta ?veskite toki? eilut?:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /e
 4. Spustel?kite Gerai.

  Pastaba. Jei dialogo lango Ypatyb?s skirtuke Nuoroda parink?i? n?ra, j?s? nuorodos yra ?Windows Installer? nuorodos. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip modifikuoti ?ias nuorodas, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
  290379 ?Office? skirtukas Nuoroda nepasiekiamas (gali b?ti angl? k.)

Kaip paleisti ?Excel? su jungikliu vien? kart? naudojant komand? eilut?

Jei norite paleisti ?Excel? su jungikliu retkar?iais, galite ?traukti jungikl? ? komand? eilut?. Nor?dami tai padaryti:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. Lauke Atidaryti ?veskite Excel.exe keli?, o tada ?traukite norim? naudoti jungikl? komand? eilut?s pabaigoje. Pvz., jei norite apeiti visus paleisties aplankuose esan?ius failus, o failas Excel.exe ?diegtas numatytojoje vietoje, ?veskite toki? komand?:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /s
 3. Spustel?kite Gerai.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 291288 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. vasario 26 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbinfo KB291288

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com