คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเชื่อมโยงหลายมิติใน Word

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 291182 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Word 97 รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 159940.
สำหรับรุ่น Microsoft Word 98 Macintosh Edition ของบทความนี้ ให้ดู 182343.
สำหรับรุ่น Microsoft Word 2000 ของบทความนี้ ให้ดู 211955.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสร้างและการใช้การเชื่อมโยงหลายมิติใน Microsoft Word 2002 และใน Word รุ่นที่ใหม่กว่า

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อฉันพิมพ์ที่อยู่ของแฟ้มที่มีช่องว่างอยู่ในนั้น Word จะแทนที่ที่อยู่ดังกล่าวด้วยการเชื่อมโยงหลายมิติหลังจากที่ฉันกด SPACEBAR แล้ว ฉันจะสามารถเสร็จสิ้นการพิมพ์ที่อยู่ซึ่งรวมถึงเว้นวรรคก่อนที่ Word จะแปลงที่อยู่นั้นไปเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติหรือไม่

เพื่อให้แน่ใจว่า Word จะจดจำเป็นช่องว่างของ thatincludes ที่อยู่เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติเดียว ใส่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศถ้าไม่ได้ใส่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ Word สร้าง hyperlinkwhen คุณกด SPACEBAR

ฉันจะปิดการเชื่อมโยงหลายมิติโดยอัตโนมัติได้อย่างไร

เมื่อต้องการปิดการใช้งานการเชื่อมโยงหลายมิติโดยอัตโนมัติ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Word ที่คุณกำลังเรียกใช้:
 • ใน Microsoft Office Word 2010 และ 2013 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. บนเมนูแฟ้มคลิกตัวเลือก
  2. คลิกการพิสูจน์อักษรและจากนั้น คลิกตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ
  3. บนแท็บการจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์และ บนแท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติคลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเส้นทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย ด้วยการเชื่อมโยงหลายมิติและจากนั้น คลิกตกลง
  4. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Word
 • ใน Microsoft Office Word 2007 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกMicrosoft Office ปุ่มและจากนั้น คลิกตัวเลือกของ Word
  2. คลิกการพิสูจน์อักษรและจากนั้น คลิกตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ
  3. บนแท็บการจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์และ บนแท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติคลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเส้นทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย ด้วยการเชื่อมโยงหลายมิติและจากนั้น คลิกตกลง
  4. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Word
 • ใน Microsoft Office Word 2003 และใน Microsoft Word 2002 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. บนเมนูเครื่องมือคลิกตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ
  2. บน การจัดรูปแบบอัตโนมัติ ขณะที่คุณพิมพ์และบนแท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติ ให้คลิกเพื่อยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เส้นทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติ
  3. คลิกตกลง

ฉันเปลี่ยนข้อความหรือภาพที่แสดงของการเชื่อมโยงหลายมิติได้อย่างไรหลังจากที่สร้างขึ้นมาแล้ว

คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงข้อความหรือรูปภาพสำหรับ ahyperlink ในแบบเดียวกับที่คุณแก้ไขข้อความหรือรูปภาพใด ๆ ในเอกสารของคุณ

เมื่อต้องการทำตาม ahyperlink กด และ CTRL ค้างไว้ และ แล้ว คลิก thehyperlink

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
279090 ไม่สามารถคลิกเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมโยงหลายมิติ

ฉันจะนำการเชื่อมโยงหลายมิติออกได้อย่างไรโดยที่ข้อความหรือภาพที่แสดงไม่สูญหายไป

การเอาการเชื่อมโยงหลายมิติเดียวโดยไม่สูญเสียรูปหรือข้อความที่แสดง คลิกขวาการเชื่อมโยงหลายมิติ และจากนั้น คลิกเอาการเชื่อมโยงหลายมิติ

เมื่อต้องการเอาการเชื่อมโยงหลายมิติทั้งหมด ina เอกสาร กด CTRL + A เพื่อเลือกแบบทั้งเอกสารแล้ว pressCTRL + SHIFT + F9

หมายเหตุ การดำเนินการนี้แปลงเขตข้อมูล justhyperlinks ไม่ ทั้งหมดเป็นข้อความธรรมดา

ฉันจะเปลี่ยน Uniform Resource Locator (URL) ที่อยู่ภายในนั้นสำหรับการเชื่อมโยงหลายมิติได้อย่างไร

เมื่อต้องการเปลี่ยน URL พื้นฐานสำหรับมิติ ขั้นตอน followthese:
 1. คลิกขวาข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติหรือรูปภาพ และจากนั้น คลิกแก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติ
 2. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติ ให้พิมพ์หรือเลือก URL จากกล่อง พิมพ์ชื่อแฟ้มหรือเว็บเพจ
 3. คลิกตกลง

ฉันจะสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังตำแหน่งที่ตั้งภายในเอกสารเดียวกันได้อย่างไร

เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งที่ตั้งภายใน samedocument ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • ใช้การลาก และปล่อย ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. บันทึกเอกสาร
  2. เลือกคำ วลี หรือภาพที่คุณต้องการใช้เป็นปลายทางสำหรับการเชื่อมโยงหลายมิติ
  3. คลิกขวาและกดปุ่มเมาส์ค้างไว้ขณะลากสิ่งที่เลือกไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ จากนั้น ปล่อยปุ่มเมาส์
  4. คลิกสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติที่นี่
 • สร้างคั่นหน้าเว็บ และสร้างการเชื่อมโยง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Word ที่คุณกำลังเรียกใช้:
  • ใน Word 2007 และใน Word 2010 และ 2013 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. บันทึกเอกสาร
   2. เลือกข้อความหรือภาพที่คุณต้องการใช้เป็นปลายทางสำหรับการเชื่อมโยงหลายมิติ
   3. คลิกที่แท็บ แทรก
   4. ในกลุ่มการเชื่อมโยงคลิกที่คั่นหน้า
   5. ในกล่องชื่อที่คั่นหน้าพิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำสำหรับคั่นหนังสือ และจากนั้น คลิกเพิ่ม
   6. ย้ายจุดที่จะแทรกไปยังตำแหน่งที่ตั้งในเอกสารที่คุณต้องการสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติ
   7. คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ ในกลุ่ม การเชื่อมโยง
   8. คลิกที่คั่นหน้า
   9. ในกล่องโต้ตอบการเลือกตำแหน่งในเอกสารเลือกคั่นหน้าที่คุณต้องการใช้เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติปลายทาง และจากนั้น คลิกตกลง
   10. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ
  • ใน Word 2003 และ ใน Word 2002 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. บันทึกเอกสาร
   2. เลือกข้อความหรือภาพที่คุณต้องการใช้เป็นปลายทางสำหรับการเชื่อมโยงหลายมิติ
   3. บนเมนูแทรกคลิกที่คั่นหน้า
   4. ในกล่องชื่อที่คั่นหน้าพิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำสำหรับคั่นหนังสือ และจากนั้น คลิกเพิ่ม
   5. ย้ายจุดที่จะแทรกไปยังตำแหน่งที่ตั้งในเอกสารที่คุณต้องการสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติ
   6. บนเมนู แทรก คลิก ไฮเปอร์ลิงค์
   7. คลิกที่คั่นหน้า
   8. ในกล่องโต้ตอบการเลือกตำแหน่งในเอกสารเลือกคั่นหน้าที่คุณต้องการใช้เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติปลายทาง และจากนั้น คลิกตกลง
   9. คลิก ตกลง อีกครั้ง

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการเชื่อมโยงหลายมิติแบบสัมพัทธ์กับการเชื่อมโยงหลายมิติแบบสัมบูรณ์

การเชื่อมโยงหลายมิติแบบสัมบูรณ์ใช้อยู่แบบเต็มของเอกสาร thedestination การเชื่อมโยงหลายมิติแบบสัมพัทธ์ใช้ที่อยู่สัมพันธ์กับ theaddress ของเอกสารมี การเชื่อมโยงนี้ยังเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าฐานการเชื่อมโยงหลายมิติ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเอกสารมีที่อยู่ดังต่อไปนี้:
C:\My Documents\1999 report.doc
เอกสารนี้มีมิติแบบสัมบูรณ์ และแบบสัมพัทธ์ไปยังเอกสารที่มี fulladdress ต่อไปนี้ (และการเชื่อมโยงหลายมิติแบบสัมบูรณ์):
C:\My Documents\April\Sales.doc
การเชื่อมโยงหลายมิติแบบสัมพัทธ์ประกอบด้วยเพียง toSales.doc ที่อยู่สัมพัทธ์ ที่อยู่แบบสัมพัทธ์จะเป็นดังนี้:
April\Sales.doc
ใช้การเชื่อมโยงแบบสัมพัทธ์หากคุณต้อง การย้าย หรือคัดลอกแฟ้ม toanother ตำแหน่งของคุณ เช่นเว็บเซิร์ฟเวอร์

เมื่อฉันคลิกที่การเชื่อมโยงหลายมิติใน Word ฉันได้รับข้อความที่บ่งชี้ว่าไม่ได้ลงทะเบียนโปรแกรมที่ใช้ในการเปิดแฟ้ม ฉันจะต้องทำอย่างไรจึงจะเปิดแฟ้มได้

คุณได้รับข้อความนี้เมื่อ Windows ไม่สามารถใช้โปรแกรม findthe ที่เกี่ยวข้องกับชนิดของเอกสารที่ระบุไว้ใน hyperlinkpath ข้อมูลนี้จะถูกเข้ารหัสในส่วนขยายของอยู่การเชื่อมโยงหลายมิตินั้น

เปิดตัวเลือกคำแนะนำเครื่องมือ Toview การเชื่อมโยงหลายมิติ แล้ว วางเมาส์ pointerover การเชื่อมโยงหลายมิติ

เมื่อต้องการค้นหาตัวเลือกเคล็ดลับเครื่องมือ ใช้หนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้ตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Word ที่คุณกำลังเรียกใช้:
 • ใน Word 2010 และ 2013 คลิกแฟ้มคลิกตัวเลือกและจากนั้น คลิกแสดง
 • ใน Word 2007 Microsoft Office ปุ่มคลิก คลิกตัวเลือกของ Wordและจากนั้น คลิกแสดง
 • ใน Word 2003 และใน Word 2002 คลิก ตัวเลือก บนเมนู เครื่องมือ และจากนั้นคลิกแท็บ มุมมอง
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง programthat จะเชื่อมโยงกับชนิดของเอกสารที่ระบุไว้ในการเชื่อมโยงหลายมิติ

นามสกุล Thefile คือ กลุ่มของอักขระที่ตามรอบระยะเวลาสุดท้ายใน theaddress ตารางต่อไปนี้แสดงรายการชนิดเอกสาร Office และนามสกุล theirfile
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชนิดของเอกสารส่วนขยายชื่อแฟ้มใน Office 2003 และใน Office รุ่นก่อนหน้านี้ส่วนขยายของชื่อแฟ้มในโปรแกรม Office 2007
ฐานข้อมูล Microsoft Access.mdb.accdb
สมุดงาน Microsoft Excel.xls.xlsx, .xlsm, .xlsb
งานนำเสนอ Microsoft PowerPoint.pot.potx, .potm
สิ่งพิมพ์ใน Microsoft Publisher.pub.pub
เอกสาร Microsoft Word*.doc.docx, .docm

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 291182 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbfaq kbhowto kbweb kbmt KB291182 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:291182

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com