ไม่สามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อเลือกช่วงในตัวควบคุม RefEdit ใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 291110 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้เป็นRefEditตัวควบคุมในแบบฟอร์มผู้ใช้ คุณไม่สามารถใช้แป้นพิมพ์ลัด เช่น CTRL + SHIFT + END การป้อนช่วงในนั้นRefEditตัวควบคุม

นอกจากนี้ ถ้าคุณเปิดในตัวช่วยสร้างแผนภูมิหรือตัวช่วยสร้าง pivottableจากเมนูแบบผุดขึ้น เมื่อคุณกดแป้น CTRL + ลูกศรเพื่อเลือกช่วงในพิมพ์ค้างตัวช่วยสร้าง pivottableหรือในนั้นตัวช่วยสร้างแผนภูมิแป้นพิมพ์ลัดไม่ทำงานอย่างถูกต้อง

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการได้ เราในการแก้ไขปัญหานี้ให้คุณไป "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยตัวคุณเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขปัญหาให้กับฉันเมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขได้ปุ่มหรือการเชื่อมโยง คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว wizard


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50346


หมายเหตุ
 • คุณต้องมี Microsoft Office 2000 Service Pack 3 หรือรุ่นหลังจากที่ติดตั้งให้เรียกใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าววิธีแก้ปัญหาสำหรับ Microsoft Office 2000
 • คุณต้องมี Microsoft Office 2002 Service Pack 2 หรือรุ่นหลังจากที่ติดตั้งให้เรียกใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าววิธีแก้ปัญหาสำหรับ Microsoft Office 2002
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • <a0>$$$$</a0>การแก้ไขบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้::

วิธีที่ 1: เพิ่มคีย์รีจิสทรี

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

วิธีการเปิดโปรแกรมแก้ไขด่วน โดยใช้คีย์รีจิสทรี QFE_Richmond

เมื่อต้องการเปิดโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงไว้ในบทความนี้ เพิ่มคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้และมูลค่า ตามการรุ่นของ Excel ที่คุณกำลังเรียกใช้

Excel 2000

 1. ออกจาก Excel หากมีการเรียกใช้
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ในการOPENกล่อง ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. ค้นหาและคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\9.0\Excel\options
 4. ในการแก้ไขเมนู คลิกใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 5. ประเภท:QFE_Richmondสำหรับค่าใหม่ แล้วกด ENTER
 6. คลิกขวาQFE_Richmondคีย์รีจิสทรี แล้วคลิกปรับเปลี่ยน.
 7. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1.
 8. คลิกตกลงแล้ว ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

Excel 2002

 1. ออกจาก Excel หากมีการเรียกใช้
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ในการOPENกล่อง ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. ค้นหา และเลือกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\10.0\Excel\options
 4. ในการแก้ไขเมนู คลิกใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 5. ประเภท:QFE_Richmondสำหรับค่าใหม่ แล้วกด ENTER
 6. คลิกขวาQFE_Richmondคีย์รีจิสทรี แล้วคลิกปรับเปลี่ยน.
 7. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1.
 8. คลิกตกลงแล้ว ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

Excel 2003

 1. ออกจาก Excel หากมีการเรียกใช้
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ในการOPENกล่อง ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. ค้นหา และเลือกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\11.0\Excel\options
 4. ในการแก้ไขเมนู คลิกใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 5. ประเภท:QFE_Richmondสำหรับค่าใหม่ แล้วกด ENTER
 6. คลิกขวาQFE_Richmondคีย์รีจิสทรี แล้วคลิกปรับเปลี่ยน.
 7. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1.
 8. คลิกตกลงแล้ว ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

Excel 2007

 1. ออกจาก Excel หากมีการเรียกใช้
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ในการOPENกล่อง ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. ค้นหา และเลือกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\12.0\Excel\options
 4. ในการแก้ไขเมนู คลิกใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 5. ประเภท:QFE_Richmondสำหรับค่าใหม่ แล้วกด ENTER
 6. คลิกขวาQFE_Richmondคีย์รีจิสทรี แล้วคลิกปรับเปลี่ยน.
 7. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1.
 8. คลิกตกลงแล้ว ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

Excel 2010

 1. ออกจาก Excel หากมีการเรียกใช้
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ในการOPENกล่อง ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. ค้นหา และเลือกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\office\14.0\Excel\options
 4. ในการแก้ไขเมนู คลิกใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 5. ประเภท:QFE_Richmondสำหรับค่าใหม่ แล้วกด ENTER
 6. คลิกขวาQFE_Richmondคีย์รีจิสทรี แล้วคลิกปรับเปลี่ยน.
 7. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1.
 8. คลิกตกลงแล้ว ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

วิธีที่ 2: ใช้เมาส์เพื่อเลือกช่วง

เมื่อคุณอยู่ในตัวควบคุม RefEdit ตัวช่วยสร้าง ใช้เมาส์เพื่อเลือกช่วงแทนการใช้แป้นพิมพ์ลัด

วิธีที่ 3: แถบเครื่องมือที่ใช้แทนการคลิกขวาที่เมนู

ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นหากคุณใช้เมนูแบบแทนที่การคลิกขวาที่การเรียกใช้ตัวช่วยสร้าง PivotTable เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกตารางสาระสำคัญและรายงาน pivotchartในการข้อมูลเมนู

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP-3)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 291110 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbfixme kbmsifixme kbqfe kbhotfixserver kboffice2000sp3fix kbfix kbbug kbmt KB291110 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:291110

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com