วิธีการเอาการเริ่มต้น SQL Server 2000 ชื่อ ด้วยตนเองหรืออินสแตนซ์เสมือน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 290991 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ขั้นตอนในบทความนี้อธิบายวิธีที่คุณจัดเตรียมระบบของคุณสำหรับการติดตั้งใหม่ของโปรแกรม SQL Server

วิธีถูกต้อง (และวิธีการที่ Microsoft แนะนำให้คุณใช้) เพื่อเอา Microsoft SQL Server 2000 คือการ ใช้การถอนการติดตั้งตัวเลือกที่พร้อมใช้งานในเซ็ต Microsoft SQL Server 2000 อัพ โปรแกรม อย่างไรก็ตาม ถ้าการติดตั้งล้ม เหลวถอนการติดตั้งตัวเลือกอาจไม่พร้อมใช้งาน ถ้าการถอนการติดตั้งไม่มีตัวเลือกอยู่ คุณต้องได้รับข้อความแสดงระบบไปยังจุดที่ติดตั้งใหม่ทั้งหมด เสถียรก่อนที่คุณพยายามติดตั้งโปรแกรม SQL Server

หมายเหตุ:โปรแกรมติดตั้ง (64 บิต) Microsoft SQL Server 2000 ใช้ Windows Installer เพื่อรวมการติดตั้งคุณลักษณะของ SQL Server ในแผนภูมิเป็นคุณลักษณะหนึ่งของเรียบร้อยแล้ว ต่ำสุดและโหมดการติดตั้งแบบปกติจะนำมาใช้อีก โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมติดตั้งแสดงแผนภูมิลักษณะการทำงานกับทั้งหมดพร้อมใช้งานคุณลักษณะที่เลือก ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดเองที่ติดตั้ง ด้วยการเลือกรายการบนแผนภูมิคุณลักษณะ และ โดยการเปลี่ยนเส้นทางการติดตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่เอกสารประกอบของ SQL Server 2000 (64 บิต)

สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนที่คุณเอา Microsoft SQL Server 2000

คำเตือนที่สำคัญ: คุณอาจมีฐานข้อมูลที่คุณต้องการบันทึกในสภาวะที่มีอยู่ คุณอาจต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับฐานข้อมูลการเริ่มต้น ถ้าเป็นจริง ก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนในบทความนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีสำเนาสำรองที่ดีที่รู้จักของข้อมูล หรือให้คุณบันทึกสำเนาของข้อมูลและการบันทึกแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์อื่นนอกเหนือจากโฟลเดอร์ MSSQL เนื่องจากที่คุณต้องลบโฟลเดอร์ MSSQL

แฟ้มคุณต้องบันทึกรวมแฟ้มเหล่านี้ในฐานข้อมูลที่ติดตั้ง Microsoft SQL Server 2000:
 • Distmdl.*
 • Master.*
 • Mastlog.*
 • Model.*
 • Modellog.*
 • Msdbdata.*
 • Msdblog.*
 • Northwnd.* (การติดตั้งที่ไม่จำเป็น)
 • Pubs.*
 • Pubs_log.*
 • Tempdb.*
 • Templog.*

คำเตือนถ้าการติดตั้ง SQL Server จะถูกใช้ร่วมกับบริการรายงานของ Microsoft SQL Server ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โฟลเดอร์ต่อไปนี้และ sub-folders ที่จะยังถูกบันทึก หรือเปลี่ยนชื่อ:
 • เส้นทางเริ่มต้นบริการ \Reporting
 • เส้นทางเริ่มต้นบริการ \MSSQL\Reporting
 • เส้นทางเริ่มต้น\ชื่ออินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์ sqlบริการ \Reporting
 • เส้นทางเริ่มต้น\80\Tools\Report ตัวออกแบบ
หมายเหตุ:เส้นทางเริ่มต้นอ้างอิงถึง %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server

Microsoft แนะนำจะให้ที่:
 • คุณตรวจสอบว่า ไม่มีทรัพยากรคลัสเตอร์อื่นมีการอ้างอิงบน Microsoft SQL Server 2000 ถ้า Microsoft SQL Server 2000 คือ clustered

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  835185Failover คลัสเตอร์ทรัพยากรอ้างอิงใน SQL Server
 • คุณหยุด Microsoft SQL Server 2000 เนื่องจากการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่สามารถป้องกันกระบวนการถอนการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • คุณปิดเครื่องมือการดูแลระบบหรือ Microsoft SQL Server 2000 Client ทั้งหมดบนโหนอื่น ๆ
 • คุณล็อกออนเซิร์ฟเวอร์กับ Microsoft SQL Server 2000 บริการบัญชีหรือบัญชีบัญชีผู้ใช้ของสิทธิ์ที่เทียบเท่า (นั่นคือ แอคเคาท์ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบภายในเครื่อง) ถ้า clustered SQL Server บัญชีคุณใช้ต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่นบนโหนดคลัสเตอร์ทั้งหมด

ขั้นตอนเพื่อเอาเซิร์ฟเวอร์ SQL

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของคุณเจาะจง คุณสามารถใช้ มากกว่า หนึ่ง ของขั้นตอนที่ติดตาม

หลังจากคุณลบ SQL Server เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนเหลือในรายการนี้

 1. ค้นหานี้ข้อมูลโฟลเดอร์การติดตั้งของคุณ แล้ว เปลี่ยนชื่อได้ถ้าคุณต้องบันทึกข้อมูล มิฉะนั้น ลบข้อมูลโฟลเดอร์ Microsoft แนะนำว่า คุณเก็บไว้ข้อมูลโฟลเดอร์เพื่อให้คุณมีการสำรองข้อมูลแฟ้มแฟล็ตฐานข้อมูลในรูป MDF และ LDF แบบพร้อมใช้งาน ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อนั้นข้อมูลโฟลเดอร์ คุณสามารถกู้คืนข้อมูลที่มีอยู่ในสถานะที่เหมือนกัน และเงื่อนไขดังกล่าวถูกเมื่อคุณใช้อินสแตนซ์ของ SQL Server แบบออฟไลน์ให้ re-installation ที่ใช้ชื่อเดียวกัน เส้นทาง และ ip แอดเดรส
 2. สำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือน ใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 โปรแกรมติดตั้งที่อยู่บนซีดีแล้วคลิกการถอนการติดตั้งตัวเลือก ซึ่งจะรับการบันทึกไว้ในหัวข้อ "วิธีการถอนการติดตั้งการติดตั้งที่มีอยู่ของ SQL Server (เซ็ตอัพ)" ใน SQL Server หนังสือออนไลน์
 3. สำหรับคำไม่ clustered (แบบสแตนด์อโลน) สแตนซ์ คุณสามารถทำตามขั้นตอนที่ 1 หรือ ใน'แผงควบคุม'เปิดการเพิ่ม/เอาโปรแกรมออกapplet
 4. ใน'แผงควบคุม' เปิดเพิ่ม/เอาโปรแกรมออกapplet
 5. เรียกใช้ Regedt32 แล้ว ค้นหาคีย์รีจิสทรีนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  ภายใต้การถอนการติดตั้งคีย์การ การค้นหาตำแหน่งของรหัสผลิตภัณฑ์สำหรับอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server 2000 ที่คุณกำลังพยายามเอาออก

  On the Taskbar, clickเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้. ในการเรียกใช้dialog box, copy and paste, or type, this command:

  C:\WINNT\IsUninst.exe -f"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$Server1\Uninst.is" -c"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$Server1\sqlsun.dll" -Mssql.miff i=I1

  If these steps do not work, you can follow the steps in theRemove All Known Instances of SQL Serversection to remove Microsoft SQL Server 2000 manually.

  หมายเหตุ:It is not the intent to remove 100 percent of SQL Server 2000 at this time. These steps are intended to get the system to a state where you can perform a successful installation, so that you can then remove the Microsoft SQL Server 2000 installation that is being recovered.


หมายเหตุ:If this is a clustered instance of SQL Server 2000, repeat these steps for each node in the cluster.

Remove a specific instance of SQL Server

To remove a specific instance of SQL Server, follow these steps:
 1. Locate, and then delete the%drive%:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn folder where%drive%is the location of the instance of SQL Server you want to remove.
 2. Locate, the following registry key:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer


   หมายเหตุ:If you are deleting a default instance, you must delete all the keys EXCEPT theไคลเอ็นต์คีย์:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server


   You must use Regedt32.exe to edit theInstalledInstancesvalue of the instance you are removing. A default instance is listed as MSSQLSERVER, and named instances appear as the name given to the instance.

   หมายเหตุ:You cannot use Regedit.exe to edit the value; you must use Regedt32.exe instead.


หมายเหตุ:If this is a clustered instance of SQL Server 2000, repeat these steps for each node in the cluster.

Remove all known instances of SQL Server

To remove all known instances of SQL Server, follow these steps:
 1. Locate, and then delete the%drive%:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn folder.
 2. Locate, and then delete these registry keys:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server


 3. ค้นหา และลบคีย์รีจิสทรีเหล่านี้:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSQLServer
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SQLSERVERAGENT
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSQLServerADHelper
 4. คีย์รีจิสทรีที่สามในขั้นตอนที่ 3 ที่สอดคล้องกับอินสแตนซ์ที่เริ่มต้นของ Microsoft SQL Server 2000 อินสแตนซ์ที่มีชื่อปรากฏเหมือนกับที่แสดงไว้ในขั้นตอนที่ 3 พร้อมด้วย$ instance_nameเนื่องจากinstance_nameชื่อถูกกำหนดให้กับอินสแตนซ์เฉพาะของคุณ หลังจากที่คุณระบุตำแหน่งของคีย์ที่ถูกต้องสำหรับอินสแตนซ์ที่คุณเอา เลือกแป้นต่าง ๆ เหล่านั้น และลบแฟ้มเหล่านั้น
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSQLServer
   $ InstanceName
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SQLSERVERAGENT
   $ InstanceName
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSQLServerADHelper

 5. ถ้าอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่คุณเอาออกถูก clustered ลบทรัพยากรคลัสเตอร์ใด ๆ สำหรับอินสแตนซ์ที่อาจยังคงอยู่ใน Administrator คลัสเตอร์

  หมายเหตุ:ลบทรัพยากรของ SQL Server เท่านั้น
 6. การติดตั้ง Microsoft SQL Server 2000 และใช้ชื่อเดียวกัน และ ip แอดเดรส
 7. เรียกใช้การตั้งค่าสำหรับการติดตั้ง และใช้การถอนการติดตั้งตัวเลือกการล้างข้อผิดพลาดที่อาจยังคงมีอยู่เนื่องจากการติดตั้งล้มเหลวหรือปัญหาการกำหนดค่าใด ๆ


หมายเหตุ:ในกรณีนี้คืออินสแตนซ์ SQL Server 2000 คลัสเตอร์ ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละโหนดในคลัสเตอร์

เอาอินสแตนซ์ที่เริ่มต้นของ SQL Server

การเอาอินสแตนซ์ที่เริ่มต้นของ SQL Server ค้นหา และลบคีย์รีจิสทรีเหล่านี้:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Search
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSQLServer
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SQLSERVERAGENT

เอาอินสแตนซ์ที่มีชื่อของ SQL Server

เมื่อต้องการลบอินสแตนซ์ที่มีชื่อของ SQL Server ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ค้นหา และลบคีย์รีจิสทรีเหล่านี้สำหรับการตั้งชื่อเป็นตัวอย่าง ที่ใดInstanceNameชื่อของอินสแตนซ์ที่คุณเอาออกได้
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSQLServer
   $ InstanceName
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SQLSERVERAGENT
   $ InstanceName
 2. ถ้ามีอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่คุณเอา clustered ลบทรัพยากรคลัสเตอร์ใด ๆ สำหรับนี้อินสแตนซ์ของ SQL Server ที่อาจยังคงอยู่ในการดูแลคลัสเตอร์

  หมายเหตุ:ลบทรัพยากรของ SQL Server เท่านั้น
 3. การติดตั้ง Microsoft SQL Server 2000 และใช้ชื่อเดียวกัน และ ip แอดเดรส
 4. เรียกใช้การตั้งค่าสำหรับการติดตั้ง และใช้การถอนการติดตั้งตัวเลือกการล้างข้อผิดพลาดที่อาจยังคงมีอยู่เนื่องจากการติดตั้งล้มเหลวหรือปัญหาการกำหนดค่าใด ๆ


หมายเหตุ:ในกรณีนี้คืออินสแตนซ์ SQL Server 2000 คลัสเตอร์ ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละโหนดในคลัสเตอร์

วิธีการที่รวมเอาข้อความ

การลบข้อความที่รวม ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ลบรายการรีจิสทรีต่อไปนี้ ใช้ส่วนนี้เฉพาะ เมื่อคุณใช้ขั้นตอนในการลบทุกล่ากรณีของ SQL Serverส่วน:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSCNTRS
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSEARCH
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSGATHERER
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSGTHRSVC
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSINDEX
  หมายเหตุ:การลบ disables คีย์รีจิสทรีเหล่านี้การค้นหาของ Microsoft (MSSearch) ที่ให้บริการ ซึ่งอาจส่งผลต่อโปรแกรมประยุกต์ต่อไปนี้หากกำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน:
  • Microsoft Exchange Server
  • Microsoft SharePoint Portal Server
  • ไซต์ของ Microsoft Server
  • เซิร์ฟเวอร์ Microsoft พาณิชย์
  • เซิร์ฟเวอร์ของธุรกิจขนาดเล็กของ Microsoft
 2. ถ้ามีอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่คุณเอา clustered ลบทรัพยากรคลัสเตอร์ใด ๆ สำหรับนี้อินสแตนซ์ของ SQL Server ที่อาจยังคงอยู่ในการดูแลคลัสเตอร์

  หมายเหตุ:: ลบทรัพยากรของ SQL Server เท่านั้น
 3. การติดตั้ง Microsoft SQL Server 2000 และใช้ชื่อเดียวกัน และ ip แอดเดรส
ถ้าคุณได้ลบ MSSearch คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2000:

[sqlclusterSetup.cpp:464: 2 (0x2): ระบบจะไม่สามารถค้นหาแฟ้มที่ระบุได้ ปัญหาในชื่อทรัพยากร SQL Server Fulltext

[clushelp.cpp:1238: 5007 (0x138f): ไม่พบการทรัพยากรคลัสเตอร์ได้

[sqlclusterSetup.cpp:1059: 5007 (0x138f): ไม่พบการทรัพยากรคลัสเตอร์ได้


ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้ เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ทำตามขั้นตอนการเอา MSSearch และลองติดตั้งอีกครั้ง

หมายเหตุ:: เนื่องจากกระบวนการลบไม่เสร็จสมบูรณ์ ก่อนหน้านี้ถ้าคุณกังวลเกี่ยวกับไม่สามารถเอาอินสแตนซ์ในอนาคต คุณสามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่า คุณได้แก้ไขปัญหาทั้งหมดที่สามารถทำให้เกิดการเกิดซ้ำของปัญหานี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนนี้เท่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่า การเอาออกเฉพาะนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ นั้นเท่านั้นตรวจว่า กระบวนการลบอัตโนมัติจะทำงาน โปรแกรมติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่เรียกใช้โปรแกรม และใช้การถอนการติดตั้งตัวเลือกการตรวจสอบการเอากระบวนการในขณะนี้แทนที่จะรอจนกว่าคุณต้องมีฟังก์ชันการทำงานนี้ ถ้าขั้นตอนนี้ล้มเหลว คุณต้องทำการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบ และแก้ไขสาเหตุของความล้มเหลว

เรียกใช้การตั้งค่าสำหรับการติดตั้ง และใช้การถอนการติดตั้งตัวเลือกการตรวจสอบว่า มีปัญหาในการตั้งค่าคอนฟิกหรือข้อผิดพลาดที่อาจยังคงมีอยู่เนื่องจากการเอาออกที่ล้มเหลวไม่มี

หมายเหตุ:: ในบางกรณี โฟลเดอร์ไดรฟ์%%: "\Program Files\Microsoft Server\80 SQL ไม่อาจถูกลบออก และคุณต้องลบโฟลเดอร์ด้วยตนเอง

เมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2000 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจเกิดขึ้น:
ติดกับโปรแกรมตั้งก่อนหน้านี้สร้างค้างอยู่รอการดำเนินการแฟ้มบนเครื่องติดตั้ง คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง
หากเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ของคุณ และลองติดตั้งอีกครั้ง If you receive the error message again, after you restart the server, the files you are trying to delete are probably Read-only.

Follow these steps to see if the files are Read-only:
 1. Locate this registry key:
  Manager\PendingFileRenameOperations HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
 2. Note the file names.
 3. Verify that those files do not have the Read-only attribute set.
 4. Restart the server again.

Delete contents of Temp folders before you reinstall SQL Server

Delete all contents from the Temp folder of both the System Temp and the Temp folder of the installing user. To determine the location of the Temp folder for the user, type the following command at a command prompt:
C:\Documents and Settings\username>set t
The results should include the following:
TEMP=C:\DOCUME~1\username\LOCALS~1\Temp
TMP=C:\DOCUME~1\username\LOCALS~1\Temp
Other items may also be listed. The typical path is the following:
C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Temp
The typical path for the System Temp path is %systemroot%\temp.

ข้อมูลอ้างอิง

If the pending file operations error message persists, see the following article in the Microsoft Knowledge Base:
312995การติดตั้ง SQL Server 2000 ล้มเหลวด้วย ".....การติดตั้งโปรแกรมสำหรับ.previous " ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 290991 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB290991 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:290991

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com