วิธีการใส่เลขลำดับบท appendixes และหน้าในเอกสารที่ประกอบด้วยหัวเรื่องทั้งบทและภาคผนวกใน Word

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 290953 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายหลายชนิดที่แตกต่างกัน ระบบการกำหนดหมายเลขที่คุณสามารถใช้ในเอกสารที่ประกอบด้วยทั้งบท หัวเรื่องและหัวเรื่องของภาคผนวก

Microsoft Word ไม่สนับสนุน หลายหัวข้อลำดับเลขร่างในเอกสารหลักหรือเอกสารเดียวกัน เมื่อคุณทำงานกับเอกสารที่ประกอบด้วยทั้งหัวเรื่องของบทและภาคผนวก หัวเรื่อง หัวเรื่องต้องใช้ลักษณะหัวเรื่องเดียวกัน ระดับ

ตัวอย่างที่ 1: หัวเรื่องของบทและส่วนหัวของภาคผนวก

เมื่อคุณออกแบบเอกสารที่ประกอบด้วยทั้งหัวเรื่องของบท และหัวข้อภาคผนวก คุณสามารถใช้ระดับลักษณะหัวเรื่องที่แตกต่างกันเพื่อนำไปใช้ใน หมายเลขที่แตกต่างกันไปแต่ละหัวข้อการจัดรูปแบบ ตัวอย่าง การกำหนดบทนี้ไว้ และภาคผนวกใส่หมายเลขหัวเรื่องร่างที่คล้ายกับต่อไปนี้
บทที่หนึ่ง: ที่นี่คือชื่อเรื่องไปยังบทแรก

บทที่สอง: นี่คือชื่อเรื่องไปยังบทที่สอง

ภาคผนวก a:นี่คือชื่อเรื่องไปภาคผนวกแรก

ภาคผนวก b:นี่คือชื่อเรื่องลงในภาคผนวกที่สอง
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูรูปแบบคลิก แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขจากนั้น คลิกที่แท็บเค้าร่างลำดับเลข

  หมายเหตุ ใน Microsoft Office Word 2007 และ Word 2010 คลิกรายการหลายระดับ ในการ ภายในบ้าน แท็บ
 2. เลือกลักษณะ ตัวอย่างบทที่ 1 (ตัวเลือกลักษณะสุดท้าย) อย่างใดอย่างหนึ่ง คลิก'กำหนดเอง

  หมายเหตุ ใน Word 2007 และ Word 2010 คลิกกำหนดรายการหลายระดับใหม่.
 3. ภายใต้ระดับคลิก7
 4. ในการ รูปแบบตัวเลข กล่อง ชนิดภาคผนวกจากนั้น กด SPACEBAR เพื่อแทรกช่องว่าง หลังจากคำ "ภาคผนวก"
 5. ภายใต้ ลักษณะตัวเลขคลิก A, B, C ....

  หมายเหตุ: ในการ รูปแบบตัวเลข กล่องภาคผนวก Aควรแสดง ด้วยการ "A" ถูกเน้นอยู่
 6. ในการ รูปแบบตัวเลข กล่อง พิมพ์ช่องว่าง ช่องว่างหลังจาก "ภาคผนวก A"
 7. คลิกปุ่มเพิ่มเติม
 8. ในการ เชื่อมระดับกับลักษณะ กล่อง คลิกหัวเรื่อง 7และจากนั้น คลิกตกลง
ขณะนี้คุณสามารถใช้หัวเรื่อง 1 กับย่อหน้าทั้งหมดที่มีบท ลักษณะและหัวเรื่อง 7 กับย่อหน้าทั้งหมดที่มีชื่อเรื่องภาคผนวก

หมายเหตุ: ลักษณะหัวเรื่องที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้ากับบางย่อหน้า และ คุณลักษณะการจัดรูปแบบอักขระ คุณอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนลักษณะเหล่านี้ โดยใช้ คำสั่งลักษณะบนเมนู'รูปแบบ'เพื่อดูลักษณะที่ปรากฏที่กำหนดไว้

ตัวอย่างที่ 2: การแทรกหมายเลขหน้าสำหรับบทและ Appendixes

เมื่อต้องการแทรกหมายเลขหน้าของลักษณะ "1-1, A-1" ที่ใช้งาน ลักษณะหัวเรื่องเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เอกสารที่ประกอบด้วยตัวแบ่งส่วนของ บางชนิด ชนิดตัวแบ่งส่วนที่คุณต้องมีโดยทั่วไปหน้าถัดไป ใช้ตัวแบ่งส่วนเพื่อแยกพื้นที่เอกสารหลักจาก ในพื้นที่ภาคผนวก ถ้าไม่มีตัวแบ่งส่วนมี ย้ายแทรกของคุณ ชี้ไปพื้นที่ว่างเหนือภาคผนวกของคุณ และจากนั้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. บนเมนูแทรกคลิกตัวแบ่ง
  2. ในกล่องโต้ตอบตัวแบ่งคลิกหน้าถัดไปภายใต้ ชนิดตัวแบ่งส่วนและจากนั้น คลิกตกลง
  หมายเหตุ ใน Word 2007 และ Word 2010 คลิกตัวแบ่งหน้า ในการ แทรก แท็บ
 2. รูปแบบหมายเลขหน้าเพื่อรวมหมายเลขของบท เมื่อต้องการทำ นี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ย้ายจุดแทรกไปยังเพจที่ประกอบด้วยการ ชื่อเรื่องของบทแรก
  2. บนเมนูแทรกคลิกหมายเลขหน้า

   หมายเหตุ ใน Word 2007 และ Word 2010 คลิกหมายเลขหน้า ในการ แทรก แท็บ
  3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดไว้สำหรับหมายเลขหน้าด้วย ใช้ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบหมายเลขหน้า คลิกปุ่ม'รูปแบบ

   หมายเหตุ ใน Word 2007 และ Word 2010 คลิกการจัดรูปแบบหมายเลขหน้า.
  4. คลิกเพื่อเลือกแบบ รวมบท หมายเลข เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
  5. ในการ เริ่มบท ด้วยลักษณะ กล่อง คลิกที่หัวเรื่อง 1และจากนั้น คลิกตกลง
  6. คลิกตกลงในกล่องโต้ตอบหมายเลขหน้า
 3. การจัดรูปแบบหมายเลขหน้ารวมภาคผนวกหมายเลข ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ย้ายจุดแทรกไปยังเพจที่ประกอบด้วยการ ชื่อแรกของภาคผนวกนี้
  2. บนเมนูแทรกคลิกหมายเลขหน้า

   หมายเหตุ ใน Word 2007 และ Word 2010 คลิกหมายเลขหน้า ในการ แทรก แท็บ
  3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดไว้สำหรับหมายเลขหน้าด้วย ใช้ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบหมายเลขหน้า คลิกปุ่ม'รูปแบบ

   หมายเหตุ ใน Word 2007 และ Word 2010 คลิกการจัดรูปแบบหมายเลขหน้า.
  4. คลิกเพื่อเลือกแบบ รวมบท หมายเลข เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
  5. ในการ เริ่มบท ด้วยลักษณะ กล่อง คลิกหัวเรื่อง 7
  6. ในการ หมายเลขหน้า กล่อง คลิก เริ่มต้นที่แล้ว คลิก1เพื่อให้แต่ละบทหรือแต่ละส่วนเริ่มต้น ด้วยหมายเลข 1
  7. คลิกตกลงสองครั้งเพื่อกลับไปยังเอกสารของคุณ

ตัวอย่างที่ 3: การสร้างสารบัญแบบกำหนดเอง

เมื่อต้องการสร้างสารบัญที่มีทั้งบท และ ทำตามขั้น appendixes และซึ่งใช้กำหนดลำดับหมายเลขหน้าแบบ ขั้นตอนเหล่านี้:
 1. วางจุดแทรกที่คุณต้องการสร้างตารางของ เนื้อหา
 2. บนเมนูแทรกชี้ไปที่การอ้างอิงและจากนั้น คลิก ดัชนีและตาราง.

  หมายเหตุ ใน Word 2007 และ Word 2010 คลิกสารบัญ ในการ การอ้างอิง แท็บ และคลิก แทรกสารบัญ.
 3. คลิก สารบัญแท็บ
 4. คลิกปุ่ม'ตัวเลือก
 5. ในการ ระดับของสารบัญ กล่อง ชนิด1 ในกล่องข้อความทางด้านขวาของหัวเรื่อง 7

  ซึ่งสามารถกำหนดค่า Word เพื่อพิจารณาหัวเรื่อง 7 เป็น รายการระดับ 1 ในตาราง สารบัญ
 6. คลิกตกลง
 7. คลิกตกลงในการ ดัชนีและตาราง กล่องโต้ตอบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 290953 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 พฤษภาคม 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbhowtomaster kbnumbering kbmt KB290953 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:290953

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com