วิธีการลดข้อมูลเมตาใน Word 2002

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 290945 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Word 97 โปรดดูที่223790.

สำหรับรุ่น Microsoft Word 2000 ของบทความนี้ ดู237361.

สำหรับรุ่น Microsoft Word 2003 ของบทความนี้ ดู825576.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อลดข้อมูลเมตาในเอกสาร Microsoft Word ของคุณ

ทุกครั้งที่คุณสร้าง เปิด หรือบันทึกเอกสารใน Word 2002 เอกสารอาจประกอบด้วยเนื้อหาที่คุณอาจไม่ต้องการใช้งานร่วมกับผู้อื่นเมื่อคุณเผยแพร่เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลนี้ถูกเรียกว่าเมต้าดาต้า ข้อมูลเมตาจะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มแก้ไข ดู ยื่น และการเรียกเอกสาร Microsoft Office

ข้อมูลเมตาบางอย่างจะสามารถเข้าถึงผ่านทางอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ของ Word ได้อย่างง่ายดาย ข้อมูลเมตาอื่น ๆ จะเท่านั้นสามารถเข้าถึงหมายความว่าพิเศษ เช่น โดยการเปิดเอกสารในตัวแก้ไขแฟ้มไบนารีที่ระดับต่ำ ต่อไปนี้คือ บางตัวอย่างของข้อมูล metadata ที่อาจถูกจัดเก็บไว้ในเอกสารของคุณที่ใช้งาน:
 • ชื่อ:
 • ชื่อย่อของคุณ
 • ชื่อบริษัทหรือองค์กรของคุณ
 • ชื่อของคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • ชื่อของเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายหรือฮาร์ดดิสก์ที่คุณได้บันทึกเอกสาร
 • แฟ้มคุณสมบัติและสรุปข้อมูลอื่น ๆ
 • ส่วนที่มองเห็นไม่ใช่ของวัตถุ OLE ที่ฝังตัว
 • ชื่อของผู้สร้างเอกสารก่อนหน้า
 • ตรวจทานเอกสาร
 • รุ่นของเอกสาร
 • ข้อมูลแม่แบบ
 • ข้อความที่ซ่อนไว้
 • ข้อคิดเห็น
มีสร้างข้อมูลเมตาในหลากหลายวิธีในเอกสาร Word ด้วยเหตุ ไม่มีวิธีการเดียวในการลบเนื้อหาทั้งหมดเช่นจากเอกสารของคุณ ในส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงพื้นที่ที่ข้อมูลเมตาอาจถูกบันทึกลงในเอกสาร Word

บทความนี้อธิบายวิธีการต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อลดข้อมูลเมตาในเอกสาร Word ของคุณ


ปฏิเสธ

Microsoft ให้ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมสำหรับภาพเท่านั้น โดยไม่มีการรับประกันแสดง หรือ อื่น รวม แต่ไม่จำกัดเพียงการ การรับประกันโดยนัยของสามารถเชิงพาณิชย์และ/หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีการแสดงและเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง และขั้นตอนการตรวจแก้จุดบกพร่อง ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายฟังก์ชันการทำงานของกระบวนการเฉพาะ แต่พวกเขาจะปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน หรือสร้างกระบวนการตามที่คุณต้องการไม่
ถ้าคุณได้รับการจำกัดประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม คุณอาจต้องติดต่อคู่ค้ารับรองของ Microsoft หรือคำแนะนำบริการของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft เหล่านี้:

Microsoft ที่คู่ค้า - รับรองhttps://partner.microsoft.com/global/30000104

บริการคำแนะนำของ Microsoft-http://support.microsoft.com/gp/advisoryservice

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุนที่มีอยู่ และ เกี่ยวกับวิธีการติดต่อ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMSสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวอย่างรหัสในบทความนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
290140OFFXP: วิธีการที่เรียกใช้ตัวอย่างรหัสได้จากบทความฐานความรู้

วิธีการเอาข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึก

You can now automatically remove personal information from a Word document when you save the document. To turn this option on, follow these steps:
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก.
 2. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกเพื่อเลือกนั้นRemove personal information from this file on savecheck box underPrivacy optionsแล้ว คลิกตกลง.
หมายเหตุ:This is the preferred method of removing personal information when you save a Word 2002 document.

How to Manually Remove Your User Name from Your Documents

เมื่อต้องการดู หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของคุณ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกแล้ว คลิกการข้อมูลผู้ใช้แท็บ

  The following text boxes appear:

  ชื่อ:
  คำนำหน้าชื่อ
  Mailing Address
 2. If you do not want any of this information to appear in your documents, enter non-identifying strings or spaces in the appropriate text boxes, and then clickตกลงเมื่อต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ:Any new documents that you create will contain this information, instead of the default values that are entered when you install Office. However, existing documents may already contain this information.

How to Manually Remove Personal Summary Information

เมื่อคุณสร้าง หรือบันทึกเอกสารใน Word ข้อมูลสรุปอาจถูกบันทึกลงในเอกสาร There are several methods that you can use to access this information:
 • เปิดเอกสาร ในการแฟ้ม:เมนู คลิกคุณสมบัติ.

  กระบวนการสรุป,สถิติ,เนื้อหาและกำหนดเองtabs may all contain various properties such as your name, your manager's name, and your company name.
 • In Microsoft Windows Explorer, right-click the document, and then clickคุณสมบัติ.

  แท็บในนั้นคุณสมบัติกล่องโต้ตอบอาจประกอบด้วยข้อมูล
 • You can use a Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) macro or other program code to read the properties shown in theคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ
เมื่อต้องการล้างข้อมูลสรุปจากเอกสารที่มีอยู่หรือเท็มเพล ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดเอกสารหรือแม่แบบ
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการสรุปแท็บ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นผู้เขียน:,ตัวจัดการ,บริษัท, and any other text boxes that you do not want to distribute.
 4. ในการกำหนดเองtab, delete any properties that contain information that you do not want to distribute.
 5. คลิกตกลง.

  ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกแล้ว คลิกปิด.
After you complete these steps, the document will not contain summary properties.

How to Manually Remove Personal Summary Information When Connected to a Network

ถ้าคุณเข้าสู่ระบบเครือข่าย ชื่อผู้ใช้เครือข่ายอาจปรากฏขึ้นในการผู้เขียน:กล่องบนสรุปแท็บ และในการบันทึกครั้งล่าสุด โดยฟิลด์นี้สถิติแท็บเมื่อคุณบันทึกเอกสาร ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นแม้ว่าคุณลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดอื่น ๆ จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อต้องการลบข้อมูลสรุปจากเอกสารเมื่อคุณอยู่บนเครือข่าย ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ถ้าเอกสารถูกเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย คัดลอกไปยังฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่องของคุณ
 2. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ทำไม่เข้าสู่ระบบเครือข่ายของคุณ เมื่อคุณเห็นกล่องโต้ตอบการเข้าสู่ระบบเครือข่าย คลิกยกเลิกหรือกดเลี่ยง

  หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่สามารถเริ่ม Windows ได้ ด้วยการกดเลี่ยง (ตัวอย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Windows NT), คุณไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้ได้
 3. เปิดเอกสาร
 4. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกคุณสมบัติ.
 5. ในการสรุปแท็บ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นผู้เขียน:,ตัวจัดการ,บริษัทและอื่น ๆ กล่องข้อความที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณไม่ต้องการกระจาย
 6. ในการกำหนดเองแท็บ ลบคุณสมบัติใด ๆ ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณไม่ต้องการกระจาย
 7. คลิกตกลง.

  ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกแล้ว คลิกปิด.
เมื่อคุณล็อกออนเข้าเครือข่ายไม่เปิดแฟ้ม. ถ้าคุณดำเนินการ ชื่อผู้ใช้เครือข่ายอาจถูกเขียนในไฟล์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ Windows Explorer เพื่อคัดลอกแฟ้มไปยังเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายหรือฟล็อปปี้ดิสก์

วิธีการเอาออกข้อคิดเห็นในเอกสารด้วยตนเอง

word มีความสามารถในการเพิ่มข้อคิดเห็นลงในเอกสาร โดยทั่วไป ข้อคิดเห็นประกอบด้วยชื่อของบุคคลที่สร้างไว้ ดังนั้นคุณสามารถบอกผู้เขียน

ข้อคิดเห็นโดยปกติจะปรากฏเป็นส่วนของข้อความที่ถูกเน้นอยู่ คุณสามารถให้คลิกขวาที่ข้อคิดเห็น และคลิกลบข้อคิดเห็น.

มีข้อคิดเห็นใหม่ที่คุณสร้างจะไม่ประกอบด้วยชื่อผู้ใช้ เนื่องจากคุณลบออกจากของคุณตัวเลือกกล่องโต้ตอบ ตามที่อธิบายไว้ในส่วน "วิธีการด้วยตนเองเอาออกของคุณชื่อจากของคุณเอกสารผู้ใช้" ของบทความนี้

วิธีการด้วยตนเองให้ลบหัวกระดาษและท้ายกระดาษจากเอกสาร

ส่วนหัวและท้ายกระดาษในเอกสารอาจประกอบด้วยข้อมูลที่ระบุ เมื่อต้องการเอาข้อมูลออกจากหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการมุมมองเมนู คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ.
 2. หัวกระดาษและท้ายกระดาษปรากฏที่ด้านบนและด้านล่างของแต่ละหน้าในเอกสารของคุณ

  เปลี่ยนแฟ้มเหล่านั้น ตามที่คุณต้องการ
 3. ในการหัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือ คลิกปิด.

วิธีการลบเครื่องหมายการตรวจทานแก้ไขด้วยตนเอง

เอกสารที่ประกอบด้วยเครื่องหมายการตรวจทานแก้ไข เครื่องหมายการตรวจทานอนุญาตให้คุณกำหนดผู้ทำการเปลี่ยนแปลงเฉพาะลงในเอกสาร เมื่อคุณยอมรับ หรือปฏิเสธเครื่องหมายการตรวจทานแก้ไข ข้อความที่มีการแก้ไขถูกบันทึกไว้ในเอกสาร และเครื่องหมายการตรวจทานแก้ไขจะถูกเอาออก

เมื่อต้องการยอมรับ หรือปฏิเสธการตรวจทาน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงแล้ว คลิกยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง.
 2. ในการยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงกล่องโต้ตอบกล่อง ใช้ทั้งสองค้นหาปุ่มเพื่อตรวจทานที่ระบุแต่ละรายการยอมรับ หรือปฏิเสธ หรือคลิกการค้นหายอมรับทั้งหมดหรือปฏิเสธทั้งหมด.
 3. เมื่อคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกปิด.
หมายเหตุ:ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่า "แสดง" บนแถบเครื่องมือ Reviewing แก้ไขจะถูกเอาออกไม่

วิธีการเปิดปิดบันทึกเร็ว

คุณลักษณะการบันทึกอย่างรวดเร็วความเร็วขึ้นกระบวนการบันทึกเอกสารโดยการบันทึกเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเอกสาร

เนื่องจากการออกแบบของคุณลักษณะการบันทึกอย่างรวดเร็ว ข้อความที่คุณลบออกจากเอกสารอาจอยู่ในเอกสาร แม้หลังจากที่คุณบันทึกเอกสาร ถ้าคุณมีความกังวลเกี่ยวกับข้อความที่ถูกลบส่วนที่เหลือในเอกสารของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก.
 2. คลิกการบันทึกแท็บ
 3. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นอนุญาตให้บันทึกอย่างรวดเร็วกล่องกาเครื่องหมาย

  คลิกตกลง.
For additional information about Fast Saves, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
290945How to minimize metadata in Microsoft Word 2002
291181WD2002: Frequently Asked Questions About "Allow Fast Saves"

How to Search for and Remove Text That Is Formatted As Hidden

In Word documents, you can format text as hidden. Because hidden text can contain information that you may not want to distribute, you may want to unhide and remove it. To remove all the text in a document that is formatted as hidden, follow these steps:
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกแล้ว คลิกการมุมมองแท็บ
 2. คลิกเพื่อเลือกนั้นข้อความที่ซ่อนไว้กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกREPLACE.
 4. คลิกเพิ่มเติมto expand the dialog box.
 5. Click anywhere in the text box next toสิ่งที่ค้นหา.
 6. คลิกการรูปแบบ:ปุ่ม แล้วคลิกFont.

  คลิกเพื่อเลือกนั้นซ่อนกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 7. คลิกแทนทั้งหมด.
ข้อความที่ซ่อนไว้ทั้งหมดจะถูกเอาออกจากเอกสาร To turn off the display of hidden text, follow these steps:
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกแล้ว คลิกการมุมมองแท็บ
 2. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นข้อความที่ซ่อนไว้กล่องกาเครื่องหมาย

  คลิกตกลง.

วิธีการเอาการเชื่อมโยงหลายมิติออกจากเอกสาร

เอกสารอาจประกอบด้วยการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเอกสารหรือเว็บเพจที่อื่นบนอินทราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ต เชื่อมโยงหลายมิติโดยปกติจะปรากฏเป็นสายอักขระข้อความที่ขีดเส้นใต้สีน้ำเงิน

เมื่อต้องการลบการเชื่อมโยงหลายมิติเดียวด้วยตนเองจากเอกสาร คลิกขวาการเชื่อมโยงหลายมิติ ชี้ไปที่เชื่อมโยงหลายมิติแล้ว คลิกเอาการเชื่อมโยงหลายมิติ.

If you want to delete all the hyperlinks in a document, you can use a VBA macro to do this. The following sample VBA macro removes all the hyperlinks in a document.

หมายเหตุ:In the following sample macro, only the link is removed. The text of the hyperlink remains in the document.

สิ่งสำคัญBefore you use the following macro example, review the Disclaimer earlier in this article.
Sub RemoveHyperlinks()

  Dim oDoc As Document
  Dim oStory As Range
  Dim oHlink As Hyperlink

  For Each oStory In ActiveDocument.StoryRanges
   For Each oHlink In oStory.Hyperlinks
     oHlink.Delete
   Next
  NextEnd Sub
				
เมื่อต้องการลบข้อมูลทั้งหมดของการเชื่อมโยงหลายทั้งมิติและข้อความของการเชื่อมโยงหลายมิติจากเอกสาร คุณสามารถใช้แมโครตัวอย่างต่อไปนี้แทน
Sub RemoveAllHyperlinks()

  Dim oDoc As Document
  Dim oStory As Range
  Dim oHlink As Hyperlink

  For Each oStory In ActiveDocument.StoryRanges
   For Each oHlink In oStory.Hyperlinks
     oHlink.Range.Delete
   Next
  Next

End Sub
				

วิธีการเอาลักษณะออกจากเอกสาร

เอกสารอาจมีลักษณะที่ประกอบด้วยข้อมูลเมตา คุณสามารถเอาลักษณะเหล่านี้ หรือเปลี่ยนชื่อเหล่านั้น โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เปิดเอกสารที่ประกอบด้วยลักษณะใช้งาน
 2. ในการรูปแบบ:เมนู คลิกลักษณะ.
 3. เลือกลักษณะที่คุณต้องการลบ หรือเปลี่ยนชื่อ

  คลิกลบเมื่อต้องการลบลักษณะ หรือคลิกปรับเปลี่ยนเมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อ

วิธีการเอาแฟ้มรุ่นที่เก่าออกจากเอกสาร

Word includes a file version feature that permits you to save multiple versions of the same document in the same file. คุณอาจต้องการลบรุ่นที่เก่ากว่าของเอกสารก่อนที่คุณใช้ร่วมกับผู้อื่น

To delete one or more versions of a document, follow these steps:
 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกVersions.
 2. Select the version of the document that you want to delete.

  You can select more than one version by pressing CTRL while you select the versions.
 3. คลิกลบ.
 4. When you are finished deleting old versions of the document, clickบันทึกในการแฟ้ม:เมนู

How to Remove Links from Field Codes

รูปที่เชื่อมโยงและวัตถุอื่น ๆ ในเอกสาร Word อาจประกอบด้วยข้อมูล linking เช่นเส้นทางของรูปภาพที่เชื่อมโยงหรือวัตถุ คุณสามารถลบข้อมูล linking จากเอกสารของคุณได้ โดยการแก้ไขโค้ดเขตข้อมูล

เมื่อต้องการแสดงโค้ดเขตข้อมูล ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกแล้ว คลิกการมุมมองแท็บ
 2. คลิกเพื่อเลือกนั้นรหัสของเขตข้อมูลกล่องกาเครื่องหมาย

  คลิกตกลง.
หลังจากที่โค้ดเขตข้อมูลจะสามารถมองเห็นได้ คุณสามารถตรวจสอบดูว่า ใด ๆ เหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลการระบุ

เมื่อต้องการเอาข้อมูล linking ออกจากรูปภาพที่เชื่อมโยงหรือวัตถุอื่น ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เลือกรูปภาพที่เชื่อมโยงหรือวัตถุ หรือเลือกรหัสในฟิลด์สำหรับรูปภาพหรือวัตถุหากโค้ดเขตข้อมูลไม่สามารถมองเห็นได้
 2. กด CTRL + SHIFT + F9
รูปภาพหรือวัตถุจะ unlinked เมื่อยกเลิกเชื่อมคุณโยงเป็นรูปภาพหรือวัตถุ คุณไม่สามารถแก้ไขได้

วิธีการลบแม่แบบของชื่อและตำแหน่งที่ตั้ง

เอกสารทั้งหมดที่ถูกสร้างใน Word จะขึ้นอยู่กับแม่แบบ โดยค่าเริ่มต้น นี่คือ Normal.dot แฟ้มแม่แบบ อยู่ในแม่แบบในโฟลเดอร์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างเอกสารที่สร้างขึ้นจากแม่แบบที่แตกต่างกันในตำแหน่งอื่น เส้นทางและชื่อของแม่แบบนี้ถูกเก็บไว้ในคุณสมบัติของเอกสาร

เมื่อต้องดูชื่อของต้นแบบและตำแหน่งที่ตั้ง คลิกคุณสมบัติในการแฟ้ม:เมนู แล้วคลิกการสรุปแท็บ

แม้ว่าคุณไม่ต้องส่งแม่แบบกับเอกสาร เอกสาร retains ชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของต้นแบบ การเปลี่ยนชื่อแม่แบบและตำแหน่งที่ตั้งไม่ระบุค่า ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกแม่แบบและเพิ่มเติม.
 2. คลิกแนบ.
 3. เลือกแม่แบบที่มีชื่อและตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่สำคัญ หรือที่ไม่ซ้ำกัน

  ตัวอย่างเช่น เนื่องจากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่มีคำที่มีการติดตั้งอยู่รวม Normal.dot คุณอาจต้องการเลือก Normal.dot
 4. คลิกOPENแล้ว คลิกตกลง.
หมายเหตุ:แม่แบบอาจประกอบด้วยแมโคร รายการ autotext ลักษณะแบบกำหนดเอง และแถบเครื่องมือแบบกำหนดเอง การเปลี่ยนแปลงแม่แบบ คุณอาจทำให้บางรายการเหล่านี้ไม่พร้อมใช้งานกับเอกสารของคุณ

วิธีการลบรายละเอียดใบเวียนเอกสาร

ถ้าคุณส่งเอกสารผ่านทางอีเมล โดยใช้การบันทึกการจัดสายงานการผลิต รายละเอียดของสายงานการผลิตอาจถูกแนบไปกับเอกสาร เมื่อต้องการลบรายละเอียดนี้จากเอกสาร คุณต้องบันทึกเอกสารในรูปแบบที่ไม่เก็บข้อมูลการบันทึกการจัดสายงานการผลิต

ใน Word บันทึกเอกสารของคุณในรูปแบบ Rich Text (RTF) หรือรูปแบบ HTML ปิดเอกสาร แล้ว เปิดแฟ้มใหม่ เนื่องจากข้อมูลบันทึกการจัดสายงานการผลิตไม่มีอยู่ คุณสามารถบันทึกเอกสารของคุณในรูปแบบ Word เดี๋ยวนี้

You can also follow these steps:
 1. Turn offอนุญาตให้บันทึกอย่างรวดเร็วby using the instructions earlier in this article.
 2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่Send toแล้ว คลิกOther Routing Recipient.
 3. คลิกยกเลิกการเลือกto remove the routing slip, and then clickตกลง.
 4. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก.
ขณะนี้มีบันทึกเอกสาร โดยไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่บันทึกการจัดสายงานการผลิต

How to Remove Mail Recipient Information

Word 2002 retains the To, CC, and Bcc e-mail addresses if you send a document by using theส่งไปยังคำสั่งในการแฟ้ม:เมนู แล้วคลิกผู้รับอีเมลand the e-mail header is enabled for a document. The information can be removed automatically as described in the "How to Manually Remove Your User Name from Your Documents" section.

A Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) macro can be used to enable the “Remove personal information from file properties on save” setting.

สิ่งสำคัญBefore you use the following macro example, review the Disclaimer earlier in this article.

Sub RemoveInformation()
ActiveDocument.RemovePersonalInformaation = True
End Sub

วิธีการเอาชื่อของผู้สร้างก่อนหน้านี้

word เก็บชื่อของบุคคล 10 ครั้งล่าสุดที่ทำงานในเอกสารในเอกสาร This is an automatic feature that you cannot turn off.

You can remove the names of the last 10 authors from a document by using one of the following methods:
 • Save the document in a format that does not retain such information. For example, if you save the document in either RTF or HTML format, the authoring information is lost. You can then close and reopen the RTF or HTML document, and then save it in Word format.
 • Create a new document and then insert the content of the existing document into the new document. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกแทรกแล้วแฟ้ม:.
 • Use the Remove Personal Information option described earlier in the article. The Remove Personal Information option will remove these names.
หมายเหตุ:This information is not stored by Word 2003.

วิธีการเอาชื่อของคุณออกจากรหัส Visual Basic

สิ่งสำคัญBefore you use the following macro example, review the Disclaimer earlier in this article.

When you record a VBA macro in Word, the recorded macro begins with a header that is similar to the following:
' Macro1 Macro
' Macro recorded 3/11/1999 by <User Name>
				
To remove your name from any macros that you have recorded, follow these steps:
 1. เปิดเอกสารที่ประกอบด้วยแมโค
 2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basicor press ALT+F11.
 3. ในหน้าต่างโครงการ คลิกสองครั้งที่โมดูลที่ประกอบด้วยแมโค
 4. เอาชื่อของคุณจากรหัสแมโครที่บันทึกไว้
When you are finished removing your name, press ALT+Q to return to the program, and then clickบันทึกในการแฟ้ม:เมนู

วิธีการเอาออก Visual Basic การอ้างอิงไปยังแฟ้มอื่น

In the Visual Basic Editor, you can create a reference to another file. If a user opens a document that contains references to other files, the user can see the names of the referenced files.

To remove these references, follow these steps:
 1. เปิดเอกสารที่ประกอบด้วยการอ้างอิง
 2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basicor press ALT+F11.
 3. ในการเครื่องมือเมนู คลิกอ้างอิง:.
 4. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากการอ้างอิงแฟ้มหรือแฟ้ม

  เมื่อคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกตกลง.
 5. กด ALT + Q
 6. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก.
หมายเหตุ:If you remove references to other files, this may adversely affect the ability of macros in your document to function correctly.

วิธีการลบเครือข่ายหรือรายละเอียดของฮาร์ดดิสก์

When you save a document to your local hard disk or to a network server, information that identifies the local hard disk or network server may be written in the document.

เมื่อต้องการลบรายละเอียดนี้จากเอกสาร ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดเอกสาร
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกSave As.

  Save the document to your floppy disk drive (generally drive A).
 3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกปิด.
 4. เอาฟลอปปีดิสก์จากฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ของคุณ
You can now use Windows Explorer to copy the document from the floppy disk to any hard disk or network server.

หมายเหตุ:Because of the space limitation of a floppy disk (generally 1.44 megabytes [MB]), this method cannot be used if the document file size exceeds the free space on the floppy disk.

วัตถุฝังตัวในเอกสารอาจประกอบด้วยข้อมูลเมตา

ถ้าคุณฝังวัตถุในเอกสาร วัตถุยังคง retains คุณสมบัติของตัวเอง คำนึงถึงสิ่งที่คุณทำกับเอกสาร ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณฝังสมุดงาน Microsoft Excel ใน Word ด้วย เอกสาร เอกสาร และสมุดงานแต่ละมีคุณสมบัติของตัวเอง

To remove metadata from an embedded object, activate the object, remove any metadata as described in the previous sections, reactivate the container document, and then save the container document.

หมายเหตุ:เมื่อคุณเปิดใช้งานวัตถุฝังตัวในเอกสาร เฉพาะบางส่วนของวัตถุที่ฝังตัวปรากฏในเอกสาร วัตถุอาจประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ปรากฏขึ้น ถ้าคุณต้องการให้เอกสารที่มีสีของวัตถุที่ฝังตัวและเนื้อหาที่แท้จริงไม่เท่านั้น ใช้ตัดคำสั่งในการแก้ไขเมนูลบออปเจ็กต์ และใช้การวางแบบพิเศษคำสั่งวางวัตถุลงในเอกสาร โดยใช้รูปแบบ Metafile หลังจากที่คุณทำเช่นนี้ คุณไม่สามารถแก้ไขวัตถุฝังตัว อย่างไรก็ตาม มันจะไม่ประกอบด้วยข้อมูลเมตาใด ๆ

ตัวแปรเอกสารอาจประกอบด้วยข้อมูลเมตา

สิ่งสำคัญก่อนที่คุณใช้แมโครตัวอย่างต่อไปนี้ ทบทวนคำปฏิเสธก่อนหน้าในบทความนี้

เมื่อต้องการลบตัวแปรเอกสารที่มีอยู่ในเอกสาร Word ของคุณ ใช้แมโครตัวอย่างต่อไปนี้:
Sub DeleteDocVars()

  Dim Response
  Dim myVar As Variable

  For Each myVar In ActiveDocument.Variables
   Response = MsgBox("The document variable: " & myVar.Name & vbCr & _
     "Value: " & myVar.Value & vbCr & vbCr & _
     "Do you want to delete the variable from this document?", vbYesNo)
      
   If Response = "6" Then
     ' Delete the variable.
     myVar.Delete
   Else
     End
   End If
  Next myVar
      
  MsgBox "There are no variables in the document."
  
End Sub
				
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปร ในใน Visual Basic Editor คลิกวิธีใช้ Microsoft Visual Basicในการวิธีใช้เมนู ชนิดคุณสมบัติของตัวแปรในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น

วิธีการเอาคุณสมบัติ AdHocReviewCycleID ออกจากเอกสาร

เมื่อคุณส่งเอกสาร Word 2002 ในอีเมล์AdHocReviewCycleIDคุณสมบัติถูกเพิ่มลงในเอกสาร และคุณสมบัติถูกกำหนดค่า GUID ที่สร้างขึ้นแบบสุ่ม เมื่อคุณเปิดเอกสารที่มีการAdHocReviewCycleIDค่า ค่าคือการเปรียบเทียบกับ guid ของเอกสารที่คุณได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หาก GUID ตรงกับ GUID ที่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณได้รับการพร้อมท์กับกล่องโต้ตอบต่อไปนี้:
คุณต้องการผสานการเปลี่ยนแปลงDocumentNameกลับไปยังFilePathDocumentName?
เมื่อต้องการเอาออกแบบAdHocReviewCycleIDคุณสมบัติ การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดเอกสาร
 2. คลิกแฟ้ม:คลิกคุณสมบัติแล้ว คลิกการกำหนดเองแท็บ
 3. ในหน้าต่างคุณสมบัติ ภายใต้การชื่อ:หัวเรื่อง คลิก_AdHocReviewCycleIDแล้ว คลิกลบ.
 4. คลิกตกลง.

คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

นี่คือบางคำแนะนำทั่วไปที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ:
 • ทุกครั้งที่คุณจะไม่ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ วิธีใช้การรักษาความปลอดภัย โดยใช้ตัวรักษาหน้าจอที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน รหัสผ่านพลังงานบน หรือ Windows NT ล็อกคุณลักษณะ
 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใช้รหัสผ่านดังกล่าวเพื่อให้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงของคุณที่ใช้ร่วมกัน สำหรับการรักษาความปลอดภัยยิ่ง ใช้การควบคุมการเข้าถึงระดับผู้ใช้ ดังนั้นคุณสามารถควบคุมเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้ร่วมกัน
 • เมื่อคุณลบแฟ้ม ล้างถังรีไซเคิลทันที คุณอาจต้องพิจารณาอรรถประโยชน์ที่ลบ หรือเขียนทับแฟ้มเมื่อพวกเขาจะถูกลบออกอย่างสมบูรณ์
 • เมื่อคุณสำรองข้อมูลของคุณ จัดเก็บแฟ้มที่สำรองไว้ในที่ปลอดภัย เช่นปลอดภัย กล่องเงินฝากความปลอดภัย หรือ cabinet ที่ถูกล็อก เก็บสำเนาสำรองของคุณในตำแหน่งที่ off-site ปลอดภัยหนึ่งสำเนาในกรณีที่สถานที่เก็บหลักที่ไม่สามารถใช้งานอยู่
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เอกสารที่สำคัญเป็นรหัสผ่านป้องกันเพื่อให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นสามารถเปิดแฟ้มเหล่านั้น เก็บรหัสผ่านของคุณในตำแหน่งที่มีความปลอดภัย แยกต่างหาก โปรดสังเกตว่า ถ้าคุณไม่สามารถจำรหัสผ่าน ไม่มีวิธีการกู้คืนเนื้อหาของเอกสารที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
 • ไม่กระจายเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทน พิมพ์เหล่านั้น Do not use identifying elements such as distinctive fonts, watermarks, logos, or special paper, unless you have to (for example, for a presentation).
 • E-mail isไม่anonymous. Do not e-mail a document if you are concerned about your identity being attached in any way to the document.
 • Do not send a document over the Internet by using either the HTTP or File Transfer Protocol (FTP) protocol. Information sent across these protocols is sent in "clear text,". This means that it is technically possible (however unlikely) for it to be intercepted.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 290945 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbconfig kbdta kbhowtomaster kbmt KB290945 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:290945

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com