รายการของแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Word 2002, Word 2003 และ Word 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 290938 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Word 2000 ของบทความนี้ ดู211982.
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Word 97 โปรดดูที่157935.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ต่อไปนี้คือ รายการของแป้นพิมพ์ลัดที่มีอยู่ ใน Microsoft Word 2002, Microsoft Office Word 2003 และ Microsoft Office Word 2007 รายการนี้มีการคอมไพล์ของรายการทางลัดแป้นพิมพ์แต่ละพร้อมใช้งาน ในวิธี ใช้ของ Word 2002 และ ในวิธี ใช้ของ Word 2003

หมายเหตุ:แป้นพิมพ์ลัดกล่าวถึงในหัวข้อวิธีใช้ เมนู และกล่องโต้ตอบที่อ้างอิงถึงรูปแบบแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา แป้นบนเค้าโครงอื่น ๆ อาจไม่สอดคล้องพอดีกับแป้นบนแป้นพิมพ์สหรัฐอเมริกา ถ้าคุณใช้รูปแบบแป้นพิมพ์ภาษาที่แตกต่างจากรุ่นของ Word ที่คุณใช้อยู่ คุณอาจต้องทำการปรับปรุงเมื่อมีการใช้แป้นพิมพ์ลัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

  Command Name         Shortcut Keys
  ------------------------------------------------------------------------

  All Caps           CTRL+SHIFT+A
  Annotation          ALT+CTRL+M
  App Maximize         ALT+F10
  App Restore          ALT+F5
  Apply Heading1        ALT+CTRL+1
  Apply Heading2        ALT+CTRL+2
  Apply Heading3        ALT+CTRL+3
  Apply List Bullet       CTRL+SHIFT+L
  Auto Format          ALT+CTRL+K
  Auto Text           F3 or ALT+CTRL+V
  Bold             CTRL+B or CTRL+SHIFT+B
  Bookmark           CTRL+SHIFT+F5
  Browse Next          CTRL+PAGE DOWN
  Browse Previous        CTRL+PAGE UP
  Browse Sel          ALT+CTRL+HOME
  Cancel            ESC
  Center Para          CTRL+E
  Change Case          SHIFT+F3
  Char Left           LEFT
  Char Left Extend       SHIFT+LEFT
  Char Right          RIGHT
  Char Right Extend       SHIFT+RIGHT
  Clear             DELETE
  Close or Exit         ALT+F4
  Close Pane          ALT+SHIFT+C
  Column Break         CTRL+SHIFT+ENTER
  Column Select         CTRL+SHIFT+F8
  Copy             CTRL+C or CTRL+INSERT
  Copy Format          CTRL+SHIFT+C
  Copy Text           SHIFT+F2
  Create Auto Text       ALT+F3
  Customize Add Menu      ALT+CTRL+=
  Customize Keyboard      ALT+CTRL+NUM +
  Customize Remove Menu     ALT+CTRL+-
  Cut              CTRL+X or SHIFT+DELETE
  Date Field          ALT+SHIFT+D
  Delete Back Word       CTRL+BACKSPACE
  Delete Word          CTRL+DELETE
  Dictionary          ALT+SHIFT+F7
  Do Field Click        ALT+SHIFT+F9
  Doc Close           CTRL+W or CTRL+F4
  Doc Maximize         CTRL+F10
  Doc Move           CTRL+F7
  Doc Restore          CTRL+F5
  Doc Size           CTRL+F8
  Doc Split           ALT+CTRL+S
  Double Underline       CTRL+SHIFT+D
  End of Column         ALT+PAGE DOWN
  End of Column         ALT+SHIFT+PAGE DOWN
  End of Doc Extend       CTRL+SHIFT+END
  End of Document        CTRL+END
  End of Line          END
  End of Line Extend      SHIFT+END
  End of Row          ALT+END
  End of Row          ALT+SHIFT+END
  End of Window         ALT+CTRL+PAGE DOWN
  End of Window Extend     ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
  Endnote Now          ALT+CTRL+D
  Extend Selection       F8
  Field Chars          CTRL+F9
  Field Codes          ALT+F9
  Find             CTRL+F
  Font             CTRL+D or CTRL+SHIFT+F
  Font Size Select       CTRL+SHIFT+P
  Footnote Now         ALT+CTRL+F
  Go Back            SHIFT+F5 or ALT+CTRL+Z
  Go To             CTRL+G or F5
  Grow Font           CTRL+SHIFT+.
  Grow Font One Point      CTRL+]
  Hanging Indent        CTRL+T
  Header Footer Link      ALT+SHIFT+R
  Help             F1
  Hidden            CTRL+SHIFT+H
  Hyperlink           CTRL+K
  Indent            CTRL+M
  Italic            CTRL+I or CTRL+SHIFT+I
  Justify Para         CTRL+J
  Left Para           CTRL+L
  Line Down           DOWN
  Line Down Extend       SHIFT+DOWN
  Line Up            UP
  Line Up Extend        SHIFT+UP
  List Num Field        ALT+CTRL+L
  Lock Fields          CTRL+3 or CTRL+F11
  Macro             ALT+F8
  Mail Merge Check       ALT+SHIFT+K
  Mail Merge Edit Data Source  ALT+SHIFT+E 
  Mail Merge to Doc       ALT+SHIFT+N
  Mail Merge to Printer     ALT+SHIFT+M
  Mark Citation         ALT+SHIFT+I
  Mark Index Entry       ALT+SHIFT+X
  Mark Table of Contents Entry ALT+SHIFT+O
  Menu Mode           F10
  Merge Field          ALT+SHIFT+F
  Microsoft Script Editor    ALT+SHIFT+F11
  Microsoft System Info     ALT+CTRL+F1
  Move Text           F2
  New              CTRL+N
  Next Cell           TAB
  Next Field          F11 or ALT+F1
  Next Misspelling       ALT+F7
  Next Object          ALT+DOWN
  Next Window          CTRL+F6 or ALT+F6
  Normal            ALT+CTRL+N
  Normal Style         CTRL+SHIFT+N or ALT+SHIFT+CLEAR (NUM 5)
  Open             CTRL+O or CTRL+F12 or ALT+CTRL+F2
  Open or Close Up Para     CTRL+0
  Other Pane          F6 or SHIFT+F6
  Outline            ALT+CTRL+O
  Outline Collapse       ALT+SHIFT+- or ALT+SHIFT+NUM -
  Outline Demote        ALT+SHIFT+RIGHT
  Outline Expand        ALT+SHIFT+=
  Outline Expand        ALT+SHIFT+NUM +
  Outline Move Down       ALT+SHIFT+DOWN
  Outline Move Up        ALT+SHIFT+UP
  Outline Promote        ALT+SHIFT+LEFT
  Outline Show First Line    ALT+SHIFT+L
  Overtype           INSERT
  Page             ALT+CTRL+P
  Page Break          CTRL+ENTER
  Page Down           PAGE DOWN
  Page Down Extend       SHIFT+PAGE DOWN
  Page Field          ALT+SHIFT+P
  Page Up            PAGE UP
  Page Up Extend        SHIFT+PAGE UP
  Para Down           CTRL+DOWN
  Para Down Extend       CTRL+SHIFT+DOWN
  Para Up            CTRL+UP
  Para Up Extend        CTRL+SHIFT+UP
  Paste             CTRL+V or SHIFT+INSERT
  Paste Format         CTRL+SHIFT+V
  Prev Cell           SHIFT+TAB
  Prev Field          SHIFT+F11 or ALT+SHIFT+F1
  Prev Object          ALT+UP
  Prev Window          CTRL+SHIFT+F6 or ALT+SHIFT+F6
  Print             CTRL+P or CTRL+SHIFT+F12
  Print Preview         CTRL+F2 or ALT+CTRL+I
  Proofing           F7
  Redo             ALT+SHIFT+BACKSPACE
  Redo or Repeat        CTRL+Y or F4 or ALT+ENTER
  Repeat Find          SHIFT+F4 or ALT+CTRL+Y
  Replace            CTRL+H
  Reset Char          CTRL+SPACE or CTRL+SHIFT+Z
  Reset Para          CTRL+Q
  Revision Marks Toggle     CTRL+SHIFT+E
  Right Para          CTRL+R
  Save             CTRL+S or SHIFT+F12 or ALT+SHIFT+F2
  Save As            F12
  Select All          CTRL+A or CTRL+CLEAR (NUM 5) or CTRL+NUM 5
  Select Table         ALT+CLEAR (NUM 5)
  Show All           CTRL+SHIFT+8
  Show All Headings       ALT+SHIFT+A
  Show Heading1         ALT+SHIFT+1
  Show Heading2         ALT+SHIFT+2
  Show Heading3         ALT+SHIFT+3
  Show Heading4         ALT+SHIFT+4
  Show Heading5         ALT+SHIFT+5
  Show Heading6         ALT+SHIFT+6
  Show Heading7         ALT+SHIFT+7
  Show Heading8         ALT+SHIFT+8
  Show Heading9         ALT+SHIFT+9
  Shrink Font          CTRL+SHIFT+,
  Shrink Font One Point     CTRL+[
  Small Caps          CTRL+SHIFT+K
  Space Para1          CTRL+1
  Space Para15         CTRL+5
  Space Para2          CTRL+2
  Spike             CTRL+SHIFT+F3 or CTRL+F3
  Start of Column        ALT+PAGE UP
  Start of Column        ALT+SHIFT+PAGE UP
  Start of Doc Extend      CTRL+SHIFT+HOME
  Start of Document       CTRL+HOME
  Start of Line         HOME
  Start of Line Extend     SHIFT+HOME
  Start of Row         ALT+HOME
  Start of Row         ALT+SHIFT+HOME
  Start of Window        ALT+CTRL+PAGE UP
  Start of Window Extend    ALT+CTRL+SHIFT+PAGE UP
  Style             CTRL+SHIFT+S
  Subscript           CTRL+=
  Superscript          CTRL+SHIFT+=
  Symbol Font          CTRL+SHIFT+Q
  Thesaurus           SHIFT+F7
  Time Field          ALT+SHIFT+T
  Toggle Field Display     SHIFT+F9
  Toggle Master Subdocs     CTRL+\ 
  Tool             SHIFT+F1
  Un Hang            CTRL+SHIFT+T
  Un Indent           CTRL+SHIFT+M
  Underline           CTRL+U or CTRL+SHIFT+U
  Undo             CTRL+Z or ALT+BACKSPACE
  Unlink Fields         CTRL+6 or CTRL+SHIFT+F9
  Unlock Fields         CTRL+4 or CTRL+SHIFT+F11
  Update Auto Format      ALT+CTRL+U
  Update Fields         F9 or ALT+SHIFT+U
  Update Source         CTRL+SHIFT+F7
  VBCode            ALT+F11
  Web Go Back          ALT+LEFT
  Web Go Forward        ALT+RIGHT
  Word Left           CTRL+LEFT
  Word Left Extend       CTRL+SHIFT+LEFT
  Word Right          CTRL+RIGHT
  Word Right Extend       CTRL+SHIFT+RIGHT
  Word Underline        CTRL+SHIFT+W
				

หมายเหตุ:แป้นพิมพ์ลัดบางตัวใน Microsoft Word รุ่นก่อนหน้าไม่ทำงานใน Microsoft Office Word 2007สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
926809การเปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ลัดใน Word 2007

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัด คลิกวิธีใช้ Microsoft Wordในการวิธีใช้เมนู ชนิดแป้นพิมพ์ลัดในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 290938 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbusage kbmt KB290938 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:290938

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com