ID articol: 290938 - View products that this article applies to.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

Rezumat

Acest articol descrie scurtături de la tastatură disponibile în Microsoft Office Word 2010, Word 2007, Word 2003 și Word 2002. Dacă una dintre comenzile rapide de la tastatură nu funcționează pentru versiunea dvs. de Word, accesați unul dintre următoarele articole:
Pentru Word 2010, du-te la Scurtături de la tastatură pentru Word 2010.
Pentru Word 2007, accesa?i Scurtături de la tastatură pentru Word 2007.
Pentru Word 2003, du-te la Scurtături de la tastatură pentru Word 2003.

Note
 • Aceste comenzi rapide de la tastatură sunt valabile pentru structura de tastatură SUA. Este posibil ca tastele de pe alte structuri de tastatură să nu corespundă exact cu tastele de pe o tastatură SUA.
 • Pentru comenzile rapide de la tastaturăcare implică apăsarea simultană pe cel puțin două taste, tastele pe care trebuie să apăsați sunt separate de semnul plus (+).
 • Pentru comenzile rapide de la tastatură care implică apăsarea pe o tastă urmată de apăsarea pe o altă tastă, tastele pe care trebuie să apăsați sunt separate de o virgulă (,).
 • Acest articol nu acoperă personalizarea comenzilor rapide de la tastatură sau crearea de comenzi rapide de la tastatură pentru macrocomenzi sau AutoText. Pentru mai multe informații, faceți clic pe unul dintre linkurile din secțiunea Consultați și.
 • Dacă utilizați Microsoftź Word 2010 Starter, aveți în vedere faptul că nu toate caracteristicile enumerate pentru Word sunt acceptate în Word Starter. Pentru mai multe informații despre caracteristicile care sunt disponibile în Word Starter, consultați secțiunea referitoare la caracteristicile compatibile cu Word Starter.

Elementele de bază Microsoft Office

Afișarea și utilizarea ferestrelor

Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Comuta la fereastra următoare.ALT + Tab
Comuta la fereastra anterioară.ALT + SHIFT + Tab
închide cadru fereastră activă.CTRL + W sau CTRL + F4
Restabili dimensiunea ferestrei active după ce o maximizați.ALT + F5
Trece la un panou de activitate dintr-un alt panou din fereastra programului (în sensul acelor de ceasornic). Este posibil să trebuiască să apăsați pe F6 de mai multe ori. F6
Trece la un panou de activitate dintr-un alt panou din fereastra programului (în sensul acelor de ceasornic).SHIFT + F6
Trece la fereastra următoare atunci când sunt deschide mai multe ferestre.CTRL + F6
Comuta la fereastra anterioară.CTRL + SHIFT + F6
Maximiza sau restabi o cadru fereastră selectată.CTRL + F10
Copia o imagine a ecranului în Clipboard.PRINT SCREEN
Copia în Clipboard o imagine a ferestrei selectate.ALT + PRINT SCREEN

Utilizați casetele de dialog

Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Trece la următoarea opțiune sau la următorul grup de op?iuni.Tab
Trece la opțiunea anterioară sau la grupul de op?iuni anterior.SHIFT + Tab
Comuta la fila următoare dintr-o casetă de dialog.CTRL + Tab
Comuta la fila anterioară dintr-o casetă de dialog.CTRL + SHIFT + Tab
Comuta între opțiuni într-o listă verticală deschisă sau între opțiuni într-un grup de opțiuni.Tastele săgeată
Executa acțiunea asociată butonului selectat; pentru a selecta sau goli casetă de selectare bifată.BARA DE SPAȚIU
Selecta o opțiune; pentru a bifa sau a debifa o casetă de selectare.ALT + litera subliniată într-o opțiune
Deschide o listă verticală selectată.ALT + SĂGEATĂ JOS
Selecta o opțiune dintr-o listă verticală.Prima literă de unitate a unei opțiuni dintr-o listă verticală.
închide o listă verticală selectată; pentru a revoca o comandă și a închide o casetă de dialog.ESC
Executa o comandă selectată.Enter

Utilizarea casetelor de editare în casetele de dialog

Notă O caseta de editare este un gol în care tastați sau lipiți o intrare, cum ar fi nume de sign-in de utilizator sau calea de un folder.
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Trece la începutul intrării.HOME
Trece la sfârșitul intrării.END
Muta un caracter la stânga sau la dreapta.SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA
Muta un cuvânt la stânga.CTRL + SĂGEATĂ STÂNGA
Muta un singur cuvânt la dreapta.CTRL + SĂGEATĂ DREAPTA
Selecta sau revoca selectarea unui caracter la stânga.SHIFT + SĂGEATĂ STÂNGA
Selecta sau revoca selectarea unui caracter la dreapta.SHIFT + SĂGEATĂ DREAPTA
Selecta sau revoca selectarea unui cuvânt la stânga.CTRL + SHIFT + SĂGEATĂ STÂNGA
Selecta sau revoca selectarea unui cuvânt la dreapta.CTRL + SHIFT + SĂGEATĂ DREAPTA
Selecta din cursor la începutul intrării.SHIFT + HOME
Selecta din cursor la sfârșitul intrării.SHIFT + END

Utilizarea casetelor de dialog Deschidere și Salvare ca

Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Se afișa casetă de dialog Deschidere .CTRL + F12 sau CTRL + O
Se afișa casetă de dialog Salvare ca .F12
Deschide folderul sau fi?ierul selectat.Enter
Deschide folderul de nivel superior celui selectat.BACKSPACE
Șterge fișierul sau folderul selectat.DELETE
Se afișa un meniu de comenzi rapide pentru un element selectat, cum ar fi un folder sau un fișier.SHIFT + F10
Parcurge înainte opțiunile.Tab
Parcurge înapoi opțiunile.SHIFT + Tab
Deschide Listă tabel de căutare.F4 sau ALT + I

Anulează și refaceți acțiuni

Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Revoca o acțiune.ESC
Anula o acțiune.CTRL + Z
Reface sau repeta o acțiune.CTRL + Y

Accesarea și utilizarea panourilor de activitate și a galeriilor

Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Trece la un panou de activitate dintr-un alt panou în fereastra programului. Este posibil să trebuiască să apăsați pe F6 de mai multe ori.F6
Trece la un panou de activitate când este activ un meniu. Va trebui să apăsați CTRL + Tab de mai multe ori.CTRL + Tab
Selecta opțiunea următoare sau anterioară în panou de activități atunci când acesta este activ.Tab sau SHIFT + Tab
Se afișa setul complet de comenzi în meniul panoului de activitate.CTRL + BARA DE SPAȚIU
Executa acțiunea asociată butonului selectat.BARA DE SPAȚIU sau Enter
Deschide un meniu vertical pentru elementul de galerie selectat.SHIFT + F10
Selecta primul sau ultimul element dintr-o galerie.HOME sau END
Defila în sus sau în jos în Listă tabel de galerii selectată.PAGE UP sau PAGE DOWN

Închiderea unui panou de activitate

 1. Apăsați F6 pentru a trece la panou de activități, dacă este necesar.
 2. Apăsați CTRL + BARA DE SPAȚIU.
 3. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta Închidere și apoi apăsați Enter.

Mutarea unui panou de activitate

 1. Apăsați F6 pentru a trece la panou de activități, dacă este necesar.
 2. Apăsați CTRL + BARA DE SPAȚIU.
 3. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta Mutare și apoi apăsați Enter.
 4. Utilizați tastele săgeată pentru a muta panou de activități și apoi apăsați Enter.

Redimensionarea unui panou de activitate

 1. Apăsați F6 pentru a trece la panou de activități, dacă este necesar.
 2. Apăsați CTRL + BARA DE SPAȚIU.
 3. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta Dimensiunea și apoi apăsați Enter.
 4. Utilizați tastele săgeată pentru a redimensiona panou de activități și apoi apăsați Enter.

Accesarea și utilizarea acțiunilor disponibile

Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Se afișa meniul de comenzi rapide pentru partea selectată.SHIFT + F10
Se afișa meniul sau mesajul pentru o acțiune disponibilă sau pentru butonul Opțiuni AutoCorecție
Reduceți imagineaMăriți imaginea
2733348
sau op?iuni lipire
Reduceți imagineaMăriți imaginea
2733349
. Dacă pot fi efectuate mai multe acțiuni, treceți la următoarea acțiune și afișați meniul sau mesajul acesteia.
ALT + SHIFT + F10
Comuta între opțiuni într-un meniu de acțiuni disponibile.Tastele săgeată
Efectua acțiunea pentru elementul selectat într-un meniu de acțiuni disponibile.Enter
Închideți meniul de acțiuni disponibile sau mesajul.ESC


Sfaturi pentru Word 2010
 • Puteți solicita să fiți notificat printr-un sunet atunci când o acțiune este disponibilă (funcție disponibilă doar în Word Starter). Pentru a auzi audio indicii, trebuie să aveți o placă de sunet. De asemenea, trebuie să aveți Microsoft Office Sounds instalat pe computer.
 • Dacă aveți acces la Internet, puteți descărca Microsoft Office Sounds de pe Office.com. După ce instalați fișierele de sunet, efectua?i următoarele:
  1. Apăsați ALT + F, T pentru a deschide Optiuni cuvânt.
  2. Apăsați A pentru a selecta avansat, și apoi apăsați Tab pentru a trece la Optiuni avansate pentru a lucra cu cuvântul.
  3. Apăsați ALT + S de două ori pentru a trece la casetă de selectare Furnizare feedback însoțit de sunet în fila General și apoi apăsați bara de spațiu.
  4. Apăsa?i pe Tab în mod repetat pentru a selecta OK și apoi apăsați Enter.

   Notă Când selectați sau debifați această casetă, setarea afectează toate programele Office care acceptă sunet.

Panglică de navigație

Accesarea oricărei comenzi utilizând mai multe apăsări de taste

Tastele de acces vă permit să utilizați rapid o comandă apăsând pe mai multe taste, indiferent unde vă aflați în program. Fiecare comandă din Word 2010 poate fi accesată utilizând o cheie de acces. Puteți accesa cele mai multe comenzi utilizând de la două până la cinci apăsări de taste. Pentru a utiliza o tastă de acces, urmați acești pași:
 1. Apăsați ALT. NumeleTastă sunt afișate pe fiecare caracteristică disponibilă în vizualizarea curentă.
 2. Apăsați litera afișată în NumeleTastă de pe caracteristica pe care doriți să utilizați.
 3. În func?ie de litera pe care o apăsați, este posibil să se afișeze NumeTastă suplimentare. De exemplu, dacă fila Pagină de pornire este activă și apăsați pe N, fila Inserare este afișată împreună cu NumeleTastă pentru grupurile din fila respectivă.
 4. Continuați să apăsați pe taste până când veți apăsa pe litera corespunzătoare comenzii sau controlului pe care doriți să îl utilizați. În unele cazuri, trebuie să apăsați mai întâi pe litera corespunzătoare grupului care conține comanda.

  Notă Pentru a revoca acțiunea pe care o efectuați și pentru a ascunde NumeleTastă, apăsa?i pe ALT.

Schimbarea focalizării de la tastatură fără a utiliza mouse-ul

Un alt mod de a utiliza tastatura pentru a lucra cu programe care prezintă Panglica Office este comutarea focalizării între file și comenzi până când găsiți caracteristica pe care doriți să o utilizați. Tabelul următor listează câteva modalități de a muta focalizarea tastaturii fără a utiliza mouse-ul.
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Selecta fila activă a panglicii și a activa tastele de acces.ALT sau F10. Apăsați din nou pe oricare dintre aceste taste pentru a reveni la document și a revoca tastele de acces.
Trece la o altă filă din panglică.F10 pentru a selecta fila activă și apoi pe săgeată stânga sau pe săgeată dreapta
Extinde sau a restrânge panglica.CTRL + F1
Afișează meniul de comenzi rapide pentru elementul selectat.SHIFT + F10
Deplasa focalizarea pentru a selecta următoarele zone ale ferestrei:
 • Fila activă din panglică
 • Orice panou de activitate deschis
 • bara de stare din The Bottom a ferestrei
 • Documentul
F6
Deplasa focalizarea la fiecare comandă de pe panglică, înainte sau înapoi.Tab sau SHIFT + Tab
Vă deplasa în jos, în sus, la stânga sau la dreapta printre elementele din panglică.Săgeată în jos, săgeată în sus, săgeată la stânga sau săgeată la dreapta
Activa comanda sau controlul selectat în panglică.Bara de spațiu sau introduceți
Deschide meniul sau galeria selectată în panglică.Bara de spațiu sau introduceți
Activa o comandă sau un control din panglică, astfel încât aveți posibilitatea să modificați o valoare.Enter
Finaliza modificarea unei valori într-un control din panglică și pentru a readuce focalizarea în document.Enter
Obține ajutor privind comanda sau controlul selectat în panglică. Dacă niciun subiect de ajutor nu este asociat cu comanda selectată, se va afișa în schimb un subiect de ajutor general despre program.F1

Referință rapidă pentru Microsoft Word

Sarcinile comune în Microsoft Word
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Crea un spațiu neseparator.CTRL + SHIFT + BARA DE SPAȚIU
Crea o cratimă neseparatoare.CTRL + SHIFT + CRATIMĂ
Activa scrierea cu litere aldine.CTRL + B
Activa scrierea cu litere cursive.CTRL + I
Activa scrierea cu litere subliniate.CTRL + U
Micșora dimensiunea fontului de o valoare.CTRL + SHIFT +
Mări dimensiunea fontului cu o valoare.CTRL + SHIFT + >
Micșora dimensiunea fornului cu 1 punct.CTRL + [
Mări dimensiunea fontului cu 1 punct.CTRL + ]
Elimina formatarea unui paragraf sau a caracterelor.CTRL + BARA DE SPA?IU
Copia textul sau obiectul selectat.CTRL + C
Decupa textul sau obiectul selectat.CTRL + X
Lipi un text sau obiect.CTRL + V
Face o lipire specială.CTRL + ALT + V
Lipi numai formatul.CTRL + SHIFT + V
Anula ultima acțiune.CTRL + Z
Reface ultima acțiune.CTRL + Y
Deschide casetă de dialog Contor de cuvinte.CTRL + Y

Lucrul cu documente și pagini web

Crearea, vizualizarea și salvarea de documente
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Crea un document nou.CTRL + N
Deschide un document.CTRL + O
închide un document.CTRL + W
Scinda fereastra documentului.ALT + CTRL + S
Elimina scindarea fereastrei documentului.ALT + SHIFT + C sau ALT + CTRL + S
Salva un document.CTRL + S
Găsirea, înlocuirea și răsfoirea textului
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Deschide panoul de activită?i de navigare (pentru a căuta în document).CTRL + F
Repeta găsirea (după închiderea ferestrei Căutare și înlocuire ).ALT + CTRL + Y
Înlocui text, o anumită formatare și elemente speciale.CTRL + H
Accesa o pagină, un marcaj de selectare, o notă de subsol, un tabel, un comentariu, un grafic sau o altă locație.CTRL + G
Comuta între ultimele patru locații pe care le-ați editat.ALT + CTRL + Z
Deschide o listă de opțiuni de parcurgere. Apăsați pe tastele săgeată pentru a selecta o opțiune și apoi apăsați pe ENTER pentru a parcurge un document utilizând opțiunea selectată.ALT + CTRL + HOME
Trece la obiectul de răsfoire anterior (stabilit în opțiunile de răsfoire).CTRL + PAGE UP
Trece la obiectul de răsfoire următor (stabilit în opțiunile de răsfoire).CTRL + PAGE DOWN
Comutarea la altă vizualizare Proiect
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Comuta la vizualizarea cu aspect pagină imprimată.ALT + CTRL + P
Comuta la vizualizarea Schiță.ALT + CTRL + O
Comuta la vizualizarea Ciornă.ALT + CTRL + N
Vizualizarea Schiță
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Promova un paragraf.ALT + SHIFT + SĂGEATĂ STÂNGA
Retrograda un paragraf.ALT + SHIFT + SĂGEATĂ DREAPTA
Retrograda la corp text.CTRL + SHIFT + N
Muta în sus paragrafele selectate.ALT + SHIFT + Săgeată ascendentă
Muta în jos paragrafele selectate.ALT + SHIFT + SĂGEATĂ JOS
Extinde textul sub un titlu.ALT + SHIFT + semnul plus
Restrânge textul sub un titlu.ALT + SHIFT + SEMNUL MINUS
Extinde sau restrânge toate textele sau titlurile.ALT + SHIFT + A
Se ascunde sau a se afișa formatarea caracterelor.Tasta slash (/) de pe tastatura numerică
Se afișa prima linia Către a corpului de text sau tot corpul de text.ALT + SHIFT + L
Se afișa toate titlurile cu stilul Titlu 1.ALT + SHIFT + 1
Arată toate titlurile de până la poziția de n.ALT + SHIFT +n
Insera un caracter de tabulare.CTRL + TAB
Imprimarea și examinarea documentelor
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Imprima un document.CTRL + P
Comuta la examinare înaintea imprimării.ALT + CTRL + I
Deplasa în pagina examinată atunci când aceasta este mărită.Tastele săgeată
Pentru a parcurge paginile examinate una câte una atunci când nu sunt mărite.PAGE UP sau PAGE DOWN
Vă deplasa la prima pagină examinată când documentul nu este mărit.CTRL + HOME
Vă deplasa la ultima pagină examinată când documentul nu este mărit.CTRL + END
Revizuirea documentelor
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Introduce un comentariu.ALT + CTRL + M
Activa sau a dezactiva urmărirea modificărilor.CTRL + SHIFT + E
închide panoul Revizuire, dacă este deschis.ALT + SHIFT + C
Vizualizarea Citire în ecran complet


Notă Este posibil ca unele cititoare de ecran să nu fie compatibile cu vizualizarea Citire în ecran complet.
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Merge la începutul documentului.HOME
Merge la sfârșitul documentului.END
Du-te la pagina de n.n, ENTER
Ieși din vizualizarea Aspect citire.ESC
Referințe, note de subsol și note de final
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Marca o intrare de cuprins.ALT + SHIFT + O
Marca un tabel de referințe citate (citare).ALT + SHIFT + I
Marca o intrare în index.ALT + SHIFT + X
Insera o notă de subsol.ALT + SHIFT + F
Insera o notă de final.ALT + SHIFT + D
Lucrul cu pagini web
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Insera un hyperlink.CTRL + K
Accesa pagina anterioară.ALT + SĂGEATĂ STÂNGA
Accesa pagina următoare.ALT + SĂGEATĂ DREAPTA
Reîmprospăta.F9

Editarea și mutarea textelor și elementelor grafice

Ștergerea textelor și elementelor grafice
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Sterge un caracter la stânga.BACKSPACE
Șterge un cuvânt la stânga.CTRL + BACKSPACE
Sterge un caracter la dreapta.DELETE
Șterge un cuvânt la dreapta.CTRL + DELETE
Decupa textul selectat în clipboardul Office.CTRL + X
Anula ultima acțiune.CTRL + Z
Decupa în Spike.CTRL + F3
Copierea și mutarea de texte și elemente grafice
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Deschide clipboardul Office.Apăsați pe ALT + H pentru a trece la fila Pagină principală și apoi apăsați pe F, O
Copia texte sau elemente grafice selectate în clipboardul Office.CTRL + C
Decupa texte sau elemente grafice selectate în clipboardul Office.CTRL + X
Lipi cea mai recentă adăugire sau elementul lipit cel mai recent din clipboardul Office.CTRL + V
Muta o singură dată texte sau elemente grafice.F2 (apoi mutați cursorul și apăsați ENTER)
Copia o singură dată texte sau elemente grafice.SHIFT + F2 (apoi mutați cursorul și apăsați ENTER)
Deschide casetă de dialog Creare bloc component nou atunci când este selectat un text sau un obiect.ALT + F3
A se afișa meniul de comenzi rapide asociat cu un bloc component selectat (de exemplu, un element grafic SmartArt).SHIFT + F10
Decupa în Spike.CTRL + F3
Lipi conținuturi Spike.CTRL + SHIFT + F3
Copia antetul sau subsolul utilizat în secțiunea precedentă a documentului.ALT + SHIFT + R
Inserarea de caracter special
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru a inseraApăsați pe
Un câmpCTRL + F9
Un sfârșit de linia CătreSHIFT + ENTER
Un sfâr?it de paginăCTRL + ENTER
Un sfârșit de coloanăCTRL + SHIFT + ENTER
O linia Către de pauzăALT + CTRL + SEMNUL MINUS
O linia Către de dialogCTRL + SEMNUL MINUS
O cratimă op?ionalăCTRL + CRATIMĂ
O cratimă neseparatoareCTRL + SHIFT + CRATIMĂ
Un spațiu neseparatorCTRL + SHIFT + BARA DE SPAȚIU
Simbolul drept de autorALT + CTRL + C
Simbolul marcă inregistratăALT + CTRL + R
Simbolul marcă comercialăALT + CTRL + T
Puncte de suspensieALT + CTRL + PUNCT
O ghilimea simplă de începutCTRL + '(ghilimea simplă),' (ghilimea simplă)
O ghilimea simplă de sfârșitCTRL + '(ghilimea simplă),' (ghilimea simplă)
O ghilimea dublă de începutCTRL +'(ghilimea simplă), SHIFT +'(ghilimea simplă)
O ghilimea de închidere dublăCTRL +'(ghilimea simplă), SHIFT +'(ghilimea simplă)
O intrare AutoTextENTER (după ce tastați primele caractere din nume de sign-in intrării AutoText și când apare SfatEcran)
Introduceți caractere folosind coduri de caractere
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Insera caracterul Unicod pentru codul de caractere Unicode (hexazecimal) specificat. De exemplu, pentru a insera simbolul monetar euro, tip 20AC, și apoi țineți apăsată tasta ALT și apăsați pe X.cod caracter, ALT + X
Găsi codul de caractere Unicode pentru caracterul selectat.ALT + X
Insera caracterul ANSI pentru codul de caractere (zecimal) ANSI specificat. De exemplu, pentru a insera simbolul monetar euro, mențineți apăsată tasta ALT și tastați 0128 la minitastatura numerică.ALT +codul de caractere (de pe tastatura numerică)
Selectarea de texte și elemente grafice
Selectați text ținând apăsată tasta SHIFT și folosind tastele cu săgeți pentru a muta cursorul.
Extinderea unei selecții
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Activa modul de extindere.F8
Selecta caracterul cel mai apropiat.F8 și apoi apăsați săgeată la stânga sau săgeată la dreapta
Mări dimensiunea unei selecții.F8 (apăsați o dată pentru a selecta un cuvânt, de două ori pentru a selecta o propoziție și așa mai departe)
Reduce dimensiunea unei selecții.SHIFT + F8
Dezactiva modul de extindere.ESC
Extinde o selecție cu un caracter la dreapta.SHIFT + SĂGEATĂ DREAPTA
Extinde o selecție cu un caracter la stânga.SHIFT + SĂGEATĂ STÂNGA
Extinde o selecție până la sfârșitul unui cuvânt.CTRL + SHIFT + SĂGEATĂ DREAPTA
Extinde o selecție până la începutul unui cuvânt.CTRL + SHIFT + SĂGEATĂ STÂNGA
Extinde o selecție până la sfârșitul unei linii.SHIFT + END
O extindere selec?ie până la începutul unei linii.SHIFT + HOME
Extinde o selecție până la linia de dedesubt.SHIFT + SĂGEATĂ JOS
Extinde o selecție până la linia de deasupra.SHIFT + Săgeată ascendentă
Extinde o selecție până la sfârșitul unui paragraf.CTRL + SHIFT + SĂGEATĂ JOS
Extinde o selecție până la începutul unui paragraf.CTRL + SHIFT + Săgeată ascendentă
Extinde o selecție până la Ecran de început de dedesubt.SHIFT + PAGE DOWN
Extinde o selecție până la Ecran de început de deasupra.SHIFT + PAGE UP
Extinde o selecție până la începutul unui document.CTRL + SHIFT + HOME
Extinde o selec?ie până la sfâr?itul unui document.CTRL + SHIFT + END
Extinde o selecție până la sfârșitul unei ferestre.ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN
Extinde o selec?ie pentru a include întregul document.CTRL + A
Selecta un bloc vertical de text.CTRL + SHIFT + F8 și apoi utilizați tastele săgeți; Apăsați ESC pentru a revoca modul de selecție
Extinde o selecție până la o anumită locație dintr-un document.F8 + tastele săgeți; Apăsați ESC pentru a revoca modul de selecție
Selectarea de texte și elemente grafice într-un tabel
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Selecta conținutul celulei următoare.TAB
Selecta conținutul celulei anterioare.SHIFT + TAB
Extinde selecția la celule adiacente.Țineți apăsată tasta SHIFT și apăsați o tastă săgeată în mod repetat
Selecta o coloană.Utilizați tastele săgeată pentru a vă deplasa la prima sau la ultima celulă a coloanei și apoi alegeți una dintre următoarele:
 • Apăsați SHIFT + ALT + PAGE DOWN pentru a selecta coloana de sus în jos.
 • Apăsați SHIFT + ALT + PAGE UP pentru a selecta coloana de jos în sus.
Extinde o selecție (sau un bloc).CTRL + SHIFT + F8 și apoi utilizați tastele săgeți; apăsați ESC pentru a revoca modul de selecție
Selecta un tabel complet.ALT + F5 la minitastatura numerică (cu NUM LOCK dezactivat)
Deplasarea în document
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru a vă deplasaApăsați pe
Un caracter la stângaSĂGEATĂ STÂNGA
Un caracter la dreaptaSĂGEATĂ DREAPTA
Un cuvânt spre stângaCTRL + SĂGEATĂ STÂNGA
Un cuvânt la dreaptaCTRL + SĂGEATĂ DREAPTA
Un paragraf în susCTRL + Săgeată ascendentă
Un paragraf în josCTRL + SĂGEATĂ JOS
O celulă la stânga (într-un tabel)SHIFT + TAB
O celulă la dreapta (într-un tabel)TAB
În sus cu o linia CătreSĂGEATĂ ÎN SUS
În jos cu o linia CătreSĂGEATĂ ÎN JOS
La sfârșitul unei liniiEND
La începutul unei liniiHOME
În partea de sus a ferestreiALT + CTRL + PAGE UP
La sfârșitul ferestreiALT + CTRL + PAGE DOWN
În sus cu un ecran (defilare)PAGE UP
În jos cu un ecran (defilare)PAGE DOWN
În partea de sus a paginii următoareCTRL + PAGE DOWN
În partea de sus a paginii anterioareCTRL + PAGE UP
La sfârșitul unui documentCTRL + END
La începutul unui documentCTRL + HOME
La o revizuire anterioarăSHIFT + F5
În locul în care lucrați în momentul în care documentul a fost închis ultima dată, după ce deschideți documentul respectivSHIFT + F5
Deplasarea într-un tabel
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru a vă deplasaApăsați pe
La următoarea celulă într-un rândTAB
La celula anterioară dintr-un rândSHIFT + TAB
La prima celulă dintr-un rândALT + HOME
Până la ultima celulă într-un rândALT + END
La prima celulă dintr-o coloanăALT + PAGE UP
Până la ultima celulă dintr-o coloanăALT + PAGE DOWN
La rândul anteriorSĂGEATĂ ÎN SUS
La rândul următorSĂGEATĂ ÎN JOS
Un rând în susALT + SHIFT + Săgeată ascendentă
Un rând în josALT + SHIFT + SĂGEATĂ JOS
Inserarea paragrafelor și caracterelor de tabulare într-un tabel
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru a inseraApăsați pe
Paragrafe noi în celulăENTER
Caractere de tabulare într-o celulăCTRL + TAB
Utilizează modului suprascriere
Pentru a modifica setările de suprascriere astfel încât să puteți accesa modul suprascriere apăsând INSERT, urmați acești pași:
 1. Apăsați ALT + F, T pentru a deschide Optiuni cuvânt.
 2. Apăsați A pentru a selecta AVANSAT și apoi apăsați tasta TAB.
 3. Apăsați ALT + O pentru a trece la casetă de selectare Se utilizează tasta Ins pentru a controla modul de suprascriere .
 4. Apăsați bara de spațiu pentru a selecta casetă de selectare și apoi apăsați ENTER.

  Pentru a activa sau a dezactiva modul suprascriere, apăsați INSERT.

Formatarea caracterelor și a paragrafelor

Copierea formatării
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Copia formatarea din text.CTRL + SHIFT + C
Aplica formatarea copiată în text.CTRL + SHIFT + V
Modificarea sau redimensionarea fontului


Notă Următoarele comenzi rapide de la tastatură nu funcționează în modul Citire în ecran complet.
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Deschide casetă de dialog Font pentru a modifica fontul.CTRL + SHIFT + F
Mări dimensiunea fontului.CTRL + SHIFT + >
Micșora dimensiunea fontului.CTRL + SHIFT +
Mări dimensiunea fontului cu 1 punct.CTRL + ]
Micșora dimensiunea fontului cu 1 punct.CTRL + [
Aplicarea formatelor de caractere
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Deschide casetă de dialog Font pentru a modifica formatarea de caractere.CTRL + D
Modifica scrierea cu majuscule/minuscule a literelor.SHIFT + F3
Formata toate literele ca majuscule.CTRL + SHIFT + A
Aplica formatarea aldină.CTRL + B
Aplica o subliniere.CTRL + U
Sublinia cuvintele, dar nu și spațiile.CTRL + SHIFT + W
Aplica textului o sublinere dublă.CTRL + SHIFT + D
Aplica formatarea text ascuns.CTRL + SHIFT + H
Aplica formatarea cursivă.CTRL + I
Formata literele ca minuscule.CTRL + SHIFT + K
Aplica formatarea indice (spațiere automată).CTRL + SEMNUL EGAL
Aplica formatarea exponent (spațiere automată).CTRL + SHIFT + semnul plus
Elimina formatarea manuală a caracterelor.CTRL + BARA DE SPA?IU
Comuta selecția la fonturile Simbol.CTRL + SHIFT + Q
Vizualizarea și copierea formatelor de text
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Se afișa caracterele neimprimabile.CTRL + SHIFT + * (asteriscul de pe minitastatura numerică nu funcționează)
Revizui formatarea de text.SHIFT + F1 (apoi faceți clic pe text cu formatare pe care doriți să o revizuiți)
Copia formate.CTRL + SHIFT + C
Lipi formate.CTRL + SHIFT + V
Setarea spațierii liniilor
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Obține linii cu un singur spațiu.CTRL + 1
Obține linii cu două spații.CTRL + 2
Seta spațierea de linii la 1,5.CTRL + 5
Adăuga sau a elimina spațierea cu o singură linia Către înaintea unui paragraf.CTRL + 0 (zero)
Alinierea paragrafelor
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Comuta între centrarea sau alinierea la stânga a unui paragraf.CTRL + E
Comuta între poziționarea stânga-dreapta sau alinierea la stânga a unui paragraf.CTRL + J
Comuta între alinierea la sreapta sau alinierea la stânga a unui paragraf.CTRL + R
Alinia la stânga un paragraf.CTRL + L
Indenta un paragraf la stânga.CTRL + M
Elimina o indentare de paragraf de la stânga.CTRL + SHIFT + M
Crea un indent avansat.CTRL + T
Reduce un indent avansat.CTRL + SHIFT + T
Elimina formatarea unui paragraf.CTRL + Q
Aplicarea stilurilor de paragraf
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Deschide panou de activități Aplica stiluri .CTRL + SHIFT + S
Deschideți panou de activități Stiluri .ALT + CTRL + SHIFT + S
Începe autoformatarea.ALT + CTRL + K
Aplica stilul Normal.CTRL + SHIFT + N
Aplica stilul Titlu 1.ALT + CTRL + 1
Aplica stilul Titlu 2.ALT + CTRL + 2
Aplica stilul Titlu 3.ALT + CTRL + 3
Pentru a închide panou de activități Stiluri , urmați acești pași:
 1. Dacă panou de activități Stiluri nu este selectat, apăsați F6 pentru a-l selecta.
 2. Apăsați CTRL + BARA DE SPAȚIU.
 3. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta Închidere și apoi apăsați Enter.

Inserarea și editarea de obiecte

Insera un obiect
Pentru a insera un obiect, urmați acești pași:
 1. Apăsați ALT, N, J și apoi J pentru a deschide casetă de dialog Obiect .
 2. Efectuați una din acțiunile următoare:
  • Apăsați săgeată jos pentru a selecta un tip de obiect și apoi apăsați ENTER pentru a crea un obiect.
  • Apăsați CTRL + TAB pentru a trece la fila Creare din fișier, apăsați TAB și apoi tastați nume de sign-in de fișier al obiectului pe care doriți să îl inserați sau răsfoiți până la fișier.
Editarea unui obiect
Pentru a edita un obiect, urmați acești pași:
 1. Când cursorul este poziționat în stânga obiectului din document, selectați obiectul apăsând SHIFT + săgeată dreapta.
 2. Apăsați SHIFT + F10.
 3. Apăsați tasta TAB pentru a ajunge la nume de sign-in obiectului, apăsați ENTER și apoi apăsați ENTER din nou.
Inserarea ilustra?iilor SmartArt
Pentru a insera grafice SmartArt, urmați acești pași:
 1. Apăsați și eliberați ALT, N și apoi M pentru a selecta SmartArt.
 2. Apăsați tastele săgeată pentru a selecta tipul de ilustrație dorit.
 3. Apăsați pe tasta TAB și apoi apăsați pe tastele săgeată pentru a selecta ilustrația pe care doriți să o inserați.
 4. Apăsați ENTER.
Inserarea de obiecte WordArt
Pentru a insera obiecte WordArt, urmați acești pași:
 1. Apăsați și eliberați ALT, N și apoi W pentru a selecta WordArt.
 2. Apăsați pe tastele săgeată pentru a selecta stilul WordArt dorit și apoi apăsați ENTER.
 3. Introduceți textul dorit.
 4. Apăsați ESC pentru a selecta obiectul WordArt și apoi utilizați tastele săgeată pentru a muta obiectul.
 5. Apăsați ESC pentru a reveni la documentul.

Îmbinarea corespondenței și câmpurile

Efectuarea unei îmbinări de corespondență


Notă Trebuie să că aflați în fila Corespondențe pentru a utiliza aceste comenzi rapide de la tastatură.
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Examina o îmbinare de corespondență.ALT + SHIFT + K
Îmbina un document.ALT + SHIFT + N
Imprima un document îmbinat.ALT + SHIFT + M
Edita un document acoperire de date de îmbinare de coresponden?ă.ALT + SHIFT + E
Inserați un câmp de îmbinare.ALT + SHIFT + F
Lucrul cu câmpuri
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Insera un câmp DATE.ALT + SHIFT + D
Insera un câmp LISTNUM.ALT + SHIFT + L
Insera un câmp PAGE.ALT + SHIFT + P
Insera un câmp TIME.ALT + SHIFT + T
Insera un câmp gol.CTRL + F9
Actualiza informații legate într-un document sursă Word.CTRL + SHIFT + F7
Actualiza câmpuri selectate.F9
Anula legătura unui câmp.CTRL + SHIFT + F9
Comuta între codul unui câmp selectat și rezultatul său.SHIFT + F9
Comuta între toate codurile de câmp și rezultatele lor.ALT + F9
Executa GOTOBUTTON sau MACROBUTTON din câmpul care afișează rezultatele câmpurilor.ALT + SHIFT + F9
Accesa câmpul următor.F11
Accesa câmpul anterior.SHIFT + F11
Bloca un câmp.CTRL + F11
Debloca un câmp.CTRL + SHIFT + F11

Bara limbă

recunoașterea scrierii de mână
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Comuta între limbi sau structuri de tastatură.ALT stânga + SHIFT
Se afișa o listă de alternative de corecție.
Reduceți imagineaMăriți imaginea
Ferestre nasture
+ C
Activa sau dezactiva scrisul de mână.
Reduceți imagineaMăriți imaginea
Ferestre nasture
+ H
Activa sau a dezactiva Editorul de metodă de intrare (IME) pentru japoneză pe tastaturile cu 101 taste.ALT + ~
Activa sau a dezactiva IME-ul pentru coreeană pe tastaturile cu 101 taste.ALT dreapta
Activa sau a dezactiva IME-ul pentru chineză pe tastaturile cu 101 taste.CTRL + BARA DE SPA?IU
Sfaturi
 • Aveți posibilitatea să selectați comanda rapidă de la tastatură pentru comutarea între limbi sau structuri de tastatură în casetă de dialog Setări complexe pentru taste. Pentru a deschide casetă de dialog Setări complexe pentru taste, faceți clic dreapta pe bara Limbă, apoi faceți clic pe Setări. în conformitate cu preferințe, faceți clic pe Setări cheie.
 • Tasta siglă Windows
  Reduceți imagineaMăriți imaginea
  Ferestre nasture
  este disponibilă pe rândul de taste de jos pe majoritatea tastaturilor.

Referință pentru tastele funcționale

Taste funcționale
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Obține ajutor sau a accesa Microsoft Office.com.F1
Muta text sau elemente grafice.F2
Repeta ultima acțiune.F4
Selecta comanda Salt la (fila Pagină de pornire ).F5
Accesa următorul panou sau cadru.F6
Selectați comanda Corectare ortografică (fila Revizuire ).F7
Extinde o selecție.F8
Actualiza câmpurile selectate.F9
Se afișa NumeTastă.F10
Accesa câmpul următor.F11
Selecta comanda Salvare ca .F12
SHIFT + tastă funcțională
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Porni funcția de ajutor dependent de context sau pentru a dezvălui formatarea.SHIFT + F1
Copia text.SHIFT + F2
Modifica scrierea cu majuscule/minuscule a literelor.SHIFT + F3
Repeta o acțiune Găsire sau Salt la.SHIFT + F4
Trece la ultima modificare.SHIFT + F5
Accesa panoul sau cadrul anterior (după ce apăsați pe F6).SHIFT + F6
Selecta comanda Lexicon (fila Revizuire, grupul Verificare ).SHIFT + F7
Reduce dimensiunea unei selecții.SHIFT + F8
Comuta între un cod de câmp și rezultatul său.SHIFT + F9
Se afișa un meniu de comenzi rapide.SHIFT + F10
Accesa câmpul anterior.SHIFT + F11
Selecta comanda Salvare .SHIFT + F12
CTRL + Tastă funcțională
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Extinde sau a restrânge panglica.CTRL + F1
Selecta comanda Examinare înaintea imprimării .CTRL + F2
Decupa în Spike.CTRL + F3
închide fereastra.CTRL + F4
Accesa fereastra următoare.CTRL + F6
Insera un câmp gol.CTRL + F9
Maximiza fereastra documentului.CTRL + F10
Bloca un câmp.CTRL + F11
Selecta comanda Deschidere.CTRL + F12
CTRL + SHIFT + tastă funcțională
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Insera conținutul din Spike.CTRL + SHIFT + F3
Edita un marcaj de selectare în document.CTRL + SHIFT + F5
Accesa fereastra anterioară.CTRL + SHIFT + F6
Actualiza informațiile legate într-un document sursă Word 2010.CTRL + SHIFT + F7
Extinde o selecție sau un bloc.CTRL + SHIFT + F8 și apoi apăsați o tastă săgeată
Anula legătura unui câmp.CTRL + SHIFT + F9
Debloca un câmp.CTRL + SHIFT + F11
Selecta comanda Imprimare .CTRL + SHIFT + F12
ALT + Tastă funcțională
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Accesa câmpul următor.ALT + F1
Crea un bloc component nou.ALT + F3
Ieși din Word 2010.ALT + F4
Restabili dimensiunea ferestrei programului.ALT + F5
Trece de la o casetă de dialog deschisă înapoi la document, pentru casetele de dialog care acceptă acest comportament.ALT + F6
Găsi următoarea greșeală de ortografie sau de gramatică. ALT + F7
Executa o macrocomandă.ALT + F8
Comuta între toate codurile de câmp și rezultatele lor.ALT + F9
Se afișa panou de activități Selec?ie ?i vizibilitate .ALT + F10
Se afișa codul Microsoft Visual Basic.ALT + F11
ALT + SHIFT + tastă funcțională
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Accesa câmpul anterior.ALT + SHIFT + F1
Selecta comanda Salvare .ALT + SHIFT + F2
Se afișa panoul de activitate Cercetare .ALT + SHIFT + F7
Executa GOTOBUTTON sau MACROBUTTON din câmpul care afișează rezultatele câmpurilor.ALT + SHIFT + F9
Se afișa un meniu sau un mesaj pentru o acțiune disponibilă.ALT + SHIFT + F10
Selecta butonul Cuprins în containerul Cuprins când containerul este activ.ALT + SHIFT + F11
CTRL + ALT + Tastă funcțională
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Pentru aApăsați pe
Se afișa informații sistem Microsoft.CTRL + ALT + F1
Selecta comanda Deschidere.CTRL + ALT + F2

Referințe

Pentru mai multe informații despre comenzile rapide de tastatură, faceți clic pe Ajutor Microsoft Word din meniul Ajutor , tip scurtături de la tastatură în Asistentul Office sau expertul răspuns, și apoi faceți clic pe Căutare pentru a vizualiza subiect.

Proprietă?i

ID articol: 290938 - Ultima examinare: 2 aprilie 2014 - Revizie: 4.0
Se aplică la:
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Cuvinte cheie: 
kbhowto kbusage kbsmbportal kbmt KB290938 KbMtro
Traducere automată
IMPORTANT: Acest articol este tradus cu ajutorul software-ului Microsoft de traducere automată ?i poate fi corectat prin intermediul tehnologiei Community Translation Framework (CTF). Microsoft oferă articole traduse automat, post-editate de comunitate ?i articole traduse de oameni, pentru a permite accesul la toate articolele din Baza noastră de cuno?tin?e în mai multe limbi. Articolele traduse automat ?i post-editate pot con?ine gre?eli de vocabular, sintaxă ?i/sau gramatică. Microsoft nu este responsabil de inexactită?ile, erorile sau daunele cauzate de traducerea gre?ită a con?inutului sau de utilizarea acestuia de către clien?i. Găsi?i mai multe informa?ii despre traducerea în colaborare la http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/ro.
Face?i clic aici pentru a vizualiza versiunea în limba engleză a acestui articol: 290938

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com