Artikli ID: 290938 - Vaadake tooteid, millega see artikkel seostub.
Selle artikli Microsoft Word 2000 kohta käiva versiooni vaatamiseks klõpsake linki 211982 (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne).
Selle artikli Microsoft Word 97 kohta käiva versiooni vaatamiseks klõpsake linki 157935 (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne).
Laienda kõik | Ahenda kõik

KOKKUVÕTE

Järgmine loend annab ülevaate kiirklahvidest, mis on saadaval rakendustes Microsoft Word 2002 ja Microsoft Office Word 2003. Loend koondab endasse Word 2002 spikris ja Word 2003 spikris saadaolevad kiirklahviloendid.

MÄRKUS. Spikriteemades, menüüdes ja dialoogiboksides tähistatud kiirklahvid viitavad USA klaviatuuripaigutusele. Muude klahvipaigutuste korral ei pruugi kiirklahvikombinatsioonid USA klahvipaigutusele täpselt vastata. Võib juhtuda, et kui teie kasutatav klahvipaigutus erineb kasutuseloleva Wordi versiooni klahvipaigutusest, siis peate kiirklahvide kasutamisel tegema muudatusi.

LISATEAVE

  Käsu nimi         Kiirklahvid
  ------------------------------------------------------------------------

  Suurtähtkiri           CTRL+SHIFT+A
  Marginaal          ALT+CTRL+M
  Rakendus: maksimeeri         ALT+F10
  Rakendus: taasta          ALT+F5
  Rakenda laad Pealkiri 1        ALT+CTRL+1
  Rakenda laad Pealkiri 2        ALT+CTRL+2
  Rakenda laad Pealkiri 3        ALT+CTRL+3
  Rakenda laad Loenditäpp       CTRL+SHIFT+L
  Automaatvorming          ALT+CTRL+K
  Automaattekst           F3 või ALT+CTRL+V
  Paks kiri             CTRL+B või CTRL+SHIFT+B
  Järjehoidja           CTRL+SHIFT+F5
  Sirvi järgmist          CTRL+PAGE DOWN
  Sirvi eelmist        CTRL+PAGE UP
  Sirvi valikut          ALT+CTRL+HOME
  Loobu            ESC
  Joonda lõik keskele          CTRL+E
  Muuda täheregistrit          SHIFT+F3
  Märgi võrra vasakule           VASAKNOOL
  Valik märgi võrra vasakule       SHIFT+VASAKNOOL
  Märgi võrra paremale          PAREMNOOL
  Valik märgi võrra paremale       SHIFT+PAREMNOOL
  Tühjenda             DELETE
  Sule või Välju         ALT+F4
  Sule paan          ALT+SHIFT+C
  Veerupiir         CTRL+SHIFT+ENTER
  Veeruvalik         CTRL+SHIFT+F8
  Kopeeri             CTRL+C või CTRL+INSERT
  Kopeeri vorming          CTRL+SHIFT+C
  Kopeeri tekst           SHIFT+F2
  Loo automaattekst       ALT+F3
  Kohanda: lisa menüü      ALT+CTRL+=
  Kohanda klaviatuur      ALT+CTRL+NUM +
  Kohanda: eemalda menüü      ALT+CTRL+-
  Lõika              CTRL+X või SHIFT+DELETE
  Kuupäevaväli          ALT+SHIFT+D
  Kustuta eelmine sõna       CTRL+BACKSPACE
  Kustuta sõna          CTRL+DELETE
  Sõnastik          ALT+SHIFT+F7
  Klõpsa välja        ALT+SHIFT+F9
  Dokument: sule           CTRL+W või CTRL+F4
  Dokument: maksimeeri         CTRL+F10
  Dokument: teisalda           CTRL+F7
  Dokument: taasta          CTRL+F5
  Dokument: mastaabi           CTRL+F8
  Dokument: tükelda           ALT+CTRL+S
  Kahekordne allakriipsutus       CTRL+SHIFT+D
  Veeru lõppu         ALT+PAGE DOWN
  Veeru lõppu         ALT+SHIFT+PAGE DOWN
  Valik dokumendi lõpuni       CTRL+SHIFT+END
  Dokumendi lõppu        CTRL+END
  Rea lõppu          END
  Valik rea lõpuni       SHIFT+END
  Rea lõppu          ALT+END
  Rea lõppu          ALT+SHIFT+END
  Akna lõppu         ALT+CTRL+PAGE DOWN
  Valik akna lõpuni     ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
  Lõpumärkus kohe          ALT+CTRL+D
  Laienda valikut       F8
  Väljamärgid          CTRL+F9
  Väljakoodid          ALT+F9
  Otsi             CTRL+F
  Font             CTRL+D või CTRL+SHIFT+F
  Vali fondisuurus       CTRL+SHIFT+P
  Allmärkus kohe         ALT+CTRL+F
  Mine tagasi            SHIFT+F5 või ALT+CTRL+Z
  Mine             CTRL+G või F5
  Suurenda fonti           CTRL+SHIFT+.
  Suurenda fonti 1 p võrra      CTRL+]
  Lõigutaane        CTRL+T
  Päise/jaluse link      ALT+SHIFT+R
  Spikker             F1
  Peidetud            CTRL+SHIFT+H
  Hüperlink           CTRL+K
  Taane            CTRL+M
  Kursiiv            CTRL+I või CTRL+SHIFT+I
  Lõigu rööpjoondus         CTRL+J
  Lõik vasakule           CTRL+L
  Rea võrra alla           ALLANOOL
  Valik rea võrra alla       SHIFT+ALLANOOL
  Rea võrra üles            ÜLESNOOL
  Valik rea võrra üles       SHIFT+ÜLESNOOL
  Numbriväljade loend        ALT+CTRL+L
  Lukusta väljad          CTRL+3 või CTRL+F11
  Makro             ALT+F8
  Kirjakooste: kontrolli       ALT+SHIFT+K
  Kirjakooste: redigeeri andmeallikat  ALT+SHIFT+E 
  Kirjakooste: dokumenti       ALT+SHIFT+N
  Kirjakooste: printerisse       ALT+SHIFT+M
  Märgi tsitaat         ALT+SHIFT+I
  Märgi registrikirje       ALT+SHIFT+X
  Märgi sisukorrakirje ALT+SHIFT+O
  Menüüre?iim           F10
  Koosteväli          ALT+SHIFT+F
  Microsoft Script Editor    ALT+SHIFT+F11
  Microsofti süsteemiteave     ALT+CTRL+F1
  Teisalda tekst           F2
  Uus              CTRL+N
  Järgmine lahter           TAB
  Järgmine väli          F11 või ALT+F1
  Järgmine õigekirjaviga       ALT+F7
  Järgmine objekt          ALT+ALLANOOL
  Järgmine aken          CTRL+F6 või ALT+F6
  Tavaline            ALT+CTRL+N
  Normaallaad         CTRL+SHIFT+N või ALT+SHIFT+CLEAR (NUM 5)
  Ava             CTRL+O või CTRL+F12 või ALT+CTRL+F2
  Ava või sule lõik     CTRL+0
  Muu paan          F6 või SHIFT+F6
  Liigendus            ALT+CTRL+O
  Liigendus: ahenda       ALT+SHIFT+- või ALT+SHIFT+NUM -
  Liigendus: liigenda paremale        ALT+SHIFT+PAREMNOOL
  Liigendus: laienda        ALT+SHIFT+=
  Liigendus: laienda        ALT+SHIFT+NUM +
  Liigendus: nihuta alla       ALT+SHIFT+ALLANOOL
  Liigendus: nihuta üles       ALT+SHIFT+ÜLESNOOL
  Liigendus: liigenda vasakule        ALT+SHIFT+VASAKNOOL
  Liigendus: kuva esimene rida    ALT+SHIFT+L
  Kirjuta üle           INSERT
  Leht             ALT+CTRL+P
  Leheküljepiir          CTRL+ENTER
  Lehekülje võrra alla           PAGE DOWN
  Valik lehekülje võrra alla           SHIFT+PAGE DOWN
  Leheväli          ALT+SHIFT+P
  Lehekülje võrra üles            PAGE UP
  Valik lehe võrra üles           SHIFT+PAGE UP
  Lõigu võrra alla           CTRL+ALLANOOL
  Valik lõigu võrra alla       CTRL+SHIFT+ALLANOOL
  Lõigu võrra üles            CTRL+ÜLESNOOL
  Valik lõigu võrra üles       CTRL+SHIFT+ÜLESNOOL
  Kleebi             CTRL+V või SHIFT+INSERT
  Kleebi vorming         CTRL+SHIFT+V
  Eelmine lahter           SHIFT+TAB
  Eelmine väli          SHIFT+F11 või ALT+SHIFT+F1
  Eelmine objekt          ALT+ÜLESNOOL
  Eelmine aken          CTRL+SHIFT+F6 või ALT+SHIFT+F6
  Prindi             CTRL+P või CTRL+SHIFT+F12
  Prindi eelvaade         CTRL+F2 või ALT+CTRL+I
  Õigekeelsuskontroll           F7
  Tee uuesti             ALT+SHIFT+BACKSPACE
  Tee uuesti või Korda        CTRL+Y või F4 või ALT+ENTER
  Korda otsingut          SHIFT+F4 või ALT+CTRL+Y
  Asenda            CTRL+H
  Lähtesta märk          CTRL+TÜHIK või CTRL+SHIFT+Z
  Lähtesta lõik          CTRL+Q
  Redaktsioonimärgistused: tumbler     CTRL+SHIFT+E
  Lõik paremale          CTRL+R
  Salvesta             CTRL+S või SHIFT+F12 või ALT+SHIFT+F2
  Salvesta nimega            F12
  Vali kõik          CTRL+A või CTRL+CLEAR (NUM 5) või CTRL+NUM 5
  Vali tabel         ALT+CLEAR (NUM 5)
  Kuva kõik           CTRL+SHIFT+8
  Kuva kõik pealkirjad       ALT+SHIFT+A
  Kuva pealkiri 1         ALT+SHIFT+1
  Kuva pealkiri 2         ALT+SHIFT+2
  Kuva pealkiri 3         ALT+SHIFT+3
  Kuva pealkiri 4         ALT+SHIFT+4
  Kuva pealkiri 5         ALT+SHIFT+5
  Kuva pealkiri 6         ALT+SHIFT+6
  Kuva pealkiri 7         ALT+SHIFT+7
  Kuva pealkiri 8         ALT+SHIFT+8
  Kuva pealkiri 9         ALT+SHIFT+9
  Vähenda fonti           CTRL+SHIFT+,
  Vähenda fonti 1 p võrra      CTRL+[
  Kapiteelkiri          CTRL+SHIFT+K
  Lõiguvahe 1          CTRL+1
  Lõiguvahe 5          CTRL+5
  Lõiguvahe 2          CTRL+2
  Kühvel             CTRL+SHIFT+F3 või CTRL+F3
  Veeru algusse         ALT+PAGE UP
  Veeru algusse         ALT+SHIFT+PAGE UP
  Valik dokumendi alguseni       CTRL+SHIFT+HOME
  Dokumendi algusse        CTRL+HOME
  Rea algusse         HOME
  Valik rea alguseni       SHIFT+HOME
  Rea algusse         ALT+HOME
  Rea algusse          ALT+SHIFT+HOME
  Akna algusse         ALT+CTRL+PAGE UP
  Valik akna alguseni         ALT+CTRL+SHIFT+PAGE UP
  Laad             CTRL+SHIFT+S
  Allindeks           CTRL+=
  Ülaindeks          CTRL+SHIFT+=
  Sümbolifont          CTRL+SHIFT+Q
  Tesaurus           SHIFT+F7
  Ajaväli          ALT+SHIFT+T
  Lülita väljade kuvamine sisse/välja     SHIFT+F9
  Lülita juhtleht/alamdokumendid sisse/välja     CTRL+\ 
  Tööriist             SHIFT+F1
  Eemalda lõigutaane            CTRL+SHIFT+T
  Eemalda taane           CTRL+SHIFT+M
  Allakriipsutus           CTRL+U või CTRL+SHIFT+U
  Võta tagasi             CTRL+Z või ALT+BACKSPACE
  Tühista väljade linkimine         CTRL+6 või CTRL+SHIFT+F9
  Vabasta väljad         CTRL+4 või CTRL+SHIFT+F11
  Värskenda automaatvorming      ALT+CTRL+U
  Värskenda väljad         F9 või ALT+SHIFT+U
  Värskenda allikas         CTRL+SHIFT+F7
  VBCode            ALT+F11
  Veeb: mine tagasi          ALT+VASAKNOOL
  Veeb: mine edasi        ALT+PAREMNOOL
  Sõna võrra vasakule           CTRL+VASAKNOOL
  Valik sõna võrra vasakule       CTRL+SHIFT+VASAKNOOL
  Sõna võrra paremale          CTRL+PAREMNOOL
  Valik sõna võrra paremale       CTRL+SHIFT+PAREMNOOL
  Sõna allakriipsutus        CTRL+SHIFT+W
				

VIITED

Klaviatuuri otseteede ehk kiirklahvide kohta lisateabe saamiseks klõpsake menüü Help (Spikker) käsku Microsoft Word Help (Microsoft Wordi spikker), tippige Office'i abimehe või vastuseviisardi väljale tekst keyboard shortcuts (kiirklahvid) ning klõpsake asjakohase teema vaatamiseks nuppu Search (Otsi).

Atribuudid

Artikli ID: 290938 - Viimati läbi vaadatud: 29. detsember 2007 - Redaktsioon: 2.2
KEHTIB JÄRGMISE LÕIGU KOHTA:
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Märksõnad: 
kbhowto kbfaq kbusage KB290938

Andke tagasisidet

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com