Artikel-id: 290938 - Få vist de produkter, som denne artikel refererer til.
Du kan finde en Microsoft Word 2000-version af denne artikel her 211982. Artiklen er evt. på engelsk.
Du kan finde en Microsoft Word 97-version af denne artikel her 157935. Artiklen er evt. på engelsk.
Udvid alle | Skjul alle

Sammenfatning

Nedenstående liste indeholder de tastaturgenveje, der er tilgængelige i Microsoft Word 2002, Microsoft Office Word 2003 og Microsoft Office Word 2007. Listen er en opsummering af de oversigter over individuelle tastaturgenveje, der tilgængelige i Hjælp til Word 2002 og i Hjælp til Word 2003.

Bemærk! De genvejstaster, der nævnes i emner, menuer og dialogbokse i Hjælper, henviser til et amerikansk tastaturlayout. Taster i andre layout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur. Hvis du bruger et tastatur med et andet sproglayout, når du kører Word, har du muligvis behov for at foretage tilpasninger, når du bruger genvejstaster.

Yderligere Information

  Kommandonavn         Tastaturgenveje
  ------------------------------------------------------------------------

  StoreBogstaver           CTRL+SKIFT+A
  Anmærkning          ALT+CTRL+M
  MaksimerProgram         ALT+F10
  GendanProgram          ALT+F5
  AnvendOverskrift1        ALT+CTRL+1
  AnvendOverskrift2        ALT+CTRL+2
  AnvendOverskrift3        ALT+CTRL+3
  AnvendPunkttegnTilListe       CTRL+SKIFT+L
  Autoformat          ALT+CTRL+K
  Autotekst           F3 eller ALT+CTRL+V
  Fed             CTRL+B eller CTRL+SKIFT+B
  Bogmærke           CTRL+SKIFT+F5
  ElementsøgningNæsteSide          CTRL+PAGE DOWN
  ElementsøgningForrigeSide        CTRL+PAGE UP
  Elementsøgning          ALT+CTRL+HOME
  Annuller            ESC
  Centreret          CTRL+E
  StoreOgSmåBogstaver          SKIFT+F3
  TegnVenstre           VENSTRE
  TegnVenstreUdvid       SKIFT+VENSTRE
  TegnHøjre          HØJRE
  TegnHøjreUdvid       SKIFT+HØJRE
  Ryd             DELETE
  LukEllerAfslut         ALT+F4
  LukRude          ALT+SKIFT+C
  Spalteskift         CTRL+SKIFT+ENTER
  MarkerKolonne         CTRL+SKIFT+F8
  Kopier             CTRL+C eller CTRL+INSERT
  Formatpensel          CTRL+SKIFT+C
  KopierTekst           SKIFT+F2
  OpretAutotekst       ALT+F3
  TilpasTilføjMenu      ALT+CTRL+=
  TilpasTastatur      ALT+CTRL+NUM +
  TilpasFjernMenu     ALT+CTRL+-
  Klip              CTRL+X eller SKIFT+DELETE
  Dato          ALT+SKIFT+D
  SletForrigeOrd       CTRL+TILBAGE
  SletNæsteOrd          CTRL+DELETE
  Ordbog          ALT+SKIFT+F7
  KlikPåFelt        ALT+SKIFT+F9
  DokumentLuk           CTRL+W eller CTRL+F4
  MaksimerDokument         CTRL+F10
  FlytDokument           CTRL+F7
  GendanDokument          CTRL+F5
  DokumentStørrelse           CTRL+F8
  DokumentOpdel           ALT+CTRL+S
  DobbeltUnderstregning       CTRL+SKIFT+D
  SlutningAfKol         ALT+PAGE DOWN
  SlutningAfKol         ALT+SKIFT+PAGE DOWN
  SlutningAfDokUdvid       CTRL+SKIFT+END
  SlutningAfDok        CTRL+END
  SlutningAfLinje          END
  SlutningAfLinjeUdvid      SKIFT+END
  SlutningAfRække          ALT+END
  SlutningAfRække          ALT+SKIFT+END
  SlutningAfVindue         ALT+CTRL+PAGE DOWN
  SlutningAfVindueUdvid         ALT+CTRL+SKIFT+PAGE DOWN
  Slutnote          ALT+CTRL+D
  UdvidMarkering       F8
  Felttegn          CTRL+F9
  Feltkoder          ALT+F9
  Søg             CTRL+F
  Skrifttype             CTRL+D eller CTRL+SKIFT+F
  SkriftstørrelseVælg       CTRL+SKIFT+P
  FodnoteNu         ALT+CTRL+F
  Tilbage            SKIFT+F5 eller ALT+CTRL+Z
  GåTil             CTRL+G eller F5
  ForøgSkriftstørrelse           CTRL+SKIFT+.
  ForøgSkriftstørrelseEtPunkt      CTRL+]
  HængendeIndrykning        CTRL+T
  FormaterSammenkædMedForrige      ALT+SKIFT+R
  Hjælp             F1
  Skjult            CTRL+SKIFT+H
  Hyperlink           CTRL+K
  Indryk            CTRL+M
  Kursiv            CTRL+I eller CTRL+SKIFT+I
  JusterAfsnit         CTRL+J
  Vensterjusteret           CTRL+L
  LinjeNed           NED
  LinjeNedUdvid       SKIFT+NED
  LinjeOp            OP
  LinjeOpUdvid        SKIFT+OP
  IndsætListenummerFelt        ALT+CTRL+L
  LåsFelter          CTRL+3 eller CTRL+F11
  Makro             ALT+F8
  BrevfletningFejlkontrol       ALT+SKIFT+K
  BrevfletningRedigerDatakilde  ALT+SKIFT+E 
  BrevfletningTilDokument       ALT+SKIFT+N
  BrevfletningTilPrinter     ALT+SKIFT+M
  MarkerCitat         ALT+SKIFT+I
  MarkerOpslagsord       ALT+SKIFT+X
  MarkerIndgangTilIndholdsfortegnelse ALT+SKIFT+O
  Menutilstand           F10
  FletFelt          ALT+SKIFT+F
  Microsoft Script Editor    ALT+SKIFT+F11
  Microsoft Systemoplysninger     ALT+CTRL+F1
  FlytTekst           F2
  Ny              CTRL+N
  NæsteCelle           TAB
  NæsteFelt          F11 eller ALT+F1
  NæsteStavefejl       ALT+F7
  NæsteObjekt          ALT+NED
  NæsteVindue          CTRL+F6 eller ALT+F6
  Normal            ALT+CTRL+N
  NormalTypografi         CTRL+SKIFT+N eller ALT+SKIFT+CLEAR (NUM 5)
  Åbn             CTRL+O eller CTRL+F12 eller ALT+CTRL+F2
  IndsætEllerFjernAfstandFørAfsnit     CTRL+0
  AndenRude          F6 eller SKIFT+F6
  Disposition            ALT+CTRL+O
  DispSkjul       ALT+SKIFT+- eller ALT+SKIFT+NUM -
  DispSænk        ALT+SKIFT+RIGHT
  DispUdvid        ALT+SKIFT+=
  DispUdvid        ALT+SKIFT+NUM +
  DispFlytNed       ALT+SKIFT+NED
  DispFlytOp        ALT+SKIFT+OP
  DispHæv        ALT+SKIFT+VENSTRE
  DispVisKunFørsteLinje    ALT+SKIFT+L
  Overskriv           INSERT
  Side             ALT+CTRL+P
  Sideskift          CTRL+ENTER
  SideNed           PAGE DOWN
  SideNedUdvid       SKIFT+PAGE DOWN
  IndsætSidetalsfelt          ALT+SKIFT+P
  SideOp            PAGE UP
  SideOpUdvid        SKIFT+PAGE UP
  AfsnitNed           CTRL+NED
  AfsnitNedUdvid       CTRL+SKIFT+NED
  AfsnitOp            CTRL+OP
  AfsnitOpUdvid        CTRL+SKIFT+OP
  SætInd             CTRL+V eller SKIFT+INSERT
  SætIndFormat         CTRL+SKIFT+V
  ForrigeCelle           SKIFT+TAB
  ForrigeFelt          SKIFT+F11 eller ALT+SKIFT+F1
  ForrigeObjekt          ALT+OP
  ForrigeVindue          CTRL+SKIFT+F6 eller ALT+SKIFT+F6
  Udskriv             CTRL+P eller CTRL+SKIFT+F12
  VisUdskrift         CTRL+F2 eller ALT+CTRL+I
  Korrektur           F7
  AnnullerFortryd             ALT+SKIFT+TILBAGE
  AnnullerFortrydEllerGentag        CTRL+Y eller F4 eller ALT+ENTER
  FindNæste          SKIFT+F4 eller ALT+CTRL+Y
  Erstat            CTRL+H
  NulstilTegnformatering          CTRL+MELLEMRUM eller CTRL+SKIFT+Z
  NulstilAfsnitsformatering          CTRL+Q
  ÆndringerRegistrer     CTRL+SKIFT+E
  Højrejusteret          CTRL+R
  Gem             CTRL+S eller SKIFT+F12 eller ALT+SKIFT+F2
  Gem som            F12
  MarkerAlt          CTRL+A eller CTRL+CLEAR (NUM 5) eller CTRL+NUM 5
  MarkerTabel         ALT+CLEAR (NUM 5)
  VisAlle           CTRL+SKIFT+8
  VisAlleOverskrifter       ALT+SKIFT+A
  VisOverskrift1         ALT+SKIFT+1
  VisOverskrift2         ALT+SKIFT+2
  VisOverskrift3         ALT+SKIFT+3
  VisOverskrift4         ALT+SKIFT+4
  VisOverskrift5         ALT+SKIFT+5
  VisOverskrift6         ALT+SKIFT+6
  VisOverskrift7         ALT+SKIFT+7
  VisOverskrift8         ALT+SKIFT+8
  VisOverskrift9         ALT+SKIFT+9
  FormindskSkriftstørrelse          CTRL+SKIFT+,
  FormindskSkriftstørrelseEtPunkt     CTRL+[
  Kapitæler          CTRL+SKIFT+K
  EnkeltLinjeafstand          CTRL+1
  HalvandenLinjeafstand          CTRL+5
  DobbeltLinjeafstand          CTRL+2
  Samling             CTRL+SKIFT+F3 eller CTRL+F3
  BegyndelseAfKolonne        ALT+PAGE UP
  BegyndelseAfKolonne        ALT+SKIFT+PAGE UP
  BegyndelseAfDokUdvid      CTRL+SKIFT+HOME
  BegyndelseAfDokument       CTRL+HOME
  BegyndelseAfLinje         HOME
  BegyndelseAfLinjeUdvid     SKIFT+HOME
  BegyndelseAfRække         ALT+HOME
  BegyndelseAfRække         ALT+SKIFT+HOME
  BegyndelseAfVindue        ALT+CTRL+PAGE UP
  BegyndelseAfVindueUdvid    ALT+CTRL+SKIFT+PAGE UP
  Typografi             CTRL+SKIFT+S
  Sænket skrift           CTRL+=
  Hævet skrift          CTRL+SKIFT+=
  SymbolSkrifttype          CTRL+SKIFT+Q
  Synonymordbog           SKIFT+F7
  Klokkeslæt          ALT+SKIFT+T
  FeltkoderTilFra     SKIFT+F9
  SkjulUdvidUnderdokumenter     CTRL+\ 
  Funktion             SKIFT+F1
  FjernHængendeIndrykning            CTRL+SKIFT+T
  FjernIndrykning           CTRL+SKIFT+M
  Understreg           CTRL+U eller CTRL+SKIFT+U
  Fortryd             CTRL+Z eller ALT+TILBAGE
  FjernKæde         CTRL+6 eller CTRL+SKIFT+F9
  FrigørFelter         CTRL+4 eller CTRL+SKIFT+F11
  OpdaterAutoformat      ALT+CTRL+U
  OpdaterFelter         F9 eller ALT+SKIFT+U
  OpdaterKilde         CTRL+SKIFT+F7
  VisualBasic            ALT+F11
  WebTilbage          ALT+VENSTRE
  WebFrem        ALT+HØJRE
  OrdVenstre           CTRL+VENSTRE
  OrdVenstreUdvid       CTRL+SKIFT+VENSTRE
  OrdHøjre          CTRL+HØJRE
  OrdHøjreUdvid       CTRL+SKIFT+HØJRE
  UnderstregningAfOrd        CTRL+SKIFT+W
				

Bemærk! Visse tastaturgenveje i ældre versioner af Microsoft Word fungerer ikke længere som forventet i Microsoft Office Word 2007. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
926809 Ændringer til tastaturgenveje i Word 2007. Artiklen er evt. på engelsk.

Referencer

Du kan finde flere oplysninger om tastaturgenveje ved at klikke på Microsoft Word Hjælp i menuen Hjælp, skrive tastaturgenveje i Office-assistenten eller Smart søgning og derefter klikke på Søg for at få vist de fundne emner.

Egenskaber

Artikel-id: 290938 - Seneste redigering: 25. februar 2008 - Redigering: 2.3
Oplysningerne i denne artikel gælder:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard
Nøgleord: 
kbhowto kbfaq kbusage KB290938

Send feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com