Straipsnio ID: 290846 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip naudoti funkcij? Automatiniai atsakymai (i?vyk?s) ir priemon? I?vyk?s.

Pastaba ?i funkcija pasiekiama tik naudojant ?Exchange? abonement?, kuriuo naudojasi daugelis organizacij?. Nam? vartotojai ?Exchange? abonemento paprastai neturi. Nor?dami funkcij? Automatiniai atsakymai ?jungti ne ?Exchange? abonementui, eikite ? ?? skyri?: Kaip funkcij? Automatiniai atsakymai ?jungti ne ?Exchange? abonemente.

Kaip ?jungti funkcij? Automatiniai atsakymai (i?vyk?s) arba priemon? I?vyk?s

?Microsoft Office Outlook 2013? ir ?Microsoft Office Outlook 2010?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
 1. Spustel?kite skirtuk? Failas, tada meniu spustel?kite skirtuk? Informacija.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2905988


 2. Spustel?kite Automatiniai atsakymai (i?vyk?s).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2905989

  Pastaba Jei nematote ?ios parinkties, vadinasi, nenaudojate ?Exchange? abonemento. Apsilankykite ?iame skyriuje: Kaip ?jungti funkcij? Automatiniai atsakymai ne ?Exchange? abonemente.
 3. Dialogo lange Automatiniai atsakymai pa?ym?kite ?ym?s langel? Si?sti automatinius atsakymus.
 4. Jei norite nurodyti konkret? laikotarp? (laik? ir dat?), pa?ym?kite ?ym?s langel? Si?sti tik ?iuo laikotarpiu. Tada nustatykite Prad?ios laikas ir nustatykite Pabaigos laikas.
 5. Skirtuke Mano organizacijoje ?veskite prane?im?, kur? norite si?sti ?mon?ms, dirbantiems organizacijoje. Skirtuke Ne mano organizacijoje ?veskite prane?im?, kur? norite si?sti ?mon?ms, nedirbantiems organizacijoje.
 6. Spustel?kite Gerai.
 7. Jei atlikdami 4 veiksm? pa?ym?jote parinkt? Si?sti tik ?iuo laikotarpiu, funkcija Automatiniai atsakymai (i?vyk?s) bus vykdoma tol, kol pasibaigs atliekant 5 veiksm? parinktyje Pabaigos laikas nurodytas laikotarpis.
  Kitu atveju funkcija Automatiniai atsakymai (i?vyk?s) bus vykdoma tol, kol pakartosite 1 veiksm? ir pa?ym?site parinkt? Nesi?sti automatini? atsakym?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

?Microsoft Office Outlook 2007?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Meniu ?rankiai spustel?kite Priemon? I?vyk?s.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2905990
 2. Dialogo lange Priemon? I?vyk?s pa?ym?kite ?ym?s langel? Si?sti automatinius atsakymus I?vyk?s.
 3. Jei norite nurodyti konkret? laikotarp? (laik? ir dat?), pa?ym?kite ?ym?s langel? Si?sti tik ?iuo laikotarpiu. Tada nustatykite Prad?ios laikas ir nustatykite Pabaigos laikas.
 4. Skirtuke Mano organizacijoje ?veskite prane?im?, kur? norite si?sti ?mon?ms, dirbantiems organizacijoje. Skirtuke Ne mano organizacijoje ?veskite prane?im?, kur? norite si?sti ?mon?ms, nedirbantiems organizacijoje.
 5. Spustel?kite Gerai.
 6. Jei atlikdami 4 veiksm? pa?ym?jote parinkt? Si?sti tik ?iuo laikotarpiu, funkcija Priemon? I?vyk?s bus vykdoma tol, kol pasibaigs atliekant 5 veiksm? parinktyje Pabaigos laikas nurodytas laikotarpis.
  Kitu atveju funkcija Priemon? I?vyk?s bus vykdoma tol, kol pakartosite 1 veiksm? ir pa?ym?site parinkt? Nesi?sti automatini? atsakym?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Microsoft Office Outlook 2003?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Meniu ?rankiai spustel?kite Priemon? I?vyk?s.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2905991
 2. Dialogo lange Priemon? I?vyk?s pa?ym?kite ?ym?s langel? ?iuo metu esu i?vyk?s.
 3. Lauke Kiekvienam siunt?jui automati?kai atsakyti tik vien? kart? naudojant ?? tekst? ?veskite prane?im?, kur? norite si?sti, kai b?site i?vyk?.
 4. Spustel?kite Gerai.
 5. Priemon? I?vyk?s bus vykdoma tol, kol pakartosite 1 veiksm? ir pa?ym?site parinkt? ?iuo metu esu darbe.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Kaip ?jungti priemon? Automatiniai atsakymai ne ?Exchange? abonemente

Priemon? Automatiniai atsakymai (i?vyk?s) arba priemon? I?vyk?s ne ?Exchange? abonementuose, pvz., ?Outlook.com? (anks?iau ? ?Hotmail?), POP3 ar IMAP, nepasiekiama.

Ta?iau galite sujungti ?Outlook? el. pa?to ?ablon? ir ?Outlook? taisykles bei imituoti priemon?s Automatiniai atsakymai (i?vyk?s) galimybes. Daugiau informacijos ie?kokite ?iuose straipsniuose:
?Outlook 2013?: automatinis atsakymas ? el. pa?to prane?imus nenaudojant ?Exchange? serverio abonemento
?Outlook 2010?: prane?im? I?vyk?s siuntimas naudojant POP3, IMAP ir ?Outlook.com? abonementus
?Outlook 2007? arba ?Outlook 2003?: prane?im? I?vyk?s siuntimas naudojant POP3, IMAP ir ?Outlook.com? abonementus


Daugiau informacijos

Kaip nustatyti, ar naudojate ?Exchange? abonement?

?Outlook 2013?, ?Outlook 2010? ir ?Outlook 2007?

Programoje ?Outlook? patikrinkite b?senos juost?. Jei naudojate ?Exchange? abonement?, b?senos juostoje bus nurodyta Prisijungta prie ?Microsoft Exchange?.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2905992


?Outlook 2003?

Meniu ?rankiai spustel?kite El. pa?to abonementai, spustel?kite Per?i?r?ti arba keisti esamus el. pa?to abonementus, tada patikrinkite abonemento, kur? naudojate, tip?.


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2905993


Kaip tvarkyti el. pa?to prane?imus naudojant taisykles
?Outlook 2013? ir ?Outlook 2010?: prane?im? tvarkymas naudojant taisykles

?Outlook 2007?: prane?im? tvarkymas naudojant taisykles

?Outlook 2003?: apie prane?im? tvarkym? naudojant taisykles

Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 290846 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 31 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbcip KB290846

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com