Pokaziva? mi?a zastaje ili se zamrzava prilikom igranja odre?enih igara u operativnim sistemima Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2908279 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Pokaziva? mi?a zastaje ili se zamrzava kada igrate odre?ene igre na radnoj povr?ini u operativnom sistemu Windows 8.1 ili Windows Server 2012 R2.

Napomene
 • Drugi problemi u operativnim sistemima Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 imaju simptome koji su sli?ni simptomima opisanim u ovom ?lanku. Da biste re?ili te probleme, pogledajte slede?e ?lanke Microsoft baze znanja:
  2907016 Za unos mi?em je kod nekih igara razmera neispravno pode?ena na ure?ajima sa visokom rezolucijom
  2907018 Klikovi na dugmad za interne table osetljive na dodir i pokaziva?e su bez odziva u toku ili kratko nakon kori??enja tastature
 • Listu igara za koje je poznato da postoji ovaj problem potra?ite u odeljku ?Igre na koje se ispravka odnosi?.
 • Pokaziva? mi?a tako?e mo?e da zastaje ili da se zamrzne kada pokrenete neku drugu aplikaciju koja nije igra.

Uzrok

Do ovog problema dolazi jer je operativni sistem Windows 8.1 uveo promene u obradu unosa mi?em za slu?ajeve interakcije sa malim zaka?njenjem. Zbog toga, igre druga?ije reaguju na unos mi?em u operativnom sistemu Windows 8.1 nego u starijim verzijama operativnog sistema Windows.

Re?enje

Informacije o ispravci

Napomena Nakon ?to instalirate ovu ispravku i pokrenete aplikaciju koju ispravka cilja, unos mi?em ?e se promeniti u celom sistemu. Zbog toga ova ispravka mo?e da ima ne?eljen uticaj na u?inak i ?ivot baterije ra?unara.

Nabavljanje ove ispravke

Zbirna ispravka 2903939
Da biste re?ili ovaj problem instalirajte zbirnu ispravku 2903939. Za vi?e informacija o nabavljanju ovog paketa zbirnih ispravki kliknite na slede?i broj ?lanka kako biste pre?li u Microsoft Bazu znanja:
2903939 Zbirna ispravka za Windows RT 8.1, Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2: decembar 2013.

Microsoft Download Center
Slede?e datoteke mo?ete preuzeti sa lokacije Microsoft Download Center:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Operativni sistemIspravka
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 8,1 zasnovane na x86 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 8,1 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Server 2012 R2 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
Da biste dobili vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka podr?ke, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa unapre?enom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke.

Igre na koje se primenjuje ova ispravka

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Ova ispravka re?ava pomenuti problem u slede?im igrama:
 • Call of Duty: Black Ops
 • Call of Duty: Black Ops ? za vi?e igra?a
 • Call of Duty: Black Ops II
 • Call of Duty: Black Ops II ? za vi?e igra?a
 • Call of Duty: Black Ops II - Zombies
 • Call of Duty: Ghosts ? za jednog igra?a
 • Call of Duty: Ghosts ? za vi?e igra?a
 • Call of Duty: MW2
 • Call of Duty: MW2 ? za vi?e igra?a
 • Call of Duty: MW3
 • Call of Duty: MW3 ? za vi?e igra?a
 • Call of Duty: MW
 • Call of Duty: MW ? za vi?e igra?a
 • Counter Strike: Global Offensive
 • Counter Strike: Source
 • Deus Ex: Human Revolution
 • Deus Ex: Human Revolution Director's Cut
 • Hitman Absolution
 • Hitman Sniper Challenge
 • Half Life 2
 • Metro 2033
 • Portal
 • Portal 2
 • Tomb Raider
 • World of Warcraft
Napomena Ovoj ispravci dodajemo i podr?ku za dodatne igre.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Pro?irivanje ispravke na druge igre

Ova ispravka obuhvata i mehanizam za pro?irivanje kako bi ovaj problem mogla da re?i i u dodatnim igrama. Ako na ovaj problem nai?ete u igrama koje nisu navedene u odeljku ?Igre na koje se ispravka odnosi?, kliknite na dugme ?Popravi? kako biste pro?irili pokrivenost ispravkom.Ako to ne funkcioni?e, po potrebi mo?ete da isprobate korake koji su navedeni u odeljku Popravi?u sâm.

Popravi?u sâm

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Va?no Pa?ljivo sledite korake u ovom odeljku. Mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Pre nego ?to ga izmenite, napravite rezervnu kopiju registratora za vra?anje u prethodno stanje, za slu?aj da se pojavi problem.

 1. Kliknite na dugme Start, otkucajte regedit.exe u polju Zapo?ni pretragu, a zatim pritisnite taster Enter.
 2. Kliknite na dugme Da ako je prikazan dijalog Kontrola korisni?kih naloga.
 3. Potra?ite slede?u fasciklu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers

  Napomena
  Ako klju? Slojevi ne postoji, kliknite desnim dugmetom mi?a na stavku AppCompatFlags, kliknite na Novo, zatim kliknite na dugme Klju?, a zatim otkucajte Slojevi da biste kreirali klju?.
 4. Kreirajte novu stavku registratora za igru. Da biste to uradili, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Slojevi, kliknite na dugme Novo, zatim na stavku Vrednost niske, u polju otkucajte celu putanju do izvr?ne datoteke igre, a zatim pritisnite taster Enter.
 5. Desnim tasterom mi?a kliknite na vrednost, a zatim kliknite na stavku Izmeni. U polju Podaci o vrednosti otkucajte NoDTToDITMouseBatch, a zatim pritisnite taster Enter.
 6. Kliknite na dugme U redu da biste potvrdili promenu. Klju? registratora u ure?iva?u registratora treba da bude sli?an unosu na slede?em snimku ekrana.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ekrana prozora ure?iva?a registratora ozna?io je registrator mygame.exe u desnom oknu u okviru datoteke ?Slojevi?

 7. Otvorite prozor komandne linije sa punim privilegijama. Da biste ovo uradili, kliknite na Start, otkucajte cmd.exe u Zapo?ni pretragu polju, kliknite desnim tasterom mi?a na cmd.exe u rezultatima pretrage, a zatim kliknite na Pokreni kao administrator.
 8. Pokrenite slede?u komandu na komandnoj liniji sa punim privilegijama:
  Rundll32 apphelp.dll,ShimFlushCache
Va?no Mehanizam klju?eva registratora bi trebalo da primenjujete samo na igre na koje ovaj problem uti?e. Ako ovaj klju? registratora postavite izvan opsega igara koje zahtevaju ovaj klju? registratora, to mo?e negativno da uti?e na funkcionisanje baterije ra?unara. Mehanizam klju?a registratora posebno nemojte primenjivati na dugotrajne pozadinske procese i procese sistemske trake poslova.

Napomena Ako ste razvojni programer igre ili pru?ate podr?ku za igru i u igri vam se de?avaju ovakvi problemi, primenite ovo re?enje. Ako ovo re?enje re?i problem, a igra nije uklju?ena na listu ?Igre na koje se ispravka odnosi?, mo?ete navesti a?uriranje registratora za igru.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Potpunu listu brojeva telefona za Microsoft usluge za korisni?ku podr?ku i informacije o tro?kovima podr?ke potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sr-cs&ws=support#tab0

Preduslovi

Da biste mogli da primenite ovu ispravku, potrebno je da koristite operativni sistem Windows 8.1 ili Windows Server 2012 R2.

Zahtev za ponovno pokretanje

Potrebno je ponovo pokrenuti ra?unar nakon primene ove ispravke.

Informacije o zameni ispravke

Ova ispravka ne zamenjuje prethodno izdatu ispravku.

Status

Korporacija Microsoft je potvrdila da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

Zaobila?enje

Ukoliko igra pru?a opciju ?Osnovni unos?, mo?ete izabrati tu opciju za re?avanje ovog problema.

Dodatne informacije

Za vi?e informacija o terminologiji za softverske ispravke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije kori??ene za opis Microsoft softverskih ispravki
Odricanje odgovornosti za informacije o nezavisnim proizvo?a?ima

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2908279 - Poslednji pregled: 10. jun 2014. - Revizija: 3.0
Odnosi se na:
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows Server 2012 R2 Standard
Klju?ne re?i: 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew KB2908279

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com