วิธีจัดรูปแบบข้อความอีเมลที่ส่งผลกระทบต่อข้อความอีเมอินเทอร์เน็ตใน Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 290809 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Outlook 97 รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 184126.
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 98 ของบทความนี้ ให้ดู 184123.
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 2000 ของบทความนี้ ให้ดู 241538.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ทั้ง Microsoft Outlook และ Microsoft Exchange Client ใช้วิธีการพิเศษกับแพคเกจข้อมูลบางครั้งสำหรับการส่งข้อความผ่านอินเทอร์เน็ต วิธีนี้เป็นทางเทคนิคอ้างถึงเป็นขนส่งกลาง Encapsulation รูป (TNEF)

ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับ TNEF ได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้ TNEF โดยทั่วไปได้รับผลกระทบจากการตั้งค่าใน Outlook ที่ถูกอ้างถึงเป็น Microsoft Outlook แบบ Rich Text Format (RTF) รูปแบบ Rich Text และ TNEF กันยังไม่ถูกต้อง แต่จะสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด

ข้อความเข้ารหัส TNEF ประกอบด้วยรุ่นข้อความล้วน ข้อความและสิ่งที่แนบแบบไบนารีที่ "จัดเก็บ" ส่วนอื่น ๆ ของข้อความต้นฉบับ ในกรณีส่วนใหญ่ สิ่งที่แนบแบบไบนารีจะมีชื่อว่า Winmail.dat และอาจรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้:
 • รุ่นของข้อความที่จัดรูปแบบของข้อความ (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลแบบอักษรและสี)
 • วัตถุ OLE (ตัวอย่าง รูปภาพฝังตัวและเอกสาร Office embeddedMicrosoft)
 • คุณลักษณะพิเศษของ Outlook (ตัวอย่างเช่น ฟอร์มแบบกำหนดเอง votingbuttons และประชุม)
 • สิ่งที่แนบแฟ้มทั่วไปที่ถูกเพิ่มเข้าไป originalmessage
นอกเหนือจากข้อมูลที่แสดงรายการไว้ก่อนหน้านี้ เส้นทางไปที่แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ของคุณและเข้าสู่ระบบในชื่อถูกฝังอยู่ในแฟ้ม Winmail.dat ถึงแม้ว่าข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยอไปยังผู้รับ ถ้าผู้รับเปิดแฟ้ม Winmail.dat สำหรับแก้ไขในตัวแก้ไขไบนารีหรือข้อความ สามารถดูเส้นทาง และชื่อเข้าสู่ระบบ โปรดสังเกตว่า ข้อมูลรหัสผ่านจะไม่เปิดเผย เพื่อให้แน่ใจว่า เส้นทางของแฟ้ม.pst หรือการเข้าสู่ระบบในชื่อไม่ได้รวมอยู่ในสิ่งที่แนบ Winmail.dat ใช้ขั้นตอนในบทความนี้เพื่อส่งข้อความที่ไม่มีแฟ้ม Winmail.dat

คุณลักษณะบางอย่างของ Outlook ต้องมีการเข้ารหัส TNEF เพื่อให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง โดยผู้รับอีเมอินเทอร์เน็ตซึ่งใช้ Outlook ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณส่งข้อความที่ มีปุ่มลงคะแนนเสียงไปยังผู้รับทางอินเทอร์เน็ต TNEF ไม่ได้เปิดใช้สำหรับให้ผู้รับ ปุ่มลงคะแนนเสียงจะไม่ได้รับ อีกทางหนึ่งคือ ส่งข้อความพร้อมแนบแฟ้มปกติ TNEF ไม่จำเป็น ถ้าคุณส่งข้อความพร้อมแนบแฟ้มไปยังผู้รับที่ไม่ได้ใช้ Outlook หรือ Exchange Client ด้วยตนเองคุณควรเลือกใช้รูปแบบอีเมล์ที่ไม่ต้องใช้ TNEF (เช่นข้อความธรรมดา) โดยไม่ส่งข้อความ TNEF ผู้รับจะสามารถดู และบันทึกสิ่งที่แนบได้ตามที่คาดไว้

ส่งและรับ

เมื่ออีเมลไคลเอ็นต์ที่ไม่เข้าใจ TNEF ได้รับข้อความที่ประกอบด้วยข้อมูล TNEF ต่อไปนี้คือ ผลลัพธ์ทั่วไปสาม:
 • ได้รับข้อความที่เป็นข้อความธรรมดา และ itcontains สิ่งที่แนบมาชื่อ Winmail.dat สิ่งที่แนบ Winmail.dat ไม่ notcontain ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เมื่อคุณเปิดแฟ้มได้เนื่องจากอยู่ในรูปแบบ specialTNEF

  หมายเหตุ ผู้ใช้บางรายมีรายงานได้รับเป็นสิ่งที่แนบ Win.dat
 • ได้รับข้อความที่เป็นข้อความธรรมดา และตั้งชื่อ itcontains เป็นสิ่งที่แนบมาแบบทั่วไปเช่นเป็น ATT00008.dat orATT00005.eml ในกรณีนี้ ไคลเอ็นต์ไม่สามารถจดจำ TNEF ส่วนของข้อความ แต่ไม่สามารถจดจำชื่อแฟ้ม Winmail.dat เพื่อตั้งชื่อแฟ้ม itcreates เพื่อรักษาข้อมูล TNEF
 • ได้รับข้อความที่เป็นข้อความธรรมดา และ theclient ละเว้นสิ่งที่แนบ Winmail.dat นี่คือพฤติกรรมพบ inMicrosoft ที่ Outlook Express Outlook Express ไม่เข้าใจ TNEF แต่ itdoes ทราบเพื่อละเว้นข้อมูล TNEF ผลลัพธ์ได้จะเป็น textmessage แบบธรรมดา
นอกเหนือจากไคลเอ็นต์ที่รับ ไม่แล้วตามปกติอีเมลเซิร์ฟเวอร์จะข้อมูล TNEF ออกจากข้อความขณะที่ส่งออก ถ้าตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์เอา TNEF เปิดอยู่ ไคลเอนต์ได้รับข้อความรุ่นข้อความล้วนเสมอ Exchange Server เป็นตัวอย่างของโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่มีตัวเลือกในการเอา TNEF ออกจากข้อความ

เข้ารหัสข้อความ

จะมีใช้อินเทอร์เน็ตมาตรฐานสำหรับข้อความที่เข้ารหัสเช่นส่วนขยายของจดหมายในอินเทอร์เน็ตหลายส่วน (MIME) และ UUENCODE อิสระ TNEF TNEF สามารถมีอยู่ ในข้อความที่เข้ารหัสแบบ MIME ส่วนเนื้อความ MIME ของชนิด "แอพลิเค ชัน/ms-tnef" หรือ ในข้อความเป็นสิ่งที่แนบมาชื่อ Winmail.dat UUENCODED

เมื่อส่งข้อความ TNEF โดยใช้ MIME รายการคล้ายกับต่อไปนี้ถูกเพิ่มลงในข้อความ: หรือ ถ้าส่งข้อความ TNEF โดยใช้ UUENCODE ข้อมูลที่คล้ายกับต่อไปนี้ถูกเพิ่มไปยังด้านล่างของข้อความ: ในกรณีใดกรณีหนึ่ง เข้ารหัส TNEF ถูกส่งไปยังผู้รับ และไคลเอ็นต์ที่รับต้องเข้าใจเพื่อให้แสดงข้อมูลสรุป

วิธีควบคุม TNEF ในข้อความ

คุณสามารถควบคุม TNEF ได้สามวิธี:
 • Global - หากคุณเปลี่ยนรูปแบบอีเมล์ค่าเริ่มต้นของคุณเป็นข้อความธรรมดาหรือ Hypertext Markup Language (HTML), จะช่วยให้แน่ใจว่า TNEF ไม่ได้ส่งลักษณะการทำงานของ Outlook จำเป็น
 • สำหรับแต่ละผู้รับ- คุณสามารถระบุในที่อยู่อีเมลของผู้รับไม่ sendTNEF เพื่อให้ผู้รับได้รับข้อความล้วนรุ่น themessage เสมอได้
 • สำหรับแต่ละข้อความ- เมื่อคุณเขียนข้อความใหม่ หรือตอบแบบ receivedmessage

วิธีที่ 1: วิธีการทำการเปลี่ยนแปลงส่วนกลางสำหรับ TNEF

สำหรับ Microsoft Outlook 2010 และ Outlook 2013:

เมื่อต้องการปิด TNEF ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกการแฟ้ม แท็บ คลิกตัวเลือกและจากนั้น คลิกจดหมาย
 2. ในการเรียบเรียงโดยใช้รูปแบบข้อความนี้ รายการ คลิข้อความล้วน หรือHTMLแล้ว คลิกตกลง
เมื่อต้องการส่งข้อความ TNEF ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกการแฟ้ม แท็บ คลิกตัวเลือกและจากนั้น คลิกจดหมาย
 2. ในการเรียบเรียงโดยใช้รูปแบบข้อความนี้ รายการ คลิกRich Textและจากนั้น คลิกตกลง
สำหรับ Microsoft Office Outlook 2007:

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อปิด TNEF:
 1. บนเมนูเครื่องมืออ็อพชันคลิก คลิกที่แท็บรูปแบบจดหมาย
 2. ในรายการเรียบเรียงโดยใช้รูปแบบข้อความนี้คลิกข้อความล้วนหรือHTMLและจากนั้น คลิกตกลง
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อต้องการส่งข้อความ TNEF:
 1. บนเมนูเครื่องมือคลิกตัวเลือกและคลิกที่แท็บรูปแบบจดหมาย
 2. ในรายการเรียบเรียงโดยใช้รูปแบบข้อความนี้คลิกRich Textและจากนั้น คลิกตกลง
สำหรับ Microsoft Office Outlook 2003 และ Outlook รุ่นก่อนหน้านี้:

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อปิด TNEF:
 1. บนเมนูเครื่องมือคลิกตัวเลือกและคลิกที่แท็บรูปแบบจดหมาย
 2. ในรายการส่งรูปแบบนี้ข้อความคลิกข้อความล้วนหรือHTMLและจากนั้น คลิกตกลง
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อส่งเป็น TNEF:
 1. บนเมนูเครื่องมือคลิกตัวเลือกและคลิกที่แท็บรูปแบบจดหมาย
 2. ในรายส่งในรูปแบบข้อความนี้ให้คลิกเลือกรูป Microsoft Outlook แบบ Rich Textและจากนั้น คลิกตกลง

วิธีที่ 2: วิธีการเปลี่ยนสำหรับแต่ละผู้รับสำหรับ TNEF

สำหรับ Outlook 2010:

ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ

เมื่อต้องการปิด TNEF ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดระเบียนของผู้รับในการติดต่อ โฟลเดอร์
 2. คลิกสองครั้งที่ที่อยู่อีเมลของผู้รับ
 3. การบัตรผู้ติดต่อ ปรากฏขึ้น คลิกดูตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการโต้ตอบกับบุคคลนี้a แล้ว คลิกคุณสมบัติ Outlook
 4. เลือกส่งข้อความล้วน เท่านั้นในการรูปแบบอินเทอร์เน็ต รายการ
เพื่อส่งเป็น TNEF ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดระเบียนของผู้รับในการติดต่อ โฟลเดอร์
 2. คลิกสองครั้งที่ที่อยู่อีเมลของผู้รับ
 3. การบัตรผู้ติดต่อ ปรากฏขึ้น คลิกดูตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการโต้ตอบกับผู้ใช้คนนี้และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ Outlook
 4. คลิส่งโดยใช้ Outlook รูปแบบ Rich Text ในการรูปแบบอินเทอร์เน็ต กล่อง

สำหรับ Outlook 2007 และรุ่นก่อนหน้านี้:

ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อปิด TNEF:
 1. เปิดระเบียนของผู้รับในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ
 2. คลิกสองครั้งที่ที่อยู่อีเมลของผู้รับ
 3. เลือกส่งข้อความธรรมดาเท่านั้นในกล่องรูปแบบอินเทอร์เน็ต
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อส่งเป็น TNEF:
 1. เปิดระเบียนของผู้รับในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ
 2. คลิกสองครั้งที่ที่อยู่อีเมลของผู้รับ
 3. คลิกส่งโดยใช้ Outlook รูปแบบ Rich Textในกล่องรูปแบบอินเทอร์เน็ต
ในสมุดรายชื่อส่วนบุคคล
หมายเหตุ สมุดรายชื่อส่วนบุคคล (.pab) สามารถไม่สามารถสร้าง หรือใช้ใน Outlook 2007
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิด TNEF:
 1. ระบุตำแหน่งผู้รับในสมุดรายชื่อส่วนบุคคล
 2. คลิกสองครั้งที่ที่อยู่อีเมลของผู้รับ
 3. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายส่งเสมอไป inMicrosoft นี้ผู้รับแลกเปลี่ยนรูปแบบ Rich Textและจากนั้น คลิกตกลง
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อส่งเป็น TNEF:
 1. ระบุตำแหน่งผู้รับในสมุดรายชื่อส่วนบุคคล
 2. คลิกสองครั้งที่ที่อยู่อีเมลของผู้รับ
 3. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายเสมอส่งไปยัง Microsoft Exchange Rich ข้อความจัดรูปแบบนี้ recipientinและจากนั้น คลิกตกลง
หมายเหตุ: วิธีนี้จะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Outlook 2013

วิธีที่ 3: วิธีการทำให้ข้อความต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ TNEF


สำหรับ Outlook 2010 และ Outlook 2013:


เมื่อต้องการปิด TNEF ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดข้อความจดหมายใหม่ หรือคลิกตอบ ในข้อความได้รับ
 2. บนข้อความในรูปแบบ แท็บ คลิHTML หรือข้อความล้วน

เมื่อต้องการเปิด TNEF ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดข้อความจดหมายใหม่ หรือคลิกตอบ ในข้อความได้รับ
 2. ในการข้อความในรูปแบบ แท็บ คลิกRichText

สำหรับ Outlook 2007:
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิด TNEF:
 1. เปิดข้อความจดหมายใหม่ หรือคลิกตอบในข้อความได้รับ
 2. บนแท็บอ็อพชันคลิกHTMLหรือข้อความล้วน
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิด TNEF:
 1. เปิดข้อความจดหมายใหม่ หรือคลิกตอบในข้อความได้รับ
 2. บนแท็บอ็อพชันคลิกRich Text
สำหรับ Outlook 2003 และ Outlook รุ่นก่อนหน้านี้:
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิด TNEF
 1. เปิดข้อความจดหมายใหม่ หรือคลิกตอบในข้อความเพิ่งได้รับ
 2. บนแถบเครื่องมือรูปแบบจดหมายคลิกเพื่อเลือกข้อความล้วนหรือHTMLจากเมนูแบบหล่นลง
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิด TNEF
 1. เปิดข้อความจดหมายใหม่ หรือคลิกตอบในข้อความเพิ่งได้รับ
 2. บนแถบเครื่องมือรูปแบบจดหมายคลิกเพื่อเลือกRich Textจากเมนูแบบหล่นลง

สถานการณ์ทั่วไป

 • ปัญหา: ผู้รับได้รับสิ่งที่แนบ Winmail.dat
  โซลูชัน: เปิดใช้งาน TNEF ออกจาก (ไม่ว่าจะสำหรับผู้รับ orglobally)

 • ปัญหา: ผู้รับได้รับการ ATT00001DAT สิ่งที่แนบมา
  โซลูชัน: เปิดใช้งาน TNEF ออกจาก (ไม่ว่าจะสำหรับผู้รับ orglobally)

 • ปัญหา: ผู้รับได้รับ fileattachments ปกติ
  โซลูชัน: เปิดใช้งาน TNEF ออกจาก (ไม่ว่าจะสำหรับผู้รับ orglobally)

 • ปัญหา: ผู้รับไม่มีปุ่มลงคะแนนเสียงใน Outlook
  โซลูชัน: เปิด TNEF บนสำหรับ therecipient

 • ปัญหา: ผู้รับได้รับการร้องขอการประชุมเป็น regularmessages
  โซลูชัน: เปิด TNEF บนสำหรับผู้รับ

 • ปัญหา: ผู้รับได้รับ forminformation แบบกำหนดเอง
  โซลูชัน: เปิด TNEF บนสำหรับ therecipient

 • ปัญหา: ผู้รับได้รับข้อความที่จัดรูปแบบ
  โซลูชัน: เปิด TNEF บนสำหรับผู้รับ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MIME และแปลงเนื้อหา ใน Exchange 2000 Server และใน Exchange Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
836555 คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ MIME และแปลงเนื้อหา ใน Exchange 2000 Server และ ใน Exchange Server 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำหนดค่ารูปแบบข้อความของอินเทอร์เน็ตอีเมลของผู้ใช้และโดเมนระดับใน Exchange Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
821750 วิธีการตั้งค่าคอนฟิกข้อความอีเมลอินเทอร์เน็ตรูปที่ผู้ใช้และโดเมนระดับใน Exchange Server 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งอีเมลทางอินเทอร์เน็ต ข้อความในตัวเลือกที่เหมาะสมรูปใน Exchange 2000 Server ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
319252 วิธีการส่งข้อความอีเมอินเทอร์เน็ตในรูปแบบที่เหมาะสมใน Exchange 2000 Server

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 290809 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Business Productivity Online Dedicated
Keywords: 
kbemail kbhowto vkbportal226 kbmt KB290809 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:290809

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com