วิธีการตั้งค่าคอนฟิก MSDTC ในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์ Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 290624 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

หลังจากที่คุณติดตั้งเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ใน Windows 2000 Server ขั้นสูง และการตั้งค่าคอนฟิกบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) หรือ SQL Server คุณอาจต้องติดตั้ง Microsoft แจกจ่ายธุรกรรม Coordinator (MSDTC) เป็นอินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ที่ด้วยตนเอง โดยค่าเริ่มต้น Microsoft Windows ติดตั้ง MSDTC ในกลุ่มแรกที่จะสั่งตามลำดับตัวอักษรในการดูแลของคลัสเตอร์ที่ประกอบด้วยมี ip แอดเดรสทรัพยากร ทรัพยากรชื่อเครือข่ายและทรัพยากรในดิสก์หมายเหตุ:บทความนี้อนุมานว่า คลัสเตอร์ได้มากกว่าหนึ่งดิสก์ที่ใช้ร่วมกัน

ผู้ใช้ sql Server ต้องใช้บทต่อไปนี้ของ sql server เฉพาะฐานความรู้ของ Microsoft ความ:
294209rebuilding หรือย้าย MSDTC ใช้กับ failover แบบ Clustered SQL Server

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิก MSDTC ในคลัสเตอร์ Windows 2000 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

Microsoft สนับสนุนเฉพาะทำงานของ MSDTC บนโหนดคลัสเตอร์เป็นทรัพยากรคลัสเตอร์ msdtc ที่รันในโหมดแบบสแตนด์อโลนในคลัสเตอร์ไม่คำแนะนำหรือการกำหนดค่าที่ได้รับการสนับสนุน ใช้ MSDTC ในขณะที่ทรัพยากรที่ไม่ใช่ clustered ในคลัสเตอร์ MSCS เป็นการกำหนดค่าตัวที่มีปัญหาเนื่องจากธุรกรรมอาจถูก orphaned และความเสียหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ failover แบบคลัสเตอร์
 1. ถ้ากลุ่มคลัสเตอร์คือ กลุ่มแรกในคลัสเตอร์ผู้ดูแลระบบ และคุณไม่ต้องการติดตั้ง MSDTC ในกลุ่มนี้ จากนั้นเปิด Administrator คลัสเตอร์บนโหนด A และคลิกเพื่อเลือกกลุ่มคลัสเตอร์
 2. ผู้ดูแลคลัสเตอร์ สร้างกลุ่ม และชื่อดังกล่าวกลุ่ม temp. คลิกขวาที่ดิสก์ทรัพยากรควอรัม คลิกกลุ่มการเปลี่ยนแปลงแล้ว คลิกกลุ่ม temp. กล่องโต้ตอบการเตือนปรากฏขึ้น คลิกใช่การยกเลิกคำเตือน แล้ว คลิกใช่ในการย้ายทรัพยากรกล่องโต้ตอบ

  หมายเหตุ:ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณต้องพิจารณาอักษรดิสก์ก่อนที่คุณย้ายทรัพยากรดิสก์ ถ้าคุณต้องการติดตั้ง MSDTC ในกลุ่มคลัสเตอร์ ดูขั้นตอนที่ 7
 3. ถ้าคุณมีกลุ่มอื่นใด ๆ ในคลัสเตอร์ผู้ดูแลระบบอื่นนอกเหนือจากคุณต้องการติดตั้ง MSDTC และมีทรัพยากรที่สามที่ประกอบด้วยมี ip แอดเดรสทรัพยากร ทรัพยากรชื่อเครือข่ายและทรัพยากรในดิสก์ นั้นคุณต้องย้ายดิสก์จากกลุ่มที่ระบุไปยังกลุ่ม temp. ขณะนี้ เป็นกลุ่มเดียวเท่านั้นที่เหลือในการดูแลของคลัสเตอร์ที่ตรงตามข้อกำหนด IP ชื่อเครือข่าย และดิสก์ ที่อยู่ที่ Windows จะติดตั้ง MSDTC
 4. ปิด Administrator คลัสเตอร์
 5. ที่พรอมต์คำสั่งบนโหนด A พิมพ์

  comclust

  จากนั้น กด ENTER หลังจากที่เสร็จสมบูรณ์ Comclust โปรแกรมจะส่งกลับคุณไปพรอมต์คำสั่ง DOS
 6. ไม่ปิดพรอมต์คำสั่ง DOS ย้ายไปยังโหน B.
 7. ที่พรอมต์คำสั่งบนโหนด B พิมพ์

  comclust

  จากนั้น กด ENTER หลังจากที่เสร็จสมบูรณ์ Comclust โปรแกรมจะส่งกลับคุณไปพรอมต์คำสั่ง DOS
 8. ปิดพรอมต์คำสั่งบนโหนด B แรก และจากนั้น ปิดพรอมต์คำสั่งบนโหน A.
 9. คลิกเพื่อเลือกนั้นกลุ่ม tempที่คุณย้ายดิสก์ควอรัมและดิสก์อื่น (ขั้นตอนที่ 4), และจากนั้น ย้ายดิสก์กลับไปยังกลุ่มของต้นฉบับ
 10. คลิกขวาที่ดิสก์ทรัพยากรควอรัม คลิกกลุ่มการเปลี่ยนแปลงแล้ว คลิกกลุ่มคลัสเตอร์. กล่องโต้ตอบการเตือนปรากฏขึ้น คลิกใช่การยกเลิกคำเตือน แล้ว คลิกใช่ในการย้ายทรัพยากรกล่องโต้ตอบ
 11. คลิกเพื่อเลือกเว็บของคุณหรือกลุ่ม SQL Server ของคุณ
 12. นำอินสแตนซ์ MSDTC แบบออนไลน์
 13. ย้ายเว็บของคุณหรือกลุ่ม SQL Server ของคุณไปยังโหนด B และกลับ เพื่อทดสอบว่า MSDTC ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้องบนโหนทั้งสอง คุณควรมีอินสแตนซ์ MSDTC ที่ใช้งานอยู่ในเว็บของคุณหรือกลุ่ม SQL Server ของคุณ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิก MSDTC ในคลัสเตอร์ Windows Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
301600วิธีการกำหนดค่า Coordinator ทรานแซคชันการแจกจ่าย Microsoft ในแบบคลัสเตอร์ Windows Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 290624 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 7.0 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
Keywords: 
kbnosurvey kbarchive kbsql2005cluster kbinfo kbmt KB290624 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:290624

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com