Kh?c ph?c: B?n ?c chuy?n h?ng ?n trang Azure c?ng chnh khi b?n k nh?p vo Microsoft Azure trong SQL Server 2014 CTP2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2904372 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n k nh?p vo Microsoft Azure thu?t s?Thm Azure Replicahay thu?t s?Tri?n khai b? my c s? d? li?u ? m?t VM Azure Microsoft, b?n ?c chuy?n h?ng ?n trang Azure c?ng chnh thay v? t?i v? cho h? s xu?t b?n.

Gi?i php

S?a ch?a cho v?n ? ny l?n ?u tin ?c pht hnh trong hotfix gi C?p Nh?t choSQL Server 2014 CTP2.

T?nh tr?ng

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2904372 - L?n xem xt sau cng: 20 Thang Sau 2014 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
  • Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence Community Technical Preview 2
  • Microsoft SQL Server 2014 Developer Community Technical Preview 2
  • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Community Technology Preview 2
  • Microsoft SQL Server 2014 Standard Community Technology Preview 2
  • Microsoft SQL Server 2014 Web Edition Community Technical Preview 2
T? kha:
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2904372 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2904372

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com