Korporacija Microsoft vi?e ne podr?ava Windows Installer uslu?ni program za ?i??enje (MSICUU2.exe).

Ako ne mo?ete da dodate, a?urirate ili uklonite programe sa svog ra?unara, pokrenite ovaj program za re?avanje problema.

Uputstva za pokretanje: Kliknite na dugme Run now (Pokreni odmah), a zatim pratite uputstva.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Alatka za re?avanje problema Instaliranje i deinstaliranje programa mo?da mo?e automatski da re?i problem opisan u ovom ?lanku.
Ova alatka za re?avanje problema re?ava mnoge probleme.saznajte vi?ePokreni odmah
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Za vi?e informacija

Reference

Ako imate problema kada poku?ate da deinstalirate Microsoft Office, preporu?ujemo da prvo koristite odgovaraju?u Microsoft popravku koja se nalazi u slede?im ?lancima:
Deinstaliranje ili uklanjanje sistema Microsoft Office 2013 ili Office 365
Deinstaliranje ili uklanjanje sistema Microsoft Office 2010
Deinstaliranje ili uklanjanje sistema Microsoft Office 2007
Deinstaliranje ili uklanjanje sistema Microsoft Office 2003
Ako imate problema sa deinstaliranjem programa Microsoft Security Essentials, pogledajte slede?e ?lanke:
Ru?no deinstaliranje programa Microsoft Security Essentials 2.0.1963
Ru?no deinstaliranje programa Microsoft Security Essentials 1.0.1963

O ovom ?lanku

Identifikator ?lanka: 290301
Poslednji pregled: 28. novembar 2014.
Odnosi se na:: Windows 8.1, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows 8.1 with Bing, Windows 8.1 Pro for EDU
Da li ?elite da po?aljete povratne informacije u vezi sa ovim ?lankom?
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.