Identifikator ?lanka: 290301 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve
Windows Installer uslu?ni program za ?i??enje (MSICUU2.exe) vi?e nije dostupan. Iako je uslu?ni program Windows Installer za ?i??enje re?avao neke probleme u vezi sa instalacijom, ponekad je nanosio ?tetu drugim komponentama instaliranim na ra?unaru. Zbog toga je alatka uklonjena sa lokacije Microsoft Download Center.

Ako ste imali problema kada ste poku?ali da deinstalirate program, mo?ete da koristiteProgram za re?avanje problema sa instaliranjem i deinstaliranjem da biste deinstalirali program.

Reference

Ako imate problema kada poku?ate da deinstalirate Microsoft Office, preporu?ujemo da prvo koristite odgovaraju?u Microsoft popravku koja se nalazi u slede?im ?lancima:
Deinstaliranje ili uklanjanje sistema Microsoft Office 2010
Deinstaliranje ili uklanjanje sistema Microsoft Office 2007
Deinstaliranje ili uklanjanje sistema Microsoft Office 2003 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Ako imate problema sa deinstaliranjem programa Microsoft Security Essentials, pogledajte slede?e ?lanke:
Ru?no deinstaliranje programa Microsoft Security Essentials 2.0.1963
Ru?no deinstaliranje programa Microsoft Security Essentials 1.0.1963

Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 290301 - Poslednji pregled: 27. jun 2013. - Revizija: 4.0
Odnosi se na:
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbsetup kbfile kbhowto kbfixme kbmsifixme kbmbsinstallation kbuninstall kbvideocontent KB290301

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com