Windows Installer Cleanup paslaug? programos (MSICUU2.exe) tampa neprieinamas i? Microsoft.

Jei j?s negalite prid?ti, atnaujinti arba pa?alinti program? ? savo kompiuter?, paleisti ?i? trik?i? diagnostikos priemon? Windows XP, Windows Vista ir Windows 7.

Nurodymus vykdyti: spustel?kite mygtuk? paleisti dabar , ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Program? ?diegti ir pa?alinti trik?i? diagnostikos priemon? gali automati?kai i?spr?sti ?iame straipsnyje apra?yt? problem?.
?i trik?i? diagnostikos priemon? i?sprend?ia daug problem?.su?inoti daugiau, su?inok daugiauSureng?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Daugiau informacijos

Nuorodos

Jei turite problem?, kai bandote pa?alinti Microsoft Office, rekomenduojama pirmiausia naudoti atitinkam? Microsoft Fix It, kad yra ?traukti ?ie straipsniai:
Kaip pa?alinti arba pa?alinti Microsoft Office 2010 paketus
Kaip i?diegti arba ?alinti Microsoft Office 2007 apartamentai
Kaip pa?alinti arba pa?alinti Microsoft Office 2003 leidimai
Jei turite problem?, kai bandote pa?alinti Microsoft Security Essentials, ?r ?iais straipsniais:

Apie ?? straipsn?

Straipsnio ID: 290301
Paskutin? kart? per?i?r?ta: 2014 m. gegu??s 20 d.
Taikoma:: Windows 8.1, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP leidimas profesionalams, Windows 8.1 with Bing, Windows 8.1 Pro for EDU
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 290301
Ar norite pateikti atsiliepim? apie ?? straipsn??
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.