Opis narzędzia wiersza polecenia usługi WMI

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 290216 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL290216
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

System Microsoft Windows XP zawiera narzędzie wiersza polecenia (Wmic.exe), służące do uzyskiwania dostępu do usługi Instrumentacja zarządzania Windows (WMI). Wcześniej użytkownik musiał pisać skrypt do zbierania informacji przy użyciu usługi WMI. Narzędzia WMIC mogą używać tylko administratorzy systemu lokalnego, bez względu na uprawnienia obszaru nazw usługi WMI na komputerze lokalnym.

Więcej informacji

Podczas pierwszego uruchomienia narzędzia Wmic.exe kompiluje ono pliki .mof do repozytorium. Aby oszczędzić czas podczas instalacji systemu Windows XP, ta operacja odbywa się wtedy, gdy jest wymagana.

W wierszu polecenia wpisz wmic, po czym zostanie wyświetlony monit trybu interakcyjnego „wmic:root\cli”. Aby uzyskać pomoc, wpisz polecenie: /? .

Poniżej podano przykłady niektórych poleceń:
  • process where (processid>300) list brief

    To polecenie żąda od komputera wyświetlenia listy wszystkich procesów na określonych komputerach, których identyfikator procesu jest większy niż 300 oraz jednocześnie wyświetlenia listy tylko minimalnej liczby informacji na temat tych procesów.
  • /node:(computer1),(computer2),(computer3)

    To polecenie żąda od komputera dodania go do listy węzłów, z których chcesz pobierać informacje. Jednak to polecenie podlega środkom zabezpieczeń usługi WMI, takim jak zabezpieczenia obszaru nazw.
  • path win32_processor get maxclockspeed

    To polecenie, o ile znana jest klasa WMI, może określić wystąpienie i pobrać właściwości lub wywołać zdefiniowaną metodę.

Właściwości

Numer ID artykułu: 290216 - Ostatnia weryfikacja: 5 września 2001 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbinfo kbtool KB290216

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com