Atnaujinim? paketas 1 BizTalk adapter? Pack 2013

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2892600
?is straipsnis taikomas ?iam produktui:
  • Microsoft BizTalk adapter? Pack 2013
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

?is Kaupiamasis naujinimas BizTalk adapter? Pack 2013 m. yra hotfixes BizTalk adapter? Pack 2013 problemas, kurios buvo nustatytos po i?leidimo ? BizTalk adapter? Pack 2013.

Mes rekomenduojame, kad j?s i?bandyti kar?t?j? patais? prie? diegdami j? gamybos aplinkoje. Nes stato yra kumuliacin?s, kiekviena nauja atnaujinta versija yra visi kar?t?sias pataisas ir visus saugos naujinimus, dalyvavusi? ankstesni? BizTalk adapter? Pack 2013 m. atnaujinti i?leidimo. Mes rekomenduojame, kad j?s? nuomone, taikant naujausi? BizTalk adapter? Pack 2013.

Svarbios pastabos apie kaupiamojo naujinimo paket?

  • Vienas atnaujinim? paket? ?eina visos sud?tin?s dalies atnaujinimai. Ta?iau kaupiamojo naujinimo paket? atnaujina tik tas sud?tines dalis, kuriame yra ?diegta sistema.
Pastaba. Daugiau informacijos apie naujausi? pakeitim? paket? arba kaupiamojo naujinimo paket? BizTalk adapter? Pack 2013, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2555976 Pakeitim? ir atnaujinim? s?ra?? BizTalk Server

Daugiau informacijos

Atnaujinim? paket? BizTalk adapter? Pack 2013 yra apibendrinimo naujinimas, kuriame yra visas ankstesnes pataisymai iki ?iol BizTalk adapter? Pack 2013.

Daugiau informacijos apie terminologijos, vartojamos Microsoft produkto naujinimams apib?dinti, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Kar?t?sias pataisas, esan?ias kaupiamajame naujinime paketas 1 BizTalk adapter? paketo 20103

Microsoft ?ini? baz?s straipsniai, kurie aptarti ?ias kar?t?sias pataisas yra i?leistas kaip jie tampa prieinami. Daugiau informacijos apie BizTalk adapter? Pack 2013 problemas, spustel?kite ?iuos numerius per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
VSTS numerisKB straipsnio numer?Apra?ymas
15605272845542FIX: Paketas kintam?j? sukelti operacij? u?delsimo naudodami BizTalk adapter? "Oracle" duomen? baz?s prisijungti prie Oracle duomen? baz?s
15605222845538FIX: "Skiltyje"PROVIDERTYPE"nepriklauso prie stalo SchemaTable" i?imt?, kai naudojate BizTalk adapter? "Oracle" duomen? baz?s prisijungti prie Oracle duomen? baz?
15605322845536FIX: Prane?imus ?strigti SM58 naudojant WCF pagrindu SAP adapteris BizTalk Server 2010
12763342836739FIX: WCF-SAP adapteris gauti viet? u???la esant didel?ms apkrovoms, kai jis veikia kaip tRFC serveris

Kaip gauti atnaujinim? paketas 1 BizTalk adapter? Pack 2013

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirta spr?sti tik ?iame straipsnyje apra?ytas problemas. Taikomos ?ios kar?tosios pataisos tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba. Jeigu atsiranda papildom? problem? arba jei sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka apra?omo ?iame. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba. "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

Atnaujinim? paketo informacija

B?tinosios s?lygos

Taikyti ?? atnaujinim? paket?, turite tur?ti BizTalk adapter? Pack 2013 m. ?diegta.

Pastaba. Jeigu Readme.txt fail? ? ?? bendr? paket?, pamatyti Readme.txt fail? Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip ?diegti ?? naujinim?.

Sistemos paleidimas i? naujo

Turite i? naujo paleisti kompiuter? pritaik? ?i? atnaujinim? paket?.

Failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?io naujinimo angli?kam fail? atributai (arba v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite skirtuk? laiko juost? ? valdymo skydo elemento data ir laikas .
Visoms palaikomoms x 64 paremtose versijose BizTalk adapter? Pack 2013
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.Adapters.oracledb.dll3.5.7401.2390,13608-Oct-201310:48x64
Microsoft.Adapters.oracleebs.dll3.5.7401.2451,57608-Oct-201310:48x64
Microsoft.Adapters.SAP.dll3.5.7401.2353,27208-Oct-201310:48x64
Microsoft.Adapters.SAP.sapginvoker.dll3.5.7401.2158,71208-Oct-201310:48x64
Visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos BizTalk adapter? Pack 2013
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.Adapters.oracledb.dll3.5.7401.2394,23208-Oct-201310:46x86
Microsoft.Adapters.oracleebs.dll3.5.7401.2455,67208-Oct-201310:46x86
Microsoft.Adapters.SAP.dll3.5.7401.2357,36808-Oct-201310:46x86
Microsoft.Adapters.SAP.sapginvoker.dll3.5.7401.2145,91208-Oct-201310:46x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Nuorodos

Daugiau informacijos apie BizTalk serverio kar?t?sias pataisas, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2003907 Informacija apie BizTalk serverio kar?t?sias pataisas

Savyb?s

Straipsnio ID: 2892600 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 31 d. - Per?i?ra: 1.0
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbbtsadapters kbmt KB2892600 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2892600

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com