Artikel-id: 289022 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

I denna artikel beskrivs hur du visar och manuellt konfigurerar filen Boot.ini i Windows XP från dialogrutan Start och återställning.

I Windows XP kan du snabbt och enkelt leta upp Boot.ini för att kontrollera och/eller redigera filen.

Du bör säkerhetskopiera Boot.ini innan du redigerar den. Först ändrar du mappalternativet så att dolda filer visas och sedan säkerhetskopierar du Boot.ini.


Spara en säkerhetskopia av Boot.ini

 1. Högerklicka på Den här datorn, och klicka sedan på Egenskaper.
  eller
  Klicka på Start, Kör, skriv sysdm.cpl och klicka på OK.
 2. Klicka på Inställningar på fliken Avancerat under Start och återställning.
 3. Klicka på Redigera under Systemstart. Filen öppnas i Anteckningar, klar för redigering.
 4. Klicka på Arkiv i Meny-fältet i Anteckningar och klicka sedan på Spara som.
 5. Högerklicka i ett tomt område i dialogrutan Spara som, peka på Nytt på kontextmenyn och klicka sedan på Mapp.
 6. Skriv ett namn på den nya mappen, till exempel temp och skapa sedan mappen genom att trycka på RETUR.
 7. Dubbelklicka på den nya mappen med beteckningen temp och klicka sedan på Spara, så att en säkerhetskopia av Boot.ini sparas.

Redigera Boot.ini

Så här visar och redigerar du Boot.ini
 1. Högerklicka på Den här datorn, och klicka sedan på Egenskaper.
  eller
  Klicka på Start, Kör, skriv sysdm.cpl och klicka på OK.
 2. Klicka på Inställningar på fliken Avancerat under Start och återställning.
 3. Klicka på Redigera under Systemstart.

Ett exempel på Boot.ini

Följande är ett exempel på en standard-Boot.ini-fil från en dator med Windows XP Professional:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Detta är ett exempel på Boot.ini-filen som visas ovan i en tidigare installation av Windows 2000 på en separat partition.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows 2000 Professional" /fastdetect

Ändra Boot.ini

Du kan göra ändringar i Boot.ini i dialogrutan Start och återställning, där du kan välja standardoperativsystem, ändra timeoutvärde eller redigera filen manuellt. Ett annat sätt, som beskrivs nedan, är att använda kommandoradsverktyget Bootcfg.exe.

Obs! Verktyget Bootcfg.exe är bara tillgängligt i Windows XP Professional. Det här verktyget är inte tillgängligt i Microsoft Windows XP Home Edition. Därför gäller det här avsnittet inte Windows XP Home Edition.
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv cmd i rutan Öppna.
 3. Skriv bootcfg /? i Kommandotolken.
 4. Hjälpen och parametrarna för BOOTCFG.exe visas.

Lägga till ett operativsystem

Skriv in följande i Kommandotolken:
bootcfg /copy /d beskrivning av operativsystem /IDnr
Där beskrivning av operativsystem är en beskrivning i text (t ex Windows XP Home Edition) och nr anger boot Startpost-ID i avsnittet för operativsystem i BOOT.INI-filen som måste kopieras.


Ta bort ett operativsystem

Skriv in följande i Kommandotolken:
bootcfg /delete /IDnr
Där nr är det startpost-ID som du vill ta bort ur operativsystemavsnittet i Boot.ini-filen (t ex 2 för det andra operativsystemet i listan.


Ange standardoperativsystem

Skriv in följande i Kommandotolken:
bootcfg /default /IDnr
Där nr är det startpost-ID i operativsystemavsnittet i Boot.ini-filen som ska göras till standardoperativsystem.


Ställa in timeout

Skriv in följande i Kommandotolken: bootcfg /timeoutnr Där nr är den tid i sekunder som det tar innan operativsystemet läses in.


Öppna filen Boot.ini för att kontrollera ändringar

 1. Högerklicka på Den här datorn, och klicka sedan på Egenskaper.
  eller
  Klicka på Start, Kör, skriv sysdm.cpl och klicka på OK.
 2. Klicka på Inställningar på fliken Avancerat under Start och återställning.
 3. Klicka på Redigera under Systemstart.Referenser

Om du vill veta mer om detta ämne klickar du på någon av följande länkar:
Safe-Mode Boot Switches for Windows 2000 Boot.ini File

How to Set Up a Remote Debug Session Using a Modem


Obs! Det här är en "FAST PUBLISH?-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Egenskaper

Artikel-id: 289022 - Senaste granskning: den 26 februari 2014 - Revision: 1.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Nyckelord: 
kbenv kbhowto kbhowtomaster KB289022

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com