2112 Arba 2180 ?vykis registruojamas, kai bandote atsargines kopijas duomen? baz?s Exchange serverio 2013 aplinkoje

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2888315 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Kai bandote naudodami tre?iosios ?alies produkt? arba Windows Server Backup sukurti atsargin? Microsoft Exchange serverio 2013 m. duomen? baz?s, atsargin?s operacija nepavyksta. Be to, vienas i? ?i? ?vyki? yra u?registruotas taikomosios programos ?urnale:

LogName:Application
?altinis: MSExchangeRepl
Data:Data
EventID:2112
TaskCategory:ExchangeVSSWriter
Lygis: klaidos
Raktiniai ?od?iai: klasika
Vartotojas: n/a
Apra?ymas:
TheMicrosoftExchangeReplicationserviceVSSWriterinstance'GUID "failedwitherrorcode0x80070015whenpreparingforabackupofdatabase"DatabaseName'.


LogName:Application
?altinis: MSExchangeRepl
Data:Data
EventID:2180
TaskCategory:ExchangeVSSWriter
Lygis: klaidos
Raktiniai ?od?iai: klasika
Vartotojas: n/a
Apra?ymas:
TheMicrosoftExchangeReplicationserviceVSSWritercouldnotobtainthelogfilesignaturefordatabase "DatabaseName'.Themsexchangereplservicemayneedtoberestartedandthebackupretriedafterallcopiesreachastablemountedorhealthystate.


Prie?astis

Thisissueoccursbecauseaninternalstructureisnotinitializedproperly inExchange2013.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?diekite toliau Kaupiamasis naujinimas:
2892464 Kaupiamasis naujinimas 3 Exchange serverio 2013 apib?dinimas

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Daugiau informacijos

FormoreinformationaboutWindowsServerBackup, gotothefollowingMicrosoftwebsite:
Bendra informacija apie Windows Server Backup

Savyb?s

Straipsnio ID: 2888315 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 26 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2013 Standard
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2888315 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2888315

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com