Naujinimas yra prane?imas langel? Viewer BizTalk serverio 2013 m. sukaupta Update 2

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2885488 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?vadas

Prane?imas langel? Viewer Microsoft BizTalk Server 2013 m. sukaupta Update 2 galimas naujinys. Atnaujinim? sudaro ?ie improvementsfor prane?im? langel? Viewer:
 • Prideda nauj? topologijos schema
 • Prideda nauj? pasaulio variant?, kad galite Rodyti ataskaita indeksas vertikaliai arba horizontaliai
 • Prideda naujas prietais? skydelis ataskaita thatdisplays BizTalk sistemos informacija (pvz., duomen? baz?s dyd?, eiles, SVC atvej? ir Prane?imo_laukas lentel?s dyd?io)
 • Prideda galimyb? tiesiogiai ?traukti vartotojo ?ra?ai kaip actionstoMessage langel? Viewer
 • Prideda galimyb? apsisaugoti nuo kuriama suvestin?s ataskaitos ir prietais? skydelyje ataskaita (?sp?jimas ataskaita pagr?sta dar)
 • ChangesHTML tauk?, kad horizontalus r?melis yra pasinaudoti svarbiausiomis ataskaitomis indeks? ir Segoe ?riftas naudojamas
 • Prideda dvi grynas SQL u?klausos
 • Prideda u?klausa, kuri gauna informacij? apie laikin? duomen? baz?s
 • Priduria, kad poky?iai fragmentas dyd?io tiuningo u?klaus?
 • Nustato MsgFlow reportexpand/sutraukimo mygtuk?
 • Nustato topologijos Reportexpand/sutrauktimygtukas
 • Nustato kit? klaid?

Sprendimas

Kaupiamasis naujinimas informacija

BizTalk serverio 2013

Kar?tosios pataisos, i?sprend?ia ?ias problemas yra ?trauktas ? kaupiamojo naujinimo paket? 2 BizTalk serverio 2013.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip gauti kaupiamojo naujinimo paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2892599 Atnaujinim? paketas 2 BizTalk serverio 2013


B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2885488 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 1 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Standard
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2885488 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2885488

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com