Outlook โดยไม่คาดหมายทำเครื่องหมายข้อความเป็นอีเมลขยะแม้ว่าระดับ SCL อยู่ในระดับต่ำ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2885002 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

บางข้อความอีเมลที่คุณได้รับจากผู้ส่งภายในจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะใน Microsoft Outlook โดยไม่คาดคิด ปัญหานี้เกิดขึ้นได้แม้ว่าจะมีประทับข้อความว่ามีค่าเท่ากับระดับความเชื่อมั่นสแปม (SCL) -1ใน Microsoft Exchange Server

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้า Outlook ไม่ถูกต้องตัดสินใจว่า จะใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • การเข้ารหัสลับระหว่าง Outlook กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange ถูกปิดใช้งาน
 • คุณไม่ได้ใช้ Outlook ที่ใดก็ได้ในการเชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange
Outlook ไม่สามารถตรวจสอบว่า ข้อความที่ถูกส่งผ่านการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ดังนั้น Outlook ละเว้นค่าของ-1 SCL และถือว่าข้อความเหมือนกับว่าจะมีค่า SCL เป็น0 (ศูนย์)

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กำหนดว่า Outlook ถูกกำหนดค่าเพื่อใช้ Outlook ที่ใดก็ได้ (RPC ผ่านทาง HTTPS) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Outlook ที่ใดก็ได้ ดูเว็บไซต์ Microsoft Office ต่อไปนี้:
ใช้ Outlook ที่ใดก็ได้ในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณโดยใช้ VPN
ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook ที่ใดก็ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนใด ๆ ก็ตามไม่สามารถใช้ได้

ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook ที่ใดก็ได้

ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook ที่ใดก็ได้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Outlook ที่เหมาะสม

Outlook 2010
ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Outlook 2010 คือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2863918 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Outlook 2010 (Outlook-x-none.msp): 11 กุมภาพันธ์ 2014
Outlook 2013
ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Outlook 2013 คือวันที่ 8 เมษายน 2014 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2878323 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Outlook 2013 (Outlook-x-none.msp): 8 เมษายน 2014

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน Outlook พิจารณา Outlook ที่ใดก็ได้ที่จะเชื่อมต่อที่ปลอดภัยสำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อความอีเมลขยะ

หมายเหตุOutlook ใด ๆ อยู่หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า RPC ผ่านทาง HTTPS (HTTP ที่ปลอดภัย) เป็นตัวบ่งชี้ โดยคำ HTTPS, Outlook ที่ใดก็ได้เชื่อมต่อกับอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้การเชื่อมต่อ การรักษาความปลอดภัย Secure Sockets Layer (SSL)

ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook ที่ใดก็ได้

ถ้า youcannot ติดตั้ง Outlook 2010 หรือ Outlook 2013 รุ่นล่าสุด และคุณไม่ได้ใช้ Outlook ที่ใดก็ได้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ถ้ากล่องจดหมายของคุณบน Microsoft Exchange Server 2010 หรือรุ่นก่อนหน้าอยู่

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ลองเปิดใช้งานการเข้ารหัสลับ RPC ระหว่าง Outlook และ Exchange ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ใน'แผงควบคุม'เปิดรายการจดหมาย
 2. คลิกแสดงส่วนกำหนดค่า
 3. เลือกส่วนกำหนดค่าของคุณ แล้ว คลิ กคุณสมบัติ
 4. คลิกบัญชีอีเมล
 5. เลือกบัญชีMicrosoft Exchange Serverและจากนั้น คลิกเปลี่ยนแปลง
 6. ในกล่องโต้ตอบที่ประกอบด้วยชื่อเซิร์ฟเวอร์และผู้ใช้กล่องจดหมาย คลิกการตั้งค่าเพิ่มเติม
 7. ในกล่องโต้ตอบของMicrosoft Exchange Serverคลิกแท็บความปลอดภัย
 8. คลิกเพื่อเลือกการการเข้ารหัสลับข้อมูลระหว่าง Microsoft Outlook และ Microsoft Exchange กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  แท็บความปลอดภัยของ Microsoft Exchange กล่องโต้ตอบ แสดงข้อมูลเข้ารหัสลับระหว่าง Microsoft Outlook และ Microsoft Exchange กล่องกาเครื่องหมายที่เลือก


  สิ่งสำคัญถ้ากล่องกาเครื่องหมายไม่ได้ (จาง), คุณมักเชื่อมต่อกับ 2013 เซิร์ฟเวอร์ Exchange Microsoft หรือคุณกำลังใช้กล่องจดหมายใน Office 365 ในกรณีนี้ การเข้ารหัสลับ RPC ไม่สามารถเปิดใช้งาน โปรดทราบว่า การเชื่อมต่อ Outlook ที่ใดก็ได้ (RPC ผ่านทาง HTTPS) มีความปลอดภัย ตามที่มีการเข้ารหัสลับ โดยใช้ HTTP ปลอดภัย (HTTPS)
 9. คลิกถัดไปแล้ว คลิกเสร็จสิ้น
 10. คลิก ปิด และจากนั้น คลิก ตกลง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเมลขยะกรองไว้ ด้วยการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ ดูเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าอีเมลขยะใน Outlook ดูต่อเว็บไซต์ของ Microsoft ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Outlook ที่คุณใช้อยู่:

Outlook 2013: การตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าอีเมลขยะใน Outlook 2013
Outlook 2010: วางแผนสำหรับอีเมลขยะใน Outlook 2010 จำกัด
Outlook 2007: วางแผนสำหรับการจำกัดอีเมลขยะใน Outlook 2007

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2885002 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 กรกฎาคม 2557 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Exchange Online
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
 • Microsoft Business Productivity Online Dedicated
 • Microsoft Business Productivity Online Suite Federal
Keywords: 
o365 o365e o365a o365p kbgraphxlink o365022013 o365m kbgraphic kbmt KB2885002 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2885002

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com