การแก้ไข: สนับสนุนสำหรับธุรกรรม HIX EDI 005010 x 306 (820) และ 005010 x 220 (834) กับ BizTalk Server 2013, BizTalk Server 2010, 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2882453 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับ Microsoft 2013 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk, Microsoft BizTalk Server 2010 และโปรแกรมแก้ไขด่วน 2009.This Microsoft BizTalk Server เปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับธุรกรรม EDI แลกเงินประกันสุขภาพ (HIX) (820) 306 x 005010 และ 005010 x 220 (834) โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มี schema ที่เข้ากันได้กับ HIPAA 5010 ที่คุณสามารถสร้าง และปรับใช้ในแอพลิเคชันของ BizTalk ทางอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลแลกเปลี่ยน (EDI)

การแก้ไข

สำหรับ BizTalk Server 2010

โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานได้ในขณะนี้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม มีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ไขเฉพาะปัญหาที่บทความนี้อธิบายไว้เท่านั้น นำวิธีนี้ไปใช้กับระบบที่ประสบกับปัญหาที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าบริการที่เรียกเก็บตามปกติเมื่อโทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนอาจจะยกเลิกได้หาก Microsoft Support Professional ตัดสินว่าโปรแกรมปรับปรุงที่เฉพาะเจาะจงจะแก้ไขปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนตามปกติจะใช้กับคำถามและปัญหาในการสนับสนุนเพิ่มเติมซึ่งไม่สอดคล้องตามเกณฑ์สำหรับโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการปรับปรุงสะสม

2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับการสะสมแพคเกจการปรับปรุง ดู แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk.

2013 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพ็คเกจการปรับปรุงสะสม 2 2013 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับการสะสมแพคเกจการปรับปรุง ดู แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม 2 2013 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk.

ข้อมูลเพิ่มเติม

รุ่นเก่ากว่าของ schema 820 ธุรกรรมมาก่อนหน้านี้กับเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ดังนั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มี doctype เหมือนกันเป็นธุรกรรม 820 schema ที่มีอยู่ แบบแผนธุรกรรมเก่า และใหม่ 820 ไม่มีอยู่ในการปรับใช้ BizTalk ถ้ามีทั้ง schema 820 ของธุรกรรมจะใช้ในการปรับใช้ BizTalk คุณต้องเปลี่ยน namespace ของแบบแผนใหม่เพื่อให้ทั้งสองเค้าร่างสามารถเฉพาะระบุ และใช้ในแอพลิเคชันของ BizTalk ในกรณีนี้ แบบแผนใหม่จะต้องถูกจัดเป็น schema แบบกำหนดเอง


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2882453 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 ธันวาคม 2557 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Standard
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbbts kbmt KB2882453 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2882453

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com