วิธีใช้งานเครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้าเพื่อกู้คืนข้อความอีเมลใน Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 287497 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากคุณเป็นลูกค้า Small Business สามารถดูวิธีการแก้ไขและทรัพยากรในการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ การสนับสนุนสำหรับ Small Business
สำหรับ Microsoft Outlook 2000 ในบทความนี้ โปรดดู 197316.
สำหรับ Microsoft Outlook 2000 (IMO) ในบทความนี้ โปรดดู 197315.
สำหรับ Microsoft Outlook 98 ในบทความนี้ โปรดดู 181325. (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คุณสามารถใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้า (canpst.exe) เพื่อกู้คืนโฟลเดอร์และรายการจากแฟ้มของโฟลเดอร์ส่วนตัวที่ได้รับความเสียหาย (.pst) หรือแฟ้มของโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost) ใน Microsoft Outlook 2010, Outlook 2007, Outlook 2003 และ Outlook 2002 Scanpst.exe จะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Office หรือ Microsoft Outlook Scanpst.exe ไม่สามารถใช้การดาวน์โหลดได้

บทความนี้จะอธิบายถึงสิ่งที่เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้าสามารถทำได้ และวิธีการที่เครื่องมือนี้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแฟ้ม .pst หรือ .ost

วิธีการใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้า

การกู้คืนโฟลเดอร์และรายการจากแฟ้ม .pst หรือ .ost ที่ได้รับความเสียหายโดยการใช้ เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้า ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้


วิดีโอ: วิธีการซ่อมแซมแฟ้มโฟลเดอร์บุคคล Outlook (.pst) ของคุณ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video1
uuid=864d6ddc-b810-4c61-9737-9c4a1d6ca023 VideoUrl=http://aka.ms/ae4hso
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video2


หมายเหตุ ตัวอย่างของหัวข้อต่อไปนี้จะแสดงวิธีการใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้าบนแฟ้ม .pst แต่คุณสามารถใช้ขั้นตอนเดียวกันสำหรับโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2709618
ขั้นตอนที่ 1: เรียกใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้าเพื่อวินิจฉัยและซ่อมแซมข้อผิดพลาด


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2709619
ขั้นตอนที่ 2: กู้คืนรายการที่ซ่อมแซม


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2709620
ขั้นตอนที่ 3: กู้คืนรายการที่ซ่อมแซมจากแฟ้มสำรอง

ข้อมูลขั้นสูง

สำหรับผู้ที่สนใจ หัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้าสามารถทำได้และวิธีการที่เครื่องมือตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในแฟ้ม .pst หรือ .ost

สิ่งที่เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้า สามารถทำได้

เมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้าบนแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) เครื่องมือจะทำขั้นตอนดังต่อไปนี้:
 • เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้าจะวิเคราะห์โครงสร้างไดเร็กทอรีของแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) และส่วนหัวของรายการเพื่อพยายามกู้คืนโฟลเดอร์และรายการทั้งหมด
 • หากเครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้ากู้คืนแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) หมายถึง เครื่องมือซ่อมแซมพบปัญหา และซ่อมแซมสิ่งที่สามารถซ่อมได้
 • เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้าจะพยายามเปลี่ยนแฟ้มต่างๆ ให้เป็นแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ตัวอย่างเช่น หากคุณเปลี่ยนชื่อแฟ้มที่สามารถดำเนินการได้เป็น "Something.pst" (ไม่มีเครื่องหมายคำถาม) เครื่องมือจะเปลี่ยนแฟ้มเป็นแฟ้ม .pst ที่สามารถเมานท์ได้
 • เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้าจะทำสำเนาข้อมูลสำรองของแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ก่อนที่คุณจะลองซ่อมแซมแฟ้ม

วิธีการที่เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้าตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อผิดพลาด

การสแกน PST ส่วนใหญ่จะทำการตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อผิดพลาดในโครงสร้างข้อมูลภายในของแฟ้ม .pst แฟ้ม .pst คือแฟ้มฐานข้อมูล ดังนั้น โครงสร้างต่างๆ เช่น BTrees และตัวนับการอ้างอิง จะได้รับการตรวจสอบและการซ่อมแซมตามความจำเป็น วัตถุในระดับเหล่านี้จะไม่มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างในระดับที่สูงกว่า เช่น ข้อความ รายการในปฏิทิน ฯลฯ ซึ่งถูกสร้างมาเหนือกว่าระดับของตนเอง

หาก ScanPST ตัดสินใจที่ว่าบล็อกที่กำหนดของโครงสร้างหรือตารางไม่สามารถอ่านได้หรือได้รับความเสียหาย ScanPST จะลบรายการนั้นทิ้งไป หากบล็อกนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการที่กำหนดใน Outlook รายการนั้นจะถูกนำออกไปเมื่อได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

คุณไม่สามารถคาดหวังถึงพฤติกรรมนี้ แต่การนำรายการออกคือสถานการณ์ที่กำหนดให้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ สถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงนี้ยังเกิดขึ้นน้อยมาก และจะถูกป้อนเข้าไปในแฟ้มบันทึก ScanPST เสมอ

ยิ่งมีระดับที่สูงขึ้น คุณจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของโฟลเดอร์และข้อความได้มากขึ้น

โฟลเดอร์

ScanPST จะตรวจสอบทุกโฟลเดอร์ใน .pst และจะดำเนินการต่อไปนี้:
 1. ScanPST จะตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีตารางที่ถูกต้องเชื่อมโยงกับโฟลเดอร์นั้น
 2. ScanPST จะตรวจสอบทุกแถวในแต่ละตารางและตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีข้อความหรือโฟลเดอร์ย่อยอยู่ในระบบ
 3. หาก ScanPST ไม่พบข้อความหรือโฟลเดอร์ย่อย ScanPST จะลบแถวออกจากตาราง
 4. หาก ScanPST พบข้อความหรือโฟลเดอร์ย่อย ScanPST จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อความหรือโฟลเดอร์นั้น
 5. หากการตรวจสอบความถูกต้องไม่สำเร็จ ระบบจะพิจารณาว่าข้อความหรือโฟลเดอร์นั้นได้รับความเสียหาย โดยจะถูกนำออกจากตารางและถูกลบออกจากฐานข้อมูล
 6. หากการตรวจสอบความถูกต้องสำเร็จ ScanPST จะทำการวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าของข้อความที่ได้รับการกู้คืนตอนนี้สอดคล้องกับค่าในตาราง โฟลเดอร์ที่ได้รับความเสียหายจะถูกสร้างใหม่ตั้งแต่ต้น หากมีความจำเป็น โฟลเดอร์เหล่านี้ไม่มีข้อมูลของผู้ใช้
ข้อความต่างๆ

ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของข้อความ เนื่องจากรายการที่ได้รับความเสียหายมักจะเป็นสาเหตุของบางสิ่งที่จะถูกลบออกจากแฟ้ม .pst ScanPST จะดำเนินการต่อไปนี้สำหรับข้อความ:
 1. ScanPST จะทำการตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของตารางที่แนบและตารางผู้รับ การทำงานนี้จะเหมือนกับวิธีที่โฟลเดอร์ทำการกับข้อความที่อยู่ในโฟลเดอร์
 2. ทันทีที่มีการตรวจสอบความถูกต้องของตารางผู้รับเพื่อยืนยันว่ามีการจัดรูปแบบผู้รับอย่างถูกต้อง ScanPST จะทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อซิงโครไนซ์เนื้อหาตารางผู้รับที่ถูกต้องเหล่านี้เข้ากับคุณสมบัติของผู้รับในข้อความ ScanPST ยังรับประกันว่าแฟ้มหลักของข้อความอ้างอิงกับโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของข้อความต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความตรงตามรูปแบบข้อมูลที่ถูกต้อง:
  • PR_MESSAGE_CLASS

   ScanPST จะตรวจสอบว่ามีคุณสมบัตินี้อยู่ หากไม่มีคุณสมบัตินี้ มันจะถูกตั้งค่าเป็น IPM.Note
  • PR_MESSAGE_FLAGS

   จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาณเตือนแต่ละรายการแยกต่างหาก
  • PR_SUBMIT_FLAGS

   การตรวจสอบความถูกต้องนี้จะเหมือนกับการทำงานสำหรับสัญญาณเตือนของข้อความ
  • PR_CLIENT_SUBMIT_TIME

   หากสัญญาณเตือนการส่งระบุว่าข้อความมีเครื่องหมายกำกับเป็นส่งแล้ว ต้องมีคุณสมบัตินี้อยู่ หากสัญญาณเตือนการส่งไม่ระบุว่าข้อความมีเครื่องหมายกำกับเป็นส่งแล้ว เวลาจะถูกตั้งค่าเป็นตอนนี้
  • PR_SEARCH_KEY

   ต้องมีคุณสมบัตินี้อยู่ หากไม่มีคุณสมบัตินี้อยู่ GUID แบบสุ่มจะถูกสร้างขึ้น
  • PR_CREATION_TIME

   ต้องมีคุณสมบัตินี้อยู่ หากไม่มีคุณสมบัตินี้อยู่ เวลาจะถูกตั้งค่าเป็นตอนนี้
  • PR_LAST_MODIFICATION_TIME

   ต้องมีคุณสมบัตินี้อยู่ หากไม่มีคุณสมบัตินี้อยู่ เวลาจะถูกตั้งค่าเป็นตอนนี้
  • PR_MESSAGE_SIZE

   จะมีการคำนวณขนาดใหม่และเปรียบเทียบกับค่าที่จัดเก็บไว้ หากขนาดมีความแตกต่างกันในเดลตาบางตัว ค่าที่คำนวณจะถูกเขียนทับ
  ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจนในคุณสมบัติที่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือคุณสมบัติที่เกี่ยวกับชื่อเรื่อง ยกเว้นการตรวจสอบความถูกต้องในระดับต่ำโดยนัยที่บทความนี้ได้กล่าวถึงก่อนหน้า คุณสมบัติการแสดงผลผู้รับจะถูกเปลี่ยนให้สอดคล้องกับตารางผู้รับที่กู้คืน ทันทีที่การทำการนี้เสร็จสิ้นลง อัลกอริธึมอื่นจะถูกเรียกใช้เพื่อจัดเก็บข้อความสนับสนุนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วและนำไปเก็บไว้ยังโฟลเดอร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผังต้นไม้ไบนารี (btrees) ให้ไปยังเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 287497 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2556 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbrepair kbhowto kbvideocontent KB287497

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com