ID článku: 287497 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Patříte-li mezi zákazníky z řad malých firem, naleznete další informace o řešení potíží a výukové zdroje na webu Podpora pro malé firmy.
Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Outlook 2000 naleznete pod číslem 197316.
Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Outlook 2000 (IMO) naleznete pod číslem 197315.
Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Outlook 98 naleznete pod číslem 181325.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Nástroj pro opravu doručené pošty (canpst.exe) můžete použít k obnovení složek a položek z poškozeného souboru osobních složek (PST) nebo souboru offline složek (OST) v aplikacích Microsoft Outlook 2010, Outlook 2007, Outlook 2003 a Outlook 2002. Soubor Scanpst.exe je nainstalován automaticky při instalaci systému Microsoft Office nebo aplikace Microsoft Outlook. Scanpst.exe není k dispozici ke stažení.

Tento článek popisuje fungování Nástroje pro opravu doručené pošty a postup při ověřování a opravách chyb v souborech PST a OST.

Postup při použití Nástroje pro opravu doručené pošty

Chcete-li obnovit složky a položky z poškozeného souboru PST nebo OST pomocí Nástroje pro opravu doručené pošty, použijte následující postup.


Video: Oprava souborů osobních složek v aplikaci Outlook (PST)

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets video1
uuid=864d6ddc-b810-4c61-9737-9c4a1d6ca023 VideoUrl=http://www.microsoft.com/cs-cz/showcase/details.aspx?uuid=864d6ddc-b810-4c61-9737-9c4a1d6ca023
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets video2


Poznámka: Příklady v následující části ukazují použití Nástroje pro opravu doručené pošty pro soubor PST, ale stejný postup lze použít i pro soubor offline složek (OST).

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
2709618
Krok 1: Spuštění nástroje pro opravu doručené pošty za účelem diagnostiky a opravy chyb


Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
2709619
Krok 2: Obnovení opravených položek


Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
2709620
Krok 3: Obnovení opravených položek ze záložního souboru

Informace pro pokročilé uživatele

Tento oddíl popisuje přesně fungování Nástroje pro opravu doručené pošty a postup při ověřování a opravách chyb v souborech PST a OST.

Jak pracuje Nástroj pro opravu doručené pošty

Po spuštění Nástroje pro opravu doručené pošty pro určitý soubor PST (osobní složky) provede tento nástroj následující operace:
 • Nástroj pro opravu doručené pošty provede analýzu hlaviček položek a struktury adresáře souboru osobních složek (PST) a pokusí se obnovit všechny složky a položky.
 • Jestliže nástroj pro opravu doručené pošty obnoví soubor osobních složek (PST), znamená to, že našel problémy a opravil vše, co bylo možné.
 • Nástroj pro opravu doručené pošty se pokusí změnit nějaký soubor na soubor osobních složek (PST). Pokud například změníte název určitého spustitelného souboru na název Něco.pst, změní nástroj daný soubor na připojitelný soubor PST.
 • Nástroj pro opravu doručené pošty vytvoří před pokusem o opravení souboru záložní kopii všech souborů osobních složek (PST).

Ověřování a oprava chyb pomocí Nástroje pro opravu doručené pošty

Nástroj ScanPST ve většině případů ověřuje a opravuje chyby v interních datových strukturách souboru PST. Soubor PST je databázový soubor. Z tohoto důvodu jsou struktury, například binární stromy nebo počty odkazů, kontrolovány a opravovány podle potřeby. Tyto objekty nízké úrovně neobsahují informace o strukturách vyšší úrovně, jako jsou zprávy, položky kalendáře atd., které jsou na nich postaveny.

Pokud nástroj ScanPST vyhodnotí určitý blok ve struktuře či tabulce jako nečitelný nebo poškozený, odstraní ho. Pokud byl tento blok součástí určité položky aplikace Outlook, bude tato položka při ověřování odstraněna.

Možná jste toto chování neočekávali, za daných okolností je však odstranění dané položky vhodným řešením. Takováto situace bude pravděpodobně velmi vzácná a vždy bude zaznamenána do souboru protokolu nástroje ScanPST.

Na vyšší úrovni budou pro uživatele patrné změny souvisejí se složkami a zprávami.

Složky

Nástroj ScanPST zkontroluje všechny složky v souboru PST a provede následující operace:
 1. Nástroj ScanPST ověří, zda jsou k dané složce přidružené správné tabulky.
 2. Nástroj ScanPST zkontroluje všechny řádky ve všech tabulkách a ověří, zda daná zpráva či podsložka existuje v systému.
 3. Pokud nástroj ScanPST nemůže zprávu či podsložku nalézt, odstraní příslušný řádek tabulky.
 4. Pokud nástroj ScanPST zprávu či podsložku nalezne, ověří je.
 5. Pokud se ověření nezdaří, zpráva či složka jsou považovány za poškozené, jsou odebrány z tabulky a odstraněny z databáze.
 6. Je-li ověření úspěšné, nástroj ScanPST provede další kontrolu, aby ověřil, zda hodnoty právě obnovené zprávy jsou konzistentní s hodnotami v tabulce. Je-li to nezbytné, namísto poškozených složek znovu vytvoří nové složky. Tyto složky neobsahují žádná uživatelská data.
Zprávy

Většinu uživatelů budou především zajímat operace se zprávami, protože poškozená položka pravděpodobně způsobí odstranění některých dat ze souboru PST. Nástroj ScanPST provádí se zprávami následující operace:
 1. Nástroj ScanPST provádí základní ověření tabulek příloh a tabulek příjemců. Tato operace je podobná způsobu, jak složka pracuje se zprávami, které jsou v ní uložené.
 2. Ihned po ověření tabulky příjemců, které zaručí správnost formátování příjemců, provede nástroj ScanPST všechny změny potřebné k synchronizaci tohoto platného obsahu tabulky příjemců s vlastnostmi příjemce uvedenými ve zprávě. Nástroj ScanPST také zajistí, aby nadřazená složka odkazovala na platnou složku. Kontrolují se následující vlastnosti zprávy, aby byl zajištěna platnost jejich formátů dat:
  • PR_MESSAGE_CLASS

   Nástroj ScanPST zkontroluje, zda tato vlastnost existuje. Pokud tato vlastnost neexistuje, její hodnota se nastaví na třídu IPM.Note.
  • PR_MESSAGE_FLAGS

   Každý příznak je ověřován samostatně.
  • PR_SUBMIT_FLAGS

   Toto ověření se podobá operaci s příznaky zprávy.
  • PR_CLIENT_SUBMIT_TIME

   Pokud příznaky odeslání udávají, že zpráva je označena jako odeslaná, tato vlastnost musí existovat. Pokud příznaky odeslání neudávají, že zpráva je označena jako odeslaná, je čas nastaven na hodnotu Nyní.
  • PR_SEARCH_KEY

   Tato vlastnost musí existovat. Pokud tato vlastnost neexistuje, vygeneruje se pro ni náhodný identifikátor GUID.
  • PR_CREATION_TIME

   Tato vlastnost musí existovat. Pokud tato vlastnost neexistuje, je čas nastaven na hodnotu Nyní.
  • PR_LAST_MODIFICATION_TIME

   Tato vlastnost musí existovat. Pokud tato vlastnost neexistuje, je čas nastaven na hodnotu Nyní.
  • PR_MESSAGE_SIZE

   Velikosti zpráv se přepočítají a porovnají s uloženými hodnotami. Pokud se velikosti liší, zapíše se vypočítaná hodnota.
  Vlastnosti související s textem nebo předmětem zpráv nejsou explicitně ověřovány (s výjimkou nepřímého ověření na nízké úrovni zmíněného výše). Upraví se vlastnosti zobrazení příjemce, aby byly konzistentní s obnovenou tabulkou příjemců. Po dokončení této operace se spustí další algoritmy, které shromáždí všechny osamocené zprávy a uloží je do složky k tomu určené.

  Další informace o binárních stromech naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
  Rozsáhlé ověření datových struktur

Vlastnosti

ID článku: 287497 - Poslední aktualizace: 22. března 2013 - Revize: 5.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Klíčová slova: 
kbrepair kbhowto kbvideocontent KB287497

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com