ตัวจัดการบริการที่เชื่อมต่อกับตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกไม่ถ่ายโอนซอฟต์แวร์ข้อมูลการถอนการติดตั้ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2874780 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนำผ่านการจัดการบริการของ Microsoft System Center 2012 ผ่านตัวเชื่อมต่อตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ออกจากคอมพิวเตอร์แล้ว ทำสินค้าคงคลังทางฮาร์ดแวร์ใน System Center 2012 ตั้งค่าคอนฟิก Manager Service Pack 1 (SP1), ความสัมพันธ์การติดตั้งซอฟต์แวร์จะไม่ถูกลบออกในตัวจัดการบริการแม้ว่าความสัมพันธ์จะถูกลบในตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สาเหตุ

ตัวเชื่อมต่อตัวจัดการบริการตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกใช้ซอฟต์แวร์การลบเรกคอร์ดเพื่อเอาความสัมพันธ์การติดตั้งซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่ถูกนำมาใช้ใน System Center 2012 SP1 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก ป้องกันเรกคอร์ดการลบเหล่านี้กำลังถูกเขียนขึ้น

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทริกเกอร์ที่เขียนการลบระเบียนในตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกที่เปิดใช้งานอีกครั้ง แล้ว ตัวเชื่อมต่อบริการจะสามารถจดจำ และทำการกระทำที่เกี่ยวข้องเพื่อเอาความสัมพันธ์การติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ไปเว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้ และใช้กระบวนงานที่เก็บที่มีการกล่าวถึงมี:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2874780 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 สิงหาคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft System Center 2012 Service Manager Service Pack 1
  • Microsoft System Center 2012 Service Manager
  • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1
  • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager
Keywords: 
kbmt KB2874780 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2874780

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com