หมายเลขบทความ (Article ID): 287070 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 2000 (CW) ของบทความนี้ โปรดดูที่ 195719.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการใช้โฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งยังเป็นที่ทราบกันอีกชื่อหนึ่งว่าแฟ้ม .pst ในการสำรองข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นใน Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003 และ Microsoft Office Outlook 2002 คุณสามารถสำรองข้อความ รายชื่อผู้ติดต่อ การนัดหมาย งาน บันทึกย่อ และรายการสมุดรายวันในแฟ้ม .pst ได้

หมายเหตุ บทความนี้อธิบายถึงวิธีการใช้แฟ้ม .pst ใน Outlook 2007, Outlook 2003 และ Outlook 2002 เท่านั้น

หากคุณใช้โปรแกรมอีเมลอื่น เช่น Microsoft Outlook Express หรือ Outlook.com หรือหากคุณประสบปัญหาในการใช้โปรแกรมอีเมลของคุณ บทความนี้มิได้มีจุดมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหาของคุณ ให้ไปที่ส่วน "ข้อมูลอ้างอิง" สำหรับการเชื่อมโยงไปยังบทความและข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหา

บทนำ

Microsoft Outlook จะจัดเก็บข้อความ รายชื่อผู้ติดต่อ การนัดหมาย งาน บันทึกย่อ และรายการสมุดรายวันโดยอัตโนมัติในตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งแห่งจากสองแห่งดังต่อไปนี้:
 • ในโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแฟ้ม .pst บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ
 • ในกล่องจดหมายที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ กล่องจดหมายของคุณจะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์หากคุณใช้ Outlook กับ Microsoft Exchange Server
คุณสามารถใช้ข้อมูลสำรองของแฟ้ม .pst ของคุณในการคืนค่าหรือย้ายข้อมูล Outlook ของคุณได้หากคุณประสบกับเหตุขัดข้องด้านฮาร์ดแวร์ ทำข้อมูลสูญหายโดยไม่คาดคิด จำเป็นต้องถ่านโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่น หรือจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลจากฮาร์ดไดรฟ์หนึ่งไปยังฮาร์ดไดรฟ์อื่น

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการดำเนินการหลายอย่างกับแฟ้ม .pst ของคุณ เลือกการดำเนินการจากรายการดังต่อไปนี้:
 • วิธีการทำสำเนาข้อมูลสำรองของแฟ้ม .pst: หากคุณไม่ได้ใช้งาน Outlook กับ Microsoft Exchange Server ให้ใช้ส่วนนี้ในการสำรองแฟ้ม .pst ของคุณทั้งแฟ้ม
 • วิธีการสำรองข้อมูลแฟ้ม .pst ซึ่งอยู่บน Microsoft Exchange Server: หากคุณใช้ Outlook กับ Microsoft Exchange Server ให้ใช้ส่วนนี้ในการสำรองข้อมูล Outlook ของคุณ
 • วิธีการส่งออกข้อมูลแฟ้ม .pst: ใช้ส่วนนี้หากคุณต้องการสำรองข้อมูลเพียงสองสามโฟลเดอร์หรือข้อมูลเฉพาะประเภท เช่น ข้อความในจดหมายเท่านั้น
 • วิธีการนำเข้าแฟ้ม .pst ไปยัง Outlook: ใช้ส่วนนี้ในการคืนค่าข้อมูลไปยัง Outlook จากแฟ้ม .pst ที่คุณได้สำรองข้อมูลไว้แล้ว
 • วิธีการถ่ายโอนข้อมูล Outlook จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่น: ใช้ส่วนนี้ในการถ่ายโอนข้อมูลซึ่งคุณบันทึกไว้ในแฟ้ม .pst จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่น
 • วิธีการสำรองข้อมูลสมุดรายชื่อส่วนบุคคล: ใช้ส่วนนี้ในการสำรองข้อมูลสมุดรายชื่อส่วนบุคคล
 • วิธีการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลโฟลเดอร์ส่วนบุคคลในการสำรองข้อมูลแฟ้ม .pst โดยอัตโนมัติ: ใช้ส่วนนี้ในการสำรองข้อมูลแฟ้ม .pst โดยอัตโนมัติทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือตามช่วงเวลาที่คุณเลือก
 • วิธีการสำรองข้อมูลแฟ้มการตั้งค่า Outlook: ใช้ส่วนนี้ในการสำรองข้อมูลการตั้งค่าแถบเครื่องมือและเมนูของคุณ รายการโปรดใน Internet Explorer ของคุณ แฟ้มลายเซ็นของคุณ และชื่อเล่นใดๆ ที่คุณได้กำหนดให้รายชื่อผู้ติดต่อของคุณ
 • วิธีการค้นหาแฟ้ม .pst: หากคุณต้องการเพิ่มแฟ้ม .pst ที่มีอยู่แล้วลงใน Outlook แต่คุณไม่ทราบแน่นอนว่าแฟ้มนั้นอยู่ที่ใดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถค้นหาแฟ้มนั้นได้

วิดีโอ: วิธีการจัดการแฟ้ม โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ใน Outlook ของคุณ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video1
uuid=9a50d56e-1432-461b-86fe-fefd4da86604 VideoUrl=http://aka.ms/qjmwrw
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video2

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการใช้สำเนาข้อมูลสำรองของแฟ้ม .pst

หากคุณไม่ได้ใช้ Outlook กับ Microsoft Exchange Server แล้ว Outlook จะจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของโปรแกรมไว้ในแฟ้ม .pst คุณสามารถใช้สำเนาการสำรองข้อมูลดังกล่าวในการคืนค่าข้อมูล Outlook ของคุณหากแฟ้ม .pst ต้นฉบับเสียหายหรือสูญหาย ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการสร้างสำเนาแฟ้ม .pst ของคุณทั้งแฟ้มโดยมีรายการเริ่มต้นทั้งหมดในแฟ้มนั้น

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ในการสำรองข้อมูลแฟ้ม .pst ทั้งแฟ้ม:
 1. ปิดโปรแกรมการส่งข้อความใดๆ เช่น Outlook, Microsoft Exchange หรือ Microsoft Windows Messaging
 2. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้ คัดลอกและวาง (หรือพิมพ์) คำสั่งต่อไปนี้ในกล่อง เปิด แล้วกด ENTER:
  แผงควบคุม
  แผงควบคุมจะเปิดขึ้นมา

  หมายเหตุ หากคุณเห็นหน้าจอ เลือกประเภท ให้คลิก บัญชีผู้ใช้ แล้วไปที่ขั้นตอนที่ 3
 3. ดับเบิลคลิกไอคอน จดหมาย
 4. คลิก แสดงโพรไฟล์
 5. คลิกโพรไฟล์ที่เหมาะสม แล้วคลิก คุณสมบัติ
 6. คลิก แฟ้มข้อมูล
 7. ภายใต้ ชื่อ ให้คลิก บริการโฟลเดอร์ส่วนบุคคล ที่คุณต้องการสำรองข้อมูล ตามค่าเริ่มต้นแล้ว บริการนี้จะเรียกว่า โฟลเดอร์ส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม บริการนี้อาจจะมีชื่อเรียกอื่น

  หมายเหตุ หากคุณมีบริการโฟลเดอร์ส่วนบุคคลมากกว่ามากกว่าหนึ่งบริการในโพรไฟล์ของคุณ คุณต้องสำรองข้อมูลแฟ้ม .pst แต่ละชุดโดยแยกต่างหาก

  หากไม่มีรายการข้อมูลที่มีชื่อว่า โฟลเดอร์ส่วนบุคคล และคุณยังไม่ได้จัดเก็บข้อมูลใดๆ เช่น ข้อความ รายชื่อผู้ติดต่อ หรือการนัดหมายใน Outlook เป็นไปได้ว่าคุณยังไม่ได้เปิดใช้งานบริการโฟลเดอร์ส่วนบุคคล ให้ไปที่ส่วน "ข้อมูลอ้างอิง" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างแฟ้ม .pst

  หากคุณไม่มี บริการโฟลเดอร์ส่วนบุคคล ในโพรไฟล์ของคุณและคุณสามารถจัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อความ รายชื่อผู้ติดต่อ หรือการนัดหมาย ได้ใน Outlook เป็นไปได้ว่าระบบกำลังจัดเก็บข้อมูลของคุณในกล่องจดหมายบน Exchange Server ลองใช้คำแนะนำในส่วน "วิธีการสำรองข้อมูลแฟ้ม .pst ที่อยู่บน Microsoft Exchange Server"
 8. คลิก การตั้งค่า แล้วจดบันทึกเส้นทางและชื่อแฟ้มที่ปรากฏขึ้น

  หมายเหตุ เนื่องจากแฟ้ม .pst ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ MAPI ซึ่ง Outlook ใช้งานแฟ้มดังกล่าวจึงอาจมีขนาดใหญ่มาก หากต้องการลดขนาดของแฟ้ม .pst ให้คลิก ลดขนาดตอนนี้ ในหน้าต่าง การตั้งค่า
 9. ปิดหน้าต่าง คุณสมบัติ ทั้งหมด
 10. ใช้ Windows Explorer หรือ คอมพิวเตอร์ของฉัน ในการคัดลอกแฟ้มที่คุณจดบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 8 คุณสามารถคัดลอกแฟ้มดังกล่าวไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หรือไปยังสื่อเก็บข้อมูลแบบถอดได้ประเภทใดๆ ได้ เช่น ฟลอปปีดิสก์ ซีดีรอม ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แบบพกพา เทปคาสเซ็ตแบบแถบแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภทอื่นใด

วิธีการสำรองข้อมูลแฟ้ม .pst ซึ่งอยู่บน Microsoft Exchange Server

หากต้องการทราบวิธีการสำรองข้อมูลของคุณในกรณีที่คุณใช้ Outlook กับ Microsoft Exchange Server คุณจำเป็นต้องทราบว่าจัดเก็บข้อมูลนั้นไว้ที่ใด ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นในการจัดส่งและการจัดเก็บสำหรับข้อมูล Outlook คือกล่องจดหมายของ Exchange Server ปกติแล้วผู้ดูแลระบบ Exchange Server จะจัดการกับการสำรองข้อมูลของกล่องจดหมายบนเซิร์ฟเวอร์นั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบ Exchange Server จะจัดเก็บข้อมูล Outlook ในแฟ้ม .pst บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดูว่าปัจจุบัน Outlook กำลังจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้ที่ใด:

ใน Outlook 2010:

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม บนริบบิ้น Outlook
 2. ในประเภท ข้อมูล ให้คลิกปุ่ม การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
 3. ในหน้าต่าง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกแท็บ แฟ้มข้อมูล

  หากเขตข้อมูล ตำแหน่งที่ตั้ง ประกอบด้วยคำว่า "ออนไลน์" หรือเส้นทางไปยังแฟ้มซึ่งมีส่วนขยายของแฟ้มเป็น .ost แล้ว Outlook จะจัดเก็บข้อมูลในโฟลเดอร์บน Exchange Server ติดต่อผู้ดูแลระบบ Exchange Server สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับข้อมูลสำรอง

  หากเขตข้อมูล ตำแหน่งที่ตั้ง ประกอบด้วยเส้นทางไปยังแฟ้มซึ่งมีส่วนขยายของแฟ้มเป็น .pst แล้ว Outlook จะจัดเก็บข้อความ รายชื่อผู้ติดต่อ การนัดหมาย และข้อมูลอื่นๆ ที่เข้ามาใหม่ในแฟ้ม .pst บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ หากต้องการสำรองข้อมูล ให้ไปที่ส่วน "วิธีการทำสำเนาข้อมูลสำรองของแฟ้ม .pst"

ใน Outlook 2007:

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก คลิกแท็บ การตั้งค่าจดหมาย แล้วคลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล
 2. ในหน้าต่าง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกแท็บ แฟ้มข้อมูล

  หากเขตข้อมูล ชื่อ ประกอบด้วยคำว่า "กล่องจดหมาย" ตามด้วยชื่ออีเมลแล้ว Outlook จะจัดเก็บข้อมูลในโฟลเดอร์บน Exchange Server ติดต่อผู้ดูแลระบบ Exchange Server สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับข้อมูลสำรอง

  หากเขตข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยคำว่า "โฟลเดอร์ส่วนบุคคล" หรือชื่อชุดของโฟลเดอร์ส่วนบุคคลหรือแฟ้ม .pst แล้ว Outlook จะจัดเก็บข้อความ รายชื่อผู้ติดต่อ การนัดหมาย และข้อมูลอื่นๆ ที่เข้ามาใหม่ในแฟ้ม .pst บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ หากต้องการสำรองข้อมูล ให้ไปที่ส่วน "วิธีการทำสำเนาข้อมูลสำรองของแฟ้ม .pst"

ใน Outlook รุ่นก่อนหน้านี้:

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล

  หมายเหตุ ตัวเลือกนี้อาจไม่พร้อมใช้งานบนเครือข่ายบางประเภท ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอาจได้นำตัวเลือกนี้ออกเพื่อปกป้องข้อมูลบัญชีผู้ใช้ หากคุณมองไม่เห็นตัวเลือก บัญชีอีเมล ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
 2. คลิก ดูหรือเปลี่ยนบัญชีอีเมลที่มีอยู่แล้ว แล้วคลิก ถัดไป
 3. ดูที่ตัวเลือก ส่งอีเมลใหม่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้ หากตัวเลือกดังกล่าวประกอบด้วยคำว่า "กล่องจดหมาย" ตามด้วยชื่ออีเมลแล้ว Outlook จะจัดเก็บข้อมูลในโฟลเดอร์บน Exchange Server ติดต่อผู้ดูแลระบบ Exchange Server สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับข้อมูลสำรอง

  หากเขตข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยคำว่า "โฟลเดอร์ส่วนบุคคล" หรือชื่อชุดของโฟลเดอร์ส่วนบุคคลหรือแฟ้ม .pst แล้ว Outlook จะจัดเก็บข้อความ รายชื่อผู้ติดต่อ การนัดหมาย และข้อมูลอื่นๆ ที่เข้ามาใหม่ในแฟ้ม .pst บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ หากต้องการสำรองข้อมูล ให้ไปที่ส่วน "วิธีการทำสำเนาข้อมูลสำรองของแฟ้ม .pst"

วิธีการส่งออกข้อมูลแฟ้ม .pst

หากคุณต้องการสำรองข้อมูล Outlook ของคุณเพียงบางส่วน คุณสามารถสร้างแฟ้ม .pst สำรองแฟ้มใหม่เฉพาะสำหรับข้อมูลที่คุณต้องการบันทึกได้ การดำเนินการเช่นนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการส่งออกข้อมูลแฟ้ม .pst ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการใช้ส่วนนี้ในกรณีที่คุณมีข้อมูลสำคัญในบางโฟลเดอร์เท่านั้น และคุณมีรายการที่สำคัญน้อยกว่าอื่นๆ ในโฟลเดอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่ามาก คุณสามารถส่งออกเฉพาะโฟลเดอร์หรือรายชื่อผู้ติดต่อที่สำคัญและละเว้นโฟลเดอร์อย่างเช่นจดหมายที่ส่งแล้วได้

ใน Outlook 2010:

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ในการส่งออกโฟลเดอร์ที่เฉพาะเจาะจง:
 1. คลิกแท็บ แฟ้ม
 2. ในหน้าต่าง ตัวเลือก Outlook ให้คลิก ขั้นสูง
 3. คลิก ส่งออก
 4. ใน ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก ให้คลิก ส่งออกไปยังแฟ้ม แล้วคลิก ถัดไป
 5. คลิก แฟ้มข้อมูล (.pst) ใน Outlook แล้วคลิก ถัดไป
 6. เลือกโฟลเดอร์ที่จะส่งออก แล้วคลิก ถัดไป
 7. คลิก เรียกดู แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการจะบันทึกแฟ้ม .pst ใหม่นี้
 8. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้สำหรับแฟ้ม .pst ใหม่ แล้วคลิก ตกลง
 9. คลิก เสร็จสิ้น

ใน Outlook รุ่นก่อนหน้านี้:

 1. เปิด Outlook
 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก นำเข้าและส่งออก หากรายการเมนูนี้ไม่พร้อมใช้งาน ให้ย้ายตัวชี้ของคุณไปวางไว้เหนือเครื่องหมายบั้งด้านล่างสุดของเมนู แล้วคลิก นำเข้าและส่งออก
 3. คลิก ส่งออกไปยังแฟ้ม แล้วคลิก ถัดไป
 4. คลิก แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) แล้วคลิก ถัดไป
 5. คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการให้เป็นปลายทางการส่งออกแฟ้ม .pst นี้ แล้วคลิก ถัดไป
 6. คลิก เรียกดู แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการจะบันทึกแฟ้ม .pst ใหม่นี้
 7. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้สำหรับแฟ้ม .pst ใหม่ แล้วคลิก ตกลง
 8. คลิก เสร็จสิ้น
หมายเหตุ คุณสมบัติการออกแบบโฟลเดอร์จะรวมถึงสิทธิ์ ตัวกรอง คำอธิบาย แบบฟอร์ม และมุมมอง หากคุณส่งออกรายการจากแฟ้ม .pst แฟ้มหนึ่งไปยังแฟ้มอื่น ระบบจะไม่รักษาคุณสมบัติการออกแบบโฟลเดอร์ไว้

วิธีการนำเข้าข้อมูลแฟ้ม .pst ไปยัง Outlook

คุณสามารถใช้สำเนาข้อมูลสำรองของแฟ้ม .pst ของคุณในการคืนค่าข้อมูล Outlook ของคุณได้ในกรณีที่แฟ้ม .pst ต้นฉบับเสียหายหรือสูญหาย ระบบจะส่งทุกอย่างที่บันทึกไว้ในแฟ้ม .pst กลับไปยัง Outlook

ใน Outlook 2010:

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อคืนค่าหรือนำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Outlook:
 1. คลิกแท็บ แฟ้ม
 2. ในประเภท เปิด ให้คลิก นำเข้า
 3. ใน ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก ให้คลิก นำเข้าจากโปรแกรมหรือแฟ้มอื่น แล้วคลิก ถัดไป
 4. คลิก แฟ้มข้อมูล (.pst) ใน Outlook แล้วคลิก ถัดไป
 5. พิมพ์เส้นทางและชื่อของแฟ้ม .pst ที่คุณต้องการนำเข้า หรือคลิก เรียกดู เพื่อเลือกแฟ้มที่จะนำเข้า

  หมายเหตุ ภายใต้ ตัวเลือก แนะนำให้คุณคลิก ไม่ต้องนำเข้ารายการที่ซ้ำกัน ยกเว้นว่าคุณต้องการให้ข้อมูลที่นำเข้าดังกล่าวไปแทนที่หรือซ้ำกับรายการที่มีอยู่ใน Outlook แล้ว
 6. คลิก ถัดไป
 7. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการนำเข้า หากต้องการนำเข้าทุกอย่างในแฟ้ม .pst ให้เลือกลำดับชั้นบนสุด

  หมายเหตุ ระบบจะเลือกโฟลเดอร์บนสุด (ปกติแล้วคือโฟลเดอร์ส่วนบุคคลแฟ้มข้อมูล Outlook หรือที่อยู่อีเมลของคุณ) โดยอัตโนมัติ ระบบจะเลือก รวมโฟลเดอร์ย่อยด้วย เป็นค่าเริ่มต้น ระบบจะนำเข้าโฟลเดอร์ทั้งหมดภายใต้โฟลเดอร์ที่เลือกไว้นี้
 8. คลิก เสร็จสิ้น

ใน Outlook รุ่นก่อนหน้านี้:

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ในการคืนค่าหรือนำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Outlook:
 1. หากแฟ้ม .pst ที่คุณต้องการนำเข้านั้นจัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์แบบถอดได้ เช่น ฟลอปปีดิสก์ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แบบพกพา ซีดีรอม เทปคาสเซ็ต เทปคาสเซ็ตแบบแถบแม่เหล็ก หรือสื่อเก็บข้อมูลประเภทอื่นใด ให้เสียบหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลดังกล่าว แล้วคัดลอกแฟ้ม .pst นี้ไปยังฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์

  เมื่อคุณคัดลอกแฟ้ม .pst ดังกล่าว ต้องแน่ใจว่าไม่ได้เลือกแอตทริบิวต์ อ่านอย่างเดียว หากเลือกแอตทริบิวต์นี้ไว้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  อุปกรณ์ แฟ้ม หรือเส้นทางที่ระบุไว้ไม่สามารถเข้าถึงได้ อุปกรณ์ดังกล่าวอาจถูกลบทิ้งไปแล้ว อาจจะกำลังมีการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว หรือคุณอาจจะประสบกับปัญหาของเครือข่าย หรือคุณอาจจะไม่มีสิทธิ์เพียงพอในการเข้าถึงอุปกรณ์นี้ ปิดโปรแกรมประยุกต์ใดๆ ที่ใช้แฟ้มนี้แล้วลองอีกครั้ง
  หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ล้างแอตทริบิวต์ อ่านอย่างเดียว แล้วคัดลอกแฟ้มดังกล่าวอีกครั้ง
 2. เปิด Outlook
 3. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก นำเข้าและส่งออก หากคำสั่งดังกล่าวไม่พร้อมใช้งาน ให้ย้ายตัวชี้ไปวางไว้เหนือเครื่องหมายบั้งด้านล่างสุดของเมนู แล้วคลิก นำเข้าและส่งออก
 4. คลิก นำเข้าจากโปรแกรมหรือแฟ้มอื่น แล้วคลิก ถัดไป
 5. คลิก แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) แล้วคลิก ถัดไป
 6. พิมพ์เส้นทางและชื่อแฟ้ม .pst ที่คุณต้องการนำเข้า แล้วคลิก ถัดไป
 7. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการนำเข้า หากต้องการนำเข้าทุกอย่างในแฟ้ม .pst ให้เลือกลำดับชั้นบนสุด
 8. คลิก เสร็จสิ้น

วิธีการถ่ายโอนข้อมูล Outlook จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่น

คุณไม่สามารถแบ่งปันหรือซิงโครไนซ์แฟ้ม .pst ระหว่างคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งกับเครื่องอื่นได้ อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถถ่ายโอนข้อมูล Outlook จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้

ใช้คำแนะนำในส่วน "วิธีการทำสำเนาข้อมูลสำรองของแฟ้ม .pst" ในการคัดลอกแฟ้ม .pst ไปยังซีดีหรือดีวีดีรอม หรือสื่อแบบพกพาอื่นๆ หรือคัดลอกแฟ้มดังกล่าวไปยังคอมพิวเตอร์อื่นผ่านการเชื่อมโยง LAN/WAN

หมายเหตุ ระบบไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อกับแฟ้ม .pst ผ่านการเชื่อมโยง LAN/WAN และปัญหาในการเชื่อมต่อกับแฟ้ม .pst ผ่านการเชื่อมโยงดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ ดูบทความต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

297019 ระบบไม่สนับสนุนแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลผ่านการเชื่อมโยง LAN หรือ WAN

คุณยังอาจต้องการสร้างแฟ้ม .pst รองแฟ้มใหม่ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลอย่างเดียวอีกด้วย บันทึกข้อมูลที่คุณต้องการถ่ายโอนในแฟ้ม .pst ใหม่นี้ และละเว้นข้อมูลใดๆ ที่คุณไม่ต้องการถ่ายโอน หากคุณจำเป็นต้องสร้างแฟ้ม .pst รองเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการถ่ายโอนระหว่างคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันสองเครื่องหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองข้อมูล ให้ใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ใน Outlook 2010:

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม
 2. ในประเภท ข้อมูล ให้คลิกปุ่ม การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
 3. ในหน้าต่าง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกแท็บ แฟ้มข้อมูล
 4. คลิก เพิ่ม แล้วคลิก แฟ้มข้อมูล (.pst) ใน Outlook แล้วคลิก ตกลง
 5. พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแฟ้ม .pst ใหม่นี้ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ Transfer.pst แล้วคลิก ตกลง
 6. ปิด Outlook

ใน Outlook รุ่นก่อนหน้านี้:

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก แฟ้มข้อมูล Outlook
 2. พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแฟ้ม .pst ใหม่นี้ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ Transfer.pst แล้วคลิก ตกลง
 3. พิมพ์ชื่อที่ใช้แสดงสำหรับแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล แล้วคลิก ตกลง
 4. ปิด Outlook
ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ในการคัดลอกแฟ้ม .pst ที่มีอยู่แล้ว:
 1. ใช้คำแนะนำในส่วน "วิธีการทำสำเนาข้อมูลสำรองของแฟ้ม .pst" ในการทำสำเนาข้อมูลสำรองของแฟ้ม .pst ที่คุณต้องการถ่ายโอน ต้องแน่ใจว่าคุณคัดลอกแฟ้ม .pst สำรองไปยังซีดีรอมหรือไปยังสื่อแบบถอดได้ประเภทอื่นแล้ว
 2. คัดลอกแฟ้ม .pst สำรองจากสื่อแบบถอดได้ดังกล่าวไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง
 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนในส่วน "วิธีการนำเข้าข้อมูลแฟ้ม .pst ไปยัง Outlook" ในการนำเข้าข้อมูลแฟ้ม .pst ไปยัง Outlook บนคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง

วิธีการสำรองข้อมูลสมุดรายชื่อส่วนบุคคล

สมุดรายชื่อส่วนบุคคลของคุณอาจประกอบด้วยที่อยู่อีเมลและข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อซึ่งไม่รวมอยู่ในสมุดรายชื่อ Outlook หรือรายชื่อผู้ติดต่อ สมุดรายชื่อ Outlook นี้อาจเก็บอยู่ในกล่องจดหมายของ Exchange Server หรือในแฟ้ม .pst อย่างไรก็ตาม สมุดรายชื่อส่วนบุคคลนี้จะสร้างแฟ้มที่แยกต่างหากซึ่งจัดเก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ หากต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสำรองข้อมูลสมุดรายชื่อนี้แล้ว คุณจะต้องรวมแฟ้มใดๆ ซึ่งมีส่วนขยาย .pab ไว้ในกระบวนการสำรองข้อมูลของคุณ

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อระบุตำแหน่งแฟ้มสมุดรายชื่อส่วนบุคคลของคุณ:
 1. หากคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista: คลิก เริ่ม

  หากคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP: คลิก เริ่ม แล้วคลิก ค้นหา

  หากคุณกำลังเรียกใช้ Windows 95 หรือ Windows 98: คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ ค้นหา แล้วคลิก แฟ้มหรือโฟลเดอร์

  หากคุณกำลังเรียกใช้ Windows 2000 หรือ Windows Millennium Edition (Me): คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ ค้นหา แล้วคลิก ค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์
 2. พิมพ์ *.pab แล้วกด ENTER หรือคลิก ค้นหาตอนนี้

  หมายเหตุ ตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม .pab ใช้ คอมพิวเตอร์ของฉัน หรือ Windows Explorer ในการคัดลอกแฟ้ม .pab ไปยังโฟลเดอร์หรือสื่อจัดเก็บเดียวกันซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำรองของแฟ้ม .pst
คุณสามารถใช้ข้อมูลสำรองนี้ในการคืนค่าสมุดรายชื่อส่วนบุคคลของคุณหรือในการถ่ายโอนสมุดรายชื่อนี้ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ในการคืนค่าสมุดรายชื่อส่วนบุคคล:
 1. ปิดโปรแกรมการส่งข้อความใดๆ เช่น Outlook, Microsoft Exchange หรือ Windows Messaging
 2. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้ คัดลอกและวาง (หรือพิมพ์) คำสั่งต่อไปนี้ในกล่อง เปิด แล้วกด ENTER:
  แผงควบคุม
  แผงควบคุมจะเปิดขึ้นมา

  หมายเหตุ หากคุณเห็นหน้าจอ เลือกประเภท ให้คลิก บัญชีผู้ใช้
 3. ดับเบิลคลิกไอคอน จดหมาย
 4. คลิก แสดงโพรไฟล์
 5. คลิกโพรไฟล์ที่เหมาะสม แล้วคลิก คุณสมบัติ
 6. คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล
 7. คลิก เพิ่มไดเรกทอรีหรือสมุดรายชื่อใหม่ แล้วคลิก ถัดไป
 8. คลิก สมุดรายชื่อเพิ่มเติม แล้วคลิก ถัดไป
 9. คลิก สมุดรายชื่อส่วนบุคคล แล้วคลิก ถัดไป
 10. พิมพ์เส้นทางและชื่อของแฟ้มสมุดรายชื่อส่วนบุคคลที่คุณต้องการคืนค่า ให้คลิก นำไปใช้ แล้วคลิก ตกลง
 11. คลิก ปิด แล้วคลิก ตกลง
หมายเหตุ สมุดรายชื่อ Outlook เป็นบริการที่โพรไฟล์ใช้ในการทำให้โฟลเดอร์รายชื่อผู้ติดต่อนั้นใช้งานได้ง่ายดายขึ้นในกล่องจดหมาย แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล หรือโฟลเดอร์สาธารณะในรูปแบบสมุดรายชื่ออีเมล สมุดรายชื่อ Outlook เองไม่ได้ประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นต้องบันทึกไว้

วิธีการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลโฟลเดอร์ส่วนบุคคลในการสำรองข้อมูลแฟ้ม .pst โดยอัตโนมัติ

Microsoft ได้นำโปรแกรมอรรถประโยชน์ในการสำรองแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ของคุณโดยอัตโนมัติออกใช้แล้ว หากต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8B081F3A-B7D0-4B16-B8AF-5A6322F4FD01&displaylang=en
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลส่วนบุคคล ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความดังกล่าวใน Microsoft Knowledge Base:
238782 วิธีการสำรองข้อมูลแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ ใน Microsoft Outlook 2010 ระบบจะปิดใช้งาน Add-in การสำรองข้อมูลแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลไว้เป็นค่าเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความดังกล่าวในMicrosoft Knowledge Base:
2030523 วิธีการเปิดใช้งาน Add-in การสำรองข้อมูลของโฟลเดอร์ส่วนบุคคลให้ทำงานได้กับ Outlook 2010

วิธีการสำรองข้อมูลแฟ้มการตั้งค่า Outlook


หากคุณมีการตั้งค่าแบบกำหนดเอง เช่น การตั้งค่าแถบเครื่องมือและรายการโปรดซึ่งคุณต้องการทำซ้ำบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือคืนค่าไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจไม่ต้องการรวมแฟ้มดังต่อไปนี้เข้าไปในข้อมูลสำรองของคุณ:
 • Outcmd.dat: แฟ้มนี้จะจัดเก็บการตั้งค่าแถบเครื่องมือและเมนู
 • ProfileName.fav: แฟ้มนี้เป็นแฟ้มรายการโปรดซึ่งรวมถึงการตั้งค่าสำหรับแถบ Outlook ด้วย (ใช้ได้เฉพาะกับ Outlook 2002 และรุ่นเก่ากว่านี้เท่านั้น)
 • ProfileName.xml: แฟ้มนี้จะจัดเก็บการกำหนดลักษณะบานหน้าต่างนำทาง (ใช้ได้เฉพาะกับ Outlook 2003 และรุ่นที่ใหม่กว่านี้เท่านั้น)
 • ProfileName.nk2: แฟ้มนี้จะจัดเก็บชื่อเล่นสำหรับสำหรับ AutoComplete
 • แฟ้มลายเซ็น: ลายเซ็นแต่ละชุดมีแฟ้มของตัวเองและจะใช้ชื่อเดียวกับลายเซ็นที่คุณใช้เมื่อคุณสร้างลายเซ็นนั้นขึ้นมา ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างลายเซ็นที่มีชื่อว่า MySig ระบบจะสร้างแฟ้มต่อไปนี้ขึ้นมาในโฟลเดอร์ลายเซ็น:
  • MySig.htm: แฟ้มนี้จะจัดเก็บลายเซ็นอัตโนมัติของ HTML
  • MySig.rtf: แฟ้มนี้จะจัดเก็บลายเซ็นอัตโนมัติแบบ Rich Text Format (RTF) ของ Microsoft Outlook
  • MySig.txt: แฟ้มนี้จะจัดเก็บลายเซ็นอัตโนมัติรูปแบบข้อความธรรมดา
  ตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มลายเซ็นจะขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows ที่คุณกำลังเรียกใช้ ใช้รายการนี้ในการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม:
  • Windows Vista หรือ Windows 7: Drive\users\Username\appdata โดยที่ Drive ใช้แทนไดรฟ์ซึ่ง Outlook ติดตั้งอยู่ในนั้น และ Username ใช้แทนชื่อผู้ใช้ซึ่ง Outlook ติดตั้งอยู่ภายใต้ชื่อนั้น
  • Windows XP หรือ Windows 2000: Drive\Documents and Settings\Username\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook โดยที่ Drive ใช้แทนไดรฟ์ซึ่ง Outlook ติดตั้งอยู่ในนั้น และ Username แสดงแทนชื่อผู้ใช้ซึ่ง Outlook ติดตั้งอยู่ภายใต้ชื่อนั้น
  • Windows 98 หรือ Windows Me: Drive\Windows\Local Settings\Application Data โดยที่ Drive ใช้แทนไดรฟ์ซึ่ง Outlook ติดตั้งอยู่ในนั้น
หมายเหตุ หากคุณใช้ Microsoft Word เป็นตัวแก้ไขอีเมลของคุณ ลายเซ็นจะจัดเก็บอยู่ในแฟ้ม Normal.dot เป็นรายการ AutoText คุณควรสำรองข้อมูลแฟ้มนี้ด้วย

วิธีการค้นหาแฟ้ม .pst

หากคุณไม่ทราบว่าแฟ้ม .pst เดิมหรือต้นฉบับของคุณเก็บอยู่ที่ใดบนคอมพิวเตอร์ของคุณและคุณต้องการเพิ่มแฟ้ม .pst นี้ไปยังโพรไฟล์ Outlook ของคุณ ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการค้นหาแฟ้ม .pst ดังกล่าวแล้วเพิ่มแฟ้มนั้นไปยังโพรไฟล์ Outlook ของคุณ

หากต้องการค้นหาแฟ้ม .pst ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. การค้นหาแฟ้ม .pst:
  • หากคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista: คลิก เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์ ระบุตำแหน่งหน้าต่างการค้นหาทางมุมด้านบนขวา
  • หากคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP: คลิก เริ่ม แล้วคลิก ค้นหา
  • หากคุณกำลังเรียกใช้ Windows 95 หรือ Windows 98: คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ ค้นหา แล้วคลิก แฟ้มหรือโฟลเดอร์
  • หากคุณกำลังเรียกใช้ Windows 2000 หรือ Microsoft Windows Millennium Edition: คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ ค้นหา แล้วคลิก ค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์
 2. พิมพ์ *.pst แล้วกด Enter หรือคลิก ค้นหาตอนนี้ ระบุตำแหน่งแฟ้ม .pst ที่ต้องการซึ่งคุณต้องการเพิ่มลงใน Outlook บันทึกตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม .pst
 3. ปิดหน้าต่างการค้นหาและเริ่มการทำงานของ Outlook
  • หากคุณกำลังเรียกใช้ Outlook 2010 ให้คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ในประเภท ข้อมูล คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ อีกครั้ง แล้วคลิกแท็บ แฟ้มข้อมูล ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นมา
  • หากคุณกำลังเรียกใช้ Outlook 2007 หรือรุ่นก่อนหน้านี้ ให้คลิกเมนู แฟ้ม แล้วเลือก การจัดการแฟ้มข้อมูล
 4. คลิกปุ่ม เพิ่ม แล้วเลือกประเภทที่ถูกต้องของแฟ้ม .pst ที่จะเพิ่ม หากแฟ้ม .pst ของคุณสร้างขึ้นใน Outlook 2007 ให้เลือก แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ใน Office Outlook หากแฟ้ม .pst ของคุณสร้างขึ้นใน Outlook รุ่นเก่ากว่านี้ เช่น Outlook 97, 2000 หรือ XP ให้เลือก แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ใน Outlook 97-2002
 5. นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม .pst ที่ต้องการซึ่งคุณพบในระหว่างการค้นหาของคุณข้างต้น เลือกแฟ้ม .pst แล้วคลิก ตกลง
 6. พิมพ์ชื่อแบบกำหนดเองสำหรับแฟ้ม .pst หรือยอมรับชื่อเริ่มต้น คลิก ตกลง คลิก ปิด เพื่อออกจากหน้าต่างปัจจุบัน
ขณะนี้ Outlook จะแสดงแฟ้ม .pst นั้นในรายการโฟลเดอร์ของ Outlook

ขั้นตอนถัดไป

หากวิธีการเหล่านี้ไม่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณ คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นที่คุณรู้จัก หรือหากคุณใช้ Outlook กับ Exchange Server คุณอาจจำเป็นต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ Exchange Server เพื่อขอรับความช่วยเหลือ คุณยังสามารถใช้เว็บไซต์ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาอื่นๆ ได้อีกด้วย บริการบางประเภทที่เว็บไซต์ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft จัดให้จะรวมถึงบริการดังต่อไปนี้:
 • ฐานความรู้แบบค้นหาได้: ค้นหาข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิคและเครื่องมือช่วยเหลือตนเองสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft
 • ศูนย์แก้ไขปัญหา: ดูคำถามที่พบบ่อยและการสนับสนุนที่มุ่งเน้นสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะประเภท
 • ตัวเลือกการสนับสนุนอื่นๆ : ใช้เว็บในการสอบถามข้อสงสัย ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือแสดงความคิดเห็น
หากคุณยังคงมีข้อสงสัยหลังจากที่คุณใช้เว็บไซต์เหล่านี้ของ Microsoft แล้ว หรือหากคุณไม่พบวิธีแก้ไขปัญหาบนเว็บไซต์ฝ่ายบริการสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้เพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุน
http://support.microsoft.com/contactus

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าโพรไฟล์และบริการ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความดังกล่าวใน Microsoft Knowledge Base:
289467 โพรไฟล์ผู้ใช้และบริการข้อมูล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความดังกล่าวใน Microsoft Knowledge Base:
269520 เพราะเหตุใด Outlook จึงไม่สนับสนุนสื่อแบบอ่านอย่างเดียว
238782 วิธีการสำรองข้อมูลแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติใน Outlook 2000 และ Outlook 2003
257831 วิธีการย้ายแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณใน Outlook 2000 ที่ติดตั้งในโหมดจดหมายทางอินเทอร์เน็ตอย่างเดียว
291627 วิธีการจัดการแฟ้ม .pst สำหรับคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันสองเครื่องใน Outlook
291636 วิธีการย้ายแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ของคุณใน Outlook 2002 และ Outlook 2007
883401 วิธีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นซึ่ง Outlook 2003 หรือ Outlook 2002 ใช้ในการสร้างหรือเปิดแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 287070 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 ตุลาคม 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2010
Keywords: 
kbpubtypekc kbhowtomaster kbimport kbexport kbbackup kbhowto kbvideocontent KB287070

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com