Σημειώσεις έκδοσης για την εγκατάσταση των Windows XP που περιέχονται στο αρχείο Pro.txt

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 286463 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη

**********************************************************************

Σημειώσεις έκδοσης για το πρόγραμμα εγκατάστασης
Τα Microsoft Windows XP Professional

**********************************************************************

(c) 2001 Microsoft Corporation. Κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όταν εγκαθιστάτε ένα νέο λειτουργικό σύστημα, πρέπει να κάνετε αρκετές επιλογές. Ο Οδηγός εγκατάστασης των Windows XP και αυτό το έγγραφο σας καθοδηγούν σε αυτές τις επιλογές. Μπορείτε επίσης να μάθετε πώς να συνδέσετε τον υπολογιστή σας σε ένα δίκτυο.

Σημαντικό: Πριν ξεκινήσετε, θα πρέπει επίσης να διαβάσετε το αρχείο Read1st.txt, που βρίσκεται στο CD των Windows XP Professional. Αυτό το αρχείο περιέχει πρόσφατες πληροφορίες που δεν ήταν διαθέσιμες όταν αυτές οι σημειώσεις έκδοσης και η τεκμηρίωση του προϊόντος έχει γραφτεί, καθώς και σημειώσεις προεγκατάστασης ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της εγκατάστασης.

Αυτές οι σημειώσεις έκδοσης περιγράφουν πώς μπορείτε να εκτελέσετε τον Οδηγό εγκατάστασης των Windows XP και να εγκαταστήσετε τα Windows XP Professional σε έναν υπολογιστή.

======================================================================
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
======================================================================

Περισσότερες πληροφορίες

======================================================================
1.0 Πριν να ξεκινήσετε
======================================================================

Κατά την εγκατάσταση των Windows XP Professional, πρέπει να δώσετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που θέλετε να εγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα. Το διαδικασίες σε αυτές τις σημειώσεις έκδοσης σας βοηθούν να παρέχετε τα απαραίτητα πληροφορίες. Για να εξασφαλιστεί η επιτυχής εγκατάσταση, ολοκληρώστε την παρακάτω εργασίες που περιγράφονται στις ενότητες που ακολουθούν πριν να εγκαταστήσετε τα Windows XP:

* Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία του υλικού σας πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις.

* Απόκτηση συμβατού υλικού και λογισμικού, όπως πακέτα αναβάθμισης και νέα προγράμματα οδήγησης.

* Συγκεντρώστε τις πληροφορίες δικτύου.

* Αντίγραφα τα τρέχοντα αρχεία σας σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναφέρετε το τρέχον λειτουργικό σας σύστημα.

* Προσδιορίστε αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση ή να εγκαταστήσετε ένα νέο αντίγραφο των Windows XP Professional.

* Εάν κάνετε εγκατάσταση ενός νέου αντιγράφου, αναγνώριση και Σχεδιασμός για τις επιλογές εγκατάστασης για προχωρημένους που θέλετε.

1.1 Απαιτήσεις υλικού
======================================================================

Πριν να εγκαταστήσετε τα Windows XP Professional, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις υλικού:

* 233 megahertz (MHz) Pentium ή υψηλότερη μικροεπεξεργαστής (ή ισοδύναμο)
* 128 megabyte (MB) συνιστώνται (64 MB ελάχιστη μνήμη RAM. μέγιστη μνήμη RAM 4 gigabyte (GB))
* 1,5 GB ελεύθερου χώρου στον σκληρό σας δίσκο
* Οθόνη VGA
* Πληκτρολόγιο
* Ποντίκι ή συμβατή συσκευή κατάδειξης
* Η μονάδα CD-ROM ή DVD

Για εγκατάσταση δικτύου:

* Συμβατή κάρτα προσαρμογέα δικτύου και σχετικό καλώδιο

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη λίστα συμβατότητας υλικού (HCL) ή ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος συμβατότητας υλικού και λογισμικού" αργότερα σε αυτό το έγγραφο.

* Πρόσβαση στο κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου που περιέχει τα αρχεία εγκατάστασης

1.2 Έλεγχος συμβατότητας υλικού και λογισμικού
======================================================================

Ο Οδηγός εγκατάστασης των Windows XP ελέγχει το υλικό και λογισμικό σας και αναφέρει ενδεχόμενες διενέξεις αυτόματα. Για να εξασφαλιστεί μια επιτυχής εγκατάσταση, όμως, θα πρέπει να προσδιορίσετε αν ο υπολογιστής σας το υλικό είναι συμβατό με τα Windows XP Professional, πριν να ξεκινήσετε τον οδηγό.

Μπορείτε να προβάλετε τη λίστα συμβατότητας υλικού (HCL) στη Microsoft Τοποθεσία στο Web:

http://www.Microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx/

Σημαντικό: Τα Windows XP Professional υποστηρίζουν μόνο τις συσκευές που παρατίθενται στη λίστα HCL. Εάν το υλικό σας δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού και ζητήστε τα Windows XP Professional πρόγραμμα οδήγησης για το στοιχείο. Για να εξασφαλίσετε ότι τα προγράμματα που χρησιμοποιούν προγράμματα 16-bit λειτουργούν σωστά αργότερα, ζητήστε προγράμματα οδήγησης 32-bit από τον προμηθευτή του λογισμικού.

Κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πακέτα αναβάθμισης για να κάνετε το υπάρχον λογισμικό σας συμβατό με τα Windows XP Professional. Αναβάθμιση πακέτα είναι διαθέσιμα από τους κατάλληλους κατασκευαστές λογισμικού.

1.3 Συγκέντρωση πληροφοριών δικτύου
======================================================================

Εάν ο υπολογιστής σας δεν είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, μπορείτε να παραλείψετε αυτό ενότητα.

Πρώτα, πρέπει να αποφασίσετε αν ο υπολογιστής σας συμμετέχει σε τομέα ή μια ομάδα εργασίας. Εάν δεν γνωρίζετε ποια ρύθμιση να επιλέξετε, ή εάν σας ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, ενεργοποιήστε την επιλογή ομάδα εργασίας. (Μπορείτε να γίνετε τομέα μετά την εγκατάσταση των Windows XP Professional.) Εάν κάνετε την επιλογή τομέα, ζητήστε από το διαχειριστή του δικτύου σας για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό υπολογιστή σε αυτόν τον τομέα ή επαναφορά τον υπάρχοντα λογαριασμό σας.

Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, ζητήστε την παρακάτω πληροφορίες από το διαχειριστή του δικτύου σας, πριν να ξεκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης:

* Όνομα του υπολογιστή σας
* Όνομα ομάδας εργασίας ή τομέα
* Διεύθυνση TCP/IP (αν το δίκτυό σας δεν διαθέτει δυναμικό κεντρικού υπολογιστή Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή Protocol (DHCP))

Για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, πρέπει να έχετε το Διόρθωση υλικό εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας και να είστε συνδεδεμένοι με ένα το καλώδιο δικτύου.

1.4 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας
======================================================================

Εάν κάνετε αναβάθμιση από προηγούμενη έκδοση των Windows, θα πρέπει να αντίγραφα τα τρέχοντα αρχεία σας. Να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας σε ένα δίσκο, μια μαγνητοταινία μονάδα δίσκου ή σε άλλον υπολογιστή του δικτύου σας.

Πώς να αντιγράψετε τα αρχεία σας εξαρτάται από το τρέχον λειτουργικό σας σύστημα. Εάν ο υπολογιστής σας εκτελεί Microsoft Windows 95 ή Windows 98, ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Windows Backup. Εάν χρησιμοποιείτε Windows NT 4.0, Windows Backup εγκαθίσταται από προεπιλογή. Πρέπει να έχετε μια μονάδα μαγνητοταινίας, για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των Windows NT.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση ή τη χρήση των αντιγράφων ασφαλείας των Windows, δείτε: υπηρεσίες Βοήθειας και υποστήριξης.

1.5 Αναβάθμιση και εγκατάσταση νέου αντιγράφου
======================================================================

Μετά την εκκίνηση του Οδηγού εγκατάστασης XP των Windows, ένα πρώτο αποφάσεις πρέπει να πάρετε, είναι αν θα αναβαθμίσετε το τρέχον το λειτουργικό σύστημα ή για να εκτελέσετε μια εντελώς νέα εγκατάσταση. Κατά τη διάρκεια η διαδικασία εγκατάστασης, πρέπει να επιλέξετε μεταξύ αναβάθμισης ή εγκατάστασης ενός νέο αντίγραφο των Windows ("καθαρή εγκατάσταση").

Κατά τη διάρκεια μιας αναβάθμισης, ο Οδηγός εγκατάστασης των Windows XP αντικαθιστά υπάρχοντα Αρχεία των Windows, αλλά διατηρεί τις υπάρχουσες ρυθμίσεις και εφαρμογές. Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην είναι συμβατό με τα Windows XP Professional και συνεπώς μπορεί να μην λειτουργούν σωστά μετά την αναβάθμιση. Μπορείτε να αναβαθμίσετε σε Windows XP Professional από τα εξής λειτουργικά συστήματα:

* Windows 98 (όλες οι εκδόσεις)
* Windows Millennium Edition
* Windows NT 4.0 Workstation (Service Pack 6 και νεότερη έκδοση)
* Windows 2000 Professional (συμπεριλαμβανομένων των service pack)
* Τα Windows XP Home Edition

Εάν ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί ένα μη υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα, πρέπει να εγκαταστήσετε ένα νέο αντίγραφο. Ο οδηγός εγκαθιστά τα Windows XP Professional σε έναν νέο φάκελο. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, θα πρέπει να εγκαταστήσετε ξανά τις εφαρμογές και να ξαναρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας.
You should UPGRADE if all      You should INSTALL a new copy 
of the following are true:     if any of the following are true:
=========================      ==============================

You're already using an earlier   Your hard disk is blank. 
version of Windows that 
supports upgrading.
   
- and -               - or - 

You want to replace your      Your current operating system 
Windows operating          doesn't support an upgrade to 
system with Windows XP.       Windows XP. 

- and -               - or - 

You want to keep your existing   You already use an operating 
files and preferences.       system, but you don't want to 
                  keep your existing files and
                  preferences, so that you
                  can cleanly install.
				

Εάν θέλετε να τροποποιήσετε τον τρόπο ο οδηγός εγκαθιστά τα Windows XP Professional, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για προχωρημένους και στη συνέχεια να εκτελέσετε τις παρακάτω εργασίες:

* Αλλάξτε την προεπιλεγμένη θέση των αρχείων εγκατάστασης.
* Αποθήκευση των αρχείων συστήματος σε ένα φάκελο διαφορετικό από τον προεπιλεγμένο φάκελο (\Windows).
* Αντιγράψετε τα αρχεία εγκατάστασης από το CD στον σκληρό δίσκο.
* Επιλέξτε το διαμέρισμα στο οποίο να εγκαταστήσετε τα Windows XP Professional.

Εάν δεν είστε προχωρημένος χρήστης, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

======================================================================
2.0 Εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης των Windows XP
======================================================================

Ο Οδηγός εγκατάστασης των Windows XP συγκεντρώνει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών ρυθμίσεων, ονόματα και κωδικούς πρόσβασης. Ο οδηγός στη συνέχεια αντιγράφει το κατάλληλο τα αρχεία στον σκληρό σας δίσκο, ελέγχει το υλικό και ρυθμίζει τις παραμέτρους της εγκατάστασης. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, είστε έτοιμοι να συνδεθείτε στα Windows XP Professional. Σημειώστε ότι η επανεκκίνηση του υπολογιστή σας αρκετές φορές στη διάρκεια της διαδικασίας.

Πώς μπορείτε να ξεκινήσετε τον Οδηγό εγκατάστασης των Windows XP εξαρτάται από το αν γίνεται αναβάθμιση ή εγκατάσταση ενός νέου αντιγράφου των Windows. Καθορίστε τη μέθοδο εγκατάστασης, εντοπίστε την κατάλληλη ενότητα σε αυτές τις σημειώσεις έκδοσης και κατόπιν ακολουθήστε τις διαδικασίες για το σενάριό σας το πρόγραμμα εγκατάστασης.


>


2.1 Εάν εγκαθιστάτε ένα νέο αντίγραφο (καθαρή εγκατάσταση)
======================================================================

Εάν ο υπολογιστής σας έχει κενό σκληρό δίσκο ή το τρέχον λειτουργικό δεν υποστηρίζεται σύστημα, πρέπει να ξεκινήσετε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το CD των Windows XP Professional. Ορισμένα νεότερα προγράμματα οδήγησης CD-ROM μπορεί να ξεκινήσουν την εγκατάσταση από το CD και εκτελείται αυτόματα ο Οδηγός εγκατάστασης των Windows XP.

>>> Για να εγκαταστήσετε ένα νέο αντίγραφο χρησιμοποιώντας το CD:

1. Εκκίνηση του υπολογιστή σας εκτελώντας το τρέχον λειτουργικό σύστημα και στη συνέχεια τοποθετήστε το CD των Windows XP Professional στη μονάδα CD-ROM.

2. Εάν τα Windows εντοπίσουν αυτόματα το CD, κάντε κλικ στην εγκατάσταση των Windows. Εμφανίζεται ο Οδηγός εγκατάστασης των Windows XP.

Εάν τα Windows δεν εντοπίσουν αυτόματα το CD, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή εκτέλεση. Πληκτρολογήστε την παρακάτω διαδρομή προς το αρχείο εγκατάστασης, αντικαθιστώντας θα ' αν χρειάζεται, με το γράμμα του CD-ROM σας μονάδα δίσκου:

d:\setup.exe /

3. Πιέστε το πλήκτρο ENTER.

4. Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν τύπο εγκατάστασης, επιλέξτε νέα εγκατάσταση και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη σας.

>>> Για να εγκαταστήσετε ένα νέο αντίγραφο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση δικτύου:

1. Χρησιμοποιώντας το υπάρχον λειτουργικό σας σύστημα, συνδεθείτε για τον κοινόχρηστο φάκελο δικτύου που περιέχει τα αρχεία εγκατάστασης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια δισκέτα εγκατάστασης δικτύου του MS-DOS ή σε σύνδεση σε διακομιστή δικτύου, αν ο δίσκος περιέχει δικτύου λογισμικό προγράμματος-πελάτη.

Διαχειριστής του δικτύου σας μπορεί να σας παρέχουν με αυτήν τη διαδρομή.

2. Εάν ο υπολογιστής σας εκτελείται αυτήν τη στιγμή, τα Windows 98, Windows Millennium Edition ή παλαιότερη έκδοση των Windows NT στη συνέχεια, στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς το αρχείο setup.exe.

3. Πιέστε το πλήκτρο ENTER.

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη σας.
2.2 Εάν κάνετε αναβάθμιση
======================================================================

Η διαδικασία αναβάθμισης είναι απλή. Ο Οδηγός εγκατάστασης των Windows XP εντοπίζει και εγκαθιστά τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης ή δημιουργεί μια αναφορά λίστα συσκευών που δεν ήταν δυνατό να αναβαθμιστούν, ώστε να μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι το υλικό και λογισμικό είναι συμβατό με τα Windows XP Professional.

>>> Για να κάνετε αναβάθμιση από το CD:

1. Εκκίνηση του υπολογιστή σας εκτελώντας το τρέχον λειτουργικό σύστημα και στη συνέχεια τοποθετήστε το CD των Windows XP Professional σε σας Μονάδα δίσκου CD-ROM.

2. Εάν τα Windows εντοπίσουν αυτόματα το CD, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου CD των Windows XP Professional. Για να ξεκινήσετε την αναβάθμιση, κάντε κλικ στην εγκατάσταση των Windows.

Εάν τα Windows δεν εντοπίσουν αυτόματα το CD, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή εκτέλεση. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς το αρχείο εγκατάστασης, αντικαθιστώντας είχε ' αν χρειάζεται, με το γράμμα του CD-ROM σας μονάδα δίσκου:

d:\setup.exe /

3. Πιέστε το πλήκτρο ENTER.

4. Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν τύπο εγκατάστασης, επιλέξτε αναβάθμιση και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη σας.

>>> Για να κάνετε αναβάθμιση από μια σύνδεση δικτύου:

1. Χρησιμοποιώντας το τρέχον λειτουργικό σύστημα να δημιουργήσει μια σύνδεση με το κοινόχρηστο φάκελο δικτύου που περιέχει τα αρχεία εγκατάστασης. Εάν έχετε μια δισκέτα εγκατάστασης MS-DOS ή δικτύου που περιέχει λογισμικό πελάτη δικτύου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν το δίσκο, για να συνδεθείτε στον κοινόχρηστο φάκελο.

Διαχειριστής του δικτύου σας μπορεί να παρέχουν αυτήν τη διαδρομή.

2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς το αρχείο setup.exe.

3. Πιέστε το πλήκτρο ENTER.

4. Επιλέξτε αναβάθμιση και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη σας.
2.3 Συγκέντρωση πληροφοριών χρήστη και υπολογιστή
======================================================================

Ο Οδηγός εγκατάστασης των Windows XP σάς βοηθά να συγκεντρώσετε πληροφορίες σχετικά με εσάς και τον υπολογιστή σας. Παρόλο που μεγάλο μέρος αυτής της διαδικασίας εγκατάστασης είναι αυτόματο, ίσως χρειαστεί να δώσετε πληροφορίες ή να επιλέξετε ρυθμίσεις στις Οι ακόλουθες σελίδες, ανάλογα με την τρέχουσα ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή σας:

* Άδεια χρήσης. Εάν συμφωνείτε με τους όρους και θέλετε να συνεχίσετε τη διαδικασία εγκατάστασης, επιλέξτε Αποδέχομαι τους όρους.

* Επιλέξτε ειδικές επιλογές. Προσαρμογή της εγκατάστασης των Windows XP γλώσσα και τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας για νέες εγκαταστάσεις. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα Windows XP ώστε να χρησιμοποιούν πολλές γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις ρυθμίσεις.

* Επιλέξτε ένα σύστημα αρχείων. Τα Windows XP Professional είναι δυνατό να μετατρέψει αυτόματα διαμερίσματα του σκληρού σας δίσκου σε NTFS, το προτεινόμενο σύστημα αρχείων για τα Windows XP Professional, ή μπορείτε να επιλέξετε να διατηρήσετε τα υπάρχοντα συστήματα αρχείων. Εάν κάνετε αναβάθμιση, ο οδηγός χρησιμοποιεί το τρέχον σύστημα αρχείων.

* Τοπικές ρυθμίσεις. Αλλάξτε τις τοπικές ρυθμίσεις συστήματος και χρήστη για διαφορετικές περιοχές και γλώσσες.

* Εξατομίκευση του λογισμικού σας. Πληκτρολογήστε το πλήρες όνομα του ατόμου στο οποίο αυτό το αντίγραφο των Windows XP Professional με άδεια χρήσης και, προαιρετικά, του οργανισμού.

* Όνομα υπολογιστή και κωδικός πρόσβασης διαχειριστή. Πληκτρολογήστε ένα μοναδικό υπολογιστή όνομα που διαφέρει από άλλο υπολογιστή, ομάδας εργασίας ή τομέα τα ονόματα του δικτύου σας. Ο οδηγός προτείνει ένα όνομα υπολογιστή, αλλά Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα.

Κατά την εγκατάσταση, ο οδηγός δημιουργεί αυτόματα ένα λογαριασμό διαχειριστή. Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν το λογαριασμό, έχετε πλήρη δικαιώματα στις ρυθμίσεις του υπολογιστή και να δημιουργήσετε λογαριασμούς χρηστών στον υπολογιστή. Δηλαδή, συνδεθείτε ως διαχειριστής μετά εγκατάσταση των Windows XP Professional σας δίνει διαχείρισης δικαιώματα που χρειάζεστε για να συνδεθείτε και να διαχειριστείτε τον υπολογιστή σας. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό διαχειριστή. Για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει πάντα να αντιστοιχίσετε έναν κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό διαχειριστή. Φροντίζει για την απομνημόνευση και την προστασία κωδικού πρόσβασης.

* Ημερομηνία και ρυθμίσεις ώρας. Επαληθεύστε την ημερομηνία και ώρα για την περιοχή σας Αν επιλέξετε την κατάλληλη ζώνη ώρας και στη συνέχεια επιλέξτε θέλετε τα Windows XP Professional για να προσαρμόσετε αυτόματα για Θερινή ώρα.

* Ρυθμίσεις δικτύου. Εάν δεν είστε προχωρημένος χρήστης, επιλέξτε το Επιλογή τυπικές ρυθμίσεις για τις παραμέτρους δικτύου. Για να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο προγράμματα-πελάτες δικτύου, υπηρεσίες και πρωτόκολλα, επιλέξτε την επιλογή προσαρμοσμένων ρυθμίσεων.

* Ομάδα εργασίας ή τομέας υπολογιστή. Κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, πρέπει να επιλέξετε να συμμετάσχετε σε μια ομάδα εργασίας ή τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Παροχή πληροφοριών δικτύου" αργότερα σε αυτό το έγγραφο.

* Οδηγός αναγνώρισης δικτύου. Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος με ένα δίκτυο, αυτός ο οδηγός ζητά να προσδιορίσετε τους χρήστες που θα χρησιμοποιούν τον υπολογιστή σας. Εάν δηλώσετε ότι είστε το μόνο χρήστης, σας εκχωρηθούν δικαιώματα διαχειριστή.
2.4 Παροχή πληροφοριών δικτύου
======================================================================

Κατά τη διάρκεια ή μετά τη διαδικασία εγκατάστασης, πρέπει να συμμετάσχετε σε μια ομάδα εργασίας ή τομέα. Εάν δεν θα λειτουργεί σε ένα δίκτυο, επιλέξτε τη συμμετοχή σε ομάδα εργασίας.

2.4.1 Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας
----------------------------------------------------------------------
Μια ομάδα εργασίας είναι ένας ή περισσότεροι υπολογιστές με το ίδιο όνομα ομάδας εργασίας (για παράδειγμα, ένα δίκτυο "peer-to-peer"). Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να συμμετοχή σε ομάδα εργασίας, καθορίζοντας το όνομα ομάδας εργασίας - δεν χρειάζεστε ειδικά δικαιώματα για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα εργασίας. Πρέπει να δώσετε ένα υπάρχον ή νέο όνομα ομάδας εργασίας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όνομα της ομάδας εργασίας που προτείνει ο Οδηγός εγκατάστασης των Windows XP.

2.4.2 Συμμετοχή σε τομέα
----------------------------------------------------------------------

Ο λογαριασμός υπολογιστή προσδιορίζει τον τομέα του υπολογιστή σας και ο λογαριασμός χρήστη προσδιορίζει στον υπολογιστή σας.

Ένας τομέας είναι μια συλλογή υπολογιστών που ορίζεται από το διαχειριστή δικτύου. Σε αντίθεση με τη συμμετοχή σε ομάδα εργασίας, το οποίο μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας, η συμμετοχή σε τομέα απαιτεί δικαιώματα από το διαχειριστή του δικτύου.

Για να συμμετάσχετε σε έναν τομέα κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, πρέπει να έχετε ένα λογαριασμό υπολογιστή στον τομέα που θέλετε να συμμετάσχετε. Εάν κάνετε αναβάθμιση από Windows NT, ο Οδηγός εγκατάστασης των Windows XP χρησιμοποιεί τον υπάρχοντα λογαριασμό υπολογιστή. Διαφορετικά, θα σας ζητηθεί να παρέχετε έναν νέο λογαριασμό υπολογιστή.

Πριν να ξεκινήσετε τον Οδηγό εγκατάστασης των Windows XP, ζητήστε από το διαχειριστή του δικτύου σας για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό υπολογιστή. Ή, εάν έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα, μπορείτε να δημιουργήσετε το λογαριασμό κατά τη διαδικασία εγκατάστασης και να γίνετε μέλος του τομέα. Για να συμμετάσχετε σε έναν τομέα κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, πρέπει να δώσετε το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Σημείωση: Εάν έχετε δυσκολία συμμετοχή σε τομέα κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, γίνετε μέλος μιας ομάδας εργασίας και συνδεθείτε με τον τομέα αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των Windows XP Professional.

======================================================================
3.0 Προσαρμογή εγκατάστασης με χρήση της λειτουργίας εγκατάστασης χωρίς παρακολούθηση
======================================================================

Μπορείτε να προσαρμόσετε την εγκατάσταση των Windows XP Professional. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εγκατάστασης χωρίς παρακολούθηση, μπορείτε να προκαθορίσετε πληροφορίες, ώστε να μην χρειάζεται να εισαγάγετε μη αυτόματα κατά τη διαδικασία εγκατάστασης.

Χρησιμοποιώντας ένα αρχείο απαντήσεων, οι διαχειριστές δικτύου και έμπειρους χρήστες να εκτελέσετε νέα εγκατάσταση σε λειτουργία εγκατάστασης χωρίς παρακολούθηση. Σε χωρίς παρακολούθηση Λειτουργία εγκατάστασης χωρίς παρέμβαση του χρήστη απαιτείται κατά τη διαδικασία εγκατάστασης Επειδή το αρχείο απαντήσεων περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτεί ο Οδηγός εγκατάστασης των Windows XP, συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής της άδειας χρήσης, το όνομα του υπολογιστή και προσαρμογέα δικτύου. Τα αρχεία απαντήσεων μπορούν να σας βοηθήσουν να εγκαταστήσετε γρήγορα τα Windows XP Professional σε περισσότερους από έναν υπολογιστή.

Ένα δείγμα αρχείου απαντήσεων, το Unattend.txt, περιλαμβάνεται στο φάκελο i386 του CD των Windows XP Professional. Χρησιμοποιώντας το αρχείο ως πρότυπο, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας αρχείο απαντήσεων για να προσαρμόσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.

======================================================================
4.0 Εκκίνηση των Windows XP Professional
======================================================================

Μετά τη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών, ο Οδηγός εγκατάστασης των Windows XP ολοκληρώνει την εγκατάσταση. Επανεκκίνηση του υπολογιστή σας αρκετές φορές και, στη συνέχεια, τα Windows XP Professional σας ζητά να συνδεθείτε. Αφού συνδεθείτε, Εάν έχετε δικαιώματα διαχειριστή, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το αντίγραφό σας των Τα Windows XP Professional, να δημιουργήσετε λογαριασμούς χρηστών και να ρυθμίσετε ξανά οποιαδήποτε ρυθμίσεις που εισαγάγατε κατά τη διαδικασία εγκατάστασης.

4.1 Σύνδεση στα Windows XP Professional
======================================================================

Όταν εγκαθιστάτε τα Windows XP Professional, το πρόγραμμα εγκατάστασης σας ζητά να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη για τον εαυτό σας και μία για κάθε άτομο που χρησιμοποιεί τακτικά στον υπολογιστή, εάν στο γραφείο ή το σπίτι.

Σημαντικό: Εάν έχετε δικαιώματα διαχειριστή, μπορείτε να αντιστοιχίσετε τα δικαιώματα για κάθε λογαριασμό χρήστη. Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε Αν ένας χρήστης μπορεί να εγκαταστήσετε το λογισμικό, να προβάλετε έγγραφα άλλων χρηστών, ή λειτουργούν πόρους δικτύου όπως εκτυπωτές και διακομιστές.

4.2 Δημιουργία λογαριασμού χρήστη
======================================================================

Ο λογαριασμός χρήστη προσδιορίζει το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, τις ομάδες είστε μέλη, που έχουν πρόσβαση σε πόρους του δικτύου και τα προσωπικά αρχεία και ρυθμίσεις. Κάθε άτομο που χρησιμοποιεί τακτικά τον υπολογιστής πρέπει να διαθέτει ένα λογαριασμό χρήστη. Ο λογαριασμός χρήστη προσδιορίζεται από το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, τα οποία πληκτρολογεί ο χρήστης κατά τη σύνδεση με τον υπολογιστή. Μπορείτε να δημιουργήσετε μεμονωμένους λογαριασμούς χρήστη μετά σύνδεση με τον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό διαχειριστή δικαιωμάτων.

>>> Για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη:

1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί χρηστών.

3. Κάντε κλικ στο Προσθήκη.

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη σας.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 286463 - Τελευταία αναθεώρηση: Κυριακή, 29 Μαΐου 2011 - Αναθεώρηση: 6.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Professional
Λέξεις-κλειδιά: 
kbinfo kbmt KB286463 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:286463

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com