วิธีการใช้ ADPlus การแก้ปัญหา "แฮง" และ"ขัดข้อง"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 286350 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ADPlus คือ เครื่องมือจากผลิตภัณฑ์บริการสนับสนุน Microsoft (PSS) ที่สามารถแก้ไขกระบวนการใด ๆ หรือโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ตอบสนอง (แฮง) หรือล้มเหลว (crashes) บ่อยครั้ง คุณสามารถใช้ ADPlus (ADPlus.vbs) เป็นเครื่องมือการแทนที่สำหรับการตรวจสอบข้อยกเว้นของเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) (6.1/7.1) และถ่ายโอนผู้ใช้โหมดการประมวลผลข้อมูล ต่อไปนี้คือเครื่องมือที่แยกต่างหากสองที่ PSS มักใช้ในการแยกสิ่งที่ทำให้กระบวนการหยุดการตอบสนอง (แฮง) หรือออกจากโปรแกรมโดยไม่คาดคิด (ล้มเหลว) ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Windows DNA

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความต้องการของระบบ

ADPlus มีข้อกำหนดขั้นต่ำที่ต่อไปนี้:
 • windows NT 4.0 Service Pack 4 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
 • รุ่นของ windows ในการเขียนสคริปต์โฮสต์ 5.6 หรือรุ่นใหม่กว่า
 • เมกะอย่างน้อย 10 ไบต์ (MB) เนื้อที่ว่างบนดิสก์หรือเครือข่ายใช้ร่วมกันซึ่ง ADPlus ย้ายแฟ้มผลลัพธ์
 • Microsoft แก้จุดบกพร่องเครื่องมือสำหรับ Windows ติดตั้ง

ลักษณะการทำงานใหม่สำหรับ ADPlus รุ่น 6.0

V6.0 ADPlus ได้ได้อย่างสมบูรณ์ rewritten เครื่องมือมีสวิตช์ใหม่และความสามารถใหม่ ขณะนี้คุณสามารถกำหนดค่าเครื่องมือถึงแฟ้มการตั้งค่าคอนฟิกภายนอก คุณสามารถดูการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ ๆ และสวิตช์ในการดีบักเกอร์แฟ้มวิธีใช้ (Debugger.chm) ที่อยู่ในแพคเกจ Microsoft Windows Debuggers เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพคเกจ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx
Debugger.chm จะอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันเป็น ADPlus.vbs เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งของเอกสารประกอบสำหรับ ADPlus คลิกการเนื้อหาแท็บ และคลิ กที่ยังรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้:
 • การใช้เครื่องมือการตรวจแก้จุดบกพร่องสำหรับ Windows
 • แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลความล้มเหลว
 • แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลของโหมดผู้ใช้
 • การสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลโหมดผู้ใช้
 • ADPlus
คุณยังสามารถค้นหาเอกสารสำหรับ ADPlus ด้วยการคลิกปุ่มนี้ดัชนีชนิดของแท็บADPlusในกล่องข้อความคำสำคัญ

ADPlus ทำอะไรได้บ้าง

ADPlus จะขึ้นอยู่กับคอนโซลสคริปต์ Microsoft Visual Basic มัน automates ดีบักเกอร์ CDB Microsoft ในการผลิต dumps หน่วยความจำ และไฟล์ที่ประกอบด้วยการแสดงผลการตรวจแก้จุดบกพร่องจากกระบวนการหนึ่ง หรือหลายบันทึก การดีบักข้อมูล (dumps หน่วยความจำและแฟ้มข้อความที่ประกอบด้วยข้อมูลการตรวจแก้จุดบกพร่อง) คือทำให้แต่ละครั้งที่คุณเรียกใช้ ADPlus ใหม่ มีชื่อเฉพาะโฟลเดอร์ (เช่น C:\Temp\Crash_Mode__Date_01-22-2001__Time_09-41-08AM) ในระบบไฟล์ในเครื่อง หรือ บนเครือข่ายระยะไกลใช้ร่วมกัน Additionally, each file that ADPlus creates has a unique name (such as PID-1708__Inetinfo.exe__Date_01-22-2001__Time_09-41-08AM.log) to avoid overwriting older files with newer ones.

ADPlus works with any user mode process or service such as Internet Information Services (IIS), Microsoft Transaction Server (MTS), or Microsoft COM+ applications.

The following are some of the features of ADPlus:
 • ADPlus uses the latest Microsoft debuggers for improved features, speed, and reliability.
 • When ADPlus is dumping memory for multiple processes, it does so asynchronously so that each process is frozen and dumped at the same time. This method can provide an effective "snapshot" of the whole application at the time that ADPlus was run. You must capture all the processes that compose an application, and all the processes that the application uses at the same time, to capture the state of the application at the time that the problem occurs. This is especially important for applications that make remote procedure calls to other processes.
 • ADPlus has a command-line interface. Because ADPlus does not have a graphical user interface, you can run it inquietmode (to suppress dialog boxes) from a remote command shell (a command shell that is remoted out by using Remote.exe). In quiet mode, errors appear in the console and are written to the event log. For more information about how to run ADPlus from a remote command shell, see the "Usage Scenarios" section of this article.
 • ถ้าคุณใช้การ-notifyswitch when ADPlus monitors for crashes, and the Windows Messenger service is started, ADPlus can alert a user or computer of a crash through the Windows Messenger service.
 • When ADPlus monitors a process in crash mode, if a crash occurs, ADPlus sends important information about the type of crash to the event log.
 • ADPlus supports XCOPY deployment. If you install the debuggers package that is included with ADPlus on a test computer, you can copy the folder where the debuggers were installed to another computer. Additionally, ADPlus does not require that you register any custom Component Object Model (COM) components on the system. Because of this, you can use ADPlus on production servers that have a locked-down software configuration. To remove ADPlus, delete the folder where it was installed or copied to.

When should you use ADPlus?

ADPlus is intended to provide Microsoft PSS support professionals with debugging information that they must have to isolate the cause of problems that occur in complex environments.

Use ADPlus to capture debugging information if you are experiencing the following problems:
 • Processes that stop responding.
 • Processes that consume 100 percent CPU on a single processor computer, 50 percent CPU on a dual processor computer, 25 percent CPU on a quad processor computer, and so on.
 • Processes that crash or shut down unexpectedly.

When should you not use ADPlus?

Do not use ADPlus in the following situations:
 • If you must troubleshoot a program or process that quits unexpectedly during startup. You can only use ADPlus for processes that start successfully. To troubleshoot processes that quit unexpectedly during startup, User Mode Process Dump may be a better solution.For more information about User Mode Process Dump, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  253066OEM Support Tools Phase 3 Service Release 2 availability
  Alternatively, you can use the latest debuggers to manually debug the process. For more information about the latest debuggers, visit the following Microsoft Web site:
  http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx
 • If there is a noticeable effect on performance when you use ADPlus in crash mode. Typically, this is caused by dynamic-link libraries (DLLs) or programs that throw many Microsoft Visual C++ EH exceptions. (These exceptions occur when you use the C++throwstatement or when you usetry/catchblocks.) Programs that write a lot of information to the debug output stream can also cause performance to decrease. In the vast majority of cases, ADPlus does not affect performance noticeably when it is running in crash mode.
 • If you are running in a clustering environment certain precautions should be taken when you use ADPlus.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  841673A server in a cluster may fail over when you try to create a dump file of the information store using ADPlus or Userdump in Exchange 2000 Server or Exchange Server 2003

Where do you obtain ADPlus?

ADPlus is included with the latest Microsoft Debugging Tools for Windows. To obtain the latest Microsoft Debugging Tools for Windows, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx

How does ADPlus work?

ADPlus has two modes of operation:
 • "Hang" mode is used to troubleshoot process hangs, 100 percent CPU utilization, and other problems that do not involve a crash. When you use ADPlus in hang mode, you must wait until the process or processes stop responding before you run the script (unlike crash mode, hang mode is not persistent).
 • "Crash" mode is used to troubleshoot crashes that result in Dr. Watson errors, or any other type of error that causes a program or service to quit unexpectedly. When you use ADPlus in crash mode, you must start ADPlusbeforeความล้มเหลวเกิดขึ้น คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิก ADPlus เพื่อแจ้งให้ผู้ดูแลหรือคอมพิวเตอร์ของความล้มเหลวที่ผ่านการ-แจ้งให้ทราบสลับไป

โหมดวาง

ในโหมดนี้ ADPlus ทันทีสร้าง dumps หน่วยความจำทั้งหมดสำหรับกระบวนการทั้งหมดที่ระบุในบรรทัดคำสั่งหลังจากเสร็จสิ้นสคริปต์ แต่ละแฟ้ม.dmp ที่สร้างขึ้นถูกวางในโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยการประทับวัน / เวลาเมื่อรันการ ADPlus ชื่อแฟ้มแต่ละประกอบด้วยชื่อของกระบวนการ รหัสขั้นตอน และประทับวัน / เวลาเมื่อ ADPlus ถูกเรียกใช้ ในขณะที่กำลังถูก dumped หน่วยความจำกระบวนการไปยังแฟ้ม กระบวนการถูกตรึง ดำเนินการหลังจากที่มีการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ กระบวนการมีต่อ โดยใช้แยกเป็น noninvasive แนบ/ออกกับดีบักเกอร์ CDB

เคล็ดลับการใช้งานคุณสามารถใช้ ADPlus ในโหมดแฮงค์แทนการ Userdump.exe เพื่อถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำสำหรับกระบวนการอย่าง น้อยหนึ่งรายการ นอกจากนี้ ยกเลิกโหมดการทำงานภายในเซสชัน Terminal Server

โหมดความล้มเหลว

ในโหมดนี้ ADPlus แนบดีบักเกอร์ CDB กับกระบวนการทั้งหมดที่ระบุในบรรทัดคำสั่ง ADPlus automatically configures the debugger to monitor for the following types of exceptions:
 • Invalid Handle
 • Illegal Instruction
 • Integer Divide by Zero
 • Floating Point Divide by Zero
 • Integer Overflow
 • Invalid Lock Sequence
 • Access Violation
 • Stack Overflow
 • C++ EH Exception
 • Unknown Exception
You can use ADPlus in crash mode instead of the IIS Exception Monitor or Userdump.exe when you are troubleshooting these types of exceptions. Because crash mode uses an "invasive" attach through the CDB debugger, it does not work inside a Microsoft Windows NT 4.0 or Windows 2000 Terminal Server session. Only hang mode works inside a Terminal Server session on these operating systems because they require the use of a noninvasive attach. For more information about how to invasively and noninvasive attach to a process with the latest debuggers, see the "Using Debugging Tools for Windows: Attaching to a Running Process (User Mode)" section in the debuggers help.

หมายเหตุ:Crash mode is supported in a Terminal Server session on Windows XP and Microsoft Windows Server 2003 operating systems.

When ADPlus is running in crash mode, a debugger remains attached to each process that is specified on the command line for the lifetime of that process until a fatal exception is trapped and the process quits unexpectedly, or until a user presses the CTRL+C key combination to detach the debugger from that process. To manually detach the debugger from the process, you must maximize the debugger window, and then press CTRL+C to break into the debugger.

When you press CTRL+C, ADPlus traps this command, starts to list the stacks for all threads to a log file, and then produces a mini memory dump record of the process before it detaches from the debugger. Because crash mode performs an invasive attach, the process is stopped when the debugger is detached. You must restart the process. If it is an MTS or COM+ process, the process is restarted automatically the next time that a call is made to a component in that package.

First chance exceptions

Each type of exception (such as an access violation or a stack overflow) can be raised to a debugger as either afirst chanceexception or asecond chanceexception. By definition, a first chance exception is non-fatal unless it is not handled correctly by using an error handler. If this problem occurs, the exception is raised again as a second chance exception (only a debugger can handle these). If no debugger handles a second chance exception, the application quits.

For more information about first and second chance exceptions and the Windows NT SEH (structured exception handling), click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
105675First and second chance exception handling
By default, when ADPlus detects a first chance (non-fatal) exception for all types of exceptionsยกเว้นunknown and EH exceptions, it takes the following actions:
 1. Pauses the process to log the date and time that the exception occurred in the log file for the process that is being monitored.
 2. Logs the thread ID and call stack for the thread that raised the exception in the log file for the process that is being monitored.
 3. Produces a uniquely named mini memory dump record (.dump -u /m) of the process at the time that the exception occurred, and then resumes the process.
หมายเหตุ:By default, ADPlus does not produce a unique mini memory dump record for first chance EH and unknown exceptions because these exceptions occur frequently. Typically, such exceptions are handled by error handling code in a process or DLL. Because these are handled exceptions, they do not become second chance (unhandled) exceptions and they do not end the process.

However, you can configure ADPlus to produce unique mini memory dumps for first chance EH and unknown exceptions. To do this, you must use a configuration file to customize ADPlus.

Second chance exceptions

When ADPlus detects a second chance (fatal) exception forทั้งหมดtypes of exceptions (including EH and unknown exceptions), it takes the following actions:
 1. Pauses the process to log the date and time that the exception occurred in the log file for the process that is being monitored.
 2. Logs the thread ID and call stack for the thread that raised the exception in the log file for the process that is being monitored.
 3. Produces a full memory dump of the process at the time that the fatal exception occurred, and then exits the debugger. This action destroys the process.
หมายเหตุ:For Microsoft PSS support professionals to analyze memory dumps, they may have to obtain copies of any custom components or DLLs and their corresponding symbol files.For more information about how to create symbol files for your DLLs, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
121366PDB and DBG files - what they are and how they work
291585How to create debug symbols for a Visual C++ application
For more information about how to obtain symbols for Microsoft products (necessary for analyzing memory dumps with the debuggers), visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/whdc/DevTools/Debugging/symbolpkg.mspx

ADPlus command line switches

To use ADPlus, you must specify a series of command line switches or arguments to the script. At a minimum, ADPlus requires two switches: one that specifies the mode of operation, and one that specifies a target process to operate against.

The following are the most frequently used switches. You can also view the complete list of switches by runningADPlus –help, or by viewing the debuggers help file (Debugger.chm).
 • -hang
  This switch configures ADPlus to run in hang mode. You must use this switch with the-iis,-pnหรือ-pswitches. You cannot use-hangwith the-crashสลับไป

  หมายเหตุ:When ADPlus is running in hang mode, you must start ADPlusหลังจากthe process stops responding or is consuming a high percentage of the CPU.
 • -crash
  This switch configures ADPlus to run in crash mode. You must use this switch with the-iis,-pnหรือ-pswitches. You cannot use-crashwith the-hangสลับไป

  หมายเหตุ:When ADPlus is running in crash mode, you must start ADPlusbeforethe process quits unexpectedlys or becomes unstable.
 • -pnprocess name
  กระบวนการ-pnswitch is used to specify a process name that you want ADPlus to analyze. To specify more than one process, use multiple-pnprocess nameswitches. ตัวอย่าง::
  -pn process1.exe -pn process2.exe
 • -pprocess ID
  กระบวนการ-pswitch is used to specify the process ID (PID) of a process that you want ADPlus to analyze. To specify more than one process, use multiple-ppidswitches. ตัวอย่าง::
  -p 1896 -p 1702
 • -scspawning command
  Unlike the-pnและ-pswitches, which specifiy processes that are already running to attach the debugger to, the-scswitch defines the application and parameters to be started (or spawned) in the debugger. ตัวอย่าง::
  -sc "c:\windows\system32\notepad.exe
 • -iis
  กระบวนการ-iisสลับใช้สำหรับการแก้จุดบกพร่องของเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ที่รันเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 4.0 หรือรุ่นใหม่กว่า เมื่อคุณใช้ ADPlus ด้วย-iisตรวจสวิตช์ ADPlus สอบ IIS ในกระบวน (Inetinfo.exe) และโปรแกรมประยุกต์การออกแบบของขั้นตอน (Mtx.exe/Dllhost.exe) คุณสามารถใช้ได้-iisสลับกับ-pnสลับหรือ-pสวิตช์ หรือคุณสามารถใช้เดี่ยวเพื่อวิเคราะห์ IIS และ MTS กำลังทำงานอยู่ทั้งหมด / โปรแกรมประยุกต์ COM + ในโหมดหรือแฮงโหมดที่มีปัญหาได้

  ถ้าคุณพยายามที่จะวิเคราะห์คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ IIS 3.0 หรือรุ่นก่อนหน้านี้ ใช้-pnสลับ และระบุ Inetinfo.exe เป็นกระบวนการตรวจสอบ
 • -แจ้งให้ทราบชื่อคอมพิวเตอร์หรือชื่อผู้ใช้:
  สวิตช์นี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อ ADPlus กำลังทำงานในโหมดความล้มเหลว สวิตช์นี้แนะนำให้ ADPlus เตือนให้ผู้ใช้ที่ระบุชื่อหรือชื่อคอมพิวเตอร์มีความล้มเหลว เมื่อมีการดีบัก detaches จากกระบวนการเนื่องจากการยกเว้นของโอกาสที่สอง หรือ เมื่อผู้ใช้ presses CTRL + C เพื่อหยุดการตรวจแก้จุดบกพร่อง การแจ้งเตือนถูกส่งไปยังผู้ใช้ระยะไกลหรือคอมพิวเตอร์ผ่านทางบริการ messenger ท้องถิ่น การแจ้งเตือนนี้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อเริ่มต้นบริการ messenger ท้องถิ่นบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังถูก debugged
 • -เงียบ
  สวิตช์นี้แนะนำให้ ADPlus การระงับกล่องโต้ตอบ modal ทั้งหมด สวิตช์นี้เป็นประโยชน์หากคุณรัน ADPlus จากเป็นเชลล์คำสั่งระยะไกลที่กล่องโต้ตอบ modal อาจทำให้ ADPlus รอ indefinitely สำหรับผู้ใช้ให้คลิกตกลง. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เป็นสวิตช์แรกที่ผ่านไป ADPlus.vbs
 • -oไดเรกทอรีของเอาพุต
  แนะนำสวิตช์นี้ให้ ADPlus ตำแหน่งที่จะย้ายแฟ้มผลลัพธ์การตรวจแก้จุดบกพร่อง ถ้าคุณใช้ชื่อแฟ้มยาว คุณต้องใส่ข้อมูลดังกล่าวในอัญประกาศคู่ นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เส้นทาง UNC (\\เซิร์ฟเวอร์:\การใช้ร่วมกัน). ถ้าคุณใช้พาธ UNC, ADPlus สร้างโฟลเดอร์ใหม่ในทันทีใต้เส้นทาง UNC ที่คุณระบุ ชื่อโฟลเดอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่รัน ADPlus (ตัวอย่างเช่น, \\เซิร์ฟเวอร์:\การใช้ร่วมกัน\Web1 หรือ \\เซิร์ฟเวอร์:\การใช้ร่วมกัน\Web2) สวิตช์นี้จะมีประโยชน์ถ้า ADPlus กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่องในฟาร์มของเว็บแบบที่มีทั้งหมดเก็บผลลัพธ์ของตนในเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันแบบเดียวกัน

เรียกใช้ ADPlus เป็นครั้งแรก

โดยค่าเริ่มต้น debuggers ติดตั้งไปยังโฟลเดอร์ C:\Program Files\Debugging เครื่องมือสำหรับ Windows เมื่อต้องการเปลี่ยนโฟลเดอร์การติดตั้ง ทำการติดตั้งแบบกำหนดเองเมื่อคุณติดตั้งแบบ debuggers และระบุโฟลเดอร์ที่แตกต่างกัน อีกวิธีหนึ่งคือ ถ้าทำการติดตั้งแบบทั่วไป คัดลอกเนื้อหาของโฟลเดอร์โปรแกรม Files\Debugging เครื่องมือสำหรับ Windows ไปยังโฟลเดอร์อื่น

เมื่อต้องการรัน ADPlus เป็นเชลล์คำสั่งที่เปิด สลับไปยังโฟลเดอร์ที่ debuggers ที่ได้ถูกติดตั้ง หรือคัดลอก และพิมพ์ADPlus.vbs.

คุณอาจได้รับการพร้อมท์เพื่อเปลี่ยนตัวแปลสคริปต์การเริ่มต้นของคุณจาก Wscript.exe Cscript.exe Microsoft แนะนำอย่างยิ่งให้คุณอนุญาต ADPlus เพื่อตั้งค่าคอนฟิก CSCript เป็นตัวแปลสคริปต์การเริ่มต้น

ไวยากรณ์

ADPlus ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้: ADPlus.vbsโหมดของการดำเนินงานกระบวนการตรวจสอบการสลับที่ไม่จำเป็นโดย:โหมดของการดำเนินงานคือ-วางหรือ-ความล้มเหลว
โดย:กระบวนการตรวจสอบคือ-iis,-pnกระบวนการ.exeหรือ-ppid
โดย:สวิตช์ที่ไม่จำเป็นคือ-แจ้งให้ทราบ,-oหรือ-เงียบ.

จัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์สำหรับการตรวจแก้จุดบกพร่องโหมดความล้มเหลว

ก่อนที่คุณรัน ADPlus ในโหมดความล้มเหลว คุณต้องจัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์เพื่อขอรับข้อมูลส่วนใหญ่จากโหมดความล้มเหลว ADPlus รอบเวลาการตรวจแก้จุดบกพร่อง

ขั้นตอนในการเตรียมการสำหรับการดีบักในโหมดความล้มเหลวเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2000

 1. ติดตั้งสัญลักษณ์ของ Windows 2000 SP1 หรือ SP2 ไปยังโฟลเดอร์ C:\WINNT\Symbols บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดสัญลักษณ์จากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  windows 2000 SP1
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/SP/SP1/NT5/EN-US/SP1SYM.exe

  windows 2000 SP2
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/SP/SP2/NT5/EN-US/SP2SYM.exe

  หลังจากที่คุณดาวน์โหลด Sp1sym.exe หรือ Sp2sym.exe เรียกใช้แฟ้มจากโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้
 2. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ แยกแฟ้มชั่วคราว โฟลเดอร์ใหม่ เช่น C:\Sp1sym หรือ C:\Sp2sym หรือ ไปยังไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่มีเนื้อที่ดิสก์เพียงพอ
 3. เรียกใช้ C:\Sp1sym\Support\Debug\Symbols\i386\Symbols_spexe หรือ C:\Sp2sym\Support\Debug\Symbols\i386\Symbols_spexe (โดย C:\Sp1sym หรือ C:\Sp2sym เป็นโฟลเดอร์ที่คุณขยายแฟ้มในขั้นตอนก่อนหน้านี้)
 4. เมื่อคุณพร้อมท์กับ EULA คลิกใช่.
 5. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับโฟลเดอร์ที่คุณสามารถแยกแฟ้ม คลิกC:\WINNT\Symbolsแล้ว คลิกตกลง. ขอให้สังเกตว่า โฟลเดอร์ C:\WINNT\Symbols ใหม่ปรากฏขึ้น โฟลเดอร์นี้ประกอบด้วยโฟลเดอร์ย่อยต่าง ๆ ที่มีชื่อเช่น DLL และ EXE
 6. การคัดลอกสัญลักษณ์ DLLs แบบกำหนดเองของคุณ และการลงรายการบัญชี SP1 หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนในการติดตั้ง SP2 ไปยังโฟลเดอร์ C:\WINNT\Symbols\Dll
 7. การคัดลอกสัญลักษณ์สำหรับแฟ้ม.exe ที่กำหนดเองของคุณไปยังโฟลเดอร์ C:\WINNT\Symbols\Exe นอกจากนี้ คุณต้องการขอรับแฟ้มใด ๆ .pdb หรือ.dbg จากนักพัฒนาของคุณ และจากนั้น ย้ายแฟ้มเหล่านี้ในโฟลเดอร์ C:\WINNT\Symbols\Dll
 8. เขียนทับ.dbg หรือ.pdb แฟ้มใด ๆ ที่มีอยู่ในโฟลเดอร์ C:\WINNT\Symbols\Dll ด้วยรุ่นจากโปรแกรมแก้ไขด่วนของคุณ

  หมายเหตุ:คุณสามารถใช้ Winzip รุ่นล่าสุดเพื่อเปิดแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน คุณสามารถแยกสัญลักษณ์จากโฟลเดอร์ย่อยของ \Debug The \Debug subfolder is contained in each hotfix self-installer.
 9. Create an _NT_SYMBOL_PATH environment variable, and then set it equal toC:\WINNT\Symbols. This variable can be either a system variable or a user environment variable.

Steps to prepare a Windows NT 4.0-based server for debugging in crash mode

 1. Assume that you are running Windows NT 4.0 Service Pack 6a. Install the Windows NT 4.0 SP6a symbols to the C:\WINNT\Symbols folder on your servers.
  For more information about Windows NT 4.0 Service Pack 6/6a, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  241211รายการของบักใน Windows NT 4.0 Service Pack 6/6a (ส่วนที่ 1)
  After you download Sp6symi.exe, run it from the designated folder.
 2. When you are prompted, extract the files to the C:\WINNT folder (or substitute the appropriate \WINNT folder if the symbols were not installed to C:\WINNT). Notice that a new C:\WINNT\Symbols folder appears that has various subfolders named DLL, EXE, and others.
 3. Copy the subfolders from the C:\WINNT\Symbols\IIS4 folder to C:\WINNT\Symbols. When you are prompted to overwrite all the files, clickใช่.
 4. Copy the symbols for your custom DLLs and any post SP6a hotfixes to the C:\WINNT\Symbols\Dll folder.
 5. Copy the symbols for your custom .exe files to the C:\WINNT\Symbols\Exe folder. Additionally, you must obtain any .pdb or .dbg files from your developers, and then put these files in the C:\WINNT\Symbols\Dll folder.
 6. Overwrite any .dbg or .pdb files that already exist in the C:\WINNT\Symbols\Dll folder with the versions from your hotfixes.

  หมายเหตุ:You can use the latest version of Winzip to open hotfix packages. You can extract the symbols from the \Debug subfolder. This subfolder is included in each hotfix self-installer.
 7. Create an _NT_SYMBOL_PATH environment variable, and then set it equal toC:\WINNT\Symbols. This variable can be either a system variable or a user environment variable.
Although you do not have to download and install symbols on the servers that you are debugging, it is highly recommended. When you download and install symbols on the server, the output that the log files capture is much more useful to Microsoft PSS.

For more information about how to obtain Microsoft Debug Symbols, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
268343Umdhtools.exe: How to use Umdh.exe to find memory leaks
After you configure your servers, you can run ADPlus in crash mode. This mode is described in the "Typical ADPlus Usage Scenarios" section.


Typical ADPlus usage scenarios

This section describes some of the typical scenarios where you may have to run ADPlus.

Process stops responding or consumes 100 percent CPU utilization

In this scenario, a process may randomly consume 100 percent CPU for sustained periods or indefinitely. Run ADPlus in hang mode to obtain a memory dump of the process or processes that are consuming the CPUหลังจากthe problem occurs. For example, use one of the following command syntaxes:
การยกเลิก ADPlus--p 1896
คำสั่งนี้ทำงาน ADPlus ในโหมดแฮงค์ และสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำแบบเต็มของกระบวนการที่มี 1896 หมายเลขผลิตภัณฑ์

myapp.exe pn ADPlus -แฮง-
คำสั่งนี้ทำงาน ADPlus ในโหมดแฮงค์ และสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำแบบเต็มของกระบวนการทั้งหมดที่มีชื่อ Myapp.exe

iis ADPlus -แฮง- - c:\temp -o myapp.exe pn
คำสั่งนี้ทำงาน ADPlus ในโหมดแฮงค์ และสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำทั้งหมดของ IIS อินสแตนซ์ทั้งหมดของ Mtx.exe หรือ Dllhost.exe และทั้งหมดกระบวนการที่มีชื่อ Myapp.exe จากนั้นจะใส่แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำในโฟลเดอร์ C:\Temp
เมื่อคุณรัน ADPlus ในโหมดแฮงค์ระหว่างเงื่อนไข CPU 100 เปอร์เซ็นต์ เครื่องมือนี้สร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำของกระบวนการหรือกระบวนการที่คุณระบุบนบรรทัดคำสั่ง

หมายเหตุ:ในบางสถานการณ์ที่ไม่ค่อยพบ ดีบักอาจไม่สามารถแนบกับกระบวนการหลังจากเงื่อนไข CPU 100 เปอร์เซ็นต์ หรือแฮงเกิดเรียบร้อยแล้ว หากคุณรัน ADPlus ในโหมดแฮงค์หลังจากเกิดปัญหา เครื่องมืออาจสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำไม่ ในสถานการณ์เหล่านี้ อาจจะแนบการดีบักที่ดีที่สุดก่อนปัญหานี้เกิดขึ้น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้ syntaxes คำสั่งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อรัน ADPlus ในโหมดความล้มเหลว:
ADPlus - ล้มเหลว -p 1896
คำสั่งนี้ทำงาน ADPlus ในโหมดความล้มเหลวสำหรับกระบวนการที่มี 1896 หมายเลขผลิตภัณฑ์ ADPlus รอ สำหรับข้อยกเว้นเกิดขึ้น หรือ สำหรับผู้ใช้ให้กด CTRL + C ในหน้าต่างการดีบักเกอร์ย่อ ใน การสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ และ การดีบักที่แยกออก

myapp.exe pn ADPlus -ความล้มเหลว-
คำสั่งนี้ทำงาน ADPlus ในโหมดความล้มเหลวสำหรับกระบวนการตั้งชื่อ Myapp.exe ADPlus รอ สำหรับข้อยกเว้นเกิดขึ้น หรือ สำหรับผู้ใช้ให้กด CTRL + C ในหน้าต่างการดีบักเกอร์ย่อ ใน การสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ และ การดีบักที่แยกออก

ADPlus - ความล้มเหลว - iis - pn myapp.exe -o c:\temp
คำสั่งนี้ทำงาน ADPlus ในโหมดความล้มเหลว สำหรับอินสแตนซ์ทั้งหมดของกระบวนการที่ชื่อ Myapp.exe และ Inetinfo.exe และ สำหรับอินสแตนซ์ทั้งหมดของ Mtx.exe หรือ Dllhost.exe ADPlus รอ สำหรับข้อยกเว้นเกิดขึ้น หรือ สำหรับผู้ใช้ให้กด CTRL + C ในหน้าต่างดีบักเกอร์ย่อ ใน การสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ (หรือไฟล์) และ การดีบักที่แยกออกอย่างน้อยหนึ่งอย่าง (หรือ debuggers) ADPlus วางแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำและล็อกไฟล์ในโฟลเดอร์ C:\Temp
จากนั้นหลังจากกระบวนการแฮง หรือ consuming 100 เปอร์เซ็นต์ที่ถูกใช้งาน CPU ผู้ใช้สามารถกด CTRL + C ในหน้าต่างดีบักเกอร์ย่อ (หรือหน้าต่าง) ที่สร้าง ADPlus เพื่อให้ดีบักสามารถสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำสำหรับกระบวนการ (หรือกระบวนการ) ได้

หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น ADPlus เฉพาะสร้างระเบียนการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำแบบย่อส่วนเมื่อผู้ใช้ presses CTRL + C การตั้งค่านี้สงวนพื้นที่ว่างดิสก์ ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจเป็นประโยชน์ในการกำหนดค่า ADPlus เพื่อสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำทั้งหมดเมื่อผู้ใช้ presses CTRL + C เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้–ctcfสลับไป นอกจากนี้ มันจะเป็นประโยชน์บ่อยครั้งที่การจับภาพไฟล์บันทึกประสิทธิภาพหรือล็อกไฟล์ระบบตรวจสอบสำหรับรอบระยะเวลาจนถึงและรวมทั้งเงื่อนไขการใช้งาน CPU 100 เปอร์เซ็นต์ อย่างน้อยสุด แฟ้มบันทึกนี้ควรจับออบเจ็กต์ต่อไปนี้ที่ 1 ถึง 5 ช่วงที่สอง:
 • หน่วยความจำ
 • กระบวนการ
 • ตัวประมวลผล
 • ระบบ:
 • เธรด

จบการทำกระบวนงานโดยไม่คาดคิด

ในสถานการณ์นี้ กระบวนการอาจโดยการสุ่มปิด (หรือล้มเหลว) โดยไม่คาดคิดไว้ เรียกใช้ ADPlus ในโหมดความล้มเหลวเพื่อขอรับแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำของกระบวนการหรือกระบวนการที่ปิดก่อนปัญหาเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ใช้ syntaxes คำสั่งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
iis ADPlus -ความล้มเหลว-
คำสั่งนี้ทำงาน ADPlus ในโหมดความล้มเหลว และทำให้เกิดการแนบการดีบักเกอร์ CDB Inetinfo.exe และ Mtx.exe หรือ Dllhost.exe กระบวนการทั้งหมดที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ ADPlus รอสำหรับโอกาสแรกใด ๆ และข้อยกเว้นของโอกาสที่สองจะเกิดขึ้นแล้ว โดยค่าเริ่มต้น ADPlus ให้แฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์การติดตั้งเนื่องจากการ-oสวิตช์ถูกเว้นไว้

ความล้มเหลว -เงียบ- - iis - ADPlus แจ้งให้ทราบคอมพิวเตอร์ระยะไกล-o c:\temp
คำสั่งนี้รัน ADPlus quietly (ไม่มีกล่องโต้ตอบ ล็อกขาออกทั้งหมดไปยังแฟ้มบันทึกเหตุการณ์) ในความล้มเหลว โหมดและสาเหตุที่กระบวนการที่แนบการดีบักเกอร์ CDB Inetinfo.exe และ Mtx.exe หรือ Dllhost.exe ทั้งหมดที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ เนื่องจากการ-แจ้งให้ทราบใช้สวิตช์ debuggers ที่แจ้งให้ผู้ใช้ทุกคนที่เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชื่อคอมพิวเตอร์ระยะไกลwhenever a crash is detected or when the process that is being monitored quits. เนื่องจากการ-oswitch is used, ADPlus puts all output in the C:\Temp folder. If the folder does not exist, ADPlus creates it.

ADPlus -crash -iis -o \\เซิร์ฟเวอร์:\การใช้ร่วมกัน
This command is the same as the previous command except that it logs all output to a network server. ADPlus creates a new subfolder in \\เซิร์ฟเวอร์:\การใช้ร่วมกันand names the subfolder for the local computer. Therefore, if you are running ADPlus in a Web farm, each server in the farm that has ADPlus running logs its own unique folder under \\เซิร์ฟเวอร์:\การใช้ร่วมกัน. (You do not have to create unique folders for each server. ADPlus does this automatically.)
หมายเหตุ:If you are running ADPlus in crash mode from the local console (instead of from a remote command shell as described in the next section), you must remain logged on to the console for the duration of the debug session.

For example, assume that you start ADPlus in crash mode and you use the-iisswitch to monitor IIS. When you log out of the console, the copies of Cdb.exe that are running on the console (and all other running applications) quit . As a result, debugging stops, and the process that is being monitored is ended.

To avoid this issue, you can lock the console session (press the CTRL+ALT+DEL key combination, and then clickLock Computer) or run ADPlus from a remote command shell that you have scheduled to run non-interactively (that is, it does not require an interactive logon).

For more information about how to schedule a remote command shell to run non-interactively, see the "Typical ADPlus Usage Scenarios: Run in Crash Mode Remotely" section.

MTS or COM+ server application quits unexpectedly

Custom Component Object Model (COM) components that run in an MTS or COM+ server application actually run in a surrogate process (Mtx.exe or Dllhost.exe). These surrogate processes have properties and settings that you can configure through the MTS Explorer (for Windows NT 4.0) or through the Component Services Microsoft Management Console (MMC) snap-in (for Windows 2000, Windows XP, and Windows Server 2003).

By default, MTS or COM+ server applications are configured to quit after three minutes of idle time. To make sure that these processes remain running while the debugger is attached and monitoring for exceptions, you must configure them toLeave running when idle.

Additionally, MTS and COM+ implement a failfast. A failfast is a safeguard that is designed to fail (or quit) MTS/COM+ processes that generate unhandled access violations.

By default, the failfast is enabled in MTS or COM+ applications that raise unhandled access violation exceptions. As a result, a failing MTS/COM+ server application cannot raise a second chance access violation exception (that is, it quits after the first chance acess violation). By default, ADPlus is configured to produce only a mini memory dump record when first chance exceptions occur.

To successfully debug MTS/COM+ server applications, followthese steps:
 1. Configure the MTS/COM+ server application toLeave running when idle.
 2. ใช้แบบFullOnFirstswitch to create full dump files on first chance exceptions.
 3. Run ADPlus in crash mode, and then wait for the application to fail.
หมายเหตุ:Because MTS and COM+ shut down a server application, and because the failfast policy prevents the process from raising a second chance exception, you may only be able to obtain a first chance access violation memory dump file.

Run in crash mode remotely

There are many occasions when you must initiate ADPlus in crash mode from a local client computer to monitor a process that quits unexpectedly on one or more remote servers in a server farm. Typically, on Windows 2000, you do this through Windows Terminal Services. However, you cannot debug applications that are running in different window stations on Windows NT 4.0 and Windows 2000. Therefore, ADPlus disables crash mode functionality when it detects that it is running in a Terminal Services session. To resolve this issue, share the remote server by using the Remote.exe utility, create a batch file that starts a command shell on the remote server, and then schedule this batch file to run on the target server by using theATคำสั่ง (TheATcommand causes the command shell to run non-interactively, similiar to a service.) The remote command shell is then connected to a local workstation or client computer that uses the same Remote.exe utility that you used to start the command shell.

To start a remote command shell on a server by using theATคำสั่ง การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 • On the remote server
  สมมติว่า debuggers ที่มีการติดตั้งการ C:\Debuggers ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้::
  1. ในโฟลเดอร์ C:\Debuggers สร้างแฟ้มการชุดงานใหม่ที่ชื่อRemoteshell.cmd.
  2. เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ไปยังแฟ้มชุดงานนี้:
   remoteshell "cmd.exe" /s c:\debuggers\remote.exe
  3. ในคอนโซล ในเซิร์ฟเวอร์ หรืออยู่ ในเซสชันบริการเทอร์มินัล เปิดเป็นเชลล์คำสั่งใหม่ และจากนั้น พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
   AT c:\debuggers\remoteshell.cmd 15:00
   โดย:15:00คือหนึ่งนาทีหลังจากเวลาปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ถ้าเวลาปัจจุบันเป็น 14:59 พิมพ์15:00.
  4. รอการที่คำสั่งเรียกใช้
  5. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:ที่โดยไม่มีพารามิเตอร์ที่จะตรวจสอบว่า มีการเรียกใช้งาน โดยไม่มีข้อผิดพลาด
 • บนไคลเอนต์เฉพาะที่:
  ติดตั้งยูทิลิตี้ Remote.exe ภายในการคัดลอก debuggers บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เฉพาะที่ หรือ (อย่างน้อยสุด) (โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ถูกติดตั้งกับ debuggers ในโฟลเดอร์รากของการติดตั้งไว้)

  สมมติว่า debuggers การและโปรแกรมอรรถประโยชน์ Remote.exe ติดตั้งการ C:\Debuggers ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้::
  1. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง สลับไปยังโฟลเดอร์ C:\Debuggers
  2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
   remote.exe /cเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลremoteshell
   โดย:เซิร์ฟเวอร์ระยะไกลชื่อของเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลได้
  3. เชลล์คำสั่งภายในเครื่องของคุณได้ในขณะนี้มีการเชื่อมต่อกับเชลล์คำสั่งระยะไกลที่รันบนเซิร์ฟเวอร์ และคำสั่งทั้งหมดที่คุณพิมพ์ในแบบโลคัลจะถูกดำเนินบนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล (ที่dir c:\คำสั่งแสดงเนื้อหาของไดรฟ์ C บนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล)
  4. เชลล์คำสั่งระยะไกล คุณสามารถจะรัน ADPlus ในโหมดความล้มเหลวเป็นหากคุณได้ใช้ดังกล่าวภายในจากคอนโซล อย่างไรก็ตาม คุณต้องใช้การ-เงียบสลับไปยัง supress กล่องโต้ตอบทั้งหมดที่ ADPlus ที่สร้าง โดยค่าเริ่มต้น ถ้าคุณไม่ได้ใช้การ-เงียบสวิตช์ เชลล์คำสั่งระยะไกลจะหยุดการตอบสนองหลังจากที่คุณเรียกใช้ ADPlus และจะไม่ได้กลับไปที่พร้อมรับคำ หากปัญหานี้เกิดขึ้น คุณต้องเลิกเชลล์ระยะไกลสั่ง (Cmd.exe) บนเซิร์ฟเวอร์ แล้ว เริ่มต้นอินสแตนท์ใหม่
  5. เมื่อต้องการส่งตัวแบ่งตรวจแก้จุดบกพร่อง (CTRL + C) ไปยังขั้นตอนที่ดีบัก ADPlus อยู่ในขณะนี้แบบระยะไกลผ่านโหมดความล้มเหลว คุณต้องใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Breakin.exe โดยค่าเริ่มต้น Breakin.exe ถูกติดตั้งกับ debuggers ในรากของโฟลเดอร์ debuggers ตัวอย่างเช่น จะหยุดการดีบัก IIS (Inetinfo.exe) ที่กำลังเรียกใช้หมายเลขกระบวนการของ 1975 พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในเชลล์คำสั่งระยะไกล:
   breakin.exe 1975
   อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถใช้คำสั่ง Kill.exe (ที่อยู่ในโฟลเดอร์รากของ debuggers) เพื่อออกจากกระบวนการใด ๆ ที่กำลังถูก debugged

ข้อมูลเพิ่มเติมและปัญหาที่ทราบ

 • ความสามารถคุณพิจารณาว่า ถ้า ADPlus จับภาพข้อมูลเกี่ยวกับการมีความล้มเหลว หรือ หากมีการออกจากกระบวนการที่จะมีการตรวจสอบในโหมดความล้มเหลวหรือไม่

  มีหลายวิธีการตรวจสอบนี้:
  • ใช้แบบ-แจ้งให้ทราบสลับ และตรวจสอบว่า บริการ messenger จะเริ่มต้น บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังถูก debugged และคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่จะได้รับการแจ้งเตือน
  • ในตัวแก้ไขข้อความ เปิดแฟ้ม.log ที่ปรากฏในโฟลเดอร์ของผลลัพธ์สำหรับแต่ละขั้นตอน และจากนั้น ให้เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของแฟ้ม ค้นหาข้อความต่อไปนี้:
      0:070> * -------- AutodumpPlus 4.01 finished running at: --------
      0:070> .time
      Debug session time: Mon Aug 06 15:25:15 2001
      System Uptime: 3 days 17:00:34 
      Process Uptime: 1 days 3:10:38 
      0:070> * -------------------------------------------------------
  • ในโฟลเดอร์ขาออก ค้นหาแฟ้ม.dmp ใด ๆ ที่ประกอบด้วยวลี "__2nd_chance" ถ้าคำนี้ปรากฏในป้ายชื่อเร็กคอร์ดการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ กระบวนการได้ออกจากโปรแกรมโดยไม่คาดคิด
  • ในโฟลเดอร์ขาออก ค้นหาแฟ้ม.dmp ใด ๆ ที่ประกอบด้วยวลี "__Process_was_shutdown" ถ้าคำนี้ปรากฏในป้ายชื่อเร็กคอร์ดการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ ผู้ดูแลระบบออกจากขั้นตอน หรือเป็นการ MTS / โปรแกรมประยุกต์ COM + กระบวนการปิดได้เนื่องจากได้ถึงขีดจำกัดที่ไม่ได้ใช้งาน
  • ในโฟลเดอร์ขาออก ค้นหาแฟ้ม.dmp ใด ๆ ที่ประกอบด้วยวลี "__CTRL C" ถ้าคำนี้ปรากฏในป้ายชื่อเร็กคอร์ดการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ ยกอย่างใดอย่างหนึ่งตัวตรวจแก้จุดบกพร่องแบ่งเว้นถูก thrown จาก DLL ที่ถูกใช้ในกระบวนการหรือบุคคล pressed CTRL + C จากคอนโซล (หรือใช้ Breakin.exe ถ้า ADPlus กำลังเรียกใช้จากระยะไกล) จะหยุดเซสชันการตรวจแก้จุดบกพร่องปัจจุบัน
 • คุณต้องติดตั้งคอมโพเนนต์ของ Windows ในการเขียนสคริปต์โฮสต์บนระบบสำหรับ ADPlus ให้เรียกใช้ เมื่อต้องการดาวน์โหลด Windows เขียนสคริปต์โฮสต์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms950396.aspx
  หมายเหตุ:ติดตั้งคอมโพเนนต์ของ windows ในการเขียนสคริปต์โฮสต์อาจถูกไว้แล้วถ้าคุณมีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ต่อไปนี้:
  • Microsoft Internet Explorer 5
  • Microsoft Office 2000
  • Microsoft Visual InterDev 6.0
  • Microsoft Visual Studio 6.0
  • ชุดตัวเลือกของ Microsoft Windows NT
  • Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows XP:
  • Microsoft Windows Server 2003
  • Microsoft Windows Vista
 • กระบวนการ-iisสลับการทำงานได้เฉพาะถ้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต Server (IIS) 4.0 หรือข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 5.0xติดตั้งอยู่
 • When you run ADPlus in quiet mode, the tool logs information to the event log.
 • ถ้าคุณใช้การ-oswitch, the specified path must not contain more than one nonexistent folder. ตัวอย่าง::
  1. You specify-o c:\temp1\temp2. However, the C:\Temp1 and \Temp2 folders do not exist.
  2. You receive an error message from ADPlus that states that the folders do not exist, and ADPlus will not create them.
  If you specify only-o c:\temp1, ADPlus creates the C:\Temp1 folder if does not exist, and then puts all output files in that folder. If you want to specify multiple subfolders, and you use the-oswitch, verify that all the subfolders exist before you run ADPlus.
 • In COM+, you can configure a server package to start in the debugger on theขั้นสูงแท็บในนั้นคุณสมบัติdialog box of the package. If you enable theLaunch in Debuggeroption, ADPlus cannot attach the CDB debugger to a process. By default, only one debugger can be attached to a process at a time.
 • When a remote procedure call (RPC) is made from a process that ADPlus is analyzing in crash mode to another process that has quit (intentionally or unexpectedly), the log file that ADPlus creates for the process that it is analyzing may contain one or more of the following exceptions:
  Unknown exception - code 80010105 (first chance)
  Unknown exception - code 800706be (first chance)
  Unknown exception - code 800706ba (first chance)
  These exceptions are typical. RPC raises these exceptions when a call is made from a process that is being monitored to a nonexistent or failed process.

  Additionally, if ADPlus is monitoring Inetinfo.exe in the ADPlus debug log for that process, the following exception may appear in the log:
  Unknown exception - code 800706bf (first chance)
  This exception typically appears after IIS makes a call to an out-of-process (high-isolation) Web site that has failed. It may be followed by two instances of the following exception:
  Unknown exception - code 800706ba (first chance)

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
323478You cannot debug through a Terminal Server session

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 286350 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 ตุลาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
 • Microsoft Internet Information Server 3.0
 • Microsoft Windows 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbbug kbdebug kbhowto kbmt KB286350 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:286350

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com