คำอธิบายของลักษณะการทำงานของแมโค AutoExec และ AutoOpen ใน Word

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 286310 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

คุณสามารถใช้ได้AutoExecและAutoOpenแมโคร ใน Word เพื่อสร้างเส้นทางเริ่มต้น ลักษณะ ลิงค์ สภาพแวดล้อม และอื่น ๆ ในขณะ Word เปิดเอกสารใหม่ หรือเปิดเอกสารมีอยู่ บทความนี้อธิบายวิธีการทำงานของแมโครเหล่านี้และวิธีที่ทำงานในสถานการณ์ต่าง ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

AutoExec

มีAutoExecแมโครรันเมื่อเริ่มต้น Word ถ้าการAutoExecแมโครที่ถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของแม่แบบเริ่มต้น (Normal.dot) หรือ ถ้ามีบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของแบบส่วนกลาง add-in ที่ โดยใช้การAutoExecแมโคร คุณสามารถทำการปรับปรุง เมื่อเริ่มต้น Word แต่ก่อนที่ จะสร้าง หรือโหลดเอกสาร ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้การAutoExecแมโครให้เปลี่ยนไดเรกทอรีเริ่มต้นเมื่อเริ่มต้น Word

คุณสามารถระงับการAutoExecแมโครหลายวิธี มี way หนึ่งในการ เริ่ม Word จากบรรทัดคำสั่ง โดยใช้การ/mหรือ/ embeddingสลับไป เมื่อต้องใช้สวิตช์เหล่านี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้พิมพ์อย่างใดอย่างหนึ่งwinword /mหรือwinword / ฝังแล้ว คลิกตกลง.

วิธีอื่นที่ใช้ในการระงับการAutoExecแมโครที่มีการ กดแป้น Shift ในขณะที่ Word เริ่มการทำงานAutoExecแมโครยังถูกระงับเมื่อมีเริ่ม Word จากไคลเอนต์ทำงานอัตโนมัติ

AutoOpen

กระบวนการAutoOpenแมโครที่ทำงานหลังจากที่คุณเปิดเอกสารใหม่AutoOpenทำงานเมื่อคุณเปิดเอกสารด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:
 • ใช้แบบOPENคำสั่งในการแฟ้ม:เมนู
 • ใช้แบบFileOpenหรือFileFindคำสั่ง
 • เลือกเอกสารจากรายการ mru สุดรายการที่เพิ่งใช้ (ของ) ในการแฟ้ม:เมนู
เมื่อมีเปิดเอกสาร เพิ่มAutoOpenเรียกใช้แมโครถ้าการAutoOpenแมโครที่ถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารนั้น หรือถ้ามีบันทึกแมโครเป็นส่วนหนึ่งของต้นแบบซึ่งขึ้นกับเอกสาร มีAutoOpenแมโครที่ไม่ทำงานเมื่อคุณบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของแบบส่วนกลาง add-in ที่

คุณอาจป้องกันไม่ให้มีAutoOpenแมโครจากการทำงานโดยการกดค้างไว้กะคีย์เมื่อคุณเปิดเอกสาร

สร้างแมโครการ AutoExec และมีแมโคร AutoOpen

Word 2002 หรือ Word 2003
 1. สร้างเอกสารเปล่าใหม่ใน Word
 2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกการรักษาความปลอดภัย.
 3. ในการการรักษาความปลอดภัยกล่องโต้ตอบ คลิกการระดับการรักษาความปลอดภัยแท็บ'และ'แล้วเลือกปานกลาง. คลิกการแหล่งที่เชื่อถือได้แท็บ การเลือกบริษัททั้งหมดที่ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมและแม่แบบแล้ว คลิกตกลง.
 4. สร้างข้อAutoExecแมโคร โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกระเบียนแมโครใหม่.
  2. ในการแมโครเรกคอร์ดกล่องโต้ตอบ ชนิดAutoExecภายใต้ชื่อแมโครแล้ว คลิกตกลง. โดยค่าเริ่มต้น แมโครจะถูกบันทึกไว้ในแม่แบบ Normal แถบคำสั่งปุ่มสองขนาดเล็กปรากฏ ในเอกสาร Word ของคุณ หรือในที่อื่น ใน Word เดสก์ท็อป ค้นหาแถบคำสั่ง และจากนั้น คลิก(ที่สี่เหลี่ยมหยุดการบันทึก) ปุ่มเพื่อหยุดการบันทึก
  3. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกมาโคร. เลือกAutoExecในรายการของแมโครแล้วคลิกแก้ไข.
  4. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ไปAutoExecแมโคร:
   MsgBox "You're seeing the AutoExec macro in action", vbMsgBoxSetForeground
   						
  5. ในการแฟ้ม:คลิกที่เมนูในที่ Microsoft Visual Basic Editorบันทึกปกติแล้ว ปิดตัวแก้ไข Visual Basic
 5. ทำตามขั้นตอนเดียวกับที่คุณใช้สำหรับการAutoExecแมโครเพื่อสร้างข้อAutoOpenแมโคร ขณะนี้ ใช้AutoOpenนิพจน์การแทนAutoExecนิพจน์ในแต่ละขั้นตอน
 6. บันทึกเอกสารเป็น C:\Yourfile.doc ปิดเอกสาร และจากนั้น ออกจาก Word
 7. เปิดเอกสารใน Word โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้ Observe when the macros run and when the macros do not run.
word 2007
 1. Create a new blank document in Word.
 2. คลิกการปุ่ม Microsoft Officeแล้ว คลิกตัวเลือกของ word.
 3. คลิกศูนย์ความเชื่อถือคลิกTrust Center Settingsแล้ว คลิกTrusted Locations.
 4. Add the trusted locations that you want, and then clickตกลงสองครั้ง
 5. Create anAutoExecแมโคร โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกการนักพัฒนาแท็บ แล้วคลิกRecord Macroในการรหัสกลุ่ม
  2. ในการRecord Macroกล่องโต้ตอบ ชนิดAutoExecภายใต้Macro nameแล้ว คลิกตกลง. By default, the macro is saved in the Normal template. คลิกหยุดการบันทึกในการรหัสกลุ่ม
  3. ในการนักพัฒนาแท็บ คลิกมาโครในการรหัสกลุ่ม เลือกAutoExecin the list of macros, and then clickแก้ไข.
  4. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ไปAutoExecmacro:
   MsgBox "You're seeing the AutoExec macro in action", vbMsgBoxSetForeground
   						
  5. In Microsoft Visual Basic Editor, clickSave Normalในการแฟ้ม:menu, and then close Visual Basic Editor.
 6. Follow the same steps that you used for theAutoExecmacro to create anAutoOpenแมโคร This time, use theAutoOpenexpression to replace theAutoExecexpression in each step.
 7. Save the document as C:\Yourfile.doc, close the document, and then exit Word.
 8. Open the document in Word by using the different methods that are described in the table in the "Macro Behaviors in Different Situations" section. Notice when the macros run and when the macros do not run.

Macro Behaviors in Different Situations

The following table summarizes the behavior of these two macros when Word is started, or when a document is opened by various means:
Action                     AutoExec    AutoOpen
---------------------------------------------------------------------------
Start Word with a blank document by typing   Runs      Does not run
the following at a command prompt:
Winword.exe 

Start Word with a saved document by typing   Runs      Runs
the following at a command prompt:
Winword.exe C:\<Yourfile>.doc 

Embed a Word document in an OLE container    Does not run  Runs
by typing the following at a command 
prompt:
WinWord.exe /embedding C:\<Yourfile>.doc

Use code to automate Word and open       Does not run  Runs 
C:\<Yourfile>.doc by using the following 
code:
Set oWord = CreateObject("Word.Application")
oWord.Visible = True
oWord.Documents.Open "C:\YourFile.doc"

Browse to the document in Internet Explorer   Does not run  Runs
or the WebBrowser control
				

ข้อมูลอ้างอิง

For additional information about Auto macros in Word, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
211659WD2000: Auto Macros in Word
210565WD: Word Startup (Command-Line) Switches and Their Purpose
(c) Microsoft Corporation 2001, All Rights Reserved. Contributions by Chris Jensen, Microsoft Corporation.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 286310 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 ตุลาคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB286310 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:286310

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com