คำอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะความปลอดภัยของ Outlook ที่อนุญาตให้คุณส่งข้อความอีเมผ่านทางอินเทอร์เน็ต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 286159 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 2000 ของบทความนี้ ดู195477.
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 98 ของบทความนี้ ดู182356.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

outlook มีคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยที่ช่วยให้คุณสามารถส่ง และรับข้อความที่มีความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการดำเนินการนี้ Outlook incorporates สนับสนุนสำหรับส่วนขยายการรักษาความปลอดภัย Multi-Purpose อินเทอร์เน็ตการส่งข้อความของโพรโทคอล (S/MIME) ใช้มาตรฐานนี้ช่วยให้คุณสามารถส่ง และรับอีเมเซ็นชื่อ หรือที่ปิดผนึกไว้ (เข้ารหัสลับ) ลทางอินเทอร์เน็ต

บทความนี้อธิบายวิธีการต่อไปนี้ข้อมูล:
 • วิธีการได้รับรหัสดิจิทัลสำหรับการส่งข้อความที่มีความปลอดภัย
 • วิธีการสำรองข้อมูล หรือการคัดลอกรหัสแบบดิจิทัล
 • วิธีการย้ายรหัสดิจิทัลกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
 • วิธีการส่งข้อความที่เซ็นชื่อ
 • วิธีการเพิ่มรหัสดิจิทัลลงในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ
 • วิธีการส่งข้อความ (ปิดผนึกไว้) ที่เข้ารหัสลับ
 • วิธีการเซ็นชื่อ หรือเข้ารหัสลับข้อความทั้งหมดที่คุณส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถลงทะเบียนข้อความแสดงข้อความของคุณ ด้วยรหัสดิจิทัล เรียกอีก อย่างว่าใบรับรอง เพื่อให้ผู้รับเป้าหมายจะแน่ ใจว่า ข้อความจริง ๆ มาจากคุณว่า จะได้ไม่ถูกเปลี่ยนแปลง คุณสามารถ seal ข้อความของคุณ เข้าเรียกอีกอย่างว่า รหัส โดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์พิเศษเพื่อให้เฉพาะผู้รับต้องสามารถอ่านข้อความของคุณและสิ่งที่แนบมา

เมื่อต้องการส่งข้อความปลอดภัยที่คุณต้องการรหัสดิจิทัล แบบดิจิทัล ID ให้หมายความว่ามีสำหรับ proving ตัวตนของคุณบนอินเทอร์เน็ต คุณสามารถขอรับรหัสดิจิทัลจากรับรอง เช่น Verisign, Inc. มีบางชนิดของเซิร์ฟเวอร์อีเม ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถยังออกคุณมีรหัสดิจิทัล

รหัสดิจิทัลได้สองส่วน คีย์ส่วนตัว และคีย์สาธารณะ คีย์ส่วนตัว replaceable มักจะถูกจัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถส่งออก และนำเข้าคีย์ส่วนตัวนี้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ในการย้ายการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยอีเมล์ของคุณจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีก นอกจากนี้คุณสามารถทำสำเนาสำรองของคีย์ส่วนตัวของคุณ ส่วนประกอบอื่น ๆ ของรหัสดิจิทัลของคุณมีคีย์สาธารณะ คุณส่งคีย์นี้ไปยังบุคคล จากบุคคลที่คุณต้องการได้รับข้อความที่เข้ารหัสลับ เช่นเดียวกับที่ที่คุณต้องการที่สามารถใช้งานการตรวจสอบข้อความที่มีลายเซ็นของคุณ

วิธีการเรียกการรหัสดิจิทัลสำหรับการส่งข้อความปลอดภัย

 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกคลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ แล้วคลิกรับรหัสดิจิทัล.
 2. ใน Outlook คลิกเพื่อเลือกรับ S/MIME ใบรับรองจากการรับรองใบรับรองภายนอกแล้ว คลิกตกลง.

  launches เบราว์เซอร์ของคุณ และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับรหัสดิจิทัลจากของ Microsoft ที่ต้องการให้ Verisign
 3. คลิกเรียกหมายเลขของคุณเดี๋ยวนี้.
 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าเว็บ และจากนั้น คลิกยอมรับ.
หน่วยงานจัดเก็บที่รับรองจะส่งคุณข้อความ ไปยังที่อยู่ที่ระบุ ที่ประกอบด้วยรหัสดิจิทัลของคุณและคำแนะนำเพิ่มเติม

วิธีการสำรองข้อมูล หรือคัดลอกรหัสแบบดิจิทัล

 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกแล้ว คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ
 2. คลิกรหัสดิจิทัลการนำเข้า/ส่งออก.
 3. คลิกเพื่อเลือกส่งรหัสดิจิทัลของคุณไปยังแฟ้มแล้ว คลิกเลือก.
 4. คลิกเพื่อเลือกใบรับรองที่คุณต้องการสำรอง และจากนั้น คลิกตกลง.
 5. เมื่อต้องการลบรหัสดิจิทัลจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ คลิกเพื่อเลือกนั้นลบรหัสดิจิทัลข้อมูลความปลอดภัยจากระบบกล่องกาเครื่องหมาย
 6. ในการรหัสผ่าน:กล่อง พิมพ์รหัสผ่านใบรับรองนี้
 7. พิมพ์ หรือเลือกดูพาธและชื่อสำหรับรหัสดิจิทัลของคุณ และคลิกตกลง.
outlook จะบันทึกรหัสดิจิทัลของคุณเป็นไฟล์.pfx

วิธีการย้ายการรหัสดิจิทัลกับคอมพิวเตอร์อื่น

 1. การคัดลอกไฟล์.pfx ที่คุณสร้างไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่
 2. บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ใน Outlook ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกแล้ว คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ
 3. คลิกรหัสดิจิทัลการนำเข้า/ส่งออก.
 4. คลิกเพื่อเลือกการนำเข้ารหัสดิจิทัลที่มีอยู่จากแฟ้ม.
 5. พิมพ์ หรือเลือกดูไฟล์.pfx ที่คุณสร้าง และจากนั้น พิมพ์รหัสผ่าน
 6. ในการรหัสผ่าน:กล่อง พิมพ์รหัสผ่านของรหัสดิจิทัล
 7. ในการชื่อรหัสดิจิทัลกล่อง พิมพ์ชื่อของรหัส และคลิกตกลง.
ขณะนี้มีรหัสดิจิทัลกับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

วิธีการส่งข้อความที่เซ็นชื่อ

 1. เปิดข้อความใหม่
 2. ในการมุมมองเมนู คลิกตัวเลือก.
 3. คลิกเพื่อเลือกนั้นเพิ่มลายเซ็นดิจิทัลลงในข้อความขาออกกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกปิด.
 4. ทำให้เสร็จสมบูรณ์ และส่งข้อความ
ได้รับข้อความถูกทำเครื่องหมาย มีไอคอนใบรับรองที่มุมขวาล่างของหัวข้อ ผู้รับสามารถคลิกไอคอนนี้เพื่อดูข้อมูลการตรวจสอบเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัลของคุณ

วิธีการเพิ่มรหัสดิจิทัลกับที่ติดต่อของคุณ

เมื่อต้องส่งผู้ข้อความที่เข้ารหัสลับ คุณต้องการให้สำเนาของรหัสดิจิทัลของบุคคลนั้น มีผู้ส่งข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล และใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความ:
 1. เปิดข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล
 2. คลิกขวาชื่อในการจากฟิลด์ แล้วคลิกเพิ่มไปยังผู้ติดต่อบนเมนูทางลัด
 3. ถ้าคุณมีรายการสำหรับบุคคลนี้บนรายการผู้ติดต่อของคุณ คลิกการปรับปรุงที่อยู่นี้.
รหัสดิจิทัลถูกเก็บไว้กับรายการที่ติดต่อของคุณสำหรับบุคคลนี้ ขณะนี้คุณสามารถส่งข้อความที่เข้ารหัสลับให้บุคคลนี้ เมื่อต้องการดูใบรับรองสำหรับผู้ติดต่อ คลิกสองครั้งที่ชื่อของบุคคลนั้น และจากนั้น คลิกการใบรับรองแท็บ

วิธีการส่งข้อความเข้ารหัสไว้ (Sealed)

 1. เปิดข้อความใหม่
 2. ในการมุมมองเมนู คลิกตัวเลือก.
 3. คลิกเพื่อเลือกนั้นการเข้ารหัสลับเนื้อหาของข้อความและสิ่งที่แนบมากล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกปิด.
 4. ทำให้เสร็จสมบูรณ์ และส่งข้อความ
ได้รับข้อความถูกทำเครื่องหมาย ด้วยไอคอน'ล็อก'ที่มุมขวาล่างของหัวข้อ ผู้รับสามารถคลิกไอคอนนี้เพื่อดูการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับใบรับรองการเข้ารหัสลับ

หมายเหตุ:: เมื่อคุณส่งข้อความที่เข้ารหัสลับ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความ "ผู้รับที่ปลอดภัยไม่ใช่" ต่อไปนี้:
ไม่มีผู้รับสามารถประมวลผลข้อความแสดงข้อความที่เข้ารหัสลับ คุณสามารถดำเนินการต่อไปกับข้อความ unencrypted หรือยกเลิกการดำเนินการ
นี่คือเนื่องจากที่คุณระบุข้อความ โดยใช้รายการที่อยู่สากลหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่อยู่ไม่มีผู้ติดต่อ คุณต้องใช้บันทึกผู้ติดต่อที่ประกอบด้วยผู้รับรหัสดิจิทัลเพื่อเน้นข้อความ

วิธีการเข้าสู่ระบบ หรือทั้งหมดที่เข้ารหัสข้อความนั้นคุณส่ง

 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก.
 2. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกเพื่อเลือกเข้ารหัสเนื้อหาและสิ่งที่แนบมาสำหรับข้อความขาออกหรือเพิ่มลายเซ็นดิจิทัลไปกับข้อความขาออกแล้ว คลิกตกลง.
หมายเหตุ:: การระบุว่า ผู้รับที่ไม่สนับสนุนไคลเอ็นต์อีเมลที่มีลายเซ็น S/MIME ได้รับอนุญาตในการอ่านข้อความ โดยไม่มีการตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัล คลิกเพื่อเลือกส่งข้อความที่เซ็นชื่อข้อความธรรมดา.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 286159 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbdigitalcertificates kbdigitalsignatures kbsecurity kbhowto kbinfo kbmt KB286159 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:286159

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com