วิธีการติดต่อระหว่างส่วนกำหนดค่าของ Outlook ที่ใช้ร่วมกัน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 286044 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 2000 (CW) ของบทความนี้ ให้ดู 253480.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีหนึ่งของผู้ใช้สามารถติดต่อระหว่างส่วนกำหนดค่า Microsoft Outlook ที่ใช้ร่วมกันได้ นอกจากนี้แนวคิดในบทความนี้นำไปใช้กับคอมโพเนนต์ Outlook เช่นจดหมายและปฏิทิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอาจต้องการใช้ร่วมกันระหว่างโพรไฟล์ Outlook รายการที่ติดต่อ อีกวิธีหนึ่งคือ คุณอาจต้องการคัดลอกโฟลเดอร์ที่ติดต่อจากส่วนกำหนดค่า Outlook หนึ่งไปยังอีกการใช้โฟลเดอร์ที่ติดต่อภาย ในแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ค่าเริ่มต้น หรือ เป็นโฟลเดอร์ที่ติดต่อแยกต่างหากในแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของตนเอง

ถ้าคุณต้องการใช้ร่วมกันโฟลเดอร์ที่ติดต่อระหว่างโพรไฟล์ คุณต้องใช้โพรไฟล์ที่ชี้ไปยังกล่องจดหมาย Microsoft Exchange Server เดียวกัน ถ้าส่วนกำหนดค่าบ่งชี้ไปยังกล่องจดหมาย Exchange Server เดียวกัน โพรไฟล์จะใช้ร่วมกันโฟลเดอร์ที่ติดต่อ และโปรแกรมปรับปรุงไม่เป็นอัตโนมัติ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการคัดลอก หรือย้ายข้อมูลที่ติดต่อจากส่วนกำหนดค่าหนึ่งไปยังอีก หลังจากที่คุณย้าย หรือคัดลอกข้อมูลผู้ติดต่อ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแต่ละส่วนกำหนดค่าไม่ซ้ำกัน นอกจากนี้ ถ้าโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณถูกเก็บไว้ในแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล ที่ไม่สามารถเปิดแฟ้ม โดยใช้โพรไฟล์ที่แตกต่างกันสองในเวลาเดียวกัน

โฟลเดอร์ที่ติดต่อสามารถเป็น:
 • นำเข้าจากแฟ้ม.pst ในหนึ่งโพรไฟล์ไป.pstfile อื่นในส่วนกำหนดค่าอื่น
 • ส่งออกจากโฟลเดอร์ส่วนบุคคลในส่วนกำหนดค่าหนึ่ง ไป.pstfile ในส่วนกำหนดค่าอื่น และจากนั้น เปิดแยกต่างหากบน folderlist

วิธีการนำเข้าจากแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (PST) ในส่วนกำหนดค่าหนึ่งไปยังแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (PST) ในส่วนกำหนดค่าที่สอง

เมื่อต้องการนำเข้าจากแฟ้ม.pst ในส่วนกำหนดค่าหนึ่งไปยังแฟ้ม.pst ในส่วนกำหนดค่าอื่น:

จาก Outlook 2013 และ Outlook 2010:
 1. บนเมนูแฟ้มคลิกข้อมูลและจากนั้น คลิกการตั้งค่าบัญชี
 2. เลือกการตั้งค่าบัญชี จากรายการแบบหล่นลง
 3. คลิกการแฟ้มข้อมูล แท็บ
 4. เลือกโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณเป็นชื่ออื่น คลิกชื่อนั้น), แล้ว คลิกการตั้งค่า หมายเหตุเส้นทางของแฟ้ม.pst
 5. คลิกตกลงและจากนั้น คลิกปิด
 6. บนแฟ้มเมนูคลิกเปิดและจากนั้น คลิกนำเข้า
 7. ในรายการการกระทำที่จะทำการเลือกในกล่องโต้ตอบตัวช่วยสร้างการส่งออกและการนำเข้า คลิกนำเข้าจากโปรแกรมอื่นหรือแฟ้มแล้ว คลิ กถัดไป
 8. ในรายการเลือกชนิดไฟล์ที่จะนำเข้าจากคลิกโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst), แล้ว คลิ กถัดไป
 9. ในการแฟ้มที่จะนำเข้า รายการการโต้ตอบ พิมพ์พาธ หรือคลิเรียกดู เพื่อค้นหาแฟ้ม.pst ที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ และคลิกถัดไป
 10. ในการเลือกโฟลเดอร์ที่จะนำเข้าจาก รายการ คลิกโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่คุณต้องการนำเข้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณคลิกเพื่อเลือกแบบรวมถึงโฟลเดอร์ย่อย กล่องกาเครื่องหมายถ้าจำเป็น
 11. คลิกนำเข้ารายการไปที่โฟลเดอร์ปัจจุบันและจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น
Outlook นำเข้ารายการที่ติดต่อไปยังโฟลเดอร์เป้าหมาย

จาก Outlook 2007 และ Outlook 2003:
 1. บนเมนูแฟ้มคลิกการจัดการแฟ้มข้อมูล
 2. คลิกโฟลเดอร์ส่วนบุคคล(ถ้าคุณได้เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณเป็นชื่ออื่น คลิกชื่อนั้น), แล้ว คลิกการตั้งค่า จดเส้นทางไปยังแฟ้ม.pst
 3. คลิกตกลงและจากนั้น คลิกปิด
 4. บนเมนูแฟ้มคลิกนำเข้า และส่งออก
 5. ในรายการเลือกการกระทำที่จะปฏิบัติคลิกนำเข้าจากโปรแกรมอื่นหรือแฟ้มแล้ว คลิ กถัดไป
 6. ในรายการเลือกชนิดไฟล์ที่จะนำเข้าจากคลิกโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst), แล้ว คลิ กถัดไป
 7. ในรายการแฟ้มที่จะนำเข้าพิมพ์เส้นทาง หรือคลิกการเรียกดูเพื่อค้นหาแฟ้ม.pst ที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1 ถึง 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ และจากนั้น คลิก'ถัดไป'
 8. ในรายการเลือกโฟลเดอร์ที่จะนำเข้าจากคลิกโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่คุณต้องการนำเข้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมโฟลเดอร์ย่อยถ้าจำเป็น
 9. คลิกนำเข้ารายการไป CurrentFolderและจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น
Outlook นำเข้ารายการที่ติดต่อไปยังโฟลเดอร์เป้าหมาย

วิธีการส่งออกที่ติดต่อจากโฟลเดอร์ส่วนบุคคลในส่วนกำหนดค่าหนึ่งไปยังแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (PST) ในส่วนกำหนดค่าอื่น และจากนั้น เปิดผู้ติดต่อในรายการโฟลเดอร์แยกต่างหาก

จาก Outlook 2013 และ Outlook 2010:
 1. ในการแฟ้ม แท็บ คลิกตัวเลือก
 2. ในการตัวเลือก Outlook โต้ตอบกล่อง คลิกขั้นสูง
 3. คลิกส่งออก
 4. ในการเลือกการกระทำที่ทำ กล่อง คลิกการใช้แฟ้มส่งออกและจากนั้น คลิกถัดไป
 5. ในการ สร้างแฟ้มชนิด รายการ คลิกแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst), และจากนั้น คลิกถัดไป
 6. คลิกโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่คุณต้องการส่งออก (เลือกที่จะรวมโฟลเดอร์ย่อยถ้าจำเป็น), แล้ว คลิกถัดไป
 7. ในกล่องโต้ตอบบันทึกส่งออกแฟ้มเป็นพิมพ์ชื่อใหม่ที่คุณต้อง การใช้สำหรับแฟ้ม.pst พิมพ์เส้นทางที่คุณต้องการให้มีอยู่ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคล แล้ว คลิกถัดไป
 8. ในการสร้าง Microsoft โฟลเดอร์ส่วนบุคคล โต้ตอบกล่อง คลิกตกลง โฟลเดอร์ที่ติดต่อที่คุณเลือกถูกส่งออกไปยังแฟ้ม.pst ใหม่
 9. เปิด Outlook โดยใช้ส่วนกำหนดค่าที่คุณต้องการนำเข้าผู้ติดต่อที่
 10. ในการแฟ้ม แท็บ คลิกเปิดและจากนั้น คลิกเปิดแฟ้มข้อมูล Outlook
 11. เรียกดูไปยังแฟ้ม.pst ที่ส่งออกที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 1 ถึง 8 คลิกแฟ้ม.pst และจากนั้น คลิกตกลง
Outlook เปิดแฟ้ม.pst จากโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่คุณเลือกในรายการโฟลเดอร์

จาก Outlook 2007 และ Outlook 2003:
 1. บนเมนูมุมมองคลิกรายการโฟลเดอร์
 2. ในบานหน้าต่างรายการโฟลเดอร์ ให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ toshare
 3. บนเมนูแฟ้มคลิกนำเข้า และส่งออก
 4. ในการเลือกการกระทำที่ทำ กล่อง คลิกการใช้แฟ้มส่งออกและจากนั้น คลิกถัดไป
 5. ในรายการชนิดแฟ้มของสร้างคลิกแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst), แล้ว คลิ กถัดไป
 6. คลิกโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่คุณต้องการส่งออก (เลือกที่จะรวมโฟลเดอร์ย่อยถ้าจำเป็น), แล้ว คลิกถัดไป
 7. ในกล่องโต้ตอบบันทึกส่งออกแฟ้มเป็นพิมพ์ชื่อใหม่สำหรับแฟ้ม.pst ชนิดเส้นทาง thatyou ต้องการโฟลเดอร์ส่วนบุคคลจะอยู่ใน และจากนั้น คลิกถัดไป
 8. ในกล่องโต้ตอบสร้าง Microsoft โฟลเดอร์ส่วนบุคคลคลิกตกลง โฟลเดอร์ที่ติดต่อที่คุณเลือกถูกส่งออกไปยังแฟ้ม new.pst
 9. เปิด Outlook โดยใช้ส่วนกำหนดค่าที่คุณต้องการติดต่อ importthe
 10. บนเมนูแฟ้มคลิกเปิดและจากนั้น คลิกแฟ้มข้อมูล Outlook
 11. เรียกดูไปยังแฟ้ม.pst ที่ส่งออกที่คุณสร้างไว้ใน steps1 ถึง 8 คลิกแฟ้ม.pst และจากนั้น คลิกตกลง
Outlook เปิดแฟ้ม.pst จากโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่คุณเลือกในรายการโฟลเดอร์

วิธีการใช้โฟลเดอร์'สาธารณะ'การใช้การติดต่อร่วมกัน

ถ้าผู้ดูแลระบบ Exchange Server ของคุณสร้างโฟลเดอร์สาธารณะ คุณสามารถสร้างผู้ติดต่อโฟลเดอร์สาธารณะที่สามารถใช้ร่วมด้วยหลายโปรไฟล์ผู้ใช้หลายคนในเวลาเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการโฟลเดอร์สาธารณะบนคอมพิวเตอร์มี Exchange Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
169198 XADM: เคล็ดลับสำหรับการจัดการโฟลเดอร์สาธารณะ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 286044 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 กันยายน 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
Keywords: 
kbcontacts kbinfo kbmt KB286044 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:286044

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com