การแก้ไข: 2013 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk ไม่สามารถรับข้อความ จากมุมมองไลบรารีเอกสาร หรือไลบรารี SharePoint แบบออนไลน์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2859398 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณมีไลบรารี Microsoft SharePoint ร่วมกับอย่าง น้อยหนึ่งมุมมอง หรือคุณมีไลบรารีเอกสาร SharePoint แบบออนไลน์
  • คุณใช้อะแดปเตอร์ SharePoint ใน 2013 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk Microsoft จะได้รับข้อมูลจากมุมมองของไลบรารี SharePoint หรือไลบรารี SharePoint แบบออนไลน์
  • ค่าเริ่มต้น ใช่มีกำหนดสำหรับฝั่งไคลเอ็นต์วัตถุแบบจำลอง (CSOM) ในการกำหนดค่าอะแดปเตอร์ Windows SharePoint Services (WSS)
ในสถานการณ์สมมตินี้ BizTalk Server 2013 ไม่สามารถรับข้อความ จากมุมมองในไลบรารีเอกสาร หรือ จากไลบรารี SharePoint แบบออนไลน์

นอกจากนี้ ถ้าคุณได้รับข้อมูลจากไลบรารี SharePoint แบบออนไลน์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์:
Windows SharePoint Services ได้รับการประมวลผล SharePoint แฟ้ม/สาธิต//Integrationsdagarna2013/76529e8a-365a-41b2-819b-82199aeec7fe.txt การทดสอบล้มเหลวอะแดปเตอร์ พบข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
[System.Net.WebException] เซิร์ฟเวอร์ระยะไกลส่งกลับข้อผิดพลาด: Forbidden (403)
รหัสข้อผิดพลาด: 12310
หลังจากที่คุณได้รับการจัดการปัญหาเป็นสาเหตุของปัญหานี้ คุณสามารถเลิกทำการเช็คเอาท์แฟ้มนี้ และอะแดปเตอร์จะพยายามประมวลผลอีกครั้ง
ข้อผิดพลาดนี้ถูกทริกเกอร์โดย Windows SharePoint Services ตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับ หรือส่งพอร์ตที่ มี URI wsss: / / [SiteName]: 443/การ สาธิต/ทดสอบหรือไม่ViewName =
รหัสเหตุการณ์อะแดปเตอร์ของ Windows SharePoint Services: 12457
ถ้าคุณได้รับข้อมูลจากมุมมองของไลบรารี SharePoint คุณอาจได้รับแฟ้มทั้งหมดในไลบรารีเอกสารโดยไม่คำนึงถึงว่าพวกเขาอยู่ในมุมมอง

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงสะสม

2013 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพ็คเกจการปรับปรุงสะสม 2 2013 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2892599 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม 2 2013 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2859398 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft BizTalk Server 2013 Branch
  • Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise
  • Microsoft BizTalk Server 2013 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2859398 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2859398

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com