FIX: BizTalk serverio 2013 m. negali gauti prane?imus atsi?velgiant ? dokument? bibliotek? arba SharePoint internete biblioteka

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2859398 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

?sivaizduokite toki? situacij?:
  • Turite Microsoft SharePoint bibliotek? su vaizdu ? vien? arba daugiau, arba turite SharePoint Online dokument? bibliotekoje.
  • Galite naudoti SharePoint adapter? Microsoft BizTalk Server 2013 m. gauti duomenis i? SharePoint bibliotekos rodin? arba SharePoint Online bibliotekoje.
  • Numatytoji reik?m? taip?sik?r?s u? kliento objekto modelis (CSOM) Windows SharePoint tarnybose (WSS) adapterio konfig?ravime.
Tokiu atveju BizTalk serverio 2013 m. negali gauti prane?imus atsi?velgiant ? dokument? bibliotek? arba SharePoint Online biblioteka.

Be to, jei galite gauti duomenis i? SharePoint Online biblioteka, toks klaidos prane?imas gali b?ti u?registruotas ?vyki? ?urnale:
Windows SharePoint tarnyb? gaut? adapterio nepavyko apdoroti SharePoint fail?/Demo/test? /Integrationsdagarna2013/76529e8a-365a-41b2-819b-82199aeec7fe.txt. ?vyko ?i klaida:
[System.Net.WebException] Nuotolinis serveris pateik? klaid?: (403) draud?iama.
Klaidos kodas: 12310
Kai j?s beveik nenagrin?jo ?ios problematikos sukelia ?i? problem?, galite anuliuoti pa?mim? ?io failo ir adapterio bandys apdoroti j? dar kart?.
?i klaida buvo prad?tas Windows SharePoint tarnybos gauti viet? ar si?sti uosto su URI wsss: / / [SiteName]: 443/Demo/test??ViewName =.
Windows SharePoint tarnyb? adapteris ?vykio ID: 12457
Jei duomenis priimate i? SharePoint bibliotekos, galite gauti visus failus dokument? bibliotekoje nepriklausomai nuo to, ar jie rodinyje.

Sprendimas

Kaupiamasis naujinimas informacija

BizTalk serverio 2013

Kar?tosios pataisos, ?i? problem? yra ?trauktas ? kaupiamojo naujinimo paket? 2 BizTalk serverio 2013.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip gauti kaupiamojo naujinimo paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2892599 Atnaujinim? paketas 2 BizTalk serverio 2013


B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2859398 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 1 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft BizTalk Server 2013 Branch
  • Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise
  • Microsoft BizTalk Server 2013 Standard
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2859398 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2859398

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com