FIX: SQL ry?ys nuot?kio naudojant WCF pagrindu SQL adapteris ? vien? pus? si?sti uosto gr??inti rezultat? rinkin? i? duomen? baz?s BizTalk Server 2010 arba BizTalk Server 2013

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2855762 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Tarkime, kad naudojate vien? pus? si?sti uost?, kuris naudoja Microsoft Windows komunikacijos fondo WCF pagrindu SQL adapteris Microsoft BizTalk Server 2010 arba Microsoft BizTalk Server 2013 m. tvarkyti prane?imus. Po kurio laiko gaunate tok? klaidos prane?im?:
Skirtasis laikas prab?go prie? gaudamas ry?? i? prie baseino. Tai gali b?ti atsitiko tod?l, kad visus bendrus ry?ius buvo naudojamos ir max telkinio dydis buvo pasiektas.

Prie?astis

?i problema kyla tod?l, kad susijusios SQL ry?ys SQL adapter? n?ra i?leista kai prane?im? perdirbimo generuoja rezultatus.

Pastabos:
  • Ry?iai tik paleid?iamos atgal ? ry?i? telkinio kai BizTalk priiman?iosios instancijos yra perdirbama. Kai ry?ys did?jimas vir?ija nurodyta MaxConnectionPoolSize reik?m? yra ry?ys, j?s gausite pirmiau klaidos prane im?.
  • ?i problema kyla naudojant vien? pus? siuntimo uost?.

Sprendimas

Atnaujinim? paketo informacija

BizTalk serverio 2013

Kar?tosios pataisos, ?i? problem? yra ?trauktas ? kaupiamojo naujinimo paket? 2 BizTalk serverio 2013.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip gauti kaupiamojo naujinimo paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2892599 Atnaujinim? paketas 2 BizTalk serverio 2013

BizTalk Server 2010

Kar?tosios pataisos, ?i? problem? yra ?trauktas ? kaupiamojo naujinimo paket? 6 BizTalk 2010.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip gauti ?? bendr? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2855367 Atnaujinim? paketas 6 BizTalk Server 2010


B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie MaxConnectionPoolSize privalomas turto, eikite ? ?iuos MSDN svetain?je:

Darbas su BizTalk adapter? SQL serverio privalomas ypatyb?s

Daugiau informacijos apie BizTalk serverio kar?t?sias pataisas, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:

2003907 Informacija apie BizTalk serverio kar?t?sias pataisas

Savyb?s

Straipsnio ID: 2855762 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 1 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
  • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
  • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
  • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
  • Microsoft BizTalk Server 2013 Branch
  • Microsoft BizTalk Server 2013 Developer
  • Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise
  • Microsoft BizTalk Server 2013 Standard
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2855762 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2855762

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com