วิธีการเอา Windows 98 เมื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดูอัลบูตที่มี Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 285480 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีลบระบบปฏิบัติการ เช่น Microsoft Windows 98 ที่ได้ถูกกำหนดค่าดูอัลบูตที่มี Windows 2000 Professional

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเอา Windows 98 เริ่มการทำงานของ Windows 2000 และลบโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วย Windows 98 แล้ว (โดยค่าเริ่มต้น นี่คือโฟลเดอร์ C:\Windows บนฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง)

หมายเหตุ: ถ้าไม่มีโปรแกรมต่าง ๆ ที่ติดตั้งใน Windows 98 คุณอาจต้องการถอนการติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้ก่อนที่จะลบโฟลเดอร์

คุณยังต้องแก้ไขแฟ้ม Boot.ini เพื่อเอา Windows 98 จากรายการของตัวเลือกการเริ่มต้นระบบด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขแฟ้ม Boot.ini:
  1. ใน Windows Explorer คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์บนเครื่องมุมมองเมนู
  2. บนเครื่องมุมมองแท็บ คลิกแสดงแฟ้มทั้งหมดแล้ว คลิกตกลง.
  3. คลิกโฟลเดอร์รากของฮาร์ดดิสก์ในระบบ คลิกขวาแฟ้มBoot.iniแฟ้ม จากนั้นคลิกคุณสมบัติ.
  4. คลิกเพื่อยกเลิกการอ่านอย่างเดียว,ซ่อนอยู่และระบบกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น คลิกตกลง.
  5. เปิดไฟล์ใน Notepad
  6. เอารายการใด ๆ ที่ไม่ได้ชี้ไปที่การติดตั้งที่ถูกต้องของ Windows
  7. บันทึกการเปลี่ยนแปลงในแฟ้ม Boot.ini แล้ว คืนค่าของแอตทริบิวต์ เมื่อต้องการคืนค่าแอตทริบิวต์ของแฟ้ม การทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 แต่คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 285480 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB285480 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:285480

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com