NUSTATYTI: J?s negalite naudoti XpathMutatorStream klas?s vykdyti Xpath parei?kimai d?l kai kuri? .xml dokumentus BizTalk Server 2013 "ir" BizTalk Server 2009

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2851429 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Naudokite XpathMutatorStream klas?s vykdyti Xpath parei?kimai d?l kai kuri? .xml dokument? Microsoft BizTalk Server 2013 "ir" BizTalk Server 2009.
 • ?akninis vard? srities ?akninis element? .xml dokumentuose yra tokie patys.
 • Vard? elementus ? kai kuriuos .xml dokumentusyra neapibr??ta arba yra tu??ias. Ta?iau .xml dokumentai yra schema-wise ir netinkamas.
Tokiu atveju Xpath ataskaitos yra ne ?vykdytas s?kmingai.

Sprendimas

Kaupiamojo naujinimo informacija

BizTalk Server 2009

Kar?tosios pataisos, kuris pa?alins ?i? problem? yra ?trauktas ? BizTalk Server 2009 7 kaupiam?j? naujinim? paketas.
Daugiau informacijos apie tai, kaip ?sigyti ir kaupiamojo naujinimo paketo, ?r. BizTalk Server 2009 7 kaupiam?j? naujinim? paketas.

BizTalk Server 2013

Kar?tosios pataisos, skirti ?iai problemai i?spr?sti yra ?trauktas ? kaupiam?j? naujinim? paketas 2 BizTalk Server 2013.
Daugiau informacijos apie tai, kaip ?sigyti ir kaupiamojo naujinimo paketo, ?r. BizTalk Server 2013 kaupiam?j? naujinim? paketas 2.

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2851429 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. gruod?io 1 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Standard
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbbts kbmt KB2851429 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2851429

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com